קטגוריות » עיון » היסטוריה יהודית ( עיון היסטוריה יהודית בחנות הספרים)


1.
זהו רומן הסטורי תאולוגי פוליטי. סיפור דרמה מרתק, המבוסס על מאורע הסטורי אמיתי שמעולם לא עסקו בו, המעובד במדוייק, עפ"י ההסטוריונים הערבים. "תהא רק דת אחת בערב", הכריז הנביא מוחמד. לאחר חיסול הישוב היהודי באל מדינה, רצח הגברים ומכירת הנשים והילדים לעבדות, הותיר לעצמו מוחמד נערה יפהפיה, בת שבע עשרה, בשם צפיה. צפיה שנלקחה כשלל מלחמה ...

2.
קנה חדש: ₪128.00 ₪121.60
הסאגה המרתקת של אנוסי ספרד ופורטוגל - יהודים שדתם הומרה בכפייה לנצרות - משתרעת על פני כמה מאות שנים וחמש יבשות. בספר זה מספר ירמיהו יובל את סיפורם היוצא דופן ומהרהר בהשלכותיו על שאלות מודרניות של זהות. הספר שואב ממחקרים היסטוריים, רשומות האינקוויזיציה, יצירות ספרות, שירה ועיון בנות הזמן. ירמיהו יובל הוא פרופסור אמריטוס ל...

3.
קנה חדש: ₪84.00 ₪75.60
בשנת 70 לספירה היו רוב היהודים חקלאים אנאלפביתיים, שהתגוררו בארץ ישראל ובמסופוטמיה. ב-1492 היו היהודים מיעוט קטן של עירוניים משכילים, שהתמחו במסחר, במלאכות-יד, בהלוואה בריבית וברפואה, והתגוררו במאות ערים ברחבי העולם המוכר, מסביליה ועד מנגלור. מה הוביל לשינוי קיצוני שכזה? בהמיעוט הנבחר מציגים המחברים תשובה חדשה לשאלה זו, לאחר בחינה ש...

4.
'זהו ספר לאלה הרוצים בהישג יד על המדף, את העובדות על חיי היהודים בארצות האיסלאם, מימי מוחמד עצמו - המובא כאן בפרק מבריק ומרתק - ועד לסכסוך הערבי-ישראלי של ימינו. המפות האיכותיות של סר מרטין גילברט וכתיבתו הברורה והסוחפת, הופכות ספר זה למקור אמין וקל לקריאה.' הרמן ווק בימים אלה רואה אור הספר "באוהלי ישמע...

5.
6.
לפני יותר מאלפיים שנה, על אדמת מדינת החשמונאים, תוך תסיסה עצומה ומלחמות פנימיות, תככים שלטוניים ומזימות מפלגתיות, התחוללה "המלחמה הגדולה ביותר" מלחמת היהודים עם הרומאים. מלחמות היהודים, ספר המתאר את מאורעות עבר העם היהודי. מרתק ומסעיר מספר לנו יוסף בן מתתיהו ירושלמי וכהן בן לתקופת החורבן והמלחמות הקשות את האירועים של הגבורה היהו...

7.
8.
"מגילת תענית", שנכתבה ארמית ונשתמרה כלשונה, היא משנה קדומה, ועניינה ימים-טובים למחצה, שאינם אסורים במלאכה אבל אין גוזרים בהם תענית ציבור ולא מספידים את המת, על שום נסים שנעשו בהם לישראל. מטבע הדברים, שמגילה זו משכה הרבה את דעתם של חוקרי היהדות בדורות האחרונים, שהרבו לההדיר את המגילה, ועמלו לעמוד על ענייניה ועל ערכה כמקור לתולדות ישר...

9.
10.
11.
דון יצחק אברבאנל היה הגדול במנהיגי היהודים בשלהי ימי הביניים.מחקר ביוגרפי מרתק זה חושף את דמותו הייחודית....

12.
מיהם ה"יהודים הערבים"? כיצד הפכה הקטיגוריה "יהודים ערבים" (לעומת "יהודים אירופים") לבלתי אפשרית בישראל? איך הפכו ה"יהודים הערבים" ל"מזרחים"? מדוע נתפסת ה"מזרחיות" כקשורה לדתיות וללאומיות? מה הקשר בין ה"יהודים הערבים" ובין המאבק של הפלסטינים לעצמאות לאומית? אלה מקצת השאלות שאיתן מתמודד ספר מקורי ופורץ - דרך זה. בניגוד לרוב המחקרים אשר מ...

13.
קובץ המחקרים המוגש בזה לקורא העברי כולל תשעה-עשר מאמרים העוסקים בצדדים שונים ומגוונים של יצירתו הספרתותית של יוסף בן מתתיהו. בלשון העברית הוא כמדומה קובץ ראשון המוקדש כולו לנושא זה. תקוותנו כי ישמש רבים מן החוקרים, הלומדים והמתלמדים, איש-איש לפי תחומי התעניינותו ועיסקו: אם בארכאולוגיה ואם בהיסטוריוגראפיה, אם בגיאוגרפיה היסטורי...

14.
מבחר המחקרים מהווה מדגם מייצג להתייחסותה של ההיסטוריוגרפיה המודרנית אל מגון הסיבות והגורמים שחוללו את המרד ואל ההשתלשלות הנסיבתית שקדמה לו. המבוא הרחב נועד לפרוש לפני הקורא יריעה כוללת של התקופה ובבד בבד להציע תמצית עדכנית של הישגי המחקר, לרבות מבחר ביבליוגראפי שימושי, לוח כרונולוגי, מפות ואיורים....

15.
קנה חדש: ₪118.00 ₪106.20
לא ניתן ללמוד על התפתחותה של האנושות כפי שאנו מכירים אותה מבלי להתייחס לרעיון הבחירה ולקיומה של ברית מסתורית בין עמים לבין האל. מבין הדתות המונותיאיסטיות היו היהודים הראשונים שהכריזו: "אתה בחרתנו מכל העמים", ובעקבותיהם, לאחר יותר מאלף שנים, צמחו הנצרות והאסלאם וטענו כל אחת בתורה כי הן-הן המחליפות של היהדות כעמו הנבחר של האלוהים. ק...

16.
17.
מלחמות יהודה המכבי” הוא יצירתו של אחד מחשובי אנשי-הצבא הישראליים וחוגי המחשבה הצבאית שלנו. בספר ניתנת לקורא אפשרות ללמוד ולהבין את מלחמת השחרור של העם ביהודה בפיקודו של יהודה המכבי, המצביא הדגול, הנועז בתכסיסיו והמחדש בדרכי הלחימה של עם קטו כנגד גייסות מאומנים ןמצויידים היטב. כאן נראית בבירור ה"גרילה" - אולי לראשונה בהיסטוריה ...

18.
19.
בחלקו הראשון מגולל הספר את ההיסטוריה של קהילת חלב בסוריה מההיבט ההיסטורי והקהילתי לאורך תקופה של למעלה מ-2000 שנה. הוא מתאר את התגבשותה של הקהילה החלבית לאורך השנים, תהליך קליטתם של מגורשי ספרד, של משפחות מצפת ושל יהודים ממרכז אירופה. בהמשך סוקר הספר את הסיבות להגירת יהודי חלב ליעדים שונים בעולם במאות ה-19-20, מתאר את יעדי ההגירה ואת ...

20.
תקופת החשמונאים כוללת הן את המרד נגד השלטון הסלווקי, והן את כינון המדינה החשמונאית העצמאית. שני פרקים אלה, הגם שניתן להסבירם כתופעות אופייניות לנסיבות זמנם - עת המזרח התעורר והתקומם נגד השליטה ההלניסטית - נושאים סממנים ייחודיים, שמעטים דוגמתם בתולדות העמים. תקופת החשמונאים בולטת בייחודה גם בתולדות ישראל והיא כמובן שלב חשוב ...

21.
22.
23.
קנה חדש: ₪98.00 ₪88.20
זהו סיפורה של גבעה טרשית בעמק האלה, שזכתה לשם המסתורי "חורבת קיאפה". מעקב אחר שוד עתיקות ותצפית מקרית עליה הובילו לאחד הגילויים הארכיאולוגיים המסעירים ביותר בשנים האחרונות. חמש שנות חפירה באתר חשפו עיר מרשימה המוקפת מערך ביצורים יוצאי דופן בעוצמתם, אך דווקא עשרה חרצני זיתים שרופים הם שהוכיחו מעל לכל ספק: מדובר בעיר מבוצרת שהתקיי...

24.
25.
קנה חדש: ₪94.00 ₪86.48
האם נשאו אנשי ארץ-ישראל את ניצולי השואה "עלי שכם", כמאמר השיר, או שניצולי השואה הם שעמסו על כתפיהם הדלות והשבורות את מפעל ההגירה הגדול, שהיה שדה המאבק העיקרי של הציונות בשנים שבין סוף מלחמת העולם השנייה להקמת מדינת ישראל? ההגירה היהודית המחתרתית לארץ-ישראל ("העלייה הבלתי-לגאלית") שהניעה בשנים 1945-1948 כשמונים אלף יהודים, רובם ניצולי ...

26.
27.
אחד מטובי החוקרים של תולדות עם-ישראל, איש האוניברסיטה העברית בירושלים, מתאר בספר זה עדת-אנוסים אחת בתקופת האינקויזיציה בספרד. על יסוד תיקי החקירות והמשפסים של נידונים אנוסים בעיר סיאודד ריאל משחזר ד”ר חיים ביינארט ביד אמונה ובבקיאות של בן-הסמך בתחום זה את דרכי פעולתה של האינקויזיציה בכללה. לעיני הקורא העברי בן ימינו חושף המחבר ...

28.
פרשת 'עולי הגרדום' הינה פרשה היסטורית מרתקת ובמרכזה זכרם של חברי האצ"ל ולח"י שהוצאו להורג בתליה על-ידי השלטון הבריטי בארץ-ישראל ובמצרים בשנים 1947-1938. מונח זה מייצג אגדת גבורה שצמחה ככל שהחריף מאבקם של האצ"ל ולח"י בשלטון הבריטי בארץ-ישראל וכתגובה לתליית חבריהם בעכו, בירושלים ובקהיר. 'גבורה והדרה' עוקב אחר מיקומו של מיתוס עולי הגרדום...

29.
"ספר זה מציב לראשונה במרכז הדיון את שאלת השפעתה של החסידות על בובר. החוקרים לא הרבו לעסוק בשאלה זו ופטרוה כמעין מס שפתיים שבובר שילם למוצאו היהודי; אך ישראל קורן מראה בספר זה כי תורתו של בובר נבעה, כפי שהצהיר לא פעם בעצמו, מהמקורות החסידיים באופן ישיר לגמרי - על ידי פרשנות אישית משלו לתורתו של הבעש"ט. המחבר מציג במרכז הספר את השאלה: ...

30.
רומן עם העבר הוא פרי מחקר חדשני ומקיף, החושף פן חדש בסוגיית צמיחתה של הלאומיות העברית. לקראת מחצית המאה ה-19 נאבקו יהודי גרמניה להשגת שוויון זכויות ולשינוי תדמית היהודי והיהדות. בעקבות הצלחתו של הרומן ההיסטורי הגרמני כמכשיר אידיאולוגי מרכזי בשכתוב ההיסטוריה הגרמנית אימצו גם יהודי גרמניה את הז'אנר. מעצבי התרבות במחנות האידיאו...

31.
"ציון שָׂדֶה תֵחָרֵש" הספר "ציון שָׂדֶה תֵחָרֵש" עוסק בחורבן ירושלים - ושני בתי המקדש – כהיסטוריה מהזווית התלמודית לפי השיטה האורתודוקסית. כפי שמסופר בתלמוד, באגדות חז"ל ובמדרשים. מתורגם מארמית לעברית בת זמננו ע"י המחבר....

32.
הנה עובדה שאין עליה עוררין: ב- 1948, שנת הקמתה של מדינת ישראל, חיו בכל רחבי העולם הערבי והמוסלמי כ- 900,000 יהודים. כיום, יותר מחצי מאה אחר כך, חיים בו כ- 4,500 יהודים. עזיבתם של היהודים את ארצות ערב בשני העשורים שלאחר הקמת מדינת ישראל היא אירוע בעל השפעות כבירות, מהפכניות. העולם הערבי איבד את יהודיו, שחיו בקרבו במשך מאות שנים רבות, ובמקרים ר...

33.
34.
ביוני 1941 נחרדו יהודי בגדאד מגל פרעות שלא נודע כמותו בתולדותיה של קהילה עתיקה זו. הזעזוע עורר את סוגיית יהודי עיראק בפרט ויהדות המזרח בכלל והעלה אותה על סדר יומו של היישוב היהודי בארץ ישראל. פוטנציאל העלייה הגלום ביהדות זו, הסכנות הנשקפות לה מגל הלאומנות הגואה בארצות מושבם והשלכות הסכסוך היהודי - ערבי על גורלם תבעו תשובה לאלתר. ...

35.
כצור חלמיש בוחן ומתאר את עולם הישיבות הליטאיות במזרח אירופה לפני מלחמת העולם הראשונה ובמהלכה ואת התחדשותו והתפשטותו של עולם זה בימי בין המלחמות. הספר הוא חיבור רחב-היקף והראשון מסוגו שעניינו מוסדות כמעט עלומים בתקופה שבשדה המחקר הרבו לדון בה. כצור חלמיש פורשֹ תופעה ייחודית: כבר במלחמת העולם הראשונה בגְלות מנהלי הישיבות ותלמיד...

36.
קנה חדש: ₪174.00 ₪156.60
This history of jerusalem covers 3000 years, offering a digest of the findings of scholars with a wide range of expertise. Emerging from its lavishly illustrated pages are the discoveries of archeologists, and the assessments of historians, geographers, architects and experts in religion. City Of Hope presents a wealth of information on jerusalem's importance to the world's three great monotheistic faiths. For each, jerusalem is a powerful symbol of the divine concern with human history, and the divine plan for redemption. For each, then, it is the city of hope, symbolizing ideal times ...

37.
38.
אגריפס הראשון, אשר מלך על חלקים של ארץ-ישראל משנת 37 לסה'נ ועל כולה משנת 41 ועד למותו כעבור שלוש שנים לערך, היה דמות שעמדה בין קוטבי המאה הראשונה. הוא התייחס על בית הורדוס אך גם על בית חשמונאי; הוא גדל והתחנך ברומי בין בני קיסרים, אך נשלח ליהודה למלוך על עמו המרדני; הוא רדף את הכנסייה הנוצרית הצעירה אך קנאי ירושלים גינוהו כזר; ימיו השלו...

39.
קנה חדש: ₪98.00 ₪88.20
הנה התשובה המוסמכת - אך המרעישה בפשטותה - על שאלה שלא מרפה כבר 40 שנה: מדוע נתפסה ישראל בלתי מוכנה במלחמת יום הכיפורים? • ב-1972 הוכנו אמצעי איסוף מיוחדים שיבטיחו התרעה של 48 שעות לפני פרוץ מלחמה. • האמצעים הוכיחו את יעילותם והוגדרו כ"פוליסת הביטוח של מדינת ישראל". ראש אמ"ן ראה בהם את הערובה לכך שלא נופתע אם ה"קונספציה" תתברר כמוט...

40.
תרגם מיוונית וצירף מבוא, הערות, ביאורים, מפות ותמונות אברהם שליט. כרכים א-ב (ספרים א-י): בהקדמה לספרו מונה בן-מתתיהו שני נימוקים שהביאוהו לכתוב את ספרו: לספר על מאורעות שהיה עד להם; להביא לידיעת הציבור מאורעות חשובים שנשארו בלתי ידועים. הרעיון לגלות את אופיים ומהותם של היהודים על-ידי הרצאת ראשיתם ההיסטורית, מוצאם ותורתם הוא הרעיון ה...

41.
בארבעה וחצי החודשים שחלפו מאז התחלנו בהקרנת ”עמוד האש” הוקדשו לסידרה מיליוני מלים: בשיחות פרטיות ובשיחות רדיו; בשיעורים ובהוצאות; במכתבים למערכות ובמאמרים מלומדים. הכל עסקו בציונות כפי שהיא משתקפת בסידרה או כפי שאינה משתקפת. רק עתונאי אחד מצא זוית שונה, מקורית, לעסוק בנושא: דן עומר ב”העולם הזה". הוא לא תיאר את ההיסטוריה לאור "עמ...

42.
קנה חדש: ₪78.00 ₪71.76
מאז ראשית העת החדשה הכירו גם יהודים בכך ש"אירופה" אינה רק מרחב גיאוגרפי או ישות פוליטית, אלא גם תרבות משותפת, אידיאה וחזון. הם החלו להתבונן במתהווה בה מנקודת ראות כפולת מבט: מצד אחד, כבני-בית המעורים בחייה ובחווייתה – ואפילו כשותפים מלאים ביצירת וכתורמים להתפתחותה – מצד אחר, כקבוצת מיעוט זרה ונידחת, שאירופה אינה מוכנה להעניק לה ...

43.
44.
45.
גיוס יהודים לשירות בצבא הצארי במאה הי´´ט פילג את החברה היהודית, שבר את תחום המושב והיה אות לשינוי מהותי במדיניות השלטונות הרוסיים כלפי היהודים....

46.
47.
ספר זה עניינו תקופה בתולדות עמנו, שבאחרונה נתחדשו הדיונים על ערכה ומקומה במכליל ההיסטוריה היהודית. הספר נותן תמונה כוללת וניתוח מעמיק גם יחד של ימי - הביניים היהודיים. המחבר מעביר לפנינו פרקים - פרקים את התהליכים, התופעות והבעיות שהם עיקרה של תקופה זו. מגמות וגורמים, תמורות של אוכלוסין ויישוביהם, כלכלה וסדריה, חוגים חברתיים ומח...

48.
התרשמותו האישית של מרטין גילברט ממאבקם של היהודים המתעקשים לעלות לארץ ישראל....

49.
נא להכיר: מעשי חכמים באיורים ספר הקומיקס הראשון בסדרת הסיפורים לילדים אודות חכמי ישראל מתקופות שונות בהיסטוריה של עם ישראל. מקבץ של סיפורי חכמינו מהמקורות, בלשון יומיומית, קלה והומוריסטית המלווה באיורים מאירי עיניים. האם ניקנור ישליך עצמו לים? מדוע רבי שמעון בן-לקיש השליך חול על רבי אבהו? מה יגידו הסבלים המסכנים לרבה על הכד היקר ...

50.
קנה חדש: ₪76.00 ₪72.20
משה רבנו נחשב במסורת למבשר המונותיאיזם.ואולם חקר התנ"ך,חידושי המחקר והתגליות הארכיאולוגיות מראים,שהיה עובד אלילים.מפעלו הדתי היחיד היה זיהויו של אל-עליון,ראש הפנתיאון הכנעני,כאורקל המדברי מדייני-אדומי "יראה",הקשור עם שבט ראובן.גם מפעלו הלאומי היה שונה מהמתואר במקרא.משה לא הוציא את ישראל ממצרים ולא נדר במדבר ארבעים שנה.אירוע מתן ...

51.
ספר זה מתאר את התהוותה של היהדות המודרנית בראי ההיסטוריה האינטלקטואלית והחברתית של יהודי גרמניה במשך שלוש מאות שנה, עד שדוכא בימי מלחמת העולם השנייה הניצוץ האחרון של חיי רוח יהודיים בידי המשטר הנאצי. בעיקרו עוסק הספר בגורמים בעלי ההשפעה המהותית על עיצובה של היהדות המודרנית – הדפוסים הרעיוניים החדשים. על רקע המאורעות הפוליטיי...

52.
הספר הוא מחקר היסטורי המנתח בכלים סוציולוגיים את חיי החברה היהודית בדורות שלפני החסידות וההשכלה ובזמן הסמוך לתנועות אלו בפולין, בליטא ובארצות גרמניה. בספר תיאור של חיי הדורות ההם, יחסם לסביבה הנוצרית, ארגון הקהילות, סדרי המשפט, קשרי המשפחה, דרכי חינוך ועוד, תיאור אשר אפשר להקיש ממנו על המבנה והמוסדות של החברה המסורתית לדורותיה....

53.
54.
לא קמה לנו דמות ציבורית כישעיהו ליבוביץ (1994-1902) - כה חדה בהבחנותיה ואבחוניה, רהוטה בהתבטאויותיה, ישרת דרך ואנושית כל כך. מבחינה זו, ומבחינות רבות נוספות, ליבוביץ היה יחיד בדורו, וכזה הוא נותר אף לאחר הסתלקותו. ספר זה מתבונן בדרכם ובהתבטאויותיהם של בני הזוג ליבוביץ ובני חוגם עוד בטרם עלייתם ארצה מגרמניה. מפליא לעמוד על עמדותיהם של...

55.
56.
57.
הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ`יק (1993-1903) היה מהמנהיגים הבולטים של היהדות האורתודוקסית המודרנית בארצות הברית במשך קרוב לחצי מאה. דמותו בלטה בנוף הרבני בשל השכלתו התורנית והכללית הרחבה, יכולתו הפדגוגית, כוחו הרטורי וסמכותו ההלכתית. פעילותו הרבנית והציונית השפיעה גם על הציונות הדתית בישראל. הספר רב בעולם החדש: עיונים בהשפעתו של הרב ...

58.
ספר זה הוא הכרך האחד-עשר בסדרה "קהילות ישראל במזרח במאות התשע-עשרה והעשרים", הפורשת תיאור מקיף של התהליכים ההיסטוריים, החברתיים והתרבותיים שהתרחשו בקהילות הללו. בהשוואה לקיבוצים יהודיים אחרים במזרח התיכון הייתה יהדות תורכיה, שעיקרה ישב במרכזים ההיסטוריים במערב אנטוליה, יהדות גדולה, מגוונת, שורשית ותוססת. עד מלחמת העולם הראשונה ...

59.
בספר זה חושף זמיר כהן, גילויים חדשים ומסעירים בזמננו, במגוון תחומי המדע,מנפץ מיתוסים, באמצעות תגליות מדעיות חדשות ומציג בשפה ברורה ופשוטה, כיצד תגליות חדשות אלה היו ידועות לחכמי ישראל והתורה – זה אלפי שנים. כל זה בצירוף תצלומים נדירים ומרהיבי עין ובהשתתפות מדענים מהשורה הראשונה בעולם. הספר מכיל בתוכו מגוון רחב של נושאים בהם: א...

60.
קנה חדש: ₪84.00 ₪79.80
אוניית המלחמה של המעפילים – אריק קרמן הספר אוניית המלחמה של המעפילים חושף לראשונה את הארגון הלקוי שבו התנהלו מבצעי ההעפלה שהיה אחד הגורמים העיקריים לסבלם של המעפילים, והדוגמאות רבות: מנת המים על ספינת המעפילים "חנה סנש" הייתה פחות מחצי כוס מים ליום לאדם, במשך עשרת ימי ההפלגה, ורבים התעלפו מחמת הצימאון; הספינה "אנצו סרני" גיששה ...

61.
62.
אסופת המאמרים המוגשת בזה כוללת חלק ממאמריו של פרופ` משה בר ז``ל שנתפרסמו בחייו. במחקריו הוא דן בתולדות עם ישראל בתקופת בית שני, המשנה והתלמוד בארץ ישראל ובבבל. הוא היה מחשובי החוקרים של תקופה זו ותרומתו רבה להבנת התהליכים ההיסטוריים בתקופה הנידונה. הנושאים המרכזיים שהעסיקו את פרופ` בר במחקריו היו קשורים בחקר ההנהגה והחברה במרכזים...

63.
"מרבד הקסמים", המיתוס על עליית יהודי תימן, מציג את יהדות תימן כקהילה עתיקה ואותנטית, דתית ומשיחית, אשר במשך אלפיים שנה נשאה עיניה לציון. בבוא הבשורה על הקמת מדינת ישראל קמו היהודים כאיש אחד ונטשו את תימן אשר בה חוו שנאה, דיכוי ועוני. הם נהרו בהמוניהם אל עדן, ומשם הועברו לישראל ברכבת אווירית אשר נשאה אותם על פני יותר מאלפיים וחמש מאות...

64.
החיבור המוגש בזאת לקורא הוא קובץ של סיפורים עבריים מימי הביניים שדורשים את פסוקי עשרת הדיברות. לכל דיבר יוחדה דרשה מוסרית קצרה, אחריה מובאים כמה סיפורים, ולסיום מובא שוב הדיבר ונאמרות מילות סיכום בעלות גוון דידקטי-חינוכי. שילוב של דרשות וסיפורים זה בצד זה מצוי בספרות התלמודית, ואין כאן חידוש אלא בשינוי 'יחסי הכוחות' בין שני המר...

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
כתבי יוסף בן מתתיהו (יוספוס פלויוס) מתורגמים מן המקור היווני בצירוף מבוא והערות מאת המתרגם...

72.
73.
74.
'מסירת ידע' הוא תהליך העברת התרבות האנושית לאורך צירי הזמן והמרחב. במהלך המסירה משתנה הידע בהתאם לשינוים שחלו בזמן ובמקום אליהם נדד. ספר זה, מסורת ושינוי, מבקש לבחון את תהליכי מסירת הידע היהודי בימי-הביניים, את השפעתם על התרבות היהודית בכלל ועל הידע הנמסר בפרט, השינויים שעבר הידע בתהליך מסירתו וניסיון לראות בשינויים אלו, לא 'טעויו...

75.
בגדד של ראשית המאה הקודמת היתה, במובנים רבים, עיר יהודית. לפחות שליש מתושביה היו יהודים וביום השבת פסקה ממסחר. הקורא נחשף לחיים היפים וחסרי הדאגה בבגדד של ראשית המאה העשרים, להרמוניה ולכבוד ההדדי ששררו בין מוסלמים ליהודים ולשינוי המצמרר שחל, כאשר הקולוניאליזם הבריטי, הלאומנות הערבית והארס הנאצי גררו את מסופוטמיה, העשירה בנפט, למ...

76.
77.
78.
קנה חדש: ₪89.00 ₪80.10
במהלך מאות השנים שבהן חיו בגולה, פיתחו היהודים קשת רחבה של מוסדות ומנגנונים שיצרו את הגמישקות היהודית – תמהיל מדויק של גמישות ונוקשות, שאפשר את הישרדותו של העם היהודי ואף את שגשוגו. כיום, כמעט שבעים שנה לאחר הקמת מדינת ישראל, מצוי העם היהודי במצב פרדוקסלי: רובו הגדול מרוכז בישראל ובארצות הברית, ונהנה משגשוג ומעוצמה פוליטית וצבא...

79.
80.
גם לאחר תלמודה של ארץ ישראל , התלמוד הירושלמי, לא פסקה היצירה ההלכתית בארץ ישראל בשלהי העת העתיקה.מאותה תקופה, כנראה מימי השלטון הביזנטי ולפני הכיבוש המוסלמי, הגיעו לידינו שרידים של הלכות המכונות 'המעשים לבני ארץ ישראל'....

81.
82.
ראשי פרקים * האם היתה מדינת החשמונאים מדינה חילונית ותוקפנית? - ההלניזם סכנה לקיום האומה * המאבק לחירות וללעצמאות *מלכי בית חשמונאי בעינינו אנו * שנאת אחים * נספחים עיר הכהנים בימי בית שני, מגילת המקדש ממדבר יהודה, מעשה באחד מבית שותי המים, רבי אלעזר בן הורקנוס מפתח...

83.
שני כרכים הספר המונח לפנינו בא לקרב את ספרות המקרא אל לב הקורא בן ימינו. השער הראשון מציג פרקי מבוא בחקר המקרא. תחילה נטווה לפני הקורא הרקע התרבותי והרעיוני שהוליד את חקר המקרא. אחר כך הוא נקרא להלך בשבילי תולדות נוסח המקרא. בהמשך מצטיירים קווי האופי של לשון המקרא לתקופותיה ומשלביה. ולבסוף נפתח לו צוהר אל מסתרי האמונות והדעות שב...

84.
85.
86.
87.
הערבה הרעבה(מירזו צ'ול)היא מישור רחב ידיים, הנמצא בחלקה המרכזי של אוזבקיסטן בין הגדה הדרומית של נהר הסיר-דריה לבין העיר ג'יזאח. אל אזור זה ביקש השלטון הקומוניסטי להעביר בסוף שנות ה-20 של המאה ה- 20 את מרבית יהודי בוכארה, שחיו עד אז בעריה המרכזיות של אוזבקיסטן. ספר זה מתאר את התמורות המפליגות שהתרחשו בקרב הציבור היהודי באוזבקיסטן בחס...

88.
קנה חדש: ₪88.00 ₪79.20
במחצית השנייה של המאה ה-19 קיבל על עצמו חוג גדול של פופולריזטורים יהודים במזרח אירופה להפיץ את ידיעת מדעי הטבע בקרב ציבור יהודי משכיל קורא עברית ולהרחיב את אופקיו. הפעילות הזאת הייתה, מצד אחד, חלק בלתי נפרד מתהליכי ההשכלה, האקולטוריזציה והמודרניזציה של החברה היהודית, ומצד אחר פרק חשוב בתולדות התחייה העברית. חוג הפופולריזטורים הז...

89.
"יהדות טורקיה - מציון לציונות", הוא ספר חדש וייחודי, המספר את סיפורה המרתק של יהדות טורקיה - מגירוש בית שני, דרך החיים בספרד, גירושה מספרד, הקליטה באימפריה העות'מאנית, החיים בטורקיה המודרנית, העלייה לישראל ותרומתה לבניינה. בספר שולבו תולדות חייהם ויצירותיהם של רבני ספרד וטורקיה, שתרמו רבות לעולמו הרוחני והדתי של עם ישראל. פרק שלם...

90.
91.
92.
כמאה שנה אחרי גירוש ספרד, בשלהי המאה ה-16, נוסדה הקהילה היהודית באזמיר, במערב תורכיה, כאשר היא הפכה לעיר נמל חשובה. אזמיר, סמירנה בשפות אירופה, היתה עיר חשובה כבר בתקופה ההלניסטית ואוכלוסיתה היוונית נשארה מרכיב דומיננטי בה עד ראשית המאה העשרים. בימי הביניים הפכה אזמיר לכפר, אך בסוף המאה ה-16 החלו העות'מאנים, בשיתוף מדינות אירופה המע...

93.
94.
95.
ארכיונו של הראשון לציון הרב יעקב שאול אלישר ז"ל (נולד בצפת - כ"ג סיון תקע"ז; נפטר בירושלים - כ"ח תמוז תרס"ו), המכונה "יש"א ברכה" היה מטופח ורב-גוונים. עניני הישוב בארץ ישראל ובארצות השכנות נשתקפו בו, שהרי דורת רבים נשאו ראשי המשפחה בעול הנהגת הישוב ומערכות החיים. קשרים רבים ואמיצים היו להם במשך מאות שנים עם התפוצות - הספרדיות והאשכנזיות ...

96.
97.
בית העלמין היהודי סמבוסקי הוא בית העלמין האבוד של ירושלים. זהו מקום שהזמן שכח וסיפורו טרם סופר. אפילו בקרב ירושלמים ותיקים, רק מעטים שמעו על המקום. מפתיע לגלות כי לאורך מאות שנים, עד לאמצע המאה העשרים, נקברו אלפי יהודים בבית העלמין סמבוסקי על מדרונו הדרומי של הר ציון, הצופה על גיא בן הנום. רבים מהם היו עניי ירושלים, שאף לא זכו למצבה...

98.
99.
100.


©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ