הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה


הספרים של הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה

1.
מנסחי ההצעה 'חוקה בהסנמה' מבקשים להניע שיח חוקתי רחב בציבור הישראלי על סמך הצעה זו, המכילה הסדרה של עקרונות היסוד בעבור החברה והמדינה בישראל.ההצעה 'חוקה בהסכמה' מושתתת על מארג פשרות.המנסחים מאמינים שהסכמה ברוח הפשרות המוצעות תחליש את המתחים הלאומיים, הדתיים, החברתיים, המשטריים והתרבותיים בישראל. היא תגן על האדם, על המיעוט, על הקבו...

2.
המחצית השנייה של המאה העשרים הייתה לעידן ניצחונה של הדמוקרטיה. המשטרים האנטי - דמוקרטיים העיקריים : קומוניסטיים, פשיסטיים ונאציים פשוט נעלמו, ודמוקרטיות הולכות ומתפתחות במרץ או בהססנות ברחבי העולם כולו. בספר נגיש ובר - סמכה זה, אחד ממדעני המדינה הבולטים ביותר בתקופתנו מציג חיבור יסוד על הדמוקרטיה המבהיר מה היא, מדוע היא חשובה, כי...

3.
איך נבחרים חברי הכנסת? כשהאזרח הישראלי מגיע לקלפי, לממש את זכותו לבחור לכנסת, הוא מצביע באמצעות פתק עליו מופיעות האותיות המסמלות את הרשימה לכנסת ושמות המפלגות הנכללות בה. לפי ספירת פתקים אלו, מחולקים מאה ועשרים מושבי הכנסת בין המפלגות. אך כיצד נקבע מי יהיו אלו שיאיישו את המושבים הללו? בסוגיה זו עוסק ספר זה, המנתח את שיטות בחירת המו...

4.
סיכול ממוקד, חיסול או הריגה מונעת, הוא הריגה מכוונת ומדויקת של פעיל - במקרים רבים של אדם הממלא תפקיד פיקודי בארגון צבאי או של מנהיג פוליטי.החל בנובמבר 2000 נוקטת ישראל מדיניות זו ביו"ש ובעזה, ועוד קודם לכן נהגה להפעיל מדיניות זו מחוץ לישראל. סיכול ממוקד נתפס לרוב כאמצעי לא מוסרי, אולם אין להתעלם מכך שבתנאי הלחימה המודרנית יש לו יתרונ...

5.
6.
7.
8.
9.
10.
המהפכה החוקתית: תיאור מציאות או נבואה המגשימה את עצמה? ספר זה עוסק בתיאורה ובהערכתה של "המהפכה החוקתית" שהוכרזה בישראל לאחר חקיקת חוקי היסוד של 1992. הוא פותח בבחינה עקרונית של מהותה ותפקידיה של חוקה בחברה דמוקרטית, עובר לתיאור המהלך החוקתי בישראל מאז ההכרזה על הקמת המדינה והחלטת הררי, דרך חקיקת היסוד של 1992 וההתפתחויות מאז ועד עתה, ...

11.
השסע היהודי - ערבי:מקראה מקראה זו הינה חלק ממפעל רב - שנתי המתקיים במכון הישראלי לדמוקרטיה בראשות פרופ' רות גביזון. מטרת המפעל היא תיעוד השסעים החברתיים המאיימים על החברה הישראלית ואיתור דרכים להתמודדות עמם. בניגוד לשסעים הפנים - יהודיים, לא זכה השסע היהודי - ערבי למידת הבולטות המתחייבת מעומקו ומורכבותו. המכון הישראלי לדמוקרטיה ה...

12.
דת ומדינה במחשבת ישראל: דגמים של איחוד, הפרדה, התנגשות או כפיפות שאלת הדת והמדינה היא מן השאלות הנוקבות בחייה הפוליטיים והתרבותיים של החברה הישראלית. היא תופסת מקום מרכזי בכל דיון ציבורי על דבר החוקה, המשפט וזכויות האזרח. היא מטביעה חותם מכריע על יחסי ישראל והתפוצות. השיח הישראלי בשאלה זו מניח מראש כיצד תופסת "הדת" היהודית את "המדי...

13.
מדיניות ציבורית בישראל ההשראה לכתיבת הספר מדיניות ציבורית בישראל, התעוררה במהלך סדרת ועידות וסדנאות, בחסות התוכנית ללימודי המשך במדיניות ציבורית, שנערכה באוניברסיטת תל - אביב ובמכון הישראלי לדמוקרטיה. מרבית המשתתפים בועידות אלה, מישראל ומחו"ל, שותפים לדעה שהמדיניות הציבורית בישראל נמצאת על פרשת דרכים. כל תחום של המדיניות עלה ב...

14.
15.
16.
מצבים שבהם נבחרי ציבור ועובדי ציבור פועלים בניגודי עניינים נמצאים תדיר בעין הסערה הציבורית, ואף מגיעים לטיפולה של המערכת המשפטית. הפרסומים התכופים בנושא, לצד העיסוק הגובר של שומרי הסף המוסדיים בתופעה ובמקרים שבהם בעלי תפקידים פועלים בנסיבות שיש להם בהן אינטרס נוסף, מבטאים מודעות גוברת לחשיבותם של האיסורים על ניגוד עניינים. מנג...

17.
18.
19.
זה כשני עשורים בולטת בישראל התופעה של עיסוק מחודש ואינטנסיבי ביהדות: בתי מדרש וקבוצות לימוד; קהילות תפילה חילוניות; טקסי חתונה יהודיים אלטרנטיביים; תכניות רדיו וטלוויזיה מיוחדות ליהדות; טורים עיתונאיים המוקדשים לפרשת השבוע; זמרים המלחינים ומבצעים פיוטים עתיקים; לימודי חסידות וקבלה; ועוד ועוד. הספר שלפנינו הוא ניסיון ראשון מסו...

20.
מזה זמן רב,הונחה השיח הדמוקרטי על-ידי שתי הנחות הסותרות זו את זו. האחת העלתה על נס את הנטייה האנושית הטבעית לדמוקרטיה, ואילו האחרת הדגישה את המודעות לשבריריותם של המשטרים הדמוקרטיים החוקתיים. מהן הסיבות העיקריות לשבריריות הטבועה במשטרים הדמוקרטיים החוקתיים מעצם מהותם? ומהם הגורמים המקנים להם כושר קיום והמשכיות פוטנציאליים חרף ...

21.
שאלת הדת והמדינה היא מן השאלות הנוקבות ביותר בחייה התרבותיים והפוליטיים של החברה הישראלית. היא מייסדת מפלגות, מכוננת קואליציות ומפילה ממשלות. היא תופסת מקום בכל דיון ציבורי על דבר החוקה, המשפט וזכויות האזרחים. היא עומדת במוקד הוויכוח בשאלות הזהות והתרבות הלאומית והיא טובעת חותם מכריע על יחסי ישראל והתפוצות. יש לשער כי גם בעתיד ה...

22.
23.
24.
25.
"בעיית המוטיבציה שונה מכפי שהיא משתקפת בעיני הציבור. מי שקוראים לו, מתייצב. האם יש עריקים? התשובה היא כן. האם יש נפקדים? התשובה היא כן. אבל האם רוב האנשים מתייצבים לדגל, אורזים תרמיל, עוזבים בית, ספסל לימודים, עסק, מבטלים נסיעה לחו"ל ומתייצבים? התשובה היא כן." רב - אלוף שאול מופז, ראש המטה הכללי "במדינה דמוקרטית, השלטון הוא בראש ובראשונה...

26.
27.
בעשור האחרון מונו יותר ועדות קרואות מבכל חמשת העשורים מאז קום המדינה. בשנת 2006 היו יותר ממאה רשויות מקומיות במסגרות שונות של תכניות הבראה, ובעשרות רשויות פעל נציג ממונה מטעם משרד הפנים כחשב מלווה או גובה ממונה. המשבר הכלכלי ברשויות לוּוה בפגיעה גסה בזכויות אזרח בסיסיות, למשל הלנת שכר של עובדים לחודשים ארוכים. המשבר הכלכלי הפך עד...

28.
בשנים האחרונות נרשם גידול ניכר במספר הצעות החוק הפרטיות המונחות על שולחן הכנסת ומאושרות על ידה. בכנסות האחרונות הגיע חלקה של החקיקה הפרטית לכדי מחצית החקיקה הכללית. לגידול במספר הצעות החוק הפרטיות המוגשות ומאושרות יש השפעה רבה על המתחולל בזירה הפוליטית, הכלכלית והחברתית כמו גם על היכולת למשול. סוגיית החקיקה הפרטית, ובראשה החקי...

29.
30.
31.
32.
הספר מנתח את כל פרשות השחיתות הגדולות בצמרת הממשל והשלטון בישראל מאז קום המדינה ועד היום. הוא עושה זאת על ידי שילוב של מחקר תאורטי והשוואתי עם הצגת נתונים שלא פורסמו עד כה. הטענה המרכזית שלו היא שהשחיתות הפכה לתופעה מרכזית בפוליטיקה הישראלית וששינויים שקידמה האליטה הפוליטית-הכלכלית מאז שנות השמונים של המאה העשרים שינו את פניה ש...

33.
34.
35.
חייו של חיים יוסף צדוק שזורים בהיסטוריה הציונית והישראלית ובתולדות המשפט הישראלי במאה העשרים. צדוק ניצב פעמים רבות במרכז העשייה הציבורית הישראלית והותיר בה את חותמו כאחד מעמודי התווך שלה. בצעירותו עלה לארץ ולאחר שירות כנוטר ב"משטרת היישובים העבריים" וסיום לימודי משפטים, החל בקריירה ארוכה כעורך - דין, אשר שולבה בתפקידים מגוונים, ...

36.
37.
באילו כלים משפטיים מתנהל המאבק במימון טרור בישראל? האם ההסדרים הנוהגים בה בתחום המאבק במימון הטרור משקפים איזון ראוי בין הצורך לקיים מאבק אפקטיבי בטרור לבין זכויות אדם, בעיקר זכויות חוקתיות כמו הזכות לקניין? סוגיית האיזון בין אינטרסים של ביטחון לאומי לבין זכויות אדם נמצאת במוקד דיון ציבורי ומשפטי בארץ ובעולם, אולם המאבק במימו...

38.
39.
אין חולק שמבחינה רעיונית קיים מתח מובנה בין הדת למדינה. אך האם המתח שבין ההלכה לדמוקרטיה ניתן לגישור מנקודת המבט הדתית? ואם כן – כיצד עושים זאת? המחקר שלפנינו בודק סוגיה עקרונית זו. גם אם לא כל הציבור הדתי נשמע לפסיקות הרבנים, הם עדיין בבחינת הסמן האידאולוגי החשוב של החברה הדתית ביחסה לדמוקרטיה. יאיר שלג, עורך המחקר, חקר את עמדות...

40.
להליך השיפוטי יש מטרה פורמלית ומטרה מהותית: במישור הפורמלי מהווה ההליך השיפוטי שיטת הכרעה בשאלות שנויות במחלוקת; מבחינה מהותית מיועד ההליך השיפוטי להיות שיטת הכרעה צודקת בשאלות אלה. היבט אחרון זה מעלה את הסוגייה, העומדת במרכזו של ספר זה, של ההצדקה להגבלת ביטויים לשם הגנה על תקינותם ותדמיתם של הליכים שיפוטיים. הצדק אשר אליו שואף ...

41.
42.
43.
נייר עמדה זה רואה אור בעקבותיו של חיבור קודם פרי עטם של הכותבים, דת ובג"ץ: דימוי ומציאות - א. "פרסום מנוף - המרכז למידע יהודי", במבחן הביקורת. גם הפעם עוסקים הכותבים בשתיים מן המחלוקות היסודיות המפלגות את החברה הישראלית: המחלוקת בענייני דת ומדינה והמחלוקת שעניינה הלגיטימיות של המוסדות השלטוניים של המדינה, ולעניין זה, הלגיטימיות ש...

44.
45.
46.
קובץ מאמרים זה מנתח את הבחירות לכנסת ולראשות הממשלה שנערכו בישראל ב - 29 במאי 1996, מתוך זוויות הראייה התרבותית והמוסדית. דילמות זהות עמדו בבסיס נושאי המחלוקת המרכזיים ודפוסי ההצבעה בבחירות אלה, והמאמרים בחלק הראשון של הספר עוסקים בכך מזוויות שונות ובקרב קבוצות אוכלוסיה שונות. החלק השני של הספר מתמקד ברפורמות האלקטורליות - ובייחוד ...

47.
48.
49.
50.
51.
שאלת הדת והמדינה היא מן השאלות הנוקבות בחייה הפוליטיים והתרבותיים של החברה הישראלית. היא תופסת מקום מרכזי בכל דיון ציבורי על דבר החוקה, המשפט וזכויות האזרח, היא מטביעה חותם מכריע על יחסי ישראל והתפוצות. השיח הישראלי בשאלה זו מניח מראש כיצד תופסת ``הדת`` היהודית את ``המדינה`` היהודית. ראשית, ישנה נטייה ברורה לצבוע את תפיסותיה המדיני...

52.
53.
54.
55.
56.
57.
הדיון בנושא של דת ומדינה מבליט את אופייה היהודי של המדינה, תוך התייחסות לכל אחת מן הדתות הפעילות בארץ. הנושאים בהם דנו בכינוס: לקראת הגדרה חוקתית של יחסי דת ומדינה בישראל, ארבע הגישות ליחסי דת ומדינה, הדינמיקה בעמדות הציבור הישראלי, הבעייתיות מנקודת המבט של המחוקק, בידול נושאי דת ומדינה מהשיח החוקתי, מעמד חוקתי לזכויות אדם בתחומי ...

58.
59.
60.
61.
62.
קובץ זה המובא בפני הקורא, מאגד בתוכו אוסף של מחשבות ונקודות מבט המנסות לתאר ולהגדיר, את זהותה ואופייה של מדינת ישראל באמצעות הביטוי 'מדינה יהודית ודמוקרטית.' מהי המשמעות הנגזרת מהגדרת ערכיה של מדינת ישראל באופן זה? מה טיבו של דואליזם זה המצרף יחדיו את ערכי היהדות עם ערכי הדמוקרטיה? האם רומז הוא על סינתזה רצויה ובכך מביע אמון באפשר...

63.
הרפורמה המוצעת במערכת בתי המשפט יום העיון שנערך ביוזמתו של שר המשפטים יוסי ביילין, כינס לדיון רחב את בכירי מערכת המשפט בישראל: שופטים ושופטים בדימוס, אנשי משרד המשפטים, חברי ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, עורכי דין ואנשי אקדמיה. בראשותם של שר המשפטים, נשיא בית המשפט העליון, היועץ המשפטי לממשלה, פרקליטת המדינה ויו"ר ועדת החוקה של הכ...

64.
בין הסכמה למחלוקת: דמוקרטיה ושלום בתודעה הישראלית. ספר זה עוסק בהסכמה, במחלוקת וביחסים המורכבים שביניהן. הדמוקרטיה מגשרת בין השאיפה לקיים ויכוח חופשי, בתחום רחב ככל האפשר, לבין הצורך להגיע להכרעות. הדמוקרטיה אינה שם פרטי אלא שם משפחה: עם הדורות גדל ומתגוון מספר המשטרים הנחשבים לדמוקרטיים, והמשטר השורר בישראל נמנה עליהם. מה שעושה ...

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
ספר זה מביא לקורא הישראלי שני נושאים אקטואליים הנוגעים לפילוסופיה של המשפט ולמדע המדינה: תאולוגיה פוליטית ומעמדו של המשפט הטבעי במשפט המדינה. הדיון בהם נלקח מתוך כתבי הנס קלזן, והוא מאיר עיניים. המחבר מצביע על הקבלות מפתיעות בין פתרון הבעיה התאולוגית של היחס אלוהים-עולם-אדם לבין פתרון הבעיה של היחס מדינה-משפט-אדם. וכך, הנֵס התאול...

96.
97.
98.
99.
100.


©2006-2018 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ