הוצאת יד טבנקין


הספרים של הוצאת יד טבנקין

1.
2.
3.
4.
תקציר עליית שנות החמישים, שהכפילה ואף שילשה את אוכלוסיית ישראל בתוך שנים אחדות, בישרה את הקמתם של חבלי ארץ לא נושבים לאחר מלחמת העצמאות. זהו סיפורם של ארבעה חבלי ארץ שהורתם ייסורים וחבלי הסתגלות כואבים של עולים יוצאי ארצות האסלאם אשר זה מקרוב באו והיו - לעתים על כורחם - למתיישבים וחקלאים בארצם החדשה. חבלי קליטה קשים, לעתים חבלי צ...

5.
"ואני בת ישראל פשוטה, השכלה גבוהה לא הייתה לי, הרבה מחברותי היו משכילות ממני, אך מקומן לא ניכר. הן נשארו באלמוניותן בפינותיהן, ואני - הנערה הפשוטה - כבשתי לי עמדה והגעתי להישגים" - בותבת מרים ברץ באחד ממכתביה. ואכן, מרים ברץ, ממייסדות דגניה א, השאירה חותם בל יימחה בסאגה של תולדות הקיבוץ בארץ. ההיסטוריה של הסיפור הנשי בארץ עדיין נכת...

6.
7.
ספר זה אינו ביוגרפיה של ישראל גלילי. אין בו התייחסות למשפחתו, לאורחותיו ולמעשיו בביתו – קיבוץ נען – או לחייו מחוץ ללזירה הפוליטית. מטרת הספר היא לתאר במדויק ככל האפשר מה חשב גלילי על דמותה של החברה שתיבנה בארץ-ישראל ועל מקומן המרכזי של תנועת הפועלים וההתיישבות העובדת בחברה זו, וכן על תרומתו הייחודית של גלילי בענייני חוץ וביטחון. ...

8.
ספר, זה הוא ספר קורותיו של יצחק טבנקין בארץ. סיפור חייו של טבנקין וקורות ההגשמה הציונית בארץ - ישראל משולבים זה בזה ללא הפרד. טבנקין היה מחבורת המייסדים של אחדות - העבודה ההיסטורית וממקימיה העיקריים של הסתדרות העובדים הכללית. היה לו חלק מכריע בהקמת תנועה ארצית של קיבוצים - מייסוד תנועת הקיבוצים הראשונה 'קיבוץ עין - חרוד', ועד לייסו...

9.
10.
11.
12.
13.
במהלך מלחמת העולם השנייה נטלו חברי תנועת הנוער בית"ר חלק חשוב במאבק העיקש על שמירת החיים בגטאות והשתתפו בניסיונות ההתקוממות ובמרידות. מרבית חברי ההנהגה הוותיקה של בית"ר בפולין ובארצות הבלטיות אמנם נאסרו על ידי הסובייטים, אולם המנהיגות הצעירה שקמה תחתיה הצליחה להנהיג את הנוער הבית"רי בגטאות ולהוביל אותו לשיתוף פעולה עם תנועות ה...

14.
15.
הקיבוץ המסורתי הצהיר על עמדה שוויונית כלפי חבריו וחברותיו, וטכנית הפקיע מן המשפחה רבות ממלאכות הבית, הטיפול בילדים והחינוך, והעבירם לאחריות הקהילה. בקיבוץ כזה היתה דרכה של האשה סלולה לפניה להגיע להישגים ציבוריים ומקצועיים יותר מחברותיה העירוניות, אך האם הצליחה בכך האשה בקיבוץ? האם זכה הקיבוץ להיות החברה האנושית הראשונה שייעשה ...

16.
17.
`ואני בת ישראל פשוטה, השכלה גבוהה לא הייתה לי, הרבה מחברותי היו משכילות ממני, אך מקומן לא ניכר. הן נשארו באלמוניותן בפינותיהן, ואני - הנערה הפשוטה - כבשתי לי עמדה והגעתי להישגים`` - כותבת מרים ברץ באחד ממכתביה. ואכן, מרים ברץ, ממייסדות דגניה א, השאירה חותם בל יימחה בסאגה של תולדות הקיבוץ בארץ. ההיסטוריה של הסיפור הנשי בארץ עדיין נכתבת ...

18.
ברנרד לזר, גוסטב לנדאואר, אריך מיהזם - שלושה הוגי דעות יהודים אנרכיסטים, שפעלו בזירה הפוליטית בצרפת ובגרמניה, בסוף המאה הקודמת, במלחמת העולם הראשונה ובעת עליית הנאצים לשלטון בגרמניה. בספר זה כונסו דברים שנאמרו או נכתבו אודותם, פרטים על חייהם ופועלם, ומעט מכתביהם הם - בעיקר באשר ליהדותם, שהיו גאים בה בדרכם שלהם. בפתח הספר ובאחריתו מ...

19.
20.
21.
ספר זה מבוסס על מחקר המציג את התנועה החלוצית וכהשרותיה בהולנד מתחילתן בשלהי מלחמת העולם הראשונה ועד לדעיכתן עם קום מדינת ישראל. מתוארות בו הקמתן של תנועות הנוער הציוניות בהולנד, וכן התנועה החלוצית והרקע החברתי, הכלכלי והפוליטי שבתוכו פעלה והתגבשה לכדי גורם עצמאי. טבעי הדבר, שעיקרו של המחקר עוסק בתקופת השואה, כאשר החלוצים היו הקב...

22.
23.
24.
שתי תפישות בלטו והתמודדו על הבכורה בצמרת המדינית של ישראל בתקופת פעולות הגמול לגבי השגת נשק חיוני לישראל בעת שהערבים התעצמו צבאית בסיוע המערב והמזרח כאחד. הראשונה, שאותה גילם דוד בן גוריון, הציגה את ישראל כמדינה לוחמת, המסוגלת להביס את מדינות ערב וזקוקה לנשק שבסיועו תוכל למלא תפקיד בשירות המדיניות הצרפתית, ולעיתים גם הבריטית, נג...

25.
26.
ספר זה, שיצא לאור לפני כ - 60 שנה, הוא המחקר החברתי הכולל הראשון על התנועה הקיבוצית. אפשר שהוא החשוב, או מן החשובים ביותר שנכתבו מאז ועד היום. שיטתו המכלילה בנוסח הסוציולוגים הגדולים הראשונים, קובעי דרכו של מדע הסוציולוגיה, אפשר שהתיישנה בפרטים, אך היא אקטואלית עתה מאי פעם בכל מה ששיך להבנת האורגניזם הזה ששמו התנועה הקיבוצית. היא משק...

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
בשנים 1955 - 1956 הובאו לישראל 27 נערים ונערות מבני הקהילה היהודית האתיופית (שנקראו אז פלאשים) כדי להתחנך בכפר הנוער הדתי בכפר בתיה. הקבוצה הראשונה סיימה את חניכותה אחרי כשלוש שנים וחזרה לאתיופיה לסייע בהדרכה וחינוך בקרב העדה ולמענה. הקבוצה השניה נשארה בכפר בתיה ובמוסדות אחרים כשמונה שנים והוחזרה לאתיופיה לאותה מטרה עצמה. סיפור עדותם...

36.
37.
38.
39.
שלושה שבועות עשה שלמה שלמון כמתנדב בקומונה נידרקאופונגן בגרמניה. ביקורו בקומונה הצעירה (נוסדה בסוף 1983) הניב מחקר - דיוקן מעמיק על אחת הקומונות המרתקות והמעניינות ביותר הקיימות כיום בעולם. שואל המחבר: "האם לקומונה עירונית כזאת יש סיכוי להצליח? האם יש בידיה כלים המאפשרים לה לקיים יישוב שיתופי - שיוויוני במציאות של "ניצחון הקפיטליזם...

40.
41.
בעריכת יובל דרור. בחלקו הראשון של הספר מובאים הקדמה, מבוא תיאורטי וכן מאמרים על הרקע ההיסטורי-ביוגרפי של החבורות השיתופיות ועל התגבשותן (מאת יובל דרור, ניר מיכאלי ואלי אברהמי). בחלק השני נידונים הקיבוצים העירוניים (במאמרים מאת עידו אלוני, ארנה שמר, נעמי שמריהו-תור ויונתן אנסון וקרן אנגלשטיין ואורנה גלץ-דודי). בחלק השלישי מובא סיפ...

42.
43.
דב הוז הוא הצעיר מבין שלושת בני המחזור הראשון של גמנסיה הרצליה, שנמנו עם מעצבי היישוב העברי בתקופת המנדט. השניים האחרים היו אליהו גולומב ומשה שרת (שרתוק). בעוד רעיו של דב זכו כל אחד לשדה פעולה נפרד, הקדיש דב הוז את חייו לכל פעילות שנדרש אליה. כקצין בצבא טורקיה סיכן את חייו בהשגת נשק למושבות יהודה בעת השלטון הטורקי. עם שחרור דרום הארץ...

44.
45.
``הנוער הבורוכובי`` אחרי השואה, וכמוה יתר התנועות החלוציות שפעלו אז בפולין, לא היתה תנועת נוער רגילה, ואין להשוותה כלל וכלל לתנועות נוער בזמנים רגילים. עקב הנסיבות המיוחדות ששררו אחרי השואה נאלצו התנועות החלוציות להטיל על עצמן משימות ששום תנועת נוער בעולם לא עסקה בהן מעולם. הן עסקו בהצלתם ובשיקומם של אלפי ילדים ונערים ששרדו ומהגי...

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
המעבר מחברת-יישוב וולונטרית למדינה ריבונית הביא לשינויים רבים, אשר מולם המשיך הקיבוץ להיאבק על דרכו להגשמת המפעל הציוני, אולם ללא הצלחה יתרה. ספר זה דן בפולמוס הרעיוני החריף שהתרחש בראשית ימי המדינה בין שתי דרכים שונות של ההגשמה הציונית: הדרך הממלכתית של המדינה בהנהגת בן-גוריון, ומולה הדרך התנועתית של הקיבוץ המאוחד בהנהגת טבנ...

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
הסתדרות "החלוץ" בצפון אמריקה הוקמה בשנת 1933 כדי לסייע לנוער יהודי להתכונן להגשמה ציונית, ופעלה עד שנת 1953. בסניפיה שברחבי ארצות-הברית וקנדה למדו הצעירים עברית, רכשו ידע על הארץ ועל תנועת ההתיישבות ועסקו בפעילות גופנית. במספר ערים הוקמו בתי מגורים שיתופיים. גולת הכותרת הייתה חוות ההכשרה, שהכשירו אלפי צעירים לחיי עבודה ושיתוף. חברי ה...

98.
99.
100.


©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ