יוסף לניר

יוסף לניר

סופר


1.
2.
הקריסה הרעיונית והתפקידית שבפניה עומדת היום התנועה הקיבוצית היא הנושא המרכזי של ארבע המסות המובאות כאן. סיבותיה: המשבר החברתי-כלכלי העמוק המעוגן במשבר דמוגרפי ותעסוקתי. בארבע המסות חושף המחבר את היחסים המורכבים של המחבר עם סביבתו החברתית והפוליטית ואת חולשתו, שבעטיה הוא מתקשה להתגבר על המגמות האנטי קיבוציות המתפשטות במערכת הפוליטית. במסות, המהוות למעשה ארבעה פרקים של חיבור אחד, נוטש המחבר את המתולוגיה המחקרית ופונה לכתיבה תיאורית ופובליציסטית, תוך שהוא שומר על רקע מחקרי וביבליוגרפי רב-גוני המבסס את הבנותיו ותפיסותיו לגבי דמותו החברתית-מדינית, הכלכלית והדמוגרפית של הקיבוץ בתקופתנו. מתוך כך מצביע המחבר על כישלון המנהיגות הקיבוצית להציג חלופה התיישבותית ליש"ע, בנגב ובאזורי הספר בצפון המדינה מאז מלחמת יום כיפור, כישלון שהיה בין הגורמים לקריסה הסוציו-פוליטית של הקיבוץ כתנועה רעיונית. המחבר מקדיש את חיבורו בראש ובראשונה לצעירי הקיבוצים, העומדים בפני הצורך לבחור בין קיבוץ ל"לא קיבוץ", והוא מדגיש:" בתנאי הכלכלה של הקיבוצים חשוב שחבריהקיבוץ הצעירים יוכלו להגיע בעתיד למסלולי התמחות וקידום אישי בתחומי תעסוקתם על פי הכישורים האישיים ותוך חופש בחירה סביר, שבצירוף אפשרויות התעסוקה מחוץ לקיבוץ, משתווה פחות או יותר לזמינות התעסוקה בסביבת הקיבוץ"....

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ