הוצאת יצחק בן צבי


הספרים של הוצאת יצחק בן צבי

1.
`לסייר עם יד בן צבי` כבר היה לנחלת הכל. דומה שאין דרך טובה מזו להכיר את ירושלים - זו הגלויה וזו הסמויה מן העין, אתריה הנודעים ופינותיה החבויות, ואמנם, מיטב מדריכי הסיור בירושלים, הפועלים במרכזים ללימודי ארץ ישראל וירושלים של יד בן צבי, בליווי אנשי האקדמיה, נרתמו להכנתו של ספר סיורים מקיף זה. לפנינו מדריך סיורים מיוחד ומאיר עיניים. לק...

2.
נחלאות, משכנות, אהלים, מזכרות וזכרונות - אלה הם מקצת השמות שנושאות שכונות לב העיר בירושלים. האזור המושך אליו בשנים האחרונות חוקרים, סקרנים ומטיילים רבים. השכונות הציוריות משמרות משהו מאווירת ירושלים הישנה והקטנה. התושבים הוותיקים, בני ירושלים או מי שבאו אליה מקהילות רחוקות, נושאים עמם ניחוחות של ימים עברו, והמפגש פורט...

3.
למרות האקלים היבש למחצה ומקורות המים המוגבלים ולמרות הקשיים הכלכליים והפוליטיים, בנתה מדינת ישראל בשנותיה הראשונות מפעלי מים ארציים המנצלים את כל מקורות המים הטבעיים והצליחה להגשים יעדים ממלכתיים של התיישבות, פיתוח, וקיום מערכות חיים מודרניות. אף על פן כן מדינת ישראל מצויה כיום במשבר מים חמור, ההולך ומחריף משנה לשנה: מפלסי המ...

4.
5.
משולחנו של המוציא לאור הספר יצא לרגל תערוכה במוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב. בי"ב באייר תשל"ח (87.5.52) הלך לעולמו שמעון קורבמן, תושב תל-אביב, והוא בן תשעים שנה במותו, איש ערירי שחי בדלות נוראה. לאחר מותו נתגלתה בדירתו שברחוב אחד העם 32 אוצר גנוז- עשרות קופסאות קרטון ובתוכן למעלה מאלף וחמש מאות תשלילים נתונים במעטפות נייר חומות, מאות תצלומי...

6.
7.
8.
קובץ מאמרים של גדול חוקרי הקבלה, פרופ' גרשם שלום, בענייני מאגיה ודמונולוגיה. כאן מוצגים לפני הקורא ראשי השדים, מלכיהם ובני משפחתם וכנגדם מלאכים והשבעות. המחבר מתחקה אחר מקורותיהם בתנ"ך, בתלמוד, במדרש ובספרות הקבלה וכן בכתבי הדת המוסלמית והנוצרית. הספר עוסק גם בהכרת אופי האדם ועתידו על - פי חכמת היד והפרצוף, בתורת הנפש ובגורלה לאחר ...

9.
"סביב כיכר השעון" נולד בסימטאות יפו. הספר מסכם ניסיון הדרכה בן שנים רבות בעיר, בראש ובראשונה עם מטיילים מטעם "יד יצחק בן - צבי". כוונת הספר לספר, ללמד - ובעיקר ללמד לאהוב....

10.
פנחס גרייבסקי: נולד י"ד אדר תרל"ג )1873(, נפטר י"ג אדר תש"א )1941(. יליד ירושלים, איש הישוב הישן. גדל והתחנך בישיבת עץ - חיים, תלמידו של ר' משה נחמיה כהנוב, מוסמך לרבנות, מזכירו ויד ימינו של יחיאל מיכל פינס ומזכיר בית חולים בירושלים מ - .1893 ליקט ואסף תעודות הסטוריות, קטעי זכרונות ותולדות אישים. כתב על מוסדות ומאורעות בישוב. החומר הרב התפרסם ב...

11.
אבו - גוש (קריית אל - ענב) נודעה במרוצת ההיסטוריה בשמות שונים - קריית - בעל, בעלה, מחנה - דן, קריית - יערים, אמאוס, פונטנוא, ענתות ועוד. היו בה יישוב פריהיסטורי, עיר חיווית ואחריה עיר ישראלית, ובה שכן ארון הברית. מצויים בה שרידים רומיים, ביזנטיים, עבאסיים וממלוכיים. עדיין עומדת בה כנסייה צלבנית, מהשמורות והיפות בארץ, המקושטת בפרסקות ייחו...

12.
קברים מתקופת בית שני, מהתקופה ההלניסטית המאוחרת (החשמונאית) ומהתקופה הרומית הקדומה (ההורדוסית) התגלו בירושלים בתחום הסובב את העיר - הגדול עשרות מונים משטח העיר הנושבת. מאז אמצע המאה התשע עשרה נרשם בעבודה שקדנית ומפורטת הממצא הרלוונטי לסוגיו: ממצא אדריכלי (לרוב חצוב בסלע), גלוקסמות, ארונות גדולים (דמויי סרקופגים), כלי חרס, כלי זכוכ...

13.
"רציתי לחגוג את החג שלנו, לא של אבותינו אשר יצאו ממצרים (...) להרגיש טעם חג שאינו קשור עם זכרונות היסטוריים מתים" - כתב חבר קבוצה צעיר מנהמת לבו, בערב פסח שנת תרפ"ב (1922) על חוף הירדן. זהו ביטוי חד לסוגיה תרבותית - רעיונית שהעסיקה את השבט החלוצי: כיצד לפרש את המעשה שלהם על רקע שרשרת הדורות היהודית? כיצד לבטא את ייחודיות מפעלם? מהו התוכן, ה...

14.
העשור השני למדינת ישראל, השנים תשי"ח - תשכ"ח, היה עשור של תמורות גדולות ושל שינויים ואירועים דרמטיים. חלקו היה מלווה בתחושות דכאון, בחשש לעצם קיום המדינה, וחלקו אופיין בבטחון עצמי מופרז, אופוריה של ממש, שאיש לא יוכל לנו יותר. 21 כותבי המאמרים בקובץ זה של 'עידן' דנים בהרחבה בנושאים רבים ומגוונים: יחסי פנים וחוץ, חינוך ותרבות, החברה ...

15.
ספר זה הוא הראשון בסדרה חדשה על קהילות ישראל בארצות המזרח במאות התשע - עשרה והעשרים. הסדרה פורשת תיאור מקיף של התהליכים ההיסטוריים, החברתיים והתרבותיים שהתרחשו בקהילות בארצות המזרח. בחברה הישראלית גוברת בשנים האחרונות המודעות לחשיבות שימור מורשת קהילות ישראל, והסדרה נועדה לתרום למגמה זו. ההחלטה לפתוח את הסדרה בקהילה היהודית ב...

16.
קובץ זה מכיל י"ד מאמרים, פרי מחקרים שראו אור במשך חמש עשרה השנים האחרונות בפרסומים אקדמיים שונים. המאמרים עוסקים בקורותיה של מדינת ישראל בעשרים שנותיה הראשונות. המחבר, שהיה בשנות החמישים והשישים שותף פעיל ועד לרבים מהאירועים אותם הוא מתאר ומנתח, התמסר מאז שלהי שנות השבעים למחקר היסטורי וחזר ובחן אותם אירועים לאור רבבות המסמכים ש...

17.
באביב 2001 ערכה משכנות שאננים כנס בין - לאומי בנושא 'ירושלים בתקופת המנדט - העשייה והמורשת' 'יד בן - צבי' התבקשה להוציא לאור את דברי הכנס. בספר זה מובאות הרצאות חוקרים שנישאו בכנס, שהתקיים באולם הקונצרטים ההיסטורי של ימק"א ובמלון המלך דוד, שניהם אתרים חשובים של ימי המנדט. כיום, יותר מחמישים שנה מאז סיום המנדט, יש לנו פרספקטיבה מתאימה...

18.
סיפורה המרתק של העדה השומרונית המונה כיום כ600 - נפש המתגוררים בשכם ובחולון, תחילתו כבר בימים שבהם נתקיימה ממלכת ישראל, שבירתה נקבעה בעיר שומרון. דומה, שאין בעולם עדה דתית - להוציא כת מדבר יהודה - שזכתה ליותר תשומת לב מצד החוקרים ישנכתבו עליה יותר מחקרים מאשר על השומרונים.אף על פי כן מאז פרסם יצחק בן - צבי את 'ספר השומרונים' בתרצ"ה (19...

19.
קובץ מאמרים זה הוא חלק מתנופת מחקר גדולה שהתפתחה בעשורים האחרונים בנושא ירושלים המוסלמית, והוא מוקדש לעיונים במעמדה של ירושלים באסלאם הקדום )בעיקר במאות השביעית והשמינית(. המאמרים מסתמכים בעיקר על טקסטים ערביים מימי הביניים והם מוקדשים לתפיסות רעיוניות ולגישות שהיו קשורות בתהליך התקדשותה של ירושלים באסלאם. במיוחד מודגשת קל...

20.
העיסוק האינטנסיבי במיתוס של שיוויון המינים בארץ ישראל, נושא שניפוצו היה היעד הראשון של חקר תולדות הנשים ביישוב, סלל את הדרך למספר שאלות עקרוניות: מה הייתה המציאות הנשית ביישוב הארץ - ישראלי בראשיתו? מה הייתה תרומתן של נשים לחברה ולתרבות הישראלית המתחדשת? מי היו נושאות הדגל, המנהיגות העלומות, שהובילו את העשייה הנשית - ציונית? מה מק...

21.
שלושת מוקדי הספר, הרמב"ם, המשיח בתימן והשמד, נקשרו זה בזה בכמה חוטים. שפל ישראל בגלות ישמעאל וגזרות - השמד במאה השתים - עשרה ובתקופה הסמוכה חיזקו את השאיפות לביאת המשיח, והאכזבות ממשיחי - שקר העמיקו את המשברים באמונה ואת הנטייה להתאסלם. הגזרות נגעו מקרוב ברמב"ם, שכפי שמסופר נכפה עליו להתאסלם בצעירותו. גם הלהט המשיחי לא הרפה ממנו, ופנ...

22.
ספר זה, האחרון מפרי עטו של פרופ' יהושע פראוור ז"ל, מציג מסכת היסטורית ייחודית למדי: תולדותיה של הקהילה היהודית בארץ - ישראל כחברת מיעוט בתוך מסגרת מדינית שנשלטה בידי חברת מיעוט זרה, כובשת - החברה הצלבנית. בממלכת ירושלים שהקימו הכניעו הכובשים הזרים תחת ממשלתם גם את חברת הרוב המוסלמית וביקשו להכתיב לה את תנאי חייה. ברם כדי לקיים את...

23.
ספר זה מתמקד במרחב ההררי הנתחם בין עמק יזרעאל בצפון לבין בקעת באר שבע בדרום. באזור זה נכללים: מרחב יהודה הכולל את הרי יהודה, שפלת יהודה ומדבר יהודה מרהב שומרון הכולל את הרי שומרון, הגלבוע וכן את רכס הכרמל בקעת הירדן וים המלח. הספר פורס לפני הלומד היבטים פיזיים, היסטוריים ותרבותיים. מקום מיוחד הוקדש לגידולי החקלאות האופייניים לארי...

24.
25.
אחד העם, הוגה הדעות, המסאי ומתווה הדרך, היה גם אחד ממנהיגי התנועה הלאומית ופעל למענה כארבעים שנה - בתחילה כחובב ציון, אחר כך - במקביל לתנועה הציונית ולבסוף - בתחומה. כל מעשיו משתקפים במכתביו הרבים (שבעת אלפים מכתבים קריאים) ומהם מתברר שהרוב הגדול של פעולותיו הציבוריות היה קשור בארץ - ישראל ושכמעט כל מאמריו בענייני הארץ באו כתוצאה מא...

26.
יהושע קניאל הותיר אחריו משנה סדורה של מחקר היסטורי, שעיקריה רואים אור בספר שלפנינו. ארץ - ישראל העולה מבין דפי עבודותיו היא מורכבת, מלאת סתירות ושבעת עימותים. "ישן" שלא היה רק עתיק ומיושן ו"חדש" שהיה קשור בטבורו אל מרכזי הדת והתרבות של "בעלי החלוקה". זאת היא כתיבה היסטורית במיטבה, כתיבה שבה אהבת הארץ ויחס הקרבה אל החברה הנחקרת עולים ב...

27.
28.
בשלהי ימי בית שני יצאה מתחת ידם של חכמים מחוגי הפרושים מגילה קצרה, כתובה ארמית. מגילה זו היא רשימה של תאריכים על פי סדר השנה, אשר אירעו בהם 'נסים' - ניצחונות ושמחות לישראל. כותבי המגילה בקשו להפוך את המועדים הנזכרים בה למעין 'חגים למחצה', האסורים בתענית, ולקבוע את האירועים ההיסטוריים שביסודם בזיכרון הלאומי לדורות. תעודה זו, המכונה '...

29.
תקופת שלטונה של בבל ביהודה (804 - 538 לפנה"ס) חרצה את גורלה של ממלכת יהודה ועיצבה לדורות את התודעה הלאומית של העם, את תפיסת הדת והפולחן שלו ואת דרכי הזיכרון ההיסטורי. המכה הקשה שהנחיתו הבבלים על מרבית שטחי הממלכה, חורבן ירושלים ובית המקדש שבתוכה, ביטול שלטונו של בית דוד וההגליה של תושבי ירושלים ושל רבים מעילית העם, הותירו חלל גדול בלבב...

30.
31.
אסופת מאמרים זו מבוססת על הרצאות שנישאו בכינוס בין - לאומי שהתקיים באוניברסיטת חיפה בנושא יחסי יהודים - נכרים בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד. פרות הכנס רואים אור בשני קבצים - בזה שלפנינו, ובכרך נלווה הכולל הרצאות שנישאו באנגלית ובצרפתית. המאמרים שנכתבו בידו חוקרים בכירים מאירופה ומישראל דנים בין היתר בבעיות שנוצרו מן המפגש התר...

32.
ההיסטוריוגרפיה של היישוב בשנות השלושים התמקדה בהתפתחות הפוליטית, בהתפתחות החברתית ובהתפתחות התרבותית של תנועת העבודה ושל התנועה הרביזיוניסטית וזנחה כמעט לחלוטין את העיסוק במחנה האזרחי שכלל את מפלגות הציונים הכלליים והתאחדות האיכרים. הספר בוחן מה היו ההבדלים וחילוקי הדעות העיקריים בין שני פלגי הציונות הכללית בארץ - ישראל ובא...

33.
עיר ימים רבים היא אשקלון, אחת הערים העתיקות ביותר בארץ - ישראל, ואולי הקדומה בערי החוף. ספר זה בוחן את תולדותיה ואת פניה השונות של העיר וסביבותיה בתקופה ההלניסטית והרומית, מתוך הסתמכות על מקורות עתיקים )פגניים, יהודיים ונוצריים(, כתובות, מטבעות, פפירוסים וממצאים ארכאולוגיים. פרט להיסטוריה הפוליטית, מתייחס המחבר גם לדמותה התרבותי...

34.
35.
מחקר זה עוסק בתכנון החברתי היהודי בארץ - ישראל במהלך חמישים השנים האחרונות של השלטון העות'מני. בין 1870 לסוף מלחמת העולם הראשונה היו ארגונים יהודיים בין - לאומיים רבים שהחלו לפעול לקראת יצירת מעמד של חקלאים יהודים בארץ - ישראל. היה זה מעמד קטן ושביר, אך עצם קיומו היווה הישג טכני אדיר. הדיווחים המקובלים על ההתיישבות במונחים של המהגרים...

36.
ספר זה מוקדש על - ידי העוסקים במחקר ארץ - ישראל ליהודה בן פורת, מנהלו של יד יצחק בן - צבי בירושלים בשנים 1983 - 1969, האיש שעשה מוסד זה ליתד ופינה לחקר ארץ - ישראל ויישובה, ואשר טרח בהנחת התשתית הפיזית למחקר החדש של ארץ - ישראל ולהפצתו בקרב שוחרי תורת ארץ - ישראל באשר הם. שלושים וארבעה חוקרים, מן הבולטים בחוקרי ארץ - ישראל ותולדותיה, חברו על מ...

37.
ספר זה מהווה ניסיון לפרט את סיפור יחסי הגומלין בין השיח בעיתונות הכתובה לבין תנועה לאומית המצויה בשלבי התהוות. בספר זה מתוארת בצורה בהירה ומרתקת תקופת שיא ההשפעה של העיתונות הפלסטינית בשנים 1939 - 1929 - תקופה הנחשבת, לכל הדעות, כאחת התקופות המכריעות בתולדות הסכסוך הפלסטיני - ציוני. בתקופה הנדונה שימשה העיתונות כלי עיצוב רב עצמה של ד...

38.
המשורר והמתרגם הדגול, יהודה אלחריזי (1225 - 1165), הגיע לאלכסנדרייה בשנת 1215. משם נסע בדרך היבשה דרך קהיר לירושלים וליתר קהילות המזרח. את מסעו תיאר בפרוטרוט בעברית ובערבית, וחלק של תיאוריו העבריים אף כלל בספרו "תחכמוני". בספר המוגש בזה נאספו כל הקטעים הנוגעים למסע שהיו בהישג ידינו. פרטים על שהותו במצרים ניתן ללמוד גם ממכתבו האוטוגרפי, המ...

39.
פרופ' חוה לצרוס - יפה (ויסבאדן, גרמניה 1930 - ירושלים 1998 ) הייתה מעמודי התווך בחקר דת האסלאם ותרבותה בקהילה האקדמית בארץ ובעולם. מחקריה על איש ההלכה והמיסטיקן המוסלמי אבו חאמד מחמד אלגזאלי הם אבן דרך בהבנת דמותו ומקומו בתרבות המוסלמית והיהודית כאחת. בשנת תשנ"ג (1993) זכתה בפרס ישראל על מחקריה. שני מוקדים עיקריים בספר: תהליכים פנים - אסלא...

40.
ספר זה דן בתקופה הביזנטית בארץ ישראל, פרק זמן הזוכה בשלושים השנים האחרונות לתשומת לב רבה בעולם המחקר. עידן זה בתולדות עם ישראל נחשב בעבר לתקופה רדומה ואפורה, והיווה בעצם פרוזדור לימי הביניים האפלים. בעשרות השנים האחרונות השתנתה תמונה זו, בזכות גילוי החומר הארכאולוגי ההולך וגדל בהתמדה, שסיפק כמות בלתי פוסקת של מידע בתחומי הארכיטק...

41.
42.
43.
גילוי אוצר המגילות העבריות במערות קומראן בשנים 1947 - 1956 נחשב לאירוע הארכיאולוגי החשוב ביותר במאה העשרים, וזאת בשל ההיקף העצום של המידע הכלול בו על יהדות הבית השני, תולדותיה ותרבות. מלאות חמישים שנה לגילוי המגילות הוא עיתוי נאות להערכה ולסיכום של מחקרן ועדכון הציבור במחקרים החדשים והישגיהם. בספר זה שמונה - עשר מחקרים שמרביתם הושמע...

44.
ששת מחזותיו של מתתיה נסים טרני, רב, פוסק ומשורר שחי בפזארו ובעיירות איטלקיות סמוכות בסוף המאה הי"ח מכונסים כאן לראשונה במהדורה מדעית; מהם בדפוס ראשון, ואחד מהם בגילוי ראשון. המחזות כתובים בשירה חרוזה ושקולה ולפחות חמישה מהם הועלו על הבמה בזמרה ובנגינה, 'בבית הגביר אברהם הלוי' שבעיר פזארו. בחורי 'תלמוד תורה' המקומי, תלמידיו של המחבר...

45.
בספר זה מתפרסם פירוש הרמב"ם )1138 1204 - ( למסכת שבת מתוך קטעים שנתגלו בגניזת קהיר. לקטעים אלו נודעת חשיבות מיוחדת בשל שתי סיבות: ראשית, כל הקטעים הם אוטוגראפים הכתובים בעצם ידו של הרמב"ם; ושנית, הפירוש לשבת חסר בכתב - היד המקיף הידוע 45703.1/2 LUNJ)לפנים אוסף ששון 73 - 72(, שאף הוא אוטוגראף של המחבר. בגניזה נתגלו עשרים וארבעה קטעים קטנים וגדולים ש...

46.
47.
48.
ספר זה מביא לפני הקורא לראשונה את מכלול שיריו של יוסף בן חיים אלברדאני, ראשון פייטני בבל הגדולים. אלברדאני פעל לפני למעלה מאלף שנים, במחצית השנייה של המאה העשירית, בבגדאד, ושימש חזן בבית הכנסת הגדול של העיר. כל שיריו, למעלה משלוש מאות קטעים, הם מתנת הגניזה המפורסמת של קהיר. הם נדפסים כאן לראשונה במקובץ, על פי כ450 - כתבי יד. יוסף אלברד...

49.
כרך זה חותם את מהדורת חמשת הכרכים של כל שירי אבא קובנר. כונסו בו השירים הליריים הבודדים והסדרתיים וכן הפואמות ה'קטנות' (לעומת עשר הפואמות ה'גדולות' או ה'סימפוניות', שכונסו בשלושת הכרכים הראשונים של המהדורה), שכתב המשורר בעשור האחרון של חייו וכינסם בשני הקבצים 'אל' (1980) ו'שירת רוזה' (1987) הקובץ הוכן לדפוס בחודשי חייו האחרונים של קובנר ור...

50.
בכרך רביעי זה במהדורה השלמה של שירי אבא קובנר כונסו השירים הליריים הבודדים והסדרתיים, ושמונה הפואמות ה'קטנות' שכתב המשורר מראשית שנות השישים ועד אמצע שנות השבעים של המאה שעברה, וכינסם בשני הקבצים 'מכל האהבות' (1965), ו'תצפיות' (1977). הכרך מציג אפוא לפני הקורא את 'הצד שכנגד' שבשירת קובנר. לעומת הפואמות ה'גדולות' או ה'סימפוניות' (שכונסו בשל...

51.
מחקרים ומקורות לתולדות קהילות ישראל במזרח. סדרה חדשה....

52.
53.
54.
55.


©2006-2018 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ