פרופ

פרופ' אליעזר שביד

סופר


» רשימות קריאה בהם מופיעים ספריו (41):
לא קראתי - נרכש וברשותי, רוצה, ספרי עיון הממתינים לקריאה, חם עליו, הגות, יהדות ומחשבת ישראל, ספרים לקניה בעדיפות ראשונה, אופיר, פרופורציות, רוצה לקרוא בזכות האתר, בתכנון., יהדות ואמונה, ספרים שאני מתכנן לקרוא, יהדות, ספרים אלקטרוניים, ספרי עיון לקרוא, ספרים לזכור, יודאיקה, ארץ ישראל - היסטוריה, תולדות עם ישראל, עוד ...
» ספרים של פרופ' אליעזר שביד שנקראים עכשיו:

חינוך הומניסטי - יהודי בישראל
פרופ' אליעזר שביד
1.
הפילוסופים הגדולים שלנו מצליח לעשות את הלא יאמן ולפרוס בכרך אחד את תולדות המחשבה היהודית בימי הביניים. השאלות הגדולות והמשמעותיות ביותר שהעסיקו את הוגי ישראל לדורותיהם נדונות בספר זה בעומק ובחריפות יוצאי דופן: מיהו אלוהים? מה טיב קשריו עם בני האדם? מדוע נולדנו? למה עם ישראל סובל כל-כך? מתי תבוא הגאולה? מי יזכה לה? ההתחבטויות, הלבטים והתשובות השונות והמגוונות זוכות לניתוח מרהיב ומחכים מאין כמותו, תוך תאור שיטתי ובהיר של הענפים השונים והמגוונים שהצמיחה הפילוסופיה היהודית ושל תופעות תרבותיות חוץ-יהודיות שהשפיעו עליה. מעולם לא נכתב ספר כזה, המהווה מהפכה תרבותית של ממש: הפילוסופיה היהודית הקלאסית "על רגל אחת", בצורה קולחת, מרתקת ושווה לכל נפש. ...

2.
מהי זכותנו על הארץ ומה מקור תוקפה? - שאלה נוקבת זו, שאויבים וידידים אינם חדלים להציג לנו ואשר אף לעצמנו איננו פטורים מלהשיב עליה - עומדת במרכזו של מחקר היסטורי שכל - כולו זועק אקטואליות. החוקר וההוגה אליעזר שביד בוחן את יחסו של העם היהודי בכל הדורות לארץ, ומנסה לפענח את חידת הזיקה שבין עם ישראל וארץ - ישראל....

3.
התנ"ך - "התורה שבכתב" - הוא המקור שכונן את תרבות ישראל, וממנו היא התחדשה מדור לדור. לא רק חזקתו כ"תורה מן השמים" ריתקה אליו את העם, אלא חיוניותו הארצית כיצירת ספרות, המתעלה לגובה על-זמני בהתמודדותה עם הבעיות הראשוניות של הקיום האנושי בטבע, בציביליזציה, בחברה ובמדינה. בזמן החדש התפתחה תרבות העם היהודי במגוון צורות, המתאחדות בזיקתן אל התנ"ך. השואה חוללה בתרבות היהודית המודרנית משבר עמוק, אך מגילת העצמאות של ישראל, כמדינה שנועדה לשיקום העם בחומר וברוח, נאחזה שוב ב"ספר הספרים הנצחי" כמקור המעצב את זהותה. הפילוסופיה של התנ"ך כיסוד תרבות ישראל הוא ניסיונו של פילוסוף יהודי בן-זמננו לפרש את המסר הפילוסופי הכולל של התנ"ך בכלים העכשוויים של חקר הספרות והפילוסופיה, כדי למצוא בו תשתית עמוקה להתמודדות עכשווית עם בעיות היסוד הגדולות של זהות העם, חברתו, תרבותו ומדינתו. ...

4.
ספר זה, המוקדש לתכני ההגות שבחגי ישראל, מיועד לצבור רחב - מחנכים, הורים ומורים, וחניכיהם, וכל אלה שעניין להם במורשת החיה של עמנו. ייחודו של הספר בספרות הענפה שנכתבה על חגי ישראל הוא הנסיון השיטתי לבחון את המקורות ואת המעמדים הסמליים שבמרכז כל חג, לדלות מהם את התכנים המצטרפים כדי השקפת עולם, והמעצבים לאורה חוויה, ולהתמודד עם התכנים הללו ועם הבעיות המתעוררות על ידם, מנקודת הראות של יהודי בן זמננו השואף ליצירתה של תרבות יהודית - ישראלית רצופה ומתחדשת....

5.
6.
כאשר לומדים תנ"ך בתיכון החלוקה הבסיסית של התנ"ך היא החלק שלומדים לבגרות והחלק שלא נוגעים בו, וכך למרות שעות התנ"ך הרבות ישנם ספרים שלא מוכרים והם לתלמידים רבים לצערינו סוג השבעייה הסודית. הספרים המרכזיים שאותם לא לומדים (האם זה מכוון?) הם ספרי הכתובים לרוב שהם גם נקראים ספרי החכמה. אמנם הציבור הדתי נחשף בשנים האחרונות ללימוד תנ"ך פורה ומעמיק בזכות הוצאת חוברת מגדים והספרים הושנים היוצאים ממכון הרצוג בגוש עציון, אך עדיין ההבנה בספרים הנעלמים היא קשה. ישנם ישיבות וקרבנים המלמדים תנ"ך ועוסקיםן בספריםן אלו בהרחבה ופותחים את הצהר לספרים אלו. פרופ' אליעזר שבייד, חכמתה של מלכות ישראל -פירוש פילוסופי לדברי הכתובים מציע פירוש ספרותי-פילוסופי לספרי הכתובים שבתנ"ך המכונים ספרי החכמה. בספרים אלו מוצתה חכמתם הפוליטית, הרוחנית, המוסרית והאומנותית של המחברים. שבספר הוא סוקר את העמודת הפילוסופיות והערכיות שהספרים הללו מעלות ובתשובתיהן הם למעשה עיצבו את עולמה של היהדות החיה על פי התורה שבעל פה עד זמננו. הספר דן בהתמודדות עם בעיות הקיום בגלות, בתפוצות ובמולדת, תוך שאיפה לגאולה שלמה, שהיא הגשמת חזון האלוהים בבריאה. כמובן שכבכל ספר שלא נכתב מתוך עעולמו של בית המדרש יש לעיין בספר בזהירות ולזרוק את הקליפה, אני חושב שההסתכלות בספר והמבט המיוחד של פרופ' שביד, נותנות עומק חדש ומעמיק לספרים אלו מתוך עולם הפילוסופיה והמחשבה. פרופ' אליעזר שביד, חתן פרס ישראל הוא מגדולי וחשובי הפילוסופים בימנו בארץ ובעולם. פרסם עשרות ספרים ומאות מאמרים בנושא התרבות היהודית מן התנ"ך ועד זמננו, ובכלל זה עסק בבעיות הציונות, ביהדות כתרבות ובישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית. ספרו החדש הוא המשכו של מפעל פרשני שנועד להציג את מסריו הרעיוניים של התנ"ך בלשון הפילוסופיה של זמננו. קדמו לו הספרים: הפילוסופים הגדולים שלנו, הפילוסופיה של התנ"ך כיסוד תרבות ישראל במסגרת הסדרה "יהדות כאן ועכשיו" בידיעות אחרונות. ...

7.
סידור התפילה הוא החיבור העממי ביותר, הנאמר - ונשנה ביותר והמופנם ביותר בכל שדרות העם, ויותר מכל יצירה אחרת הוא משקף את אחדותה של היהדות ואת רציפותה כעולם רוחני ייחודי. החידוש בסידור התפילה - פילוסופיה שירה ומסתורין, הוא גם מתודי וגם מהותי. הוא אינו פירוש לסידור התפילה וגם אינו עיון פילוסופי עצמאי במהותה של התפילה כי, אם עיון בתפילות עצמן, כדי לדלות מתוכן את תוכנן ההגותי, המחשבתי, הרגשי והשירי, וכדי להציגו כמכלול של השקפת עולם חיה, מתפתחת, מתחדשת ומתגוונת לאורך הדורות. הקורא בספרו של שביד יוכל להבין את מבנהו של סידור התפילה ואת שלמותה של היצירה הספרותית המתבטאת חשיבה דתית שיטתית מגובשת, שממנה ניתן להפיק את הפילוסופיה הדתית של חכמי המשנה. קריאה בספרו של שביד מהווה חווית תגלית של עומק קיומי פנימי, אשר בלי התפילה נשאר אילם. פרופסור אליעזר שביד מבקש בספרו סידור התפילה - פילוסופיה שירה ומסתורין, להשתתף כמחנך בהנחלת המורשת התרבותית של העם היהודי. הרצון לכתוב ספר מחקר עיוני על סידור התפילה, מעיד על עצמו המחבר, העסיק אותי שנים רבות, במיוחד אחרי שפרסמתי את ספרי "מחזור הזמנים", שהתייחסתי בו לתפילות ראש השנה ויום הכיפורים. אולם עדיין לא הרגשתי שאני מוכן כל צרכי למפעל עיוני מיוחד זה, רק אחרי פרסום מחקרי העיוניים במחשבת התנ"ך, המהווה את התורה שבכתב, הרגשתי מוכנות להתמודד עם סידור התפילה שהוא אחת היצירות המחנכות החשובות ביותר של "התורה בעל פה". אליעזר שביד, חתן פרס ישראל, הוא מגדולי החוקרים במחשבת ישראל בימינו. עד צאתו לגמלאות היה פרופסור מן המניין בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. פרופסור שביד פרסם עשרות ספרים ומאות מאמרים בנושאי התרבות היהודית מן התנ"ך ועד זמננו, ובכלל זה עסק בבעיות הציונות, ביהדות כתרבות ובישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. במסגרת הסדרה "יהדות כאן ועכשיו" יצאו ספריו: הפילוסופים הגדולים שלנו (1999), הפילוסופיה של התנ"ך כיסוד תרבות ישראל (2004) חכמתה של מלכות ישראל - פירוש פילוסופי לספרי הכתובים (2007)...

8.
הספר מוקדש לעיון בסוגיות האמונה והאחריות המוסרית שהתעוררו במבחנה של השואה. חלקו הראשון מוקדש לכמה משנות של הוגי דעות יהודים, שנכתבו או נהגו בשואה, תוך כדי התארעותה. בחלקו השני מוצגות עמדות של המחבר, על יסוד התמודדות עם משנות אלה ועם כמה משנות של הוגי דעות יהודים אחרים, בני זמננו. ההיענות לאתגר של השואה נראית בו זמנית גם הכרחית וגם בלתי אפשרית; הכרחית, בגלל החובה והצורך לשלב את זכר השואה כמסר חינוכי משמעותי וכחכמה נלמדת בזיכרונם ובהשקפת עולמם של יהודים בני זמננו, ובלתי אפשרית בגלל הצירוף הנדרש של חדירה אמפתית לדילמות האמונה והאחריות המוסרית, שנתעוררו במצבים חריגים קיצוניים של מה שנגדר כ``רוע מוחלט``, ושל הרח ואובייקטיביות הנדרשים להתבוננות פילוסופית, התבוננות שהיא ביקורתית במהותה. אין כוונת הספר להציע סיכום או למצות עיון, אלא בעיקר להציג נכון ובאורח ענייני את השאלות הנשאלות, ותוך כדי כך להציע כיוון אפשרי לחיפוש תשובה מנחה או מנחמת. ההתקרבות להבנת האדם במצבי המבחן הקיצוניים והגדרת השאלות הנשאלות על רקע הבנה כזאת, הן ההישג המרבי שנוכל לקוות אליו. אליעזר שביד הוא פרופסור מן המניין בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. עיקר עיסוקו בחקר ההגות היהודית של הזמן החדש ובהתמודדות עם בעיותיה האקטואליות. בין שאר ספריו יש לציין, כרקע לספר שלפנינו, את תולדות ההגות היהודית במאה העשרים, שיצא לאור בהוצאת ``דביר``, תש``ן....

9.
הספר ביקורת התרבות החילונית עוסק ביסודות הערכיים, המוסריים, החברתיים, הלאומיים-פוליטיים והרוחניים-דתיים של התרבות החילונית המודרנית בעם היהודי ובמדינת ישראל. נושאים אלה נדונים בפרספקטיבה פילוסופית-היסטורית כללית, אך מתוך התמקדות בהווה. הספר מציג את ערכי היסוד של ההומניזם המערבי מנקודת מבט היהודית, את המטרות והיעדים שחתרו אליהם ואת הבעיות הנוקבות שעלו בניסיונות להגשימם. המחבר מנתח את שורשי הכישלונות, מגדיר את הבעיות, מתאר את ההתמודדות של מדעי החברה, המדינה והתרבות עם בעיות אלה, מבקר אותם, מצביע על עיוותים, ומציע תיקונים המתחייבים מביקורת זו. ...

10.
האם "היהדות" היא בבחינת תרבות באותו המובן שיצירות הרוח של כל שאר העמים או הדתות הן תרבויות? שאלת מהותה ותכניה של התרבות היהודית (העברית? הישראלית?) ניצבת במוקד סדר-היום הרוחני של עמנו בזמן הזה. ה אמנם התפתחה תרבות עצמית המאחדת את כל פלגי העם היהודי, מייחדת אותו, שומרת על רציפות זהותו ועם זאת פתוחה למרחב היצירה האנושית, האוניברסלית של המודרנה? מהם ערכיה ותכניה הרוחניים של תרבות זו? כיצד היא נמסרת מדור לדור? כיצד היא מתחדשת ומתפתחת? בספרו זה דן הפרופסור אליעזר שביד בשלבי התפתחות הסוגייה כפי שנפרשה בכתיבתם ובתורותיהם של הוגי-הדעות בעלי-ההשפעה בתנועות הרוחניות העיקריות שקמו בעמנו מראשית תקופת ההשכלה עד היום. הוא מציע את הדגמים העיוניים השונים ואת השיקולים הערכיים שביסודם, מתאר את ריקעם ואת ליבטי הגשמתם ומצביע על השפעתם במציאות של זמננו, ומציין אותם כמקורות להמשך יצירה בעלת חיים ומתחדשת....

11.
12.
כחבר בעייתי יוצא - דופן בהתאגדויות עמי המערב(ארצות - הברית ואירופה)עומד העם היהודי מול אגר השילוב בין תהליך הגלובליזציה במישור הטכנולוגי, החברתי - כלכלי והפוליטי, ובין התפתחות ה'פוסט - מודרניזם' במישור היצירה הרוחנית; אלה שני התהליכים המעצבים יחד את דמות תרבות המערב השלטת בעידננו. ספר זה חוקר את התשתית המדעית, הפילוסופית והאידיאולוגית של תהליכים אלה, את מהות הקשר שביניהם, את הדינמיקה של התפתחותם ואת מחיריה.המטרה היא: א.להגדיר ולנתח את הבעיות שהניעו את התהליכים הללו על רקע תוצאות מלחמת העולם השנייה. ב.לבחון את הישיגיהם המרשימים בשיקום הריסות המלחמה ובשיקום העם היהודי מחורבנו בשואה. ג.להעמיד מולם את מחיריהם הכבדים, המעמידים היום בפני האנושות כולה, ובפני העם היהודי בפרט, בעיות המאיימות הן על השרידה הפיסית והן על המשכיות הזהות הרוחנית היצירתית והתורמת. ד.להצביע על כיווני השינויים הנדרשים כדי למצות את יתרונות הציוויליזציה הבתר - מודרנית ולהתמודד עם מחיריה המאיימים....

13.
סיפור יצירת פילוסופיית הדת היהודית בזמן החדש מסופר בספר זה כהקשר הכפול של תולדות הפילוסופיה המערבית ותולדות העם היהודי בין עמי תרבות המערב, מתקופת ההשכלה ועד שיא משבר ההומניזם במלחמת העולם השניה ובשואה. זוהי התקופה שבה התעוררו מחדש, ואחר - כך קרסו, המרכזים הגדולים של העם היהודי באירופה וקמו שני מרכזים חדשים בארץ - ישראל ובארצות הברית. סיפור התרקמות הרעיונות שבאו להנחות את התמודדות העם היהודי עם אתגריו הקיומיים והרוחניים בתחומי המוסר, ההכרה, הפוליטיקה, התרבות והדת, אלה שנבעו מתוך המעורבות בתרבות המערב, מסופר דרך התמודדות גדולי הפילוסופים היהודים, המצטיינים במקוריות ובהשפעה, על רקע סיפורי חייהם המשקפים את סיפור תולדות עמם ובהקשר הרחב של יצירות הפילוסופיה המערבית, שהתמודדה בזמנם עם אותם אתגרים והתייחסה מבחינתה לעם היהודי, לתרבותו ולדתו. באופן זה מתועדת פילוסופיית הדת היהודית, מן הפרספקטיווה של בן זמננו, כאחד הזרמים הבולטים בפילוסופיה המערבית המודרנית, על הדומה והשונה, המקביל והמתנגש, בינו לבין הזרמים האחרים שמהם הושפע ועליהם השפיע. התעוד נעשה במתודולוגיה פילוסופית - סיפורית. היא חותרת להציג את הרציפויות כמחשבה המתמודדת בתוך רצף של התארעות היסטורית ולהפרות על - ידי כך את היצירה הנמשכת מול אתגרים חדשים בזמננו. אליעזר שביד הוא פרופסור למחשבת ישראל בימי הבינים ובזמן החדש באוניברסיטה העברית בירושלים, חתן פרס ישראל למחשבת ישראל בשנת תשמ"ד....

14.
15.
16.
17.
18.
על רקע המפגש עם העידן המודרני והתרבות ההומניסטית שכוננה אותו התפתחו בעם היהודי ארבע תנועות דתיות גדולות (ומפולגות): האורתודוכסיה החרדית, הרפורמה, היהדות "החיובית - היסטורית" (מסורתית) והאורתודוכסיה המודרנית. הן התפלגו זו מזו סביב הגדרת יסודות הדת, היחס להלכה המעצבת את אודח החיים הדתי, הקשר בין הדת לבין העם, בייחוד מבחינת שאלת הלאומיות המודרנית, מקום העם היהודי בין העמים, היחס לתרבויותיהם ודרך שרידת העם מתוך נאמנות לזהותו הייחודית. הספר בין אורתודוכסיה להומניזם דתי מציג בתיאור ביקורתי ובדרך השוואתית את עמדות התנועות הללו מכל ההיבטים הנזכרים לעיל, מגדיר את היחסים ביניהן על רקע התמורות ההיסטוריות המהפכניות שחלו במחצית הראשונה של המאה העשרים ומנתח את הדינמיקה של התפתחותן והשתנותן עד מלחמת העולם השנייה, השואה והקמת המדינה. באחרית - הדבר מתוארת ומנותחת באותה צורה ההתפתחות שחלה במחצית השנייה של המאה העשרים בישראל ובתפוצות, ומוצגים אתגרי העידן ה"בתר - מודרני" והתמודות שהתחייבו ממנו. אליעזר שביד, חתן פרס ישראל במחשבת - ישראל לשנת 1984, הוא פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא מחברם של ספרים רבים במחשבת - ישראל לדורותיה. בין ספריו האחרונים: הציונות שאחרי הציונות; לקראוצ תרבות יהודית מודרנית; חינוך הומניסטי - יהודי בישראל; ותולדות פילוסופיית הדת היהודית בזמן החדש, כרכים א - ב....

19.
סיפור יצירת פילוסופיית - הדת היהודית בזמן החדש מסופר בספר זה בהקשר הכפול של תולדות הפילוסופיה המערבית ותולדות העם היהודי בין עמי תרבות המערב, מתקופת ההשכלה ועד שיא משבר ההומניזם במלחמת העולם השנייה ובשואה. זוהי התקופה שבה התעוררו מחדש, ואחר - כך קרסו, המרכזים הגדולים של העם היהודי באירופה וקמו שני מרכזים חדשים בארץ - ישראל ובארצות הברית. סיפור התרקמות הרעיונות שבאו להנחות את התמודדות העם היהודי עם אתגריו הקיומיים והרוחניים בתחומי המוסר, החברה, הפוליטיקה, התרבות והדת, אלה שנבעו מתוך המעורבות בתרבות המערב, מסופר דרך התמודדות גדולי הפילוסופים היהודים, המצטיינים במקוריות ובהשפעה, על רקע סיפורי חייהם המשקפים את סיפור תולדות עמם ובהקשר הרחב של יצירות הפילוסופיה המערבית, שהתמודדה בזמנם עם אותם אתגרים והתייחסה מבחינתה לעם היהודי, לתרבותו ולדתו. באופן זה מתועדת פילוסופיית הדת היהודית, מן הפרספקטיווה של בן זמננו, כאחד הורמים הבולטים בפילוסופיה המערבית המודרנית, "על הדומה והשונה, המקביל והמתנגש, בינו לבין הזרמים האחרים שמהם הושפע ועליהם השפיע. התעוד נעשה במתודולוגיה פילוסופית - סיפורית. היא חותרת להציג את הרציפויות במחשבה המתמודדת בתוך רצף של התארעות היסטורית ולהפרות על - ידי כך את היצירה הנמשכת מול אתגרים חדשים בזמננו....

20.
21.
22.
הספר מציע תיאור כולל של הפילוסופיה הלאומית-דתית של הרב חיים הירשנזון, על רקע השקפת העולם של בן דורו הגדול הראי"ה קוק. הוא בוחן את דרכי החשיבה ההלכתית ואת דגמי הפתרון שיביאו לדעת הרח"ה התאמה מלאה בין חוקה, חקיקה ומשפט במדינה יהודית המתבססת על ההלכה לבין היסודות החוקתיים של הדמוקרטיות החילוניות המודרניות. בכך הספר מציע למעיין מבוא כללי להבנת אתגרי הדמוקרטיה למחשבה התורנית-הלכתית ומציג לפניו אתגר של צורת חשיבה מקורית המאפשרת פתרון מוסכם בוויכוח הסוער כיום.
הרח"ה היה הוגה הדעות הציוני-דתי היחיד שחקר ביסודיות את בעיות היחס שבין התורה וההלכה לבין הלאומיות והדמוקרטיה המודרנית הרבה לפני הקמת המדינה. הוא התחיל את עיוניו הפילוסופיים וההלכתיים המעמיקים בשאלת הלאומיות היהודית בראשית המאה העשרים, ואחרי 'הצהרת בלפור' קיבל עליו לבחון את הסוגיות העקרוניות הכלליות של החוקה המדינית וכמה סוגיות פרטיות מרכזיות של חיים במדינה חילונית מודרנית. כל הסוגיות שהעלה עומדות על הפרק עד היום....

23.
סיפור יצירת פילוסופיית הדת היהודית בזמן החדש מסופר בספר זה בהקשר הכפול של תולדות הפילוסופיה המערבית ותולדות העם היהודי בין עמי תרבות המערב, מתקופת ההשכלה ועד שיא משבר ההומניזם במלחמת העולם השנייה ובשואה. זוהי התקופה שבה התעוררו מחדש, ואחר-כך קרסו, המרכזים הגדולים של העם היהודי באירופה וקמו שני מרכזים חדשים בארץ-ישראל ובארצות הברית. סיפור התרקמות הרעיונות שבאו להנחות את התמודדות העם היהודי עם אתגריו הקיומיים והרוחניים בתחומי המוסר החברה, הפוליטיקה, התרבות והדת, אלה שנבעו מתוך המעורבות בתרבות המערב, מסופר דרך התמודדות גדולי הפילוסופיה היהודים המצטיינים במקוריות ובהשפעה, על רקע סיפורי חייהם המשקפים את סיפור תולדות עמם ובהקשר הרחב של יצירות הפילוסופיה המערבית,שהתמודדה בזמנם עם אותם אתגרים והתייחסה מבחינתה לעם היהודי, לתרבותו ולדתו. באופן זה מתועדת פילוסופיית הדת היהודית, מן הפרספקטיווה של בן זמננו, כאחד הזרמים הבולטים בפילוסופיה המערבית המודרנית, על הדומה והשונה, המקביל והמתנגש, בינו לבין הזרמים האחרים שמהם הושפע ועליהם השפיע. התעוד נעשה במתודולוגיה פילוסופית-סיפורית. היא חותרת להציג את הרציפויות במחשבה המתמודדת בתוך רצף של התארעות היסטורית ולהפרות על –ידי כך את היצירה הנמשכת מול אתגרים חדשים בזמננו. ...

24.
25.
סיפור יצירת פילוסופיית - הדת היהודית בזמן החדש מסופר בספר זה בהקשר הכפול של תולדות הפילוסופיה המערבית ותולדות העם היהודי בין עמי תרבות המערב, מתקופת ההשכלה ועד שיא משבר ההומניזם במלחמת העולם השנייה ובשואה. זוהי התקופה שבה התעוררו מחדש, ואחר - כך קרסו, המרכזים הגדולים של העם היהודי באירופה וקמו שני מרכזים חדשים בארץ - ישראל ובארצות הברית. סיפור התרקמות הרעיונות שבאו להנחות את התמודדות העם היהודי עם אתגריו הקיומיים והרוחניים בתחומי המוסר, החברה, הפוליטיקה, התרבות והדת, אלה שנבעו מתוך המעורבות בתרבות המערב, מסופר דרך התמודדות גדולי הפילוסופים היהודים, המצטיינים במקוריות ובהשפעה, על רקע סיפורי חייהם המשקפים את סיפור תולדות עמם ובהקשר הרחב של יצירות הפילוסופיה המערבית, שהתמודדה בזמנם עם אותם אתגרים והתייחסה מבחינתה לעם היהודי, לתרבותו ולדתו. באופן זה מתועדת פילוסופיית הדת היהודית, מן הפרספקטיווה של בן זמננו, כאחד הורמים הבולטים בפילוסופיה המערבית המודרנית, "על הדומה והשונה, המקביל והמתנגש, בינו לבין הזרמים האחרים שמהם הושפע ועליהם השפיע. התעוד נעשה במתודולוגיה פילוסופית - סיפורית. היא חותרת להציג את הרציפויות במחשבה המתמודדת בתוך רצף של התארעות היסטורית ולהפרות על - ידי כך את היצירה הנמשכת מול אתגרים חדשים בזמננו....

26.
221 עמודיםמאז הקמת המדינה עברתה על בית-הספר הממלכתי מהפיכה הדרגתית, תחילה זוחלת והססנית ולבסוף מהירה ונחרצת, בכיוון מנוגד לערכים וליעדים של השקפת העולם היהודית-הומניסטית.בית-הספר הממלכתי בישראל הפך ממוסד שראה את תפקידו החינוכי בחברות התרבותי של תלמידיו, למוסד הרואה את עיקר תפקידו ההוראתי בהכנת תלמידיו לבחינות הבגרות, כדי להבטיח המשך השכלה מקצועית גבוהה ככלי להצלחה כלכלית ויוקרה חברתית. אין להתפלא אפוא על תודעת המשבר הפושטת בחברה הישראלית בכלל, ובעיקר בציבור המורים.ספר זה בא כמענה לתחושות אובדן הדרך. מעורבות רבת שנים בעיצוב תוכנית הלימודים מילאה תפקיד חשוב בהתפתחות ההשקפות בנושאים הנדונים בספר, והרגשת הדחיפות היא שעוררה את המחבר לקבץ את הדברים בספר ולהגישם כמשנה סדורה לכל מי שבעיית החינוך התרבותי מדאיגה אותו.אליעזר שביד, חתן פרס ישראל לשנת 1994, פרופסור באוניברסיטה העברית, הוא מחברם של ספרים רבים, ביניהם: "תולדות ההגות היהודית"; "מאבק עד שחר"; "בין חורבן לישועה - תגובות של הגות חרדית לשואה"; "היהדות והתרבות החילונית"....

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
הספר נורמות הקיום של עם ישראל מבוסס על ההנחה שהיישים הקיבוציים: עמים, משפחות, קהילות, שמהם מורכבת האנושות, הם טבעיים-מבניים ואין להם תחליפים מלאכותיים. הפרטתם הורסת אותם ואת אישיות היחידים המרכיבים אותם ומסכנת את קיומם, חסינותם, בריאותם ואושרם. כל אלה מותנים בשמירת נורמות ערכיות מכוננות שהסטייה מהן גובה מחירים כואבים ומאיימת על הזהות ועל הקיום. היישום של הנורמות האוניברסליות משתנה מעם לעם ומעידן לעידן. עובדה זו מחייבת חשיבה הלכתית מתמידה ומחדשת מול אתגרי ההווה והעתיד המשתנים. כל עם מיישם אותן בדרכו המעוגנת בזהותו התרבותית המיוחדת, הקובעת את גורלו בין העמים. לעם היהודי זהות ייחודית וגורל ייחודי המחייבים דרך ייחודית בחידושן וביישובן של הנורמות האוניברסליות של קיומו ואושרו. ספר זה מתמודד, איפוא, עם מטלה הלכתית-קיומית זו מול אתגרי ההווה והעתיד של מדינת ישראל בזהותה כמדינה יהודית: מדינת כל העם היהודי, המשקפת את ערכי היסוד של תרבותו הייעודית-ייחודית. בתור שכזה הספר מבוסס על מחקר רב-שנים בתולדות תרבות העם היהודי מן התנ"ך עד זמננו ובבעיות העם היהודי לאורך הדורות, אך הוא אינו ספר מחקרי כי אם עיוני הלכתי. מכאן ההימנעות המכוונת מן המנגנון המדעי לטובת ההסתכלות הכוללת בדינמיקה ההתפתחותית של העם היהודי ומדינת ישראל בזמננו. חלקיו האקטואליים, המתייחסים למדינת ישראל מהקמתה עד היום מבוססים בעיקר על עדות אישית. היא מעוגנת בזיכרון אישי המתעד את המעורבות הפעילה של המחבר כהוגה דעות מחויב להגשמה וכמחנך שחווה את ההתמודדות של מדינת ישראל עם בעיותיה ואתגריה מתקופת "היישוב" ומלחמת העצמאות ועד ימינו. אליעזר שביד, חתן פרס ישראל למחשבת ישראל לשנת 1994, פרופסור בגמלאות באוניברסיטה העברית, הוא מחברם של ספרים רבים בתולדות מחשבת ישראל מן התנ"ך עד שמננו ובהגות בנושאי יהדות, ציונות, העם היהודי ומדינת ישראל. מספריו האחרונים: "מסות גורדוניות חדשות", "ביקורת התרבות החילונית", "סידור התפילה: פילוסופיה, שירה ומסתורין". ...

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
אז הקמת המדינה עברתה על בית-הספר הממלכתי מהפיכה הדרגתית, תחילה זוחלת והססנית ולבסוף מהירה ונחרצת, בכיוון מנוגד לערכים וליעדים של השקפת העולם היהודית- הומניסטית. בית-הספר הממלכתי בישראל הפך ממוסד שראה את תפקידו החינוכי בחברות התרבותי של תלמידיו, למוסד הרואה את עיקר תפקידו ההוראתי בהכנת תלמידיו לבחינות הבגרות, כדי להבטיח המשך השכלה מקצועית גבוהה ככלי להצלחה כלכלית ויוקרה חברתית. אין להתפלא אפוא על תודעת המשבר הפושטת בחברה הישראלית בכלל, ובעיקר בציבור המורים. ספר זה בא כמענה לתחושות אובדן הדרך. מעורבות רבת שנים בעיצוב תוכנית הלימודים מילאה תפקיד חשוב בהתפתחות ההשקפות בנושאים הנדונים בספר, והרגשת הדחיפות היא שעוררה את המחבר לקבץ את הדברים בספר ולהגישם כמשנה סדורה לכל מי שבעיית החינוך התרבותי מדאיגה אותו. אליעזר שביד, חתן פרס ישראל לשנת 1994, פרופסור באוניברסיטה העברית, הוא מחברם של ספרים רבים, ביניהם: "תולדות ההגות היהודית"; "מאבק עד שחר"; "בין חורבן לישועה - תגובות של הגות חרדית לשואה"; "היהדות והתרבות החילונית"....

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
מאז הקמת המדינה עברה על בית-הספר הממלכתי מהפכה הדרגתית, תחילה זוחלת והססנית ולבסוף מהירה ונחרצת, בכיוון מנוגד לערכים וליעדים של השקפת העולם היהודית-הומניסטית. בית-הספר הממלכתי בישראל הפך ממוסד שראה את תפקידו החינוכי בסברות התרבותי של תלמידיו, למוסד הרואה את עיקר תפקידו ההוראתי בהכנת תלמידיו לבחינות הבגרות, כדי להבטיח המשך השכלה מקצועית גבוהה ככלי להצלחה כלכלית ויוקרה חברתית. אין להתפלא איפוא על תודעת המשבר הפושטת בחברה הישראלית בכלל, ובעיקר בציבור המורים. ספר זה בא כמענה לתחושת אובדן הדרך. מעורבות רבת שנים בעיצוב תוכנית הלימודים מילאה תפקיד חשוב בהתפתחות ההשקפות בנושאים הנדונים בספר, והרגשת הדחיפות היא שעוררה את המחבר לקבץ את הדברים בספר ולהגישם כמשנה סדורה לכל מי שבעיית החינוך התרבותי מדאיגה אותו. אליעזר שביד, חתן פרס ישראל לשנת 1994, פרופסור באוניברסיטה העברית, הוא מחברם של ספרים רבים, ביניהם: "תולדות ההגות היהודית"; "מאבק עד שחר"; "בין חורבן לישועה - תגובות של הגות חרדית לשואה"; "היהדות והתרבות החילונית". /td>...

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
המאמרים המכונסים בספר זה נכתבו בעקבות האירועים שליבו את הדיון הציבורי הסוער במשבר המוסרי, הכלכלי-חברתי, הפוליטי, החינוכי, המשפטי והתרבותי שמדינת ישראל שרויה בעיצומו: החל במלחמת לבנון השנייה וכלה בהתעוררות המחאה החברתית. המחאה מבשרת את התעוררות החברה הישראלית לקחת על עצמה את האחריות לגורלה. הספר מוקדש למנהיגות הצעירה המובילה אותה מתוך הכרה שרק תנועת התחדשות מלמטה תוכל לחלץ את המדינה היהודית מן המשבר המאיים על קיומה ולהחזירה אל הנורמות שמהן סטתה לדם השתלבות גורפת בכלכלת השוק החופשי הדרוויניסטית, העל-לאומית והנגד יהודית-הומניסטית. הספר מציע ניתוח עומק של הסוגיות שעלו לדיון הציבורי, מגדיר מחדש את הנורמות שנזנחו, מצביע על דרכי יישומן במציאות זמננו וקורא לחידושה של הנורמה המוסרית-חברתית שבנתה את מדינת ישראל: לא מחאה בלבד אלא הגשמה עצמית. ...

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
סיפור יצירת פילוסופיית הדת היהודית בזמן החדש מסופר בספר זה כהקשר הכפול של תולדות הפילוסופיה המערבית ותולדות העם היהודי בין עמי תרבות המערב, מתקופת ההשכלה ועד שיא משבר ההומניזם במלחמת העולם השניה ובשואה. זוהי התקופה שבה התעוררו מחדש, ואחר - כך קרסו, המרכזים הגדולים של העם היהודי באירופה וקמו שני מרכזים חדשים בארץ - ישראל ובארצות הברית. סיפור התרקמות הרעיונות שבאו להנחות את התמודדות העם היהודי עם אתגריו הקיומיים והרוחניים בתחומי המוסר, ההכרה, הפוליטיקה, התרבות והדת, אלה שנבעו מתוך המעורבות בתרבות המערב, מסופר דרך התמודדות גדולי הפילוסופים היהודים, המצטיינים במקוריות ובהשפעה, על רקע סיפורי חייהם המשקפים את סיפור תולדות עמם ובהקשר הרחב של יצירות הפילוסופיה המערבית, שהתמודדה בזמנם עם אותם אתגרים והתייחסה מבחינתה לעם היהודי, לתרבותו ולדתו. באופן זה מתועדת פילוסופיית הדת היהודית, מן הפרספקטיווה של בן זמננו, כאחד הזרמים הבולטים בפילוסופיה המערבית המודרנית, על הדומה והשונה, המקביל והמתנגש, בינו לבין הזרמים האחרים שמהם הושפע ועליהם השפיע. התעוד נעשה במתודולוגיה פילוסופית - סיפורית. היא חותרת להציג את הרציפויות כמחשבה המתמודדת בתוך רצף של התארעות היסטורית ולהפרות על - ידי כך את היצירה הנמשכת מול אתגרים חדשים בזמננו. אליעזר שביד הוא פרופסור למחשבת ישראל בימי הבינים ובזמן החדש באוניברסיטה העברית בירושלים, חתן פרס ישראל למחשבת ישראל בשנת תשמ"ד....

106.

ספר עיוני למדי, אפילו לא 'ביוגרפיה', אלא בעיקר עיון בהגות ושורשי יניקתה. לא קל לקריאה - אבל מומלת למי שקרא רסיסי דברים של גורדון ומעוניין לה... המשך לקרוא
3 אהבו · אהבתי · הגב
ספר מעולה, מהמעולים שיש במדעי היהדות. בכל פרק מתמקד שביד במשמעות של "ארץ ישראל" בשכבה הגותית מסוימת (מקרא, חז"ל) או הוגה מרכזי מסוים (ר' יהודה... המשך לקרוא
4 אהבו · אהבתי · הגב
הספר זה נרכש על ידי זמן קצר לאחר שיצא לאור, ניסיתי מספר פעמים לקרוא והנחתיו. לעיתים אדם לוקח לידיו משימה שמראש יודע שתהיה לא פשוטה ומחליט ל... המשך לקרוא
פרופ' שביד במיטבו. כתיבה עקבית, לוגית, ססתמטית וגדושה (לקח לי הרבה יותר מדי זמן לגמור ספר של 300 עמודים) שמכסה את הנושא על בוריו. שלא כמו שהכ... המשך לקרוא
8 אהבו · אהבתי · הגב
סידור התפילה פילוסופיה, שירה ומסתורין מאת אליעזר שביד. אתחיל מהסוף, ציפיתי ליותר. סיימתי את הספר עם תחושה של נסיים כבר עם הספר על מנת לעבו... המשך לקרוא
1 אהבו · אהבתי · הגב
היסטוריה אינטלקטואלית (ז"א של הצגת רעיונות לעומת ביוגרפיות או נרטיב של אירועים) של תורות הדמויות העיקריות באפולוגטיקה היהודית בימי-הביני... המשך לקרוא
5 אהבו · אהבתי · הגב

עוד ...
©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ