יהדות חזי בן 101 מגבעת שמואל

ספר גזירות אשכנז וצרפת
אברהם מאיר הברמן

אגדות התנאים
בנימין זאב בכרארבע גישות לספר תהלים מר' סעדיה גאון עד ר' אברהם אבן עזרא : כולל שריד מ'שיטה ראשונה' של פירוש ראב"ע לתהלים שעדיין לא ראתה אור
אוריאל סימון

ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (1099-634) - כרך ב'
משה גיל

בא אל הקדש : ל"ו אגדות נסתרות
ארי אלון

באמונתו : סיפורו של הרב יהודה עמיטל
אלישיב ריכנרבחבלי מסורת ותמורה : אסופת מאמרים לזכרו של אריה לנג
מנחם כהנא

בית המקדש - תיאורו, צורתו ותבניתו לכל פרטיו בצרוף ציורים ותרשימים
שמואל שפר

גנזי ירושלים : תורתם של גאונים וקדמונים מתוך כתבי יד הגניזה שבמצרים

דור דור ודורשיו - 5 ספרים בארבעה כרכים - וילנה- 1911
אייזק הירש ווייס

הגדת אסתר
אליעזר שולמן

הגות בצל האימה - דמותו, כתביו והגותו של ר' שם טוב אבן שפרוט
נחמן פרימרההלכה במיצר - מכשולים על דרך האורתודוקסיה בהתהוותה
יעקב כץ

ההנהגה החסידית
מנדל פיקאז

הלכה וקבלה
יעקב כ"ץ

הלכה, מנהג ומציאות באשכנז
ישראל תא-שמעהמחשבה היהודית בימי-הביניים - מסות ומחקרים
צבי וולפסון

המעמד האישי בישראל
משה זילברג

הספרות הפרשנית לתלמוד - חלק ראשון
ישראל תא-שמע

הספרים החיצוניים : לתורה לנביאים לכתובים ושאר ספרים חיצונים עם מבואות ופרושים - כרכים א+ב
אברהם כהנא

העיון הספרדי : לפרשנות התלמוד של מגורשי ספרד
דניאל בויאריןהעקדה והתוכחה : מיתוס, תימה וטופוס בספרות

זכריה פרנקל וראשית היהדות הפוזיטיבית היסטורית
רבקה הורביץחילופי מלכויות בארץ-ישראל על פי תפיסתם של פייטנים ודרשנים שלם : מחקרים בתולדות ארץ-ישראל ויישובה היהודי
יוסף יהלום

חקרי גניזת קהיר - תעודה א
מרדכי עקיבא פרידמןיסודי המשפט העברי א'-ב'
אשר גולאק

יצחק ברויאר : עיונים במשנתו
יצחק ברויאר

יריעות א - מסה, עיון ומחקר במדעי היהדות המשיקים למדעי הרוח והחברה הכלליים - מעמד המקרא בחברה הישראלית: ממדרש לאומי לפשט קיומי
אוריאל סימון

ישיבות ובתי מדרשות
עמנואל עורך אטקסכללי התלמוד בדברי הרמב"ן
שרגא אברמסון

כתבי ר' ישראל סלנטר - דורות 39
מרדכי פכטר

לאומיות יהודית - מסות ומחקרים
יעקב כ'ץ

לאומיות יהודית - מסות ומחקרים - סדרת ספרים על העם היהודי והציונות בדורנו #
יעקב כץלחקר התלמוד
אברהם ויס

לקורות התהוות הבבלי
אברהם ויס

לשוננו רנה - עיוני תפילות בלשון ובסגנון, בתכנים, בנוסחאות ובמנהגים
משה בר-אשר


הדפסה:
» כפסיפס תמונות
» כטבלת טקסט
» כטבלת תמונות וטקסט

» לרכישת ספרים מהרשימה
רשימת הקריאה הינה אישית.
מכילה 178 ספרים.
גררה 1608 צפיות.
עודכנה לאחרונה לפני שבועיים.

מה דעתך על הרשימה?
1. ספר גזירות אשכנז וצרפת / אברהם מאיר הברמן
2. 'לכה דודי' וקבלת שבת - המשמעות המיסטית / ראובן קימלמן
3. אגדות האמוראים : האגדה הביוגרפית של אמוראי ארץ ישראל ובבל לאור מקורות יוניים ולאטיניים / אלימלך א הלוי
4. אגדות התנאים / בנימין זאב בכר
5. אוצר הגאונים, כרך ראשון - מסכת ברכות, (1928) - תשובות גאוני בבל ופירושיהם / בנימין מנשה לוין
6. אוצר לשון המשנה : ספר המתאימות - קונקורדנציה לששה סדרי משנה - / 4 כרכים (מלא) / חיים יהושע קוסובסקי
7. אחד מקרא ושנים מדרש / עירית אמינוף
8. אימהות בטיפול / רוחמה וייס
9. אלא משל היה - איוב בספרות הבית השני ובעיני חז"ל / חננאל מאק
10. אלו ואלו / אבי שגיא
11. אלוהים לא מרשה / חנוך דאום
12. ארבע גישות לספר תהלים מר' סעדיה גאון עד ר' אברהם אבן עזרא : כולל שריד מ'שיטה ראשונה' של פירוש ראב"ע לתהלים שעדיין לא ראתה אור / אוריאל סימון
13. אריה ישאג: ר' יהודה אריה מודינה ועולמו - איטליה - כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה. כינוסים, סדרת מוספים, 1 /
14. ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (1099-634) - כרך ב' / משה גיל
15. בא אל הקדש : ל"ו אגדות נסתרות / ארי אלון
16. באמונתו : סיפורו של הרב יהודה עמיטל / אלישיב ריכנר
17. בחבלי מסורת ותמורה : אסופת מאמרים לזכרו של אריה לנג / מנחם כהנא
18. בין אמונה לכפירה - ר' יהודה אריה מודינא ואוריאל אקוסטה - פרשה בתולדות האפיקורסות בישראל / אפרים שמואלי
19. בית המקדש - תיאורו, צורתו ותבניתו לכל פרטיו בצרוף ציורים ותרשימים / שמואל שפר
20. גנזי ירושלים : תורתם של גאונים וקדמונים מתוך כתבי יד הגניזה שבמצרים /
21. דור דור ודורשיו - 5 ספרים בארבעה כרכים - וילנה- 1911 / אייזק הירש ווייס
22. דימוקראטיה והלכה - פרקי עיון במשנתו של הרב חיים הירשנזון / פרופ' אליעזר שביד
23. הגדת אסתר / אליעזר שולמן
24. הגות בצל האימה - דמותו, כתביו והגותו של ר' שם טוב אבן שפרוט / נחמן פרימר
25. הדת והחיים תנועת ההשכלה במזרח אירופה / עמנואל אטקס
26. ההלכה - כוחה ותפקידה / אליעזר ברקוביץ
27. ההלכה במיצר - מכשולים על דרך האורתודוקסיה בהתהוותה / יעקב כץ
28. ההנהגה החסידית / מנדל פיקאז
29. הליטורגייה היהודית הקדומה / משה ויינפלד
30. הלכה בעולם חדש - שיח רבני בחברה מודרנית / אריאל פיקאר
31. הלכה וקבלה / יעקב כ"ץ
32. הלכה, מנהג ומציאות באשכנז / ישראל תא-שמע
33. הלשון והרקע הלשוני של מגילת ישעיהו השלמה ממגילות ים המלח / יחזקאל קוטשר
34. המחשבה היהודית בימי-הביניים - מסות ומחקרים / צבי וולפסון
35. המעמד האישי בישראל / משה זילברג
36. המשפט העברי - א-ג / מנחם אלון
37. הנבא בן אדם - על הנבואה כאפשרות ממשית /
38. הספרות הפרשנית לתלמוד - חלק ראשון / ישראל תא-שמע
39. הספרים החיצוניים : לתורה לנביאים לכתובים ושאר ספרים חיצונים עם מבואות ופרושים - כרכים א+ב / אברהם כהנא
40. העיון הספרדי : לפרשנות התלמוד של מגורשי ספרד / דניאל בויארין
41. העקדה והתוכחה : מיתוס, תימה וטופוס בספרות /
42. הצנזור העורך והטקסט / אמנון רז-קרקוצקין
43. הקדמות הרמב"ם למשנה : מהדורה חדשה ומדויקת עם ביאור נרחב, תרגום עברי מדויק בסגנון המתרגמים הקדמונים, הערות, ציונים וביאור עניני מושתת על כל כתבי הרמב"ם / יצחק שילת
44. הקנון הסמוי מן העין - חקרי קנון וגניזה / [ע'] ירחמיאל ברודי
45. הרמנויטיקה במחשבה היהודית בעת החדשה / זאב לוי
46. התפילה בתקופת התנאים והאמוראים - טיבה ודפוסיה / יוסף היינימן
47. זהותנו היהודית / אנדרה נהר
48. זכריה פרנקל וראשית היהדות הפוזיטיבית היסטורית / רבקה הורביץ
49. חוק ומוסר במשפט העברי / משה זילברג
50. חזון האותיות - תורת האידיאות של האלפבית העברי / א. ליפינר
51. חילופי מלכויות בארץ-ישראל על פי תפיסתם של פייטנים ודרשנים שלם : מחקרים בתולדות ארץ-ישראל ויישובה היהודי / יוסף יהלום
52. חכמי המשנה והתלמוד - הגותם פועלם ומנהיגותם / משה בר
53. חכמת ישראל במערב אירופה / שמעון פדרבוש
54. חקרי גניזת קהיר - תעודה א / מרדכי עקיבא פרידמן
55. יהדות פנים וחוץ דיאלוג בין עולמות / אבי שגיא
56. יהודים ויהדות בימי בית שני, המשנה והתלמוד - מחקרים לכבודו של שמואל ספראי / עורכים:אהרן אופנהיימר, ישעיהו גפני
57. יהודים ונכרים בארץ - ישראל / אהרון אופנהיימר
58. יובל אורות - הגותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל / בנימין איש שלום
59. יסודי המשפט העברי א'-ב' / אשר גולאק
60. יצחק ברויאר : עיונים במשנתו / יצחק ברויאר
61. ירושלים ואתונה - מבחר כתבים / ליאו שטראוס
62. יריעות א - מסה, עיון ומחקר במדעי היהדות המשיקים למדעי הרוח והחברה הכלליים - מעמד המקרא בחברה הישראלית: ממדרש לאומי לפשט קיומי / אוריאל סימון
63. יריעות ד - מסה, עיון ומחקר במדעי היהדות המשיקים למדעי הרוח והחברה הכלליים / יצחק גרין אברהם
64. ישיבות ובתי מדרשות / עמנואל עורך אטקס
65. כללי התלמוד בדברי הרמב"ן / שרגא אברמסון
66. כנסת מחקרים - עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים /
67. כנסת מחקרים: עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים - כרך ד: ארצות המזרח, פרובנס ומאסף / ישראל מ' תא-שמע
68. כתבי משה זילברג / משה זילברג
69. כתבי ר' ישראל סלנטר - דורות 39 / מרדכי פכטר
70. לאומיות יהודית - מסות ומחקרים / יעקב כ'ץ
71. לאומיות יהודית - מסות ומחקרים - סדרת ספרים על העם היהודי והציונות בדורנו # / יעקב כץ
72. להבין דברי חכמים - מבחר דברי מבוא לאגדה ולמדרש משל חכמי ימי הביניים / יעקב אלבוים
73. לוגיקה אריסטוטלית ומתודולוגיה תלמודית - יישומה של הלוגיקה הארסטוטלית בפירושים למידות שהתורה נדרשת בהן / אבירם רביצקי
74. לחקר התלמוד / אברהם ויס
75. לקורות התהוות הבבלי / אברהם ויס
76. לשוננו רנה - עיוני תפילות בלשון ובסגנון, בתכנים, בנוסחאות ובמנהגים / משה בר-אשר
77. מאבק בנחל יבוק - עוצמה,מוסר וזהות / אהוד לוז
78. מאגיה, מיסטיקה וחסידות / גדליה נגאל
79. מאה שערים - עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים, לזכר יצחק טברסקי /
80. מאמונה תמה לאמונה רמה / עמירה ערן


©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ