הוצאת אונ בר-אילן


הספרים של הוצאת אונ בר-אילן

1.
מהם המרכיבים המיוחדים המאפיינים את הקשר בין מבוגר לילד אשר בעטיים נוצרים הבדלים בהתפתחות אינטלקטואלית-חברתית בין ילדים? אילו גורמים משפיעים על התפתחותו השכלית של הילד בגיל הרך? הספר דן בשאלות ומשיב עליהן בהבהירו מהם העקרונות המנחים בהתנהגות יומיומית שוטפת של הילד אשר באמצעותם ניתן להכשירו ולהקנות לו יכולת ללמוד מנסיונות חדש...

2.
`לשם מה לשנות?``, ``אין צורך בזה``, ``לא כדאי``, ``השינוי מיותר וחסר תכלית``, ``לא עכשיו`` ? אלו הן תגובות שכיחות בהתמודדות עם שינוי. מדוע בני אדם מתנגדים לשינויים? כיצד ניתן להתגבר על התנגדות לשינויים? שאלות אלה מעניינות במיוחד בתקופתנו - עידן התמורות הרבות והתכופות. הספר מנתח את תופעת ההתנגדות לשינוי, מבהיר את מקורותיה הפסיכולוגיים ומציע ...

3.
מה מביא ילדים לנסות להתאבד? כיצד לזהות, לטפל ולמנוע תופעה כאובה זו? הספר ילדים שאינם רוצים לחיות מתאר את מגוון ההתנהגויות והמצבים של הרס עצמי, בעיקר אצל ילדים צעירים, אך מתייחס גם לתופעת ההרס העצמי בקרב מתבגרים ומבוגרים. בספר ידע מחקרי - תאורטי וקליני רב, המשולב עם ניסיונו העשיר של המחבר כמטפל ועם השקפתו המקורית על הגורמים והתהלי...

4.
תוכנית ``מצדה`` על הכרמל נשתרשה,לדעת המחבר , כאחד המיתוסים המפורסמים בתולדות היישוב, ומסמלת את נכונותו של היישוב להגן על עצמו מול סכנת הפלישה הגרמנית בשנים 1942-1940. במחקרו, בוחן פרופ` גלבר את הממשות של תוכנית ``הצפון`` (או תוכנית ``מצדה``) של ה``הגנה``, לנוכח רצינות איום הפלישה; וכן את התוכניות האופרטיביות של הצבא הבריטי, לצד הויכוחים הפנימ...

5.
הספר הוא אסופת מאמרים מאת פרופ` יהודה אליצור ז``ל, המדגימה את דרכו הייחודית בחקר המקרא ובהבנת העולם המקראי. דרך זו משלבת בין אמונה, חשיבה עצמאית ומחקר עדכני. ...

6.
ספר מקיף, ראשון מסוגו, על תולדות התיק לספר תורה למן היווצרותו בבתי-הכנסת בתקופת המשנה והתלמוד ועד להיותו תשמיש קדושה אמנותי מעוצב בסגנונות שונים בקהילות ישראל. בספר מתוארת בהרחבה מלאכת היצירה של התיק בקהילות תימן והודו, בבל ופרס, תוניסיה ולוב, לבנון ומצרים, והוא מלווה בשפע של תצלומים מרהיבים. במדור מיוחד מובאות כתובות ההקדשה בל...

7.
8.
נושא הספר הוא המהפכה הקוגניטיבית שהתרחשה בדור האחרון, והציבה את התפיסה הקוגניטיבית כענף המרכזי בפסיכולוגיה, וכבעלת השפעה רבה - הן בתחום המחקר והן בתחומי האיבחון והטיפול. המחבר מתאר בצורה מובנית ושיטתית את פרי המהפכה מהיבט המחקר המודרני וחידושיו. בתיאורו, הוא שופך אור על התהליכים השונים של התודעה (mind) ועל רכיביה - קשב, זיכרון, קב...

9.
"חוה" ו"לילית" - כפל דמות בתפיסת הגבר את האשה. הדמות האחת - נוות בית, נאמנה, מסורה ואחראית למסגרת המשפחתית ולעומתה - הדמות היצרית, המושכת, שאינה כבולה למסגרות, הסוחפת להרפתקה ומאיימת על התא המשפחתי. בספר זה מנתחת המחברת ניתוח פסיכולוגי תוך שילוב הגותם ותורתם של פרויד ויונג את הכפילות בדמות האשה בספרות העברית החל מהאגדות הקשורות בבר...

10.
הספר עוסק במפגש בין השכלתנות הנשענת על החשיבה ההגיונית הצרופה, מחד גיסא, לדמיון המשתעשע בצפיית העתיד, מאידך גיסא. המתח בין הגישה האפוקליפטית לגישה הנטורליסטית בתולדות הרעיון המשיחי בהגות היהודית של ימי הביניים נסקר בהרחבה תוך הישענות על עשרות מקורות בדפוס ובכתבי-יד....

11.
ילקוט מאמרים בחקר משנת הרמב"ם. יצא לאור במלאת שמונה מאות שנה לפטירתו....

12.
בספר קובצו מאמרים הדנים בתהליכים גיאוגרפיים-כלכליים, גיאוגרפיים-חברתיים וגיאוגרפיים-פוליטיים אשר עיצבו ומעצבים את היישוב הערבי בישראל, השפיעו על התפתחותו ושינו את אופיו בעשורים האחרונים. זהו ספר ראשון העוסק ביישוב הערבי בכללותו מן ההיבט הגיאוגרפי. מרכז הדיון בו מושם על תהליכי הנוודות וההתקבעות, על תהליכים בעיצוב היישוב הער...

13.
14.
בספר לוקטו הקטעים הארץ-ישראליים המשובצים בחיבוריו, המציגים היבטים מגוונים של קורות הארץ- למדנות ובקשת דעה, חסידות ויראת שמים, ויכוחים דתיים בין מוסלמים ליהודים- שנים אחדות לפני נפילתה בידי הצלבנים. ברשימותיו משתקפת ראייה ביקורתית של איש המערב המתעמת עם המנהיגים ודרכי החשיבה של המוסלמים תושבי המזרח. ...

15.
הספר שלפנינו בוחן את הכתיבה האזוטרית, כפי שהיא מופיעה ב'תחנות' שונות בהגות היהודית בימי הביניים. המחבר פורס את מגוון האפשרויות והפרשנויות של סוגה זו של כתיבה מצפינה - החל במאה ה12 - (הרמב"ם ור' יהודה הלוי כהוגים המרכזיים, אבן גבירול, אבן עזרא והרלב"ג) עד למאה ה15 - (יוסף אלבו ושם טוב בן יוסף) - מנסה לפענח את פשרה, מטרותיה ופרשנויותיה, ול...

16.
קיקרו - גדול הנואמים של תקופתו (המאה הראשונה לפסה"נ), סופר מחונן, אמן הכתיבה, והוגה מקורי. הנחיל לדורות הבאים שורה של ספרים פילוסופיים, המשקפים את מצבה של הפילוסופיה היוונית בימיו. את ספרו "על טבע האלים" כתב (בשנת 45 לפסה"נ) בימיה האחרונים של הרפובליקה הרומית. קיקרו, שכיהן כל ימיו במשרות רמות במנגנון המדיני והרפובליקאי, פנה אז לכתיבה ...

17.
18.
תוכן העניינים: מאמרים - יואב דותן: חובת ההנמקה של רשויות מינהל וגופים נבחרים. מיכאיל קרייני שיקולי הפורום הנאות - מסעם אל תום האלף השני ומעבר לו: הרהורים ומחשבות בעקבות פסק דין הגבס א' סיני (1988 ) בע"מ נ' .Co Locformer .The ידידיה צ' שטרן: עושר שמור לבעליו לרעתו - על מקומם של המשפט ושל ההלכה בחברה הישראלית. אריאל אזרחי: ידה הארוכה של תקנת המי...

19.
הפולמוס בין אחרונים וראשונים והתפתחותו במחשבה היהודית של ימי הביניים וראשית העת החדשה - מרס"ג (המאה ה10 - ) ועד שפינוזה (המאה ה17 - ) - נפרס לפנינו בספר זה. המחבר מתמקד בדרך התמודדותם של האחרונים עם סמכות הראשונים, והוא מתעד בפירוט את מערכת הטיעונים הפילוסופיים והתאולוגיים שהם פיתחו כדי להצדיק את חופש הביקורת הפילוסופית והמדעית שלה...

20.
גדעון ספיר - מבוא: בית - המשפט העליון - מבנה והתנהלות מוסדות יורם שחר - משכן כמשפטו יעקב טירקל - " - - - ועל דעת היחיד" מנחם מאוטנר - מינוי שופטים לבית - המשפט העליון בחברה רב - תרבותית גדעון ספיר - ההליך החוקתי כהליך פוליטי קלוד קליין - בית - דין לחוקה: שלא כצעקתה! ניר קידר - בן - גוריון והמאבק למינוי שופט ממוצא ספרדי לבית - המשפט העליון עלי...

21.
בספר זה נדון השימוש בכישוף המסתמך על האסטרולוגיה ככלי פילוסופי ופרשני בהגות היהודית בימי הביניים. המחבר בוחן את מקומה של המגיה האסטרלית בכתבי הוגים שונים (רמב"ם, חוג הרמב"ן, ר' אברהם סבע ועוד) ובתרבויות שונות (ספרד, ביזנטיון ועוד), ומייחד דיון נרחב למעלתה של ארץ ישראל לאור תפיסות הכישוף האסטרולוגי. סוגיה אחרת, תורת הסגולות, אף היא נ...

22.
מה בדיוק קרה בין גולדה לחוסיין ערב מלחמת יום הכיפורים ומה עשתה גולדה עם המידע שהעביר חוסיין? האם החמצנו אפשרות להסכם ביניים עם המלך חוסיין ב1974- (תכנית יריחו)? מה ידע ומה לא ידע יצחק שמיר על הסכם לונדון בין פרס לבין המלך חוסיין ב1987-? מה הם פרטי השיחה בין יצחק שמיר ובין המלך חוסיין ערב מלחמת המפרץ? וכיצד התעמתו יצחק רבין ושמעון פרס בינ...

23.
ע ל ה ח ו ב ו ת הוא הספר האחרון שכתב מרקוס טוליוס קיקרו (43 - 106 לפנה"ס) - מגדולי הנואמים, הפוליטיקאים והסופרים הרומאים - בשנת חייו האחרונה. ליצירה זו אופי שונה מאופיים של ספריו הפילוסופיים הקודמים של קיקרו, שנכתבו אף הם בשלהי חייו, כשפרש מן החיים הציבוריים. בספריו הקודמים הוא דן במהות האלים ובמהות הטוב על - פי הרעיונות של האסכולות הפי...

24.
``האביר והרעיה השבויה`` הוא ספר-מחקר הדן ברומנסה של דוברי הלאדינו. רומנסה זו נשתמרה במסורת שבעל-פה משך מאות שנים - מאז גירוש היהודים מספרד, וזכתה לחיים רבי - ייחוד בקהילות דוברות הלאדינו, בבלקן ובצפון אפריקה. ...

25.
26.
הספר דן במשמעותן של הנבואות שבספר מיכה, תוך הדגשת ההיבט הספרותי והרקע הריאלי וההיסטורי שלהן. הספר מציע לקורא פירוש מדעי רצוף לדברי הנבואות. ...

27.
ספר לימוד זה מיועד לתלמידי הביולוגיה והחקלאות בחטיבה העליונה של בית הספר התיכון הספר כולל פרקים עיוניים ומעשיים שמטרתם להקנות לתלמידים את מיומנויות החקר המדעי ולפתח בהם את החשיבה המדעית. מטרות אלו מושגות באופן הדרגתי עד לשלב שבו מבצעים התלמידים מיני - מחקר בעזרתו המינימלית של המורה. הספר עשוי לסייע גם בפרויקטים אלה: א. פרויקט חק...

28.
בתורת הפרשנות של טקסטים ספרותיים לסוגיהם, כמו בתחומים אחרים של חקר הספרות חלו התפתחויות, מרשימות שעל החוקר, המורה ולומד הספרות לתת את דעתו עליהן, ואף להסתייע בהן בפיתוח גישתו העצמית. הספר "דרכים בפרשנות החדשה" מציג הלכה למעשה דרכי פירוש תוך התייחסות לתפיסותיהם של פרויד, יונג, פריי, לוי-שטראוס, דרידה, לאקאן ואחרים, בזיקתן לפרשנות ש...

29.
30.
יש בספר זה ניסיון ראשון לעמוד על טיב הקשרים בין ספרות ההיכלות לבין הספרות התלמודית, הסידור, וטקסטים אחרים, יהודיים ושאינם יהודיים. קטעי שירה ופיוט מן התקופה התלמודית מוארים מחדש, וספרות ההיכלות מוצגת לא אחת כמקור יניקתם. עיון ספרותי, תוכני וצורני, מלווה בביקורת היסטורית מסייע בתיארוך ספרות ההיכלות מזה, וקטעי תפילה שונים מזה. כבדר...

31.
32.
33.
הציונות הדתית היא אחת מן התנועות המהפכניות המרתקות בהיסטוריה היהודית החדשה ובתולדות הציונות. בהגותה ובדרכה היא משקפת באופן בהיר את המתח שבין המחויבות למסורת העבר ובין פתיחות למודרנה בהווה ולקראת העתיד. הקובץ מאה שנות ציונות דתית הוא ניסיון ראשון להציע דין וחשבון ביקורתי רב - תחומי על הציונות הדתית. בספר עולות סוגיות מהותיות בת...

34.
פר זה מאיר את גיבור האפוס המסופוטמי העתיק, הראשון בתולדות הציוויליזציה ? גלגלמש, מהיבט חדש. באמצעות ניתוח פסיכולוגי של גלגמש, דמותו ומסעו, מנסה המחברת לפענח את אופיה של החברה שקדמה לחברתנו הפטריארכלית ? חברה, שחוקיה, אורחות חייה וסמליה היו ארוגים במחזוריות הנצחית של הטבע, ומושתתים על עקרון הנשיות בדמות האם הגדולה ועל עקרון הגבריו...

35.
36.
219 עמודיםמהי תרפיה במוסיקה? למי היא מיועדת? מה בינה לבין טיפול פסיכולוגי `רגיל`? בשאלות אלו ובאחרות עוסק הספר, שהוא מקורי בשפה העברית בתחום זה. על שימושי התרפיה במוסיקה, על חדר התרפיה במוסיקה, על המשמעות הטיפולית של כלי המוסיקה, על טיפול פרטני וקבוצתי, על הקשר בין מוסיקה ורגש ובין מוסיקה ומילים, על אלתור, על שירים אהובים, על מוסיקה וד...

37.
38.
במאה ה12 - התפתחה בצפון צרפת אסכולה פרשנית חדשה למקרא, שתחילתה בסוף המאה ה11 - , ויעדה העיקרי היה פירוש המקרא לפי הפשט. פורץ דרכה של אסכולה זו הוא רש"י, אך נציגה הבולט הראשון הוא רשב"ם, נכדו. רש"י לא הלך בדרך הפשט במובהק, ופירושו מורכב ברובו המכריע מן הדרש - מ"אגדה המיישבת דברי המקרא ושמועו דבור על אופניו" ; ואילו רשב"ם נטל חירות מן המדרש ...

39.
40.
מהדורת יסוד חדשה. ההדרה מדעית על - פי כתבי יד עתיקים. נוסח המסורה המדויק של המקרא עם מסורה גדולה ומסורה קטנה על - פי 'כתר ארם צובה' כתבי היד שהגיהו, מסרו ונידו אהרון בן - אשר ועליו סמך הרמב"ם בהלכות ספר - תורה. נלווים אליו: *תרגומים ארמיים על - פי נוסחם של כתבי יד תימניים מדויקים. *פירושים - מבחר עשיר של פירושים פרי עטם של גדולי מפרשי הפשט...

41.
42.
"מקוה ישראל" הוא ספר הדרשות של ר' ישראל נג'ארה, שהתפרסם בעיקר בגלל שירתו, והיה מגדולי המשוררים שקמו לשירה העברית לאחר גירוש ספרד. לבד מהיותו משורר היה ר' ישראל נג'ארה גם הוגה דעות ודרשן. ואולם פן זה שבאישיותו נסתר. רק מעט מאוד ידוע על הגותו, וכתביו העיוניים כמעט לא זכו לפרסום. "מקוה ישראל", שהיה מצוי עד כה בכתב יד, רואה עתה אור בראשונה, ב...

43.
התוספתא נערכה בדורות שלאחר עריכת המשנה, והיא מסודרת בסדרים ומסכתות כמו המשנה שנערכה בידי רבי יהודה הנשיא. יש בה הלכות רבות מתורת התנאים הקדומה שלא נשנו במשנה, ויש בה הלכות המפרשות את המשנה. עם זה, חלק גדול מהלכות התוספתא מקבילות להלכות המשנה, בתוכנן ובסגנונן. עיקרו של הספר הוא בירור היחס הספרותי שבין ההלכות הללו שבתוספתא למקבילות...

44.
מהי המשמעות היהודית של מדינת ישראל? התיתכן הגדרה אחידה לעולם יהודי בן זמננו? האם אפשר שתהיה קולקטיביות יהודית מודרנית המעוגנת במבנה עומק של רציפות היסטורית? או שמא תיתכן קולקטיביות יהודית חדשה לחלוטין? ומה מגלמת הציונות במתח ההיסטורי שבין מסורת ובין מהפכה? שאלות יסוד אלה, הנוגעות לכל אדם מישראל בעידן המודרני, נדונות ב"זהות כפולה...

45.
השנה חוגגת קרן קימת לישראל מאה שנה להקמתה. במשך תקופה ארוכה זו תרמה קק"ל רבות ליישוב היהודי ב"מדינה שבדרך" ולמדינת ישראל. תרומה זו התבטאה בעיקר במפעלי גאולת האדמה שהיו התשתית להקמתם של יישובים רבים, במפעלי הייעור, במפעלי פיתוח הקרקע והסביבה ובחינוך ציוני בארץ ובתפוצה. ידועה פחות התרומה שהרימה קק"ל להנחלת עקרון בעלות הלאום על רוב ר...

46.
47.
48.
קובץ מחקרים שנועד לתרום להבנתו של האזור הגאוגרפי הרבגוני המהווה את לבה של מדינת ישראל. החוקרים מציגים את מדע הגאוגרפיה על היבטיו השונים: תורת האקלים, הקרקע, המים, הכלכלה לסוגיה ואופיים השונה של היישובים הכפריים והעירוניים. המחקרים ההיסטוריים דנים בתקופות המקרא, המשנה והתלמוד ובתקופת הגאונים. כולל מפות ודיאגרמות....

49.
50.
51.
בספר מבוארים בלשון פשוטה ובליווי דוגמאות עקרונותיה של מערכת המשפט של התלמוד, העולים במרומז מתוך הדיונים והמשא ומתן בסוגיות התלמוד בהלכות שבין אדם לחברו.מבוארת בספר השקפתם של חכמי התלמוד על תכלית ההלכה והמשפט, על משמעות בתי הדין, על יחס ההלכה למערכות המשפט של הנוכרים, על היחס שבין המשפט למוסר, וכן על היחס בין המשפט של הציבור ליחיד...

52.
תיאור משפטו הראשון של יהודי בפני האינקוויזיציה, המבוסס על הפרוטוקול של מהלך המשפט. ...

53.
תוכן העניינים: ישראל א' שפירא: אסכולות חלוקות בשאלת תורה ומדעים בבית מדרשו של הגר"א ימימה בן מנחם: בירה ומנהיג : טיעון התכנון וגירסאותיו השונות זהר עמר : לסוגיית כשרותו של תרנגול ההודו ישראל רוזנסון: מלך ובנאי - הערה על תפיסת הבריאה אצל חז"ל מדור "הגיון" יעקב הכהן - קרנר: שיטות ייצוג ידע ושיטות היסק במחשבת חז"ל ודמיונן לשיטות מקבילות ...

54.
לפנינו מחקר מקיף על דיני הירושה והצוואה של המשפט העברי לתולדותיו הכולל: סקירת השתלשלות מוסד הצוואה בישראל, דיון בתקנות ובמנהגים, עיון בבעיות הלכתיות הקשורות לדיני הירושה מתוך ספרות השו``ת לדורותיה, מחקר מקיף על נוסחאות שטרי הצוואה, מקורותיהן, התפתחותן ויישומן, וכן, מהדורה ייחודית של עשרות תעודות מהגניזה הקהירית, שרובן טרם פורסמו...

55.
56.
57.
58.
59.
60.
המסה היא תחום רב - היקף, מרתק ומגוון המהווה ז'אנר ספרותי נפרד, ולה תימאטיקה ופואטיקה ייחודיים, בהיותה סוגה המשלבת רכיבי בלטריסטיקה ופובליציסטיקה גם יחד. הספר עוסק בחקר מסותיהם של חשובי הסופרים והמשוררים העבריים בתקופת התחייה ואחריה - ממנדלי מוכר ספרים, י"ל גורדון, שלום - עליכם, ח"נ ביאליק, א"צ גרינברג, י"ד ברקוביץ, נתן אלתרמן וחיים ה...

61.
הספר שלפנינו מציג לקורא צדדים שונים של הפוטנציאל הטמון בלימודי ההיסטוריה. לימודים אלה יכולים לשמש מנוף לפיתוחה של חשיבה ביקורתית על המציאות הסובבת - ולא עוד אמצעי להשפיע על תודעתו של הלומד. תכליתה של הוראת ההיסטוריה בבית הספר לפי תפיסה זו היא להכשיר את התלמידים לקרוא בעין בוחנת את עלילות העבר, כפי שנתחברו בידי ההיסטוריונים בעק...

62.
63.
64.
אסופת מקורות המתמקדת בוויכוח הנוקב שסחף את היישוב בתקופה שלפני קום המדינה, ויכוח - בין המחנות ובתוכם - שהשלכותיו היו רבות ואשר היווה גורם דינמי בהתארגנותו הביטחונית והצבאית של היישוב. ...

65.
66.
67.
68.
69.
70.
*דבר העורכים *ליאור ברשק ודנה פוגץ' - בין פרטי לציבורי: המשפט הפלילי והמשפחה בעקבות ע"פ 4596/98 פלונית נ' מדינת ישראל *לימור זר - גוטמן - השפעת זכויות הנאשם על חובותיו האתיות של הסנגור הפלילי *דן ביין - מבוא לדיני המסוכנות במשפט הפלילי והמינהלי *אהרן קירשנבאום - ניסיון פלילי והמזל שבמוסר Luck) )MORAL במקורות היהדות *יעקב חבה - כוונה כחלק מהגדר...

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
פרסומי המכון לתולדות חקר - המקרא היהודי. מקורות ומחקרים / ח. פירוש ר' יהודה אבן בלעם לספר ירמיהו. הספר: כרך שלישי בסדרת פירושי ר' יהודה אבן בלעם למקרא. בעקבות הפירוש לספר ישעיהו, שהופיע בשנת תשנ"ב, והפירוש לספר יחזקאל, שהופיע בשנת תש"ס, מתפרסם עכשיו הפירוש לספר ירמיהו, הכולל מהדורה מדעית של המקור הערבי, תרגום לעברית, הערות ומבוא. כית...

80.
הספר מסביר את עקרונות המשפט הפלילי בתלמוד ואת מטרותיהם, ומבאר את מושגי היסוד של דיני העבירות ואת יחסם זה לזה. מוגדרים כאן הזדון והשגגה, האונס והרצון, הטעות והפשיעה. מובהרים מהו מעשה עבירה ומהי התנהגות שצריכה עונש וכפרה. מהי אשמתו של עובר עבירה ומהם יחסי הגומלין בין הגדרותיהם של המושגים השונים. סוגיות רבות במשפט הפלילי של התלמוד מ...

81.
כתב - עת לבלשנות עברית תיאורית, חישובית ויישומית....

82.
83.
דמותו של הגאון ר' אליהו מוילנה, הגר"א, היא אחת מן הדמויות המרשימות ביותר בעולם היהודי. היו מי שנשענו עליו כעל גאון בתורה ובהלכה, היו כאלה שהבליטו גם את שליטתו בעולם הנסתר, והיו מי שמצאו תימוכין ביחסו החיובי לחוכמות. עליית תלמידיו לארץ ישראל בהשראתו ובהשפעתו, הייתה ביטוי לתפיסתו המשיחית, ושימשה זרז לעליות נוספות. רב - גוניות זו של אי...

84.
85.
86.
87.
בספר זה מוגש לקורא פירושו של ר' לוי בן גרשום (פרובנס, 1288 - 1344) לשיר השירים במהדורה מדעית של פרופ' מנחם קלנר. רלב"ג מפרש את המקרא כטקסט פילוסופי, ואת שיר השירים הוא תופס כ"ספר עזר" בתורת ההכרה. שיר השירים, בעיני רלב"ג, הוא ייחודי בתוך שאר ספרי המקרא, באשר הוא צופן בחובו אמיתות אוניברסליות עמוקות ביותר. בפירושו באים לידי ביטוי יסודות הגות...

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
ספרות ההשכלה העברית לרבדיה היא בעלת תשתית תלת - שכבתית הכורכת השקפות - עולם שמרניות, תודעה היסטורית מודרנית וניצנים ראשונים של חשיבה אסתטית אירופית מודרנית. שלוש השכבות הללו אחוזות זו בזו במרקם כלאיים. סופרי ההשכלה ביקשו להתיכן ולהפכן ל'מעשה מרכבה' רצוי, להתירן לבוא בקהל, ולהכשיר את ההנאה מהן. ספרות כלאיים זו כלואה בעבותות של נורמ...

98.
99.
בספר שני חלקים: האחד, על האנטינומיה `בורגני אמנותי`, שהיא המפתח לפשר משמעות חייו ויצירתו של גתה, ושל יצירתו ``פאוסט``. השני, על מהותה של הטרגדיה בכלל, על הדראמה הגרמנית, על הדראמה האירופית, על-פי הטרגדיות של שקספיר וגתה, ועל התהוות הדראמה המודרנית, על-פי מחזותיהם של איבסן, סטרינדברג, דירנמאט ומאכס צווייג. ...

100.


©2006-2018 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ