הוצאת מרכז זלמן שזר


הספרים של הוצאת מרכז זלמן שזר

1.
2.
הפכת הנאורות משחזר לראשונה את ההיסטוריה של תנועת ההשכלה היהודית באירופה במאה ה-18 במלוא היקפה. הספר שוזר את התנועה בתוך הסיפור הכללי של הנאורות האירופית, מברר את הקשרה בכלל התמורות שהתרחשו בעם היהודי במאה זו, מתאר את התפתחותה ההיסטורית של ההשכלה ועוקב אחר הפסערות הפומביות שהיא עוררה. מהפכת הנאורות מתאר את שאיפתם המהפכנית של האינ...

3.
הספר החדש של סופרת הילדים דורית אורגד, הנער מבורדו, מביא את סיפורו של ז'אק, בן יחיד למשפחת אנוסים, שנעלם בים. הוריו, המתגוררים בבורדו שבצרפת, מקווים לנס, אבל עובר זמן רב עד שהנס הזה מתרחש. מה עבר על הנער בתקופה הארוכה הזאת? ומדוע לא שלח להוריו שום אות חיים? הסקרנות המתעוררת בקורא כבר בפרק הראשון, המתאר כיצד נתגלה לנער סוד מוצאו היהוד...

4.
רבי משה בן מיימון, בעל ההלכה החשוב ביותר שהעמידה המסורת היהודית מאז חתימת התלמוד וגדול הפילוסופים היהודים בימי הביניים, נתפס בעיני בני דורו ובעיני הדורות הבאים כמשה רבנו של דורו – דמות גואלת שחוללה תמורה רחבה בדפוסי ההלכה ובתודעה הדתית היהודית. הרמב'ם כתב שלוש יצירות גדולות והן עומדות במרכזו של ספר זה: 'פירוש המשנה', 'משנה תורה'...

5.
האומה בהיסטוריה מתאר את המחלוקות ההיסטוריוגרפיות העיקריות על מקומה של האומה בהיסטוריה, ומציג בפירוט יתר את יתרונותיה של הגישה האתנית - הסמלית, שסמית הוא אחד מנציגיה הבולטים. כבר שלושים שנה ויותר נחשב אנתוני סמית לאחד התיאורטיקנים המרכזיים בחקר הלאומיות. בזה אחר זה הוא פרסם שורה מרשימה של ספרים הנחשבים ציוני דרך בהבנת התופעה של ...

6.
נאחז בסבך דם בפרשיות עלומות ובדמויות חריגות בתולדות החסידות, שעוררו חוסר נחת ומבוכה הן בקרב בני זמנם הן בזיכרון ההיסטורי של החסידים. האומנם המיר משה, בנו של ר` שניאור זלמן מליאדי מייסד תנועת חב"ד, את דתו והתנצר? ומה עלה בסופו-האם נפטר כמשומד או שמא חזר בתשובה? מדוע נפל `החוזה מלובלין` מחלון ביתו ביום שמחת תורה-האם נאבק עם מלאכים וכשל...

7.
8.
המחברים ביקשו לכלול בספר הן את הממצאים המעודכנים של חקר השואה והן את הגישות הדידקטיות המתבקשות מהוראת הנושא....

9.
ספר זה מבקש לפתוח צוהר להיבטים שונים בהיסטוריה החברתית של השבתאות וליחסה של החברה היהודית אליה לאורך הדורות. המשיחיות השבתאית, שראשיתה הגלויה עם ההכרזה על משיחיותו של שבתי צבי בשנת 1665 בעזה, הסעירה את העולם היהודי כולו והיא מעוררת את הדמיון עד היום. התאסלמותו של המשיח בשנת 1666, ועימו מאות רבות ממאמיניו, חוללה שבר גדול בחברה היהו...

10.
11.
שורשי החילון מתאר את ראשיתו של אחד התהליכים ההיסטוריים החשובים ביותר בתולדות היהודים מאז המאה ה-18 ועד ימינו. המרידה בנורמות הדתיות ובמשמעת שדרשה האליטה הרבנית, הביקורת הדאיסטית והמתירנות הדתית של יחידים ושל קבוצות – כל אלה שינו לבלי הכר את מפת החברה היהודית ותרבותה. מצב זה גרם לכך ששאיפות לשחרור מעול הדת התנגשו עם תחושות החרדה ...

12.
בגיל חמש או שש החל ילד יהודי שחי באשכנז (גרמניה או צרפת) של ימי הביניים את חינוכו הפורמלי על ידי נטילת חלק בטקס חניכה מיוחד. השכם בבור חג השבועות היה מישהו עוטף אותו במעיל או בטלית ונושאו מביתו אל המלמד. את הילד הושיבו על ברכי המלמד, והלה הראה לו לוח ועליו אותיות האלף-בית. אחר מרח המורה דבש על האותיות שעל הלוח וציווה על הילד ללקקו....

13.
מבחר המחקרים מהווה מדגם מייצג להתייחסותה של ההיסטוריוגרפיה המודרנית אל מגון הסיבות והגורמים שחוללו את המרד ואל ההשתלשלות הנסיבתית שקדמה לו. המבוא הרחב נועד לפרוש לפני הקורא יריעה כוללת של התקופה ובבד בבד להציע תמצית עדכנית של הישגי המחקר, לרבות מבחר ביבליוגראפי שימושי, לוח כרונולוגי, מפות ואיורים....

14.
ככל עם ועם: ישראל 1881–2000 מבקש לתאר את התנועה הציונית, את היישוב היהודי החדש בארץ ישראל ואת מדינת ישראל, ולשרטט את הניסיון המדיני, החברתי, הכלכלי והתרבותי של היהודים להקים יֵשות עצמאית בארץ ישראל, בין שנת 1881 לראשית האלף השלישי למניין הכללי. הספר שואף להציג תמונה רבגונית, הכוללת את המרכיבים השונים של ההיסטוריה – לא רק את תולדות המהפ...

15.
רש"י הוא הדמות הנערצת ביותר על בני העם היהודי מאז תקופת המקרא, והוא הטביע חותם בל יימחה על התרבות היהודית יותר מכל אדם אחר מאז חתימת התלמוד. ספר זה מנסה לשחזר את קורות חייו, אף שהידיעותה היסטוריות על תולדותיו מעטות והאגדות סביב דמותו רבות. כמו כן דן הספר ביצירתו של רש'י, בהשקפת עולמו ובהשפעתו העצומה על התרבות היהודית. אף שנכתבו על ר...

16.
הספר הוא למעשה סדרת חיבורים מונוגרפיים על חייהם וכתביהם של האישים הבולטים בתולדות ישראל בשדה המחשבה, ההלכה והתרבות. החיבורים מתרכזים בשני תחומים:תולדות החיים והסיפור האנושי, תוך הדגשת חשיבותה של האישיות על רקע זמנה ומקומה, והיצירה הספרותית והרוחנית, תוך הדגשת תכניה, תרומתה הייחודית והשפעתה לדורות....

17.
היבשת הגדולה שונתה ועוצבה מחדש בידי כובשיה תוך דורות ספורים, והמשמעות 'אמריקה' עברה מאז ועד היום גלגולים רבים ושונים. אסופת המאמרים בקובץ זה מבוססת על מבחר הרצאות שהשמיעו מלומדים מתחומי דעת שונים בכנס ה-16 של החברה ההיסטורית הישראלית ומרכז זלמן שזר, ירושלים 1992. הקובץ נחלק לשישה שערים: בשער הראשון נבחן המושג 'אמריקה' לגלגוליו הרב...

18.
התפתחותו הרוחנית והרעיונית של הרצל מתוארת בספר זה על רקע המשבר התרבותי והמדיני העובר על אירופה במוצאי המאה הי'ט, המביא את העיתונאי והמחזאי הווינאי להכיר בכישלון האמנציפציה. משבר כלל-אירופי זה, ולא משפט דרייפוס, הוא שמדרבן את הרצל לחפש פתרון מדיני לשאלת היהודים מחוץ לגבולותיה של אירופה. הספר, המתאר את חייו ואת דרכו של הרצל, עוקב אח...

19.
תולדות תורת הסוד העברית הוא ניסיון ראשון לסקור מזווית ראייה היסטורית את תולדותיה של תורת הסוד העברית. המושג "תורת הסוד" הוא מושג פנימי בתרבות העברית, והוא כולל, בראש ובראשונה, את "מעשה בראשית" - הקוסמוגוניה (מעשה הבריאה) והקוסמולוגיה (מבנה המציאות ומהלכיה), ואת "מעשה מרכבה" - תורת האלוהות. מבנה העולמות העליונים ותורת המלאכים (אנגלולו...

20.
ההיסטוריה והמשפט בצורות פרשנות של העבר וההווה הם שניים מן התחומים העיקריים שבהם מתחולל בשנים האחרונות מאבק על העיצוב המחודש של הזהות הישראלית. שתי הדיסציפלינות מושפעות מן התהליכים והתמורות שעברו על החברה הישראלית, ובעיקר מדעיכתו של הסדר הפוליטי והחברתי שמקורו במערכת היישובית, ומהשינויים המפליגים העוברים על הגושים האידיאולוג...

21.
גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי היא סדרת חיבורים מונוגרפיים על חייהם וכתביהם של האישים הבולטים בתולדות ישראל בשדה המחשבה, ההלכה והתרבות. החיבורים מתרכזים בשני תחומים: תולדות החיים והסיפור האנושי, תוך הדגשת חשיבותה של האישיות על רקע זמנה ומקומה; והיצירה הספרותית והרוחנית, תוך הדגשת תכניה, תרומתה הייחודית והשפעתה לדורות. החיבורים ...

22.
אם ראוי הבעש"ט לתואר ´מייסד החסידות´? האם אישיותו, דרכו בעבודת ה´ ומגיעו עם בני דורו הם שהניעו את התהליך שהביא לצמיחתה של התנועה החסידית? חיבור זה מנסה להשיב על שאלה זו בחיוב. השחזור של דמות הבעש"ט, כפי שהוא מוצע כאן, מתבסס על בחינה של שלושה היבטים בולטים בדמותו: בעל השם, ציבור ומיסטיקן. כל אחד מן השלושה מציין מעגל פעולה בחייו של הב...

23.
תורת סוד חדשה בא לבחון מה מוביל חבורה של צעירים יהודים מבתים מתבוללים בפראג, קבוצה שהטביעה לימים את חותמה בהגות וביצירה של התקופה, למרוד בתרבות הבורגנית של הוריהם ולעסוק במיסטיקה? איך מתקשר עיסוק זה לסכסוך הלאומי הגועש בפראג בין גרמנים לצ'כים ולהתעניינותם של בני החבורה בציונות? איך משפיע הדבר על יצירתם האמנותית, ההגותית והמדעית?...

24.
25.
26.
27.
28.
המחיר כולל משלוח. הספר היהדות באמריקה סוקר את ההיסטוריה של הדת היהודית באמריקה על פני תקופה של 350 שנה. הוא עוקב אחר החיים היהודים באמריקה מראשיתם בתקופה הקולוניאלית ועד לימינו אלה ומשיב על השאלות: כיצד השפיעה התרבות האמריקנית - פרוטסטנטית בעיקרה וקפיטליסטית – על הדת היהודית ועל התרבות היהודית? כיצד עיצבו יהודי אמריקה את קהיל...

29.
ההיסטוריה של המאה העשרים מיוחדת לא רק בתכניה, אלא גם בדרך רישומה ושימורה - זאת המאה שהתמונה הנעה והמדברת טבעה בה את חותמה המובהק. המעבר לשימוש בתמונה הנעה כמסמך היסטורי הינו פרי שינוי תודעתי, שינוי מתודי והתפתחות טכנית גם יחד. המגמה הדומיננטית בהיסטוריוגרפיה העכשווית היא ההיסטוריה של התרבות, ובמסגרתה נוצר מקום של כבוד לכל מה שק...

30.
31.
תולדות תורת הסוד העברית הוא ניסיון ראשון לסקור מזווית ראייה היסטורית את תולדותיה של תורת הסוד העברית. המושג "תורת הסוד" הוא מושג פנימי בתרבות העברית, והוא כולל, בראש ובראשונה, את "מעשה בראשית" – הקוסמוגוניה (מעשה הבריאה) והקוסמולוגיה (מבנה המציאות ומהלכיה) ואת "מעשה מרכבה" – תורת האלוהות, מבנה העולמות העליונים ותורת המלאכים (אנגלו...

32.
33.
תאור: חזרה לפוליטיקה – המדינה המודרנית, לאומיות וריבונות הוא אסופה של ארבעה עשר מאמרים הבוחנת את המדינה המודרנית, העומדת כיום על פרשת דרכים. אף שהמדינה היא צורת הארגון הפוליטית השוררת בעולם, דומה שהיא איבדה בעשורים האחרונים הרבה ממרכזיותה בחיי האזרחים, במיוחד בארצות המערב. המשבר הכלכלי העולמי שפרץ בשלהי 2008 הציב גם הוא אתגר למדי...

34.
35.
36.
37.
גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי היא סדרת חיבורים מונוגרפיים על חייהם וכתביהם של האישים הבולטים בתולדות ישראל בשדה המחשבה, ההלכה והתרבות. החיבורים מתרכזים בשני תחומים: תולדות החיים והסיפור האנושי, תוך הדגשת חשיבותה של האישיות על רקע זמנה ומקומה. והיצירה הספרותית והרוחנית, תוך הדגשת תכניה, תרומתה הייחודית והשפעתה לדורות. החיבורים ...

38.
39.
בקובץ זה הובאו עשרים וארבעה מאמרים מאת טובי ההיסטוריונים שחקרו את תולדות יהודי ספרד במאה ה15-. חלק מהמאמרים מתייחסים לתמורות במצב המדיני, החברתי והכלכלי של היהודים בקסטיליה ובארגוניה, בעקבות הזעזועים הקשים שפקדו אותם מימי גזירות קנ``א ואילך. מאמרים אחרים מתייחסים להיבטים שונים בחיי הדת והיצירה הרוחנית של יהודי ספרד בשנים שקדמו ל...

40.
הוא ימשול בך?" בוחן את מקומה של האישה במשנתם של עשרים מן הגדולים והמפורסמים שבחכמי ישראל בימי הביניים. חכמים אלה – אנשי הלכה, פרשני מקרא, פילוסופים, מקובלים, חסידים ומשורר אחד – פעלו באירופה ובמצרים והשפעתם על מעמד האישה הייתה רבה. ממשנתם עולה קשת רחבה של דעות כלפי מקומה של האישה בחברה ובמשפחה. האם הייתה להם משנה סדורה בשאלת מעמד ה...

41.
42.
43.
'דף של ההיסטוריה הולך ונהפך', כתב המזכיר הראשי האחרון של ממשלת המנדט, הנרי גרני, בחתימת יומנו – המתפרסם בספר שלפנינו – ביום שישי, 14 במאי 1948. הוא ביטא בכך את תחושתם שלו ושל עמיתיו בממשל היוצא, שהִנה ההוויה המנדטורית כולה נמוגה, והמנדט ופקידיו הבריטים עומדים להידחק בבת אחת אל השִכחה, כאילו לא היו כלל. ימים אחרונים: הממשל המנדטורי – פ...

44.
45.
46.
47.
מסע אל המורשת היהודית האלבום המפואר גיאורגיה מציע לקורא מסע צבעוני ומרתק אל המורשת והאווירה המיוחדת של יהדות גיאורגיה בתפארתה, כפי שנתגלתה לחברי המשלחת של "מסע אל המורשת" (פרויקט המכשיר ושולח צעירים ממגוון תחומים אקדמיים לתעד קהילות יהודיות ברחבי העולם) שיצאה לגיאורגיה בשנת 2007. הוא מביא צילומים של המבנים היהודיים במקום, ראיו...

48.
49.
הספר המהפכה הצרפתית ורישומה מבקש לבחון כיצד המהפכה מילאה תפקיד כה מרכזי בחברה המודרנית. האירועים הדרמאטיים של המהפכה הצרפתית - הצהרת זכויות האדם והאזרח, ביטול המלוכה, הטרור, יצירת איגודים פוליטיים למיניהם וכיו"ב - נחרטו בלב, בזיכרון ובתודעה של בני העם הצרפתי ובני עמים אחרים. אירועי המהפכה הפכו לסמל מיתי ולמודל של האפשרויות הטמונ...

50.
"היסטוריה, רטוריקה, הוכחה... הרעיון שהיסטוריונים צריכים או יכולים להוכיח משהו הוא, בעיני רבים, רעיון שאבד עליו הכלח, ואולי אף מגוחך בעליל. ואולם, אפילו אלה החשים שלא בנוח לנוכח האווירה האינטלקטואלית השלטת, סבורים כמעט תמיד כי רטוריקה והוכחה אינן עולות בקנה אחד. אני, לעומת זאת, מבקש להראות, ראשית, שההוכחה נחשבה בעבר לחלק בלתי נפרד מן ...

51.
52.
53.
54.
רב סעדיה גאון היה אחד האישים המשפיעים והצבעוניים ביותר בתולדות היהודים בימי הביניים. הוא נבחר לעמוד בראש ישיבת סורא שבבבל אף שרכש את השכלתו במצרים ובארץ ישראל, בניגוד למקובל באותה תקופה. בפעילותו באו לידי ביטוי גישות מנוגדות: מצד אחד, הוא הגן בחירוף נפש על היהדות הרבנית בפני הביקורת של קבוצות ושל יחידים שכפרו בסמכותם של חכמי התל...

55.
56.
יחיד בדורו: הגאון מווילנה - דמות ודימוי, דן בר' אליהו בן שלמה זלמן (1720-1797), 'הגאון מווילנה' (הגר'א), שהיה לאגדה עוד בחייו. לאחר מותו הלך והתעצם המיתוס שנרקם מסביב לדמותו ומצא את ביטויו בדימויים שונים. עיצובם של דימויים אלה הושפע מדמותו 'הריאלית' של הגר'א, כפי שנתפסה בעיני המקורבים המעטים שחיו במחיצתו, מחד גיסא, ומן הצרכים ומאוויי הנפש ...

57.
58.
בביוגרפיה האקדמית הראשונה על ישראל בן אליעזר בעל שם טוב, פרופסור רוסמן בוחן את הנושא מתוך גישה חדשה. במקום להתרכז באגדות אודותה גיבור, הוא מדגיש את המכתבים שהבעש``ט כתב ומפרש אותם לאור מקורות חדשים בפולנית אשר מתארים את עיירתו של הבעש``ט, מז`יבוז`, ואף מזכירים את הבעש``ט עצמו. מתברר שהבעש``ט לא היה מורד במימסד אלא חלק ממנו. הוא גם לא המ...

59.
60.
הזיכרונות שכתבה גליקל בת ליב בלשון דיבורה, יידיש, הם תעודה היסטורית נדירה ומרתקת הפותחת לפנינו צוהר לעולמה של אישה יהודייה במאה השבע-עשרה. גליקל, שנולדה בהמבורג בשנת 1645, החלה לכתוב את זיכרונותיה בעקבות מות בעלה, אבי ארבעה-עשר ילדיה, והמשיכה לרשום את קורותיה ולסקור את הנעשה בסביבתה עוד שנים רבות לאחר מכן....

61.
שמואל שוורץ, מהנדס מכורת יליד פולין, גילה בשנות עבודתו בפורטוגל קבוצות של צאצאי אנוסים, אשר שימרו מסורות יהודיות מיוחדות. בספרו הנוצרים-החדשים בפורטוגל במאה העשרים (ליסבון 1925) מספר שוורץ כיצד הצליח להבקיע את חומת הסוד של הנוצרים-החדשים "המתייהדים", לחקור את אורח חייהם ולתעד את תפילותיהם המיוחדות, הנאמרות בפורטוגלית אך ספוגות ליט...

62.
מלחמה ושלום מבקש לבחון מושגים מנוגדים אלה כשהם שלובים זה בזה, אך גם לדון במקומו של חזון השלום כפי שבא לידי ביטוי בתודעה האנושית לדורותיה. מלחמות היו תמיד נושא לכתיבה ספרותית והיסטורית אך נושא השלום לא נדון בהיקף ובעומק דומים. את מרבית מאמרי הקובץ מלחמה ושלום מלווים המתיחות הפנימית בין הסלידה מן המלחמה ומן האלימות לבין ההכרה ...

63.
64.
65.
66.
67.
על גרשם שלום כולל תריסר מאמרים על תחומי פעילותו העיקריים של גרשם שלום: המחקר ההיסטורי בתולדות תורת הסוד היהודית ושלוחותיה; ההוראה באוניברסיטה העברית ותרומתו להתפתחותה של האקדמיה הישראלית; והקמת ספרייה של הכתבים הנדפסים בתורת הסוד היהודית. המאמרים עוסקים בסוגיות מרכזיות במשנתו ההיסטורית של שלום: תפיסת נתיבי הסימבוליקה הקבלית, ...

68.
69.
70.
71.
72.
כרך ה: חוגיהם של בעלי הסוד באשכנז, חוג משפחת קלונימוס כרך ו: ר´ אלעזר מוורמס וחוגו, בעלי הסוד האחרים תולדות תורת הסוד העברית הוא ניסיון ראשון לסקור מזווית ראייה היסטורית את תולדותיה של תורת הסוד העברית. המושג "תורת הסוד" הוא מושג פנימי בתרבות העברית, והוא כולל, בראש ובראשונה, את "מעשה בראשית" – הקוסמוגוניה (מעשה הבריאה) והקוסמולוג...

73.
74.
האסופה סוגיות בחקר השואה – ביקורת ותרומה, מאת אחד מגדולי חוקרי השואה בדור האחרון, משקפת הן את תרומתו הן את גישתו הביקורתית של ישראל גוטמן לחקר השואה. המאמרים שקובצו בספר, שנדפסו בבמות שונות במשך שנים רבות, משקפים את התמורות בחקר השואה בכלל ואת השינויים שעבר המחבר כחוקר שואה בפרט, והם כוללים מחקרים שכוחם יפה גם כיום. המאמרים עוסקי...

75.
76.
77.
ב - אמנציפציה ואקטורציה 1871-1780בארבעת הכרכים של תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה מציג צוות חוקרים מהשורה הראשונה דיוקן חי של ההיסטוריה היהודית בארצות דוברות גרמנית במשך כארבע מאות שנה. במסגרת סקירה היסטורית מקיפה של הקיום היהודי במרכז אירופה מהמאה השבע-עשרה ועד השואה. נחקר המארג השלם של עבר מרתק זה. הסדרה עוסקת במגוון רחב של נושאים: ח...

78.
79.
80.
81.
מול הר הגעש – חוקרי תולדות ישראל לנוכח השואה דן בשיח האקדמי על מקומה של השואה בחקר ההיסטוריה היהודית. הוא אינו עוסק לא בשואה ולא בחקר השואה, אלא ביחסם לחקר השואה של היסטוריונים מקצועיים של עם ישראל. מקובל לחשוב שהשואה מטילה צל ארוך על חקר תולדות ישראל והספר מראה שלא כן המצב. אדרבה, חוקרים רבים של תולדות ישראל בעת החדשה דורשים לשחז...

82.
"מאוריצי גוטליב-אמנות, היסטוריה, זיכרון"מגולל בפנינו את עולמו המרתק של מאוריצי גוטליב, אמן יליד גליציה בן המאה התשע-עשרה. גוטליב נולד בשנת 1856 בעיר דרוהוביץ`, ונפטר בן עשרים ושלוש בשנת 1879. במהלך חייו הקצרים צייר גוטליב עשרות ציורים מרהיבים, והם זכו למקום של כבוד במוזאונים שונים במזרח אירופה ובישראל. הוא זכה לתהילה בתור אמן פולני, מצ...

83.
84.
85.
86.
87.
"אם תעירו ואם תעוררו- אורתודוקסיה במצרי הלאומיות" דן במכלול היחסים בין ארץ ישראל לתורת ישראל ולעם ישראל בתקופה הטרום ציונית ובתקופה הציונית מראשית המאה הי"ט ועד ימינו אלה. הוא בוחן את התמורות שחלו ביחסים אלה עם כניסת המודרנה לחברה היהודית ולאור הלבטים שהיא עוררה בשאלת הזהות היהודית. הדיון עוקב אחר גלגולי הנושאים האלה גם בתחום הע...

88.
89.
90.
רצח בלבוב - פוליטיקה, דת ואלימות מתאר פרשה עלומה שבה נרצח רב על רקע דעותיו ה"מתקדמות". בשנת 1843 התמנה אברהם כהן, ששימש עד אז כרב קהילה קטנה באוסטריה, לכהן בתפקיד הרב של לבוב, היא למברג, בירת גליציה המזרחית ומרכז תורה עתיק ומהולל. בחירתו של רב פרוגרסיבי עוררה מורת רוח והתנגדות של רבים בציבור האורתודוקסי, ועד מהרה החלה להתנהל מערכת הסתה...

91.
92.
93.
ספר זה מתאר את פעולותיהם של תורגמנים וסגני קונסולים בני משפחה יהודית בשם טאראגאנו, ששירתו את האינטרסים של בריטניה בדרדנלים במשך כארבעה דורות, מסוף המאה ה17- עד 1817. צאצאי המשפחה מילאו תפקידים דומים בשירותן של מדינות אחרות עד תחילת המאה ה20-. מיצר הדרדנלים היה אזור רגיש מבחינה מדינית בשמשו מעבר בין הים התיכון לים השחור, ומשום כך היה מ...

94.
95.
96.
97.
98.
99.
פורסם בשיתוף עם המרכז לחקר יהדות פולין. ספרא וסייפא – שמעון דובנוב היסטוריון ואיש ציבור מציג את מפעלו ואת השפעותיו של ההיסטוריון שמעון דובנוב (1860–1941). קובץ המאמרים מבוסס ברובו על יום עיון שנערך לציון שישים שנה לרצח דובנוב בעיר ריגה שבלטביה. בכרך חלק עברי וחלק אנגלי. החלק העברי כולל שלושה שערים העוסקים בשלושה היבטים מרכזיים בחי...

100.


©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ