יודאיקה יחיאלה בת 67 ממושב מסלול בנגב

Israeli mosaics - Of The Byzantine Period
Ernst Kitzinger

Judaism & education

Mosaics of the holy land
Meir Ben Dovאגדה של מקום : אדם, טבע ונוף באגדות ארץ-ישראל [כרך ה]
אריה יצחקי

אגדה של מקום ד
אריה יצחקי

אגדות ארץ-ישראל - שני כרכים - (א) ירושלים, יהודה, ים-המלח, שומרון (ב) השפלה, החוף, הנגב, הגליל, עבר-הירדן וסיני - אגדות, מסורות, מימרות קדומות וחדשות ערוכות לפי איזורי הארץ, עריה וכפריה
זאב וילנאי

אגדות יהודה המכבי : קבץ מיוחד לבני הנעורים
שלמה סקולסקי

אגדות רבי עקיבא : קבץ מיחד לבני-הנעורים
שלמה סקולסקיהאמנות היהודית
בצלאל ססיל רותכתב אמנותי עברי
יוסף טובי

מורה הנבוכים/הרב י.קאפח
משה בן מימון רבינומשיב הרוח
שלמה אבינר

משנת הרמב"ם
פרופ' צבי אדר

ספורי חסידים - תקנ"ז ספורים, מכונסים מפי ספרים ומפי סופרים ומסודרים לפרשיות השבוע
שלמה יוסף זויןספורי חסידים : תמ"ג ספורים... מסודרים למועדי השנה
שלמה יוסף זוין

ספורי פעמונים לחגים : מראש השנה ועד חנכה - ספרית פעמונים
דבורה עומר

ספר האמונות והדעות : כולל האמונות האמתיות המקובלותמפי התורה והנביאים ע"ה ...גם הדעות הנכריות; ומשיב עליהן בטענות צודקות אמתיות
מתרגם יהודה אבן תיבון

ספר הברית , וויכוחי רד"ק עם הנצרות
דוד קמחי

ספר הברית וויכוחים עם הנצרות - דורות 41
דוד קמחי

ספר הברית, וויכוחי רד"ק עם הנצרות
יוסף קמחי

ספר החג והמועד
ז אריאלספר הישר על התורה : סיפורים מלוקטים מכל מדרשי חז"לעל התורה ונ"ך
ספר הישר

פרקי זוהר : מבחר מאמרי הזוהר מתורגמים עברית בצירוף ביאורים ומבואות [ב]
זהר. לקוטים. תשכ"ט

פרקים במשנתו העיונית של הרב קוק : סדרת שיחות

צאנה וראנה עברי טייטש 2 - כרכים
סיניקברי צדיקים מדריך מפה
צבי גילת

רב בירושלים - איש צדיק היה : אריה לווין
שמחה רז

רמברנדט : יצירתו וערכו ליהדות - (מבוא: ח.נ. ביאליק)
לאוניד אוסיפוביץ פסטרנק

שבתאי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו - כרכים א-ב.
גרשם שלום

שובי נפשי - חסד או חירות
הרב שג"רשמחה כאתגר-הגישה החסידית
שלמה מאיעסקי

שמים על הארץ; על החיים הפנימיים של היהודי במזרח אירופה
אברהם יהושע השל


הדפסה:
» כפסיפס תמונות
» כטבלת טקסט
» כטבלת תמונות וטקסט

» לרכישת ספרים מהרשימה
רשימת הקריאה הינה אישית.
מכילה 73 ספרים.
גררה 828 צפיות.
עודכנה לאחרונה לפני שבוע וחצי.

מה דעתך על הרשימה?
1. Brides and betrothals - jewish wedding rituals in /
2. Hebrew Illuminated Manuscripts / Bezalel Narkiss
3. Israeli mosaics - Of The Byzantine Period / Ernst Kitzinger
4. Judaism & education /
5. Ketubbah - the art of the jewish ma /
6. Ketubbah: Jewish Marriage Contracts of Hebrew Union College, Skirball Museum, and Klau Library (Philip and Muriel Berman Edition) Mosaics of the holy land / Meir Ben Dov
8. Rashi's Daughters, Book I: Joheved: A Novel of Love and the Talmud in Medieval France / Maggie Anton
9. The art of hanukkah / Nancy Berman
10. THE KETUBA - JEWISH MARRIAGE CONTRACTS THROUGH THE AGES / DAVID DAVIDOVITCH
11. אגדה של מקום : אדם, טבע ונוף באגדות ארץ-ישראל [כרך ה] / אריה יצחקי
12. אגדה של מקום ד / אריה יצחקי
13. אגדות ארץ-ישראל - שני כרכים - (א) ירושלים, יהודה, ים-המלח, שומרון (ב) השפלה, החוף, הנגב, הגליל, עבר-הירדן וסיני - אגדות, מסורות, מימרות קדומות וחדשות ערוכות לפי איזורי הארץ, עריה וכפריה / זאב וילנאי
14. אגדות יהודה המכבי : קבץ מיוחד לבני הנעורים / שלמה סקולסקי
15. אגדות רבי עקיבא : קבץ מיחד לבני-הנעורים / שלמה סקולסקי
16. אמנציפציה וחינוך יהודי : מאה שנות נסיונה של יהדות ארגנטינה, 1984-1884 / חיים אבני
17. אמרי-נא אחותי את - גלגולו של סיפור חוזר בתרבות ישראל / שולה קשת
18. בואי כלה - מנהגי אירוסין וחתונה של / בעריכת נעם ברעם בן יוסף
19. האלה ענת - שירי עלילה כנעניים מתקופת האבות / משה דוד קאסוטו
20. האמנות היהודית / בצלאל רות
21. האמנות היהודית / בצלאל ססיל רות
22. הוראת תרבות ישראל באוניברסיטאות בעולם - המרכז הבין-ארצי בירושלים /
23. הכתובה בעיטורים /
24. המיסטיקה העברית הקדומה - אוניברסיטה משודרת # / יוסף דן
25. כתב אמנותי עברי / יוסף טובי
26. מבוטל /
27. מולדת וארץ יעודה / פרופ' אליעזר שביד
28. מועדי ישראל עצמאות / לוין קיפניס
29. מורה הנבוכים/הרב י.קאפח / משה בן מימון רבינו
30. מחקרים בלשון המקרא - כינוס / שלמה מורג
31. מלחמת היצר / חיים גראדה
32. ממשל ופוליטיקה דת מדינה ופוליטיקה / בנימין נויברגר
33. מסביב לנקודה - מחקרים חדשים על מ"י ברדיצ'בסקי, י"ח ברנר, א"ד גורדון / אבנר הולצמן
34. מרפא הבשם (הבושם) / משה כהן שאולי
35. משיב הרוח / שלמה אבינר
36. משיחיות ומשיחים - יהודי תימן במאה ה-י'´ / בת ציון
37. משנת הרמב"ם / פרופ' צבי אדר
38. נתי פילוסוף / אברהם נוה
39. סיפורי אגדה מ.סגל מרסל ינקו / מ.סגל ציורים: מרסל ינקו
40. ספורי חסידים - תקנ"ז ספורים, מכונסים מפי ספרים ומפי סופרים ומסודרים לפרשיות השבוע / שלמה יוסף זוין
41. ספורי חסידים : תמ"ג ספורים... מסודרים למועדי השנה / שלמה יוסף זוין
42. ספורי פעמונים לחגים : מראש השנה ועד חנכה - ספרית פעמונים / דבורה עומר
43. ספר האגדה בכרך אחד / חיים נחמן ביאליק
הוצ' דביר, תשי"ז
44. ספר האמונות והדעות : כולל האמונות האמתיות המקובלותמפי התורה והנביאים ע"ה ...גם הדעות הנכריות; ומשיב עליהן בטענות צודקות אמתיות / מתרגם יהודה אבן תיבון
45. ספר הברית , וויכוחי רד"ק עם הנצרות / דוד קמחי
46. ספר הברית וויכוחים עם הנצרות - דורות 41 / דוד קמחי
47. ספר הברית, וויכוחי רד"ק עם הנצרות / יוסף קמחי
48. ספר החג והמועד / ז אריאל
49. ספר הישר על התורה : סיפורים מלוקטים מכל מדרשי חז"לעל התורה ונ"ך / ספר הישר
50. ספר המעשיות - כל הסדרה 6 כרכים - מלוקט מספרים ומפי השמועה ומתוקן לדפוס בידי מרדכי בן יחזקאל / מרדכי בן יחזקאל
51. עץ הזית - אוטוביוגרפיה / רבקה זהר-קלו
52. פסיפסים עתיקים - ספרייה ארכיאולוגית / מיכאל אבי-יונה
53. פרקי זוהר : מבחר מאמרי הזוהר מתורגמים עברית בצירוף ביאורים ומבואות [ב] / זהר. לקוטים. תשכ"ט
54. פרקי זוהר / כרכים א-ב. - מבחר מאמרי הזוהר מתורגמים עברית בצירוף מבואות ופירושים. / ישעיה תשבי
55. פרקים במשנתו העיונית של הרב קוק : סדרת שיחות /
56. צאנה וראנה עברי טייטש 2 - כרכים / סיני
57. קברי צדיקים מדריך מפה / צבי גילת
58. רב בירושלים - איש צדיק היה : אריה לווין / שמחה רז
59. רמברנדט : יצירתו וערכו ליהדות - (מבוא: ח.נ. ביאליק) / לאוניד אוסיפוביץ פסטרנק
60. רפואות הקבלה / רפאל בן-ידידיה
61. שבתאי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו - כרכים א-ב. / גרשם שלום
62. שובי נפשי - חסד או חירות / הרב שג"ר
63. שיח אגדה / שמחה רז
64. שיחות על מדע וערכים / ישעיהו ליבוביץ
65. שיחות על שמונה פרקים לרמב'ם / ישעיהו ליבוביץ'
66. שירת החיים - פרקים במשנתו של הרב קוק / יוסף בן שלמה
67. שמחה כאתגר-הגישה החסידית / שלמה מאיעסקי
68. שמים על הארץ; על החיים הפנימיים של היהודי במזרח אירופה / אברהם יהושע השל
69. שמירת הבריאות להרמב"ם : - פירושו של ר' יעקב צהלון הרופא להלכות דעות פרק ד /
70. שתי אגדות- אגדת האותיות, מעשה בפרכת - ציורים: יהודה בקון; מעשה הכתב: עדה ירדני / מרים ילן-שטקליס
71. תחביר לשון המקרא / ח. רבין
72. תנ"ך בתמונות - תלת לשוני עברית , אנגלית , צרפתית / גוסטב דורה


©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ