הוצאת האוניברסיטה הפתוחה


הספרים של הוצאת האוניברסיטה הפתוחה

1.
2.
3.
הספר "להבין סרטים" מקנה מונחים בסיסיים במבע קולנועי ומאפשר הבנה ופרשנות מעמיקה של יצירות קולנוע. הוא מקיף מגוון רחב של נושאים: צילום, מיזנסצינה, תנועה, עריכה, פס - קול, משחק, סיפור, אידיאולוגיה ותיאוריה. בספר תצלומים רבים, תרשימים ומילון מונחים שימושי....

4.
הקורס עוסק במפגש האדם עם ארגון העבודה - מפגש שנוצר מן הצורך ההדדי להשיג מטרות משותפות שאין להשיגן לבד, מחוץ לארגון ובלא אחרים שישתפו פעולה תכליתית ומתואמת. מרבית הסוגיות העיוניות והמעשיות בהתנהגות ארגונית מתחבטות בשאלה כיצד לקיים סדר ארגוני אפקטיבי. לכך מכוונות מערכות קבלת ההחלטות, הפיקוח, התקשורת, המוטיבציה, התגמול, הכוח, המנהי...

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ספר מתוך סדרה המעלה בעיות עקרוניות בפילוסופיה של המוסר, מציגה את תיאוריות המוסר החשובות ביותר שהוצעו במהלך ההיסטוריה של הפילוסופיה ועומדת על יתרונותיהן וחסרונותיהן. ספרי הסדרה מנתחים דוגמאות מחיי היום-יום, מקנים מושגי יסוד ודרכי חשיבה הנהוגים בפילוסופיה של המוסר, ומצביעים על דרכים להשתמש בהם כדי להתמודד עם בעיות אתיות ממשיות. ...

13.
העיסוק בתקשורת היה ונשאר רב-תחומי, כמעט "פרוץ" לחלוטין, עיסוק המזמין אנשי מדע ואינטלקטואלים מתחומים שונים - סוציולוגיה ובלשנות, מדע המדינה וספרות, כלכלה, היסטוריה ועוד. ואולם, מבחר החיבורים שלפנינו מעיד, למי שטרם משוכנע בכך, שתחום התקשורת הוא תחום ידע עצמאי וייחודי, העומד בפני עצמו. אופיו הרב-תחומי של העיסוק בתקשורת מבטיח דיון פורה...

14.
15.
16.
17.
18.
תכלית הספר היא להאיר את תהליך היציה של הסרט ולנתח את המבע הקולנועי על מרכיביו השונים: צילום, עריכה, עיצוב התמונה והפקת הפסקול. המבע הקולנועי הוא מעין שפה, המבוססת על אפשרויות טכנולוגיות, על קודם אמנותיים ועל קונווציות של תקשורת. הבנת יסודותיו שקולה ללימוד אוצר-מילים וחוקי תחביר, שבאמצעותם אפשר ליצור תכנים מגוונים, פשוטים או מתו...

19.
20.
21.
22.
23.
הצופה בקולנוע אסיר תודה לבמאי שהראה לו כי המדרגות של ביתו עשויות להוביל לארמון של היפהפה הנרדמת. ז`אן רנואר מתי התחילה ההיסטוריה של הקולנוע ואילו זרמים אמנותיים הטביעו עליה את חותמם? האם יש לקולנוע פרה-היסטוריה? מהי שפה קולנועית וכיצד התפתחה? איך השפיעו עליה היוצרים? איזה קשר פועל בין הכלכלה, הטכנולוגיה והחברה לבין תפיסות אסתטיו...

24.
25.
26.
הסדרה עוסקת בהיסטוריה של הפילוסופיה ועוקבת אחר התפתחותם של שני זרמי המחשבה החשובים ביותר שהתגבשו במהלך המאות ה-18-17 באירופה המערבית - הרציונליזם והאמפיריציזם. מובאות משנותיהם של שישה פילוסופים - דיקרט, שפינוזה, לייבניץ, לוק, ברקלי ויום - שמייצגים שתי אסכולות מרכזיות אלה. הן דנות בסוגיה - האם האדם מסוגל להכיר את המציאות בכוח שכלו בל...

27.
28.
29.
30.
31.
ב-24 באפריל 1915, בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה, החלו שליטי האימפריה העות'מאנית הקורסת בהשמדתו של העם הארמני. בתוך פחות מארבע שנים, לאחר אלפיים וארבע מאות שנים שבהן חיו, פעלו ויצרו הארמנים במרחב שבין הים הכספי, הים השחור והים התיכון, כמעט לא נותרו בו ארמנים. יותר ממיליון נרצחו ושארית הפליטה נפוצה לכל עבר. אף שרצח העם הארמני לא היה א...

32.
33.
34.
35.
36.
משנת 1949 ועד היום השמיד השלטון הסיני כ-95 אחוזים מהמורשת התרבותית הייחודית של הבודהיזם בטיבט. לאחר מאות שנים שבהן נארג בגיאוגרפיה האדירה ורבת ההוד של טיבט אורח חיים אדוק, עשיר בטקסיו ובמרכיביו, סופחה סין המאואיסטית את הטריטוריה הטיבטית וכפתה על יושבי חסרי האונים מהפכה פרולטרית אלימה שעמדה בניגוד מוחלט לכל הערכים וסדרי העולם המס...

37.
38.
39.
40.
סקירת התפתחותה של הפילוסופיה היוונית מהתחלותיה הראשונות עד אריסטו. היכרות ראשונית עם עיקרי הטקסטים והרעיונות של הפילוסופיה היוונית, אשר מאירה את חשיבותם באשר לניסוח הבעיות, להכנת הכלים ולהצגת הפתרונות של הפילוסופיה המערבית מאז ועד ימינו. ...

41.
42.
פר זה עוסק בנושאים שהם בבסיסו של מדע המחשב. האלגוריתם הוא הנושא המרכזי בספר. הספר דן במבני האלגוריתמים ומבני הנתונים שבהם הם משתמשים, בשפות שבהן הם מתוכננים, בשיטות ופרדיגמות כלליות של תכנון אלגוריתמי, ובניתוח נכונותם ויעילותם. כמו כן, הספר דן במגבלותיהם של אלגוריתמים ושל מחשבים בכלל, ומציג בעיות שאין להן פתרונות יעילים, ובעיות ש...

43.
44.
45.
46.
47.
בשנת 1994 התחולל ברואנדה רצח עם, והעולם התבונן מן הצד. במהלך מאה ימים נרצחו כמיליון בני אדם. מבחינות רבות היה זה ניצחונו של הרוע - לא זו בלבד שאנשים רצחו את בני עמם, את שכניהם, את חבריהם, את משפחותיהם, אלא שהיה זה רצח-עם שהיה ידוע מראש ושניתן היה למנוע אותו. יותר מעשור חלף מאז התבונן העולם מן הצד ברצח-העם שהתחולל ברואנדה בשנת 1994. במה...

48.
49.
נושאי הלימוד - כרך א': •יסודות האמונה הנוצרית •מוסדות הכנסייה •הנזירות: אידאולוגיה והתפתחות היסטורית פיתוח הקורס: פרופ' סופיה מנשה - כתיבה‎. תלמה מוקדי - עריכה‎. ‏ יועצים: פרופ' בת-שבע אלברט, פרופ' אריה גראבויס, פרופ' מיכאל טוך, פרופ' איבון פרידמן, פרופ' סילביה שיין, ד"ר אדריאן בועז, ד"ר נירה פנצ'ר-גרדוביץ, ד"ר אריה קופסקי, ד"ר ...

50.
ג'נוסייד הוא מעשה פשע קיצוני שבו בני אדם רוצחים בני אדם אחרים רק בשל שייכותם לקבוצה לאומית, אתנית, גזעית או דתית, בלא קשר לאשמה אישית....

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
צלליה הארוכים של הכחדת האומות האינדיאניות בארצות-הברית נמתחים על פני חלק ניכר להפתיע מתולדותיה של מולדת החירות והדמוקרטיה. אדומי העור, שהאדם הלבן כינה בטעות אינדיאנים, היו למעשה פסיפס עשיר ומרהיב בגיוונו של מאות מאות חברות ותרבויות שונות לחלוטין אלו מאלו, שאכלסו במשך עשרות אלפי שנים את אדמותיה של יבשת אמריקה הצפונית. כיבושו ...

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
הספר דן בנושא הזהות כסוגיה עכשווית וכמושג מפתח במדעי החברה. עולמנו הופך למקום לא יציב, אך השינויים המתחוללים כיום מציעים הזדמנויות חדשות בצד אתגרים חדשים. הספר נשען על מחקרים ממגוון דיסציפלינות ומבליט כמה מן הממדים המרכזיים של זהות: המבנים החברתיים העשויים לעצב את תפיסת הזהות שלנו ? מגדר, מעמד ולאום. ספר מפתח זה מיועד לכל סטודנט ...

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
הספר עוסק בתולדות מדינה המזוהה עם משפחה אחת (משפחת סעוד, שנתנה למדינה את שמה), ועם תורה דתית אחת - הוהאביה - שעיקרה פרשנות נוקשה של האסלאם. הדיון הפותח במפעלו של אבי המדינה המודרנית, עבד אל-עזיז אבן סעוד (מת ב- 1953), ומנתח את סוד הצלחתו - כינונה של יישות דינמית, ששמרה על עצמאותה, התפשטה, שרדה ואף שגשגה עד ימינו, על בסיס כה מסורתי. פרקי הס...

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
הספר הוא יחידות 11-12 בקורס "שנאת ישראל ואנטישמיות". ...

98.
99.
100.


©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ