הוצאת אונ' פתוחה


הספרים של הוצאת אונ' פתוחה

1.
(מהדורה -3) ההתפתחות הקוגניטיבית, החברתית והאמוציונלית בכל אחת מתקופות חייו של האדם - ינקות, הגיל הרך, גיל הגן, גיל בית - הספר וההתבגרות. בסיפא של הספר - פסיכופתולוגיות התפתחויות....

2.
3.
4.
הספר דיני עבודה, על ארבעת כרכיו, מקיף את משפט העבודה בעידן שנות האלפיים ומנתח אותו מנקודת הראות של המשפט הישראלי, המשפט המשווה והמשפט הבינלאומי. כרך א' - חלק ראשון: משפט העבודה: תכלית, התפתחות (בעולם ובישראל), מקורות, חלוקה ומיון. חלק שני: זכויות חברתיות שעניינן בעבודה. כרך ב' - חלק שלישי: התקשרויות לביצוע עבודה: יחסי עובד ומעביד ותבני...

5.
המחיר כולל משלוח...

6.
הספר מציג את מרכיביו העיקריים של דימוי חזותי. באמצעות התבוננות חודרת ומודרכת בדימויים אלה הוא מקנה את עיקרי ה"שפה" החזותית. הכרת התפקידים והמאפיינים של מרכיביו הצורניים של הדימוי החזותי: קו, צורה, צבע, האנשות חזותיות, משחקי מלים, כפל משמעויות וכדומה....

7.
8.
9.
תורת המשחקים עוסקת בניתוח מצבי קונפליקט בעזרת מודלים מתמטיים. הסדרה מציגה מודלים, שיש להם קשר ברור לבעיות מוכרות מתחומי הכלכלה, הפוליטיקה, המשא ומתן ועוד....

10.
11.
ניהול השיווק ספר זה הוא תרגום של הספר: Marketing Managemen Analysis, Planning Implementation and Control, (9th ed.), Prentice - Hall, 1997 תוך התאמה לשוק הישראלי ותוספות של סוגיות הניצבות לפני מנהל השיווק המקומי. חלקי הספר: חלק ראשון: הבנת ניהול השיווק. חלק שני: ניתוח הזדמנויות שיווקיות. חלק שלישי: פיתוח אסטרטגיות שיווקיות. חלק רביעי: תכנון תוכניות שיווקיות. חלק חמישי: ניהול ...

12.
13.
14.
מתוך ראשי הפרקים בספר: מדיניות ומדיניות ציבורית; מרכיבים מבניים במפת התקשורת בישראל; צריכת שירותי תקשורת בישראל; התפתחות שירותי התקשורת בישראל; תפקידי המדינה ורשויותיה ומידת מעורבותם; רגולציה, דה - רגולציה ורה - רגולציה; מונופולים ותחרותיות; הפרטה ומסחור; על יוזמה פרטית - ופירטית; בעלויות צולבות ובעלים זרים; גורם הכלכלי במדיניות...

15.
16.
17.
18.
19.
פרקים בתולדות הלשון העברית מבוא החטיבה הקלאסית יחידה 1 - הלשון המקראית יחידה 2 - העברית של ימי בית שני יחידה 3 - לשון חכמים החטיבה הביניימית יחידה 4 - לשון הפיוט הארץ - ישראלי יחידה 5 - לשון המתרגמים יחידה 6 - לשון השירה העברית בספרד יחידה 7 - הלשון הרבנית של ימי - הביניים שאינה משוערכת החטיבה המודרנית יחידה 8 - החייאת העברית יחידה ...

20.
21.
22.
פרקים בתולדות הלשון העברית מבוא החטיבה הקלאסית יחידה 1 - הלשון המקראית יחידה 2 - העברית של ימי בית שני יחידה 3 - לשון חכמים החטיבה הביניימית יחידה 4 - לשון הפיוט הארץ - ישראלי יחידה 5 - לשון המתרגמים יחידה 6 - לשון השירה העברית בספרד יחידה 7 - הלשון הרבנית של ימי - הביניים שאינה משוערכת החטיבה המודרנית יחידה 8 - החייאת העברית יחידה ...

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
פרקים בתולדות הלשון העברית מבוא החטיבה הקלאסית יחידה 1 - הלשון המקראית יחידה 2 - העברית של ימי בית שני יחידה 3 - לשון חכמים החטיבה הביניימית יחידה 4 - לשון הפיוט הארץ - ישראלי יחידה 5 - לשון המתרגמים יחידה 6 - לשון השירה העברית בספרד יחידה 7 - הלשון הרבנית של ימי - הביניים שאינה משוערכת החטיבה המודרנית יחידה 8 - החייאת העברית יחידה ...

33.
פרקים בתולדות הלשון העברית מבוא החטיבה הקלאסית יחידה 1 - הלשון המקראית יחידה 2 - העברית של ימי בית שני יחידה 3 - לשון חכמים החטיבה הביניימית יחידה 4 - לשון הפיוט הארץ - ישראלי יחידה 5 - לשון המתרגמים יחידה 6 - לשון השירה העברית בספרד יחידה 7 - הלשון הרבנית של ימי - הביניים שאינה משוערכת החטיבה המודרנית יחידה 8 - החייאת העברית יחידה ...

34.
פרקים בתולדות הלשון העברית מבוא החטיבה הקלאסית יחידה 1 - הלשון המקראית יחידה 2 - העברית של ימי בית שני יחידה 3 - לשון חכמים החטיבה הביניימית יחידה 4 - לשון הפיוט הארץ - ישראלי יחידה 5 - לשון המתרגמים יחידה 6 - לשון השירה העברית בספרד יחידה 7 - הלשון הרבנית של ימי - הביניים שאינה משוערכת החטיבה המודרנית יחידה 8 - החייאת העברית יחידה ...

35.
36.
חנוך גמליאל על - פי ספרו של יוסף יהלום: שפת השיר של הפיוט הארץ ישראלי הקדום. פרקים בתולדות הלשון העברית מבוא החטיבה הקלאסית יחידה 1 - הלשון המקראית יחידה 2 - העברית של ימי בית שני יחידה 3 - לשון חכמים החטיבה הביניימית יחידה 4 - לשון הפיוט הארץ - ישראלי יחידה 5 - לשון המתרגמים יחידה 6 - לשון השירה העברית בספרד יחידה 7 - הלשון הרבנית של...

37.
38.
39.
40.
פרקים בתולדות הלשון העברית מבוא החטיבה הקלאסית יחידה 1 - הלשון המקראית יחידה 2 - העברית של ימי בית שני יחידה 3 - לשון חכמים החטיבה הביניימית יחידה 4 - לשון הפיוט הארץ - ישראלי יחידה 5 - לשון המתרגמים יחידה 6 - לשון השירה העברית בספרד יחידה 7 - הלשון הרבנית של ימי - הביניים שאינה משוערכת החטיבה המודרנית יחידה 8 - החייאת העברית יחידה ...

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.


©2006-2018 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ