דן מירון

דן מירון

סופר


1.
2.
אם יש תחום שאת אשר התחולל בו מאז המאה שעברה אפשר לכנות רנסנס - הרי זו הספרות העברית. אותה ספרות שנטלה על עצמה במודע תפקיד לאומי של "צופה לבית ישראל", ואשר בלעדיה לא היתה השפה העברית שבה לתחיה. דן מירון, מן המעמיקים והמקוריים בין חוקרי ספרותנו, בוחן מה היתה "הרפובליקה הספרותית" העברית בראשית המאה הנוכחית, עם חילופי הדורות הספרותיים....

3.
ערכו: דן מירון, אוריאל אופק, חיה הופמן, שמואל טרטנר, זיוה שמיר, חנה שמרוק, רות שנפלד...

4.
5.
6.
רק ביצירתו הספרותית של זאב ז'בוטינסקי, המנהיג הציוני, משתקף במלוא עושרו הרוחני עולמו המורכב והרבגוני המלא ניגודים פנימיים. מכאן הצורך המתמיד שלו, במשך כל חייו, שלא לרַפּוֹת את אחיזתו ביצירה הספרותית שתחילתה בראשית המאה העשרים, כשדרך כוכבו בשמי העיתונות והספרות הרוסית-היהודית. גולת הכותרת של יצירתו היא שני הרומנים שלו, 'שמשון הנז...

7.
קנה חדש: ₪98.00 ₪88.20
בספר זה כינס דן מירון מבחר מן הפרוזה הבלתי - מחקרית שלו. מירון הוא לא רק מבכירי החוקרים של הספרויות היהודיות בזמננו, אלא גם אמן הפרוזה העברית הדיונית האלגנטית וחריפת המבע, סופר המשכיל ליצור שיח בהיר ומרתק - משוחרר מכל עומס של ז'רגון מקצועי ובה בעת גם מדוייק ומעמיק. שבו הוא מציג בפני הקורא תופעות ספרותיות, תרבותיות חברתיות שיש בהם כ...

8.
בספר זה מכונסת סידרה של מסות המבקשות להאיר את ההישגים האמנותיים ואת המסר האנושי המוסרי הגלומים ביצירות הסיפורת של יהודית הנדל. המסות נכתבו בזמנים שונים, אבל הן פורשות מסכת רצופה אחת, שבה מסתמן מהלך ההתפתחות הממושך והמרתק של הסיפורת של הנדל מראשיתה, דרך תחנת - הביניים המיוחדת במינה, "הכוח האחר", ועד לסיפורי "כסף קטן", "ארוחת בוקר תמי...

9.
10.
קנה חדש: ₪89.00 ₪81.88
ספרות יידיש החדשה, כמו אחותה העברית, צמחה מתוך תמורות מהפכניות שחלו בחיים היהודיים ההיסטוריים ואף דיברה בשם תמורות אלו והערכים הגלומים בהן. כמו הספרות העברית היא דיברה אפוא אל העם היהודי ועליו. אולם שלא כספרות העברית היא דיברה בלשונו של העם, ומשום כך לא יכלה מעולם להתייחס אליו כאל נמען ומושא בלבד. הוא היה בה לא רק המדובר אלא גם הדו...

11.
אברהם סוצקוור, מגדולי המשוררים היהודיים בדורנו ומגדולי המשוררים החיים בישראל, חתן פרס ישראל לספרות (1985), כמעט אינו מוכר לקורא הישראלי. אפילו אותם קוראים המוכנים להטות אוזן לשירת יידיש כדי לשמוע בה הד לאנחה היהודית, למנגינת הכליזמר העיירתית, נרתעים משירה מורכבת, חכמה, ריגושית ושנונה זו, הרחוקה מן העממיות, שאנו נוטים לקשרה בלשון יי...

12.
13.
קנה חדש: ₪98.00 ₪88.20
רצף זה של מסות "סימפוניות" נרחבות, המלכדות מחקר עם כתיבה אמנותית, מביא את הקורא לפני - ולפנים אל עומק עולמה של השירה העברית המודרנית בשנות העשרים והשלושים ולאחריהן. בצירוף בקיאותו של המחבר בתולדות ה"חיים הספרותיים", מזה, עם יכולת הניתוח הדק - מן - הדק של הטקסט השירי הבודד, מזה, מקרב הספר את הקורא אל עולמה המרתק של השירה העברית המודרני...

14.
שלום עליכם היה לא רק גאון הכתיבה ההומוריסטית, אלא במידה לא פחותה גם גאון הכתיבה המדוברת. במיטב יצירותיו הוא לא רק "תיאר" את העולם האנושי שעליו כתב, אלא גם כאילו פרץ היישר מתוכו, ממעמקיו הנסתרים ביותר- כמו בְאֵר אַרְטֶזִית- בצורת שטף אדיר של דיבור אנושי ססגוני, עתיר מקצבים. דיבור זה לא היה רק "ראי החיים", אלא גם המשכם הישיר, ומשום כך הו...

15.
16.
17.
18.
19.
תיעוד של מפגשים וחלופת מיילים שהחלה ב–2011 בין חברים - טייסים לשעבר, מדענים, אנשי עסקים ואנשי רוח - בעקבות מחאת האוהלים, והתרחבה למשתתפים נוספים, שדנים בדילמות של החיים בישראל...

20.
21.
ההוצאה לאור של כתבי אורי צבי גרינברג חוללה מפגש מפתיע בין דורות קוראים אשר לא ידעו את המשורר וכאילו היו גם רחוקים ומנותקים ממנו, ובין שירתו, שאין דומה לה בהיקף, בעומק ובמתח רגשי ורעיוני. פגישה זו עוררה צורך מידי למסור לקוראים האלה מעין מורה-דרך תמציתי, לשם ראשית התמצאות בעולמו הנרחב והמסובך של המשורר. בעוד המחקר הדקדקני ממשיך במיפ...

22.
23.
לא רק פירוש חדשני ומבריק של ``הכנסת כלה``, יצירתו המוזרה והמופלאה ביורת של ש``י עגנון, מובא לפני הקורא במסת - מחקר זו של דן מירון, אלא גם דיון בשאלות היסוד הנוגעות לעצם מהותם של סיפור ושל ה``חוקים`` או ה``דקדוק`` המשמשים ביסודו. המסה מכילה יסודות של מחקר ספרותי היסטורי מדוקדק של פרשנות טקסטואלית מפורטת, של פולמוס ביקורתי מקיף ושל מיפוי ת...

24.
25.
26.
27.
28.
29.
קנה חדש: ₪59.00 ₪54.28
במסה רחבת אופקים, המצרפת עומס של ידע עם קלות ושקיפות של מבע, מחדש דן מירון ז'אנר עיוני, שגדולי המבקרים העברים של היידיים נזקקו לו בעבר, הז'אנר של החשיבה הכוללת על הייחוד (אם כי לאו דווקא האחדות) של מכלול ספרויות היהודים בדורות האחרונים. מירון מסביר את הסיבות שגרמו לשקיעת הז'אנר לפני כחמישים שנה, ומצביע על הצורך בחידושו בתנאים התרבות...

30.
31.
ההוצאה לאור של כתבי אורי צבי גרינברג חוללה מפגש מפתיע בין דורות קוראים אשר לא ידעו את המשורר וכאילו היו גם רחוקים ומנותקים ממנו, ובין שירתו, שאין דומה לה בהיקף, בעומק ובמתח רגשי ורעיוני. פגישה זו עוררה צורך מיידי למסור לקוראים האלה מעין מורה - דרך תמצית', לשם ראשית התמצאות בעולמו הנרחב והמסובך של המשורר. בעוד המחקר הדקדקני ממשי...

32.
השירה העברית הקדם-ישראלית מתרחקת והולכת מבני דורנו. עם זאת, רק המגע החי עימה יבטיח את העומק והיציבות של תרבותנו הספרותית. דרושים בדחיפות מסעות "גילוי מחדש" של השירה של תמול ושלשום. דן מירון, חתן פרס ישראל לחקר הספרות העברית 1993, עורך בספר זה חמישה מסעות כאלה בחמש מסות מקיפות, מתוזמרות בעושר ובדייקנות וכתובות בתנופה כמעט "סיפורית". ...

33.
34.
35.
בספר זה כינס דן מירון מבחר מן הפרוזה הבלתי מחקרית שלו. מירון הוא לא רק מבכירי החוקרים של הספרויות היהודיות בזמננו, אלא גם אמן הפרוזה העברית הדיונית האלגנטית וחריפת המבע, סופר המשכיל ליצור שיח בהיר ומרתק משוחרר מכל עומס של ז´רגון מקצועי ובה בעת גם מדויק ומעמיק. מירון מציג בפני הקורא תופעות ספרותיות תרבותיות וחברתיות שיש בהן כדי...

36.
37.
דן מירון מנתח מיצירות אלתרמן, רטוש, יזהר שמיר-ביבליוגרפיה ומפתח יצירות....

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

אי שם בשנת 2011 זאב רז קיבל רעיון נהדר והקים מן אתר/פורום שעיקרו הינו עיסוק בנושאים הבוערים ביותר במדינתנו. ואינני מדברת על מה לבש איזה סלב ו... המשך לקרוא
5 אהבו · אהבתי · הגב
עיונים מעניינים מאד בשירה. מאסתר ראב דרך אורלנד ועד טשרנחובסקי. התעמקתי התעמקות רבה בפרק על היחס בין ביאליק לאצ"ג. כך למשל בעמוד 109 מתואר כ... המשך לקרוא
3 אהבו · אהבתי · הגב
ביוגרפיה אישית וספרותית כמו שרק דן מירון יכול לחקור ולהתמסר.פרויקט לא קל לאיש שהיה קצת תעלומה.ספר נפלא על יותר עוד יותר נפלא.אני לא קוראת ... המשך לקרוא
1 אהבו · אהבתי · הגב

©2006-2018 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ