מרדכי גלדמן

מרדכי גלדמן

סופר


1.
היא סידרה של ספרי מבוא המיועדת לקהל הרחב, ומטרתה להציג את המילון המגוון של הפואטיקה וביקורת הספרות בת ימינו בשלושה תחומים: מושגי יסוד, ז`אנרים וזרמים. אלה ייבחנו על רקע קרקע צמיחתם הראשונית - בתרבות העברית, בתרבות האירופית, בתרבות הערבית וכו` - וייסקרו או יודגמו, במידת האפשר, על פי התפתחותם בחטיבות המתאימות של הספרות העברית לדורותיה, מהמקרא ועד ימינו. הסדרה פונה הן לקהל המקצועי והן למשכילים ``סתם``, אוהבי ספרות, סטודנטים, תלמידי תיכון ומורים. לפיכך היא חותרת לבהירות הכתיבה ולפשטות הביטוי, מבלי לוותר על הדוק ועל המינוח המדעי. באירופה ובארצות הברית התפתח מאוד השיח הפסיכואנליטי על הספרות, בעיקר משעה שחדרה אליו חשיבתם של ההוגים הפןסט-מודרניסטיים הצרפתיים ז`אק לאקאן וז`אק דרידה. ספר זה פותח צוהר קטן אל שיח זה, על ידי סקירת הפשרנות הפסיכואנליטית מראשיתה ועד פריחתה הגדולה. הספר מציג בסדר כרונולוגי ובגישה ביקורתית את התיאוריה הפרוידיאנית, את התיאוריות שהתפתחו ממנה ואת יישומיהן. ביקורות אלה פותחות את יחסי הפסיכואנליזה והספרות לכמה תבניות קשר: אם תחילה תפס הפסיכואנליטקאי את הטקסט הספרותי כמעין ``סימפטום`` ל``הפרעות`` של הסופר, הראו גישות מאוחרות את הספרות כמקומה של פונקציה הכרחית לתקינות נפשית, או אפילו ל``היפר-נורמליות``. מי שאינו מצוי בתחום זה עשוי להיות מופתע ממורכבותה ומיופיה של החשיבה שהתחוללה בו, שתכליתה הגדולה היא הבנת סוד קסמם של הטקסטים הספרותיים. מרדכי גלדמן הוא פסיכותרפיסט בגישה הפסיכואנליטית, בצד היותו מהבולטים במשוררי התקופה בארץ. מסותיו, המצרפות תכופות הגות פסיכואנליטית עם עיונים באמנויות השונות, מתפרסמות דרך קבע בעיתונות היומית ובכתבי עת שונים. באחרונה ראו אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד ספר מסותיו ``מראה אפלה`` וספר שיריו ``ספר שאל``....

2.
בספר זה כונסו מסות ומאמרים שעניינם העיקרי התבוננות בספרות ובאמנות מפרספקטיבות שונות - פסיכואנליטיות, אסתטיות, סמיוטיות ועוד. הרבה מן המאמרים נוגעים בשורשי המודרניזם והפוסטמודרניזם באמנות הפלסטית, והם מאירים תקופות אלה כמהלכים אינטגרטיביים רבי חשיבות של הרוח האנושית. במרכזו של הספר עומדת מסה רחבת היקף, העוסקת בפירושו של הפסיכואנאליטיקאי הצרפתי ז`אק לאקאן לסיפורו של אדגר אלן פו המכתב הגנוב ובהתקפתו של הפילוסוף ז`אק דרידה על פירוש זה. מסה זו דנה, בין השאר, בפרשנות פסיכואנליטית לספרות ובייחודו של הטקסט הספרותי, ומציעה פירוש חדש וזוהר לסיפורו המפורסם של פו. מאמרים אחרים מהווים מעין פירושים רחבי מימדים לכמה משיריו של המחבר עצמו. מרדכי גלדמן, מן הבולטים במשוררי התקופה, הוא גם פסיכותרפיסט ומבקר אמנות. זיקתו לשלוש רשויות אלה - השירה, הפסיכותרפיה והאמנות - הופכות את הקריאה בספר לחוויה אינטלקטואלית ואסתטית, מרתקת ומפרה במיוחד....

3.
מהו "העצמי האמיתי" שלנו? כיצד משמשת האמנות כמרחב אידאלי לבריאתו של העצמי? ומה טבעה של האהבה – מהם מקורותיה היצריים והרוחניים, ומה תפקידה בהתגבשותו של העצמי, או בהגנה עליו? מרדכי גלדמן, פסיכותרפיסט פסיכואנליטי ומן הבולטים במשוררי זמננו, מזמין אותנו למסע אינטלקטואלי וחווייתי הנע מן התיאוריה והמטא-תיאוריה של הפסיכואנליזה להתבוננויות בקולנוע, בציור, בספרות, בשירה, במדיטציה ובמיתולוגיה ההודית. כאן ניתן לקרוא קטעים מן הספר: http://www.newlibrary.co.il/Htmls/article.aspx?C2004=13338&BSP=12373&BSS333=12838 http://www.israpsych.org/books/?page_id=191 http://www.israjung.co.il/self/mgoldman.htm...

4.
5.
סימן השאלה מרחף בעומקי הספר הזה כסוסון ים ענק וזוהר המשייט בעומקי האוקיינוס. אך יותר משהוא מטיל ספק חתרני בכל - הוא מעין ציר מאונקל שלוכדים בו תשובות. סימן השאלה הוא סימנה של תנועת המשמעות, מעין קואן עליון אשר שינונו יוצר אלוה רוקד. הרס ובריאה בריקודו, בריאה הרסנית, הריסה יצרנית. שאל - מי חיבר את הספר הזה? משורר אחד, שבעה משוררים, משורר אחד שהוא שבעה משוררים, קול אחד ברגיסטרים שונים? שאל - אם שאלה זו תעניק לך עצמך את השראת המשורר, לפחות לזמן מה. שאל - מהי השירה, היש דבר שאינו שירה, האם דיבורו המאובן והאוטומטי של שוטה סקלרוטי איננו שירה, האם הפרוזה קיימת, מהו הדיבור המת, מהו הדיבור הבחי והמחיה, רגע האמת, מילת ההשבעה? מהו הקול הדובר אליך מבעד לכרובים או במחראות שדה רחוקות? היכן השיר האמיתי - כלום איננו ברווחים שבין בית לבית, כלום איננו דממה ממנה נובעים השירים ואליה הם הולכים? שאל - מהו מחסורו של הספר הזה, מהו ההעדר סביבו הוא נארג - כלום העדר זה איננו ההעדר שלך, כלום אתה, כעת, בלב ממשותך, אינך נעדר את העיקר ואפילו את שמו אינך יודע: אנא נערה מתוקת שפתיים - אמרי לי מהו שמך, מה שמך חתולי היקר, מה שמך אבי, מה שמך אמי, מה שמך נער אפל, מה שמך צל גבוה ומכונף, מה שמך בורא נורא, כלום יודע אתה את שמך, כלום יודע אני את שמי, מה שמני מרדכי, מה שמני גלדמן? אהיה אשר אהיה שאל - אם לבך יוצא לתהום ולשעשועיו....

6.
בשני כרכיה של האסופה המקיפה משירתו של מרדכי גלדמן 'הלכתי שנים לצדךָ' נכללים שירים מכל אחד-עשר ספריו, שנבחרו לפי טעמו העכשווי. הבנת המשורר את מעשה כתיבת השיר עברה עם השנים כמה תהפוכות ובמקביל השתנה אף עולמו הנפשי – על כן נבחרו לאסופה שירים לא רבים מהספרים שראו אור בין 1970 ל-1988, ואילו מהספרים שהתפרסמו אחר כך הובאו מרבית השירים הכלולים בהם. האסופה נפתחת בשירים שנכתבו בשנים האחרונות, שלא הופיעו עד כה בספר, והיא מתקדמת בשיטתיות מהמאוחר למוקדם, ונחתמת בשירי ספרו הראשון של המשורר 'זמן הים וזמן היבשה'. בכרך א' נכללים השירים החדשים והספרים: 'שירי תמיר' (שהתפרסם בשעתו תחת שם בדוי), 'שיר הלב' ו'הו קירי יקירי'. מרדכי גלדמן הוא מן המעולים שבמשוררים העבריים החיים עמנו היום. שירתו ניחנה בעמקות וביצירתיות, והיא אנינה ומדויקת. קולו הייחודי מתגלה בה במפלסים הגותיים וחושניים, קיומיים וארוטיים, רליגיוזיים ופסיכולוגיים. גלדמן הוא גם פסיכולוג קליני ואמן פלסטי. שיריו זכו ב"פרס ברנר", ב"פרס עמיחי" ובאחרונה (2010) ב"פרס ביאליק" למפעל חיים בשירה. שיריו תורגמו לשפות רבות ובימים אלה מתורגמת אנתולוגיה משירתו לאנגלית....

7.
המאמרים בספר זה ממשיכים את הרצפים ההגותיים שנפרשו בשני ספריו העיוניים הקודמים של המחבר. יש בהם סיכום מפרספקטיבה חדשה של יחסי הספרות והפסיכואנליזה שהוצגו בספרות ופסיכואנליזה (הקיבוץ המאוחד, 1998), והם ממשיכים דיון בתשתית תמטית שהתגלתה בסיפורו של אדגר אלן פו "המכתב הגנוב" (מראה אפלה, הקיבוץ המאוחד, 1995). תשתית תמטית זו חוזרת ונגלית בוואריאציות מרתקות בשיריו של אצ"ג ובמחזותיו של שקספיר: הסופה והמלך ליר. הספר מוסיף לפרשנות הפסיכואנליטית גישה מקורית ורעננה, ומאיר בעמקות יצירות מרכזיות של יוצרים גדולים. מרדכי גלדמן הוא משורר ופסיכותרפיסט. ספר שיריו העשירי, האחרון לפי שעה, הוא הו קירי יקירי (הוצאת קשב לשירה, 2000)....

8.
"עין" הוא ספר שיריו השישי של מרדכי גלדמן, ספר חכם ומפעים כאחד, המבסס את מקומו של מחברו בשורה הראשונה של כותבי השירה בארץ. ברמכז הספר עומדת אפלה, המאפשרת שאלות, ספקות, הנחות מחוללות עומד האין שהוא גבולה של העין, גבולו של המבט. אבל גם ה"גלוי לעין" הוא אפלה, כי העין, היוצרת את העולם, רואה את שהנה מראה: ולפיכך העיון הוא באפלה הרובצת מאחורי העין וגם בזו הנפרשת לפני העין. זהו ספר האוחז בגופני, שמעבר לו מצוי הנעלם; אבל גם הגופני הוא אפלה, שיש להכתימה בפירושים, והמאפשרת סדרים לרוב. במרכז האפלה של הספר עומדת מחלתה הסופנית של האם. אבל האפלה, כשם שהיא מאיימת היא גם מצודדת ומנחמת, כי בתוכה נחה העין מידיעותיה את העולם, ומתוכה ונבעת היצירה. מנגד לאפלה כאין וכמוות מציבה שירת גלדמן את האפלה כתום של נעורים, כגופניות טהורה, וכאפשרויות חושניות. צירי השירים הללו נעים בין מיניות למוות, בין מודעות לעיוורון, ובין ריק למלאות הנובעת מהשראה שיכורה או מקול "טהור ומעורב הזורם נכחל ערפילים בין מיבני המשמעות והמלים". ...

9.
10.
11.
ספריו של מרדכי גלדמן שירה זמן הים וזמן היבשה, הוצאת שוקן, 1970 ציפור, הוצאת סימן קריאה, 1975 חלון, הוצאת סימן קריאה, 1980 83 - 66, שירים, הוצאת סימן קריאה, 1983 מילאנו, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1988 עין, הוצאת סימן קריאה, הספרייה החדשה, 1993 ספר שאל, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1997 זמן, פואמה עם תחריטים של משה גרשוני, הראל מדפיסים, 1997 שירי האבל, עם הדפסי משי של פסח סלבוסקי, הראל מדפיסים, 2000 הו קירי יקירי, הוצאת קשב לשירה, 2000 הגות מראה אפלה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1995 ספרות ופסיכואנליזה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1998 אוכל אש, שותה אש, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2002...

12.
13.
14.
15.
שכנים וסוטים אחרים הוא ספר הסיפורים הראשון של מרדכי גלדמן שהוא מן המעולים שבמשוררים העבריים וגם פסיכותרפיסט פסיכואנליטי. הסיפורים נכתבו בעשר השנים האחרונות והם מקוריים ויצירתיים כפי שניתן לצפות מפרוזה של משורר. יש בהם היבטים רבים - הגותיים, פיוטיים, פסיכולוגיים, ארוטיים, תיאולוגיים, מטאפיזיים, חברתיים, מקומיים, אוניברסליים ועוד. על כול הדמויות שבסיפורים מתבוננת גם עין חומלת הגואלת במקצת את הגרוטסקה, העוול והטראגי. בכמה סיפורים משולבת ההגות בעלילה ויוצרת סוגה חדשה. לספר שני חלקים. הראשון עוסק בשכנים מעמדתו של מצותת ומציצן ויש בו הומור רב ופאתוס גלוי. השני מביא דרמות עזות וגורליות במפלסי קיום שונים שהמשותף להן הוא "הסטייה״, העיוות והעוול המבקשים אחר תיקון ורגע של גאולה. מרדכי גלדמן פרסם עד כה 14 ספרי שירה וזכה בפרס ביאליק למפעל חיים בשירה. אוסף משיריו בשני כרכים ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ספר שיריו האחרון לפי שעה 'תורת הייחוד' יצא ב־ 2013 ב"הוצאת קשב לשירה". כן פרסם 4 ספרי הגות ומונוגרפיה נרחבת על האמנית ביאנקה אשל גרשוני ('ויהי במראת הכסף')....

16.
17.
18.
שני כרכיה של האסופה המקיפה משירתו של מרדכי גלדמן 'הלכתי שנים לצדךָ' נכללים שירים מכל אחד-עשר ספריו, שנבחרו לפי טעמו העכשווי. הבנת המשורר את מעשה כתיבת השיר עברה עם השנים כמה תהפוכות ובמקביל השתנה אף עולמו הנפשי – על כן נבחרו לאסופה שירים לא רבים מהספרים שראו אור בין 1970 ל-1988, ואילו מהספרים שהתפרסמו אחר כך הובאו מרבית השירים הכלולים בהם. האסופה נפתחת בשירים שנכתבו בשנים האחרונות, שלא הופיעו עד כה בספר, והיא מתקדמת בשיטתיות מהמאוחר למוקדם, ונחתמת בשירי ספרו הראשון של המשורר 'זמן הים וזמן היבשה'. בכרך ב' נכללים שירים מהספרים: 'ספר שאל', 'עין', 'מילאנו', 83-66', 'חלון', 'ציפור', 'זמן הים וזמן היבשה'. מרדכי גלדמן הוא מן המעולים שבמשוררים העבריים החיים עמנו היום. שירתו ניחנה בעמקות וביצירתיות, והיא אנינה ומדויקת. קולו הייחודי מתגלה בה במפלסים הגותיים וחושניים, קיומיים וארוטיים, רליגיוזיים ופסיכולוגיים. גלדמן הוא גם פסיכולוג קליני ואמן פלסטי. שיריו זכו ב"פרס ברנר", ב"פרס עמיחי" ובאחרונה (2010) ב"פרס ביאליק" למפעל חיים בשירה. שיריו תורגמו לשפות רבות ובימים אלה מתורגמת אנתולוגיה משירתו לאנגלית....

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ