בנימין נתניהו

בנימין נתניהו

סופר


1.
על מה מתבססת זכותו של העם היהודי על ארצו? מה הם התנאים ההכרחיים להבטחת קיומה של מדינת ישראל? איך אפשר להשיג שלום-אמת עם הערבים? ח"כ בנימין נתניהו פורס יריעה היסטורית, מדינית ובטחונית רחבה, ומראה את הדרך להבטחת זכותו של עם ישראל למקום תחת השמש בספר זה נותן בנימין נתניהו סקירה מפורטת על התפתחות היחס של עמי העולם לציונות מראשית דרכה עד היום. הוא מראה כיצד הצליחה התעמולה האנטי-ציונית להפוך את האהדה הבינלאומית המרובה, שהרעיון זכה לה בראשית המאה העשרים, להתנגדות שיטתית בסופה. בייחוד הוא מראה את חלקם המכריע של אויבי הציונות בין האנגלים, ואחר-כך בין הערבים, בהשגתו של מהפך זה. המחבר מדגיש שתעמולה זו לא היתה זוכה להצלחות אלו אלמלא החולשה שהפגינה הציונות בהדיפת מיתקפת הכזבים שכוונה אליה. כהישג חשוב ביותר של אותה תעמולה הוא רואה בתמיכה שקיבלו נימוקיה מצד חוגים רחבים בשמאל היהודי, שכבשו עמדות מפתח בתנועה הציונית ואחר-כך במדינת ישראל. המחבר פוסל מעיקרו את הרעיון שמדיניותה של מדינת ישראל צריכה להיות מותנית בהסכמתם של הערבים. הוא מדגיש שאם מדינת ישראל תאמץ אי-פעם עקרון זה, היא תחדל להתקיים. הפוליטיקה הערבית, מטעים הוא, עדיין נמצאת תחת השפעתם המכרעת של כוחות המסרבים להשלים עם הציונות ומתנגדים לעצם קיומה של מדינת ישראל. במידה שקיימת כיום התקדמות לקראת התפייסות ערבית-יהודית, הריהי פרי ההכרה של חלק ניכר מן הערבים בהעדר האפשרות להשמיד את ישראל. הכרה זו, טען המחבר, היא תוצאה ישירה של עוצמתה של מדינת היהודים המבוססת על כוחה הצבאי, על רציפות העלייה וההתיישבות היהודית, ועל גבולותיה הנוכחיים של המדינה שהם בני הגנה. כל נסיון של עשיית שלום עם הערבים המקריב את מרכיבי העוצמה הללו של ישראל יביא בהכרח לא רק להפסקת תהליך ההתפייסות של הערבים עם היהודים, אלא לעליית הכוחות העויינים את המדינה והחותרים לחיסולה הגמור. המחבר תוקף בחריפות את ההשקפות של מתכנני הסכם אוסלו, שהוא רואה בהן אשליות מסוכנות, המתעלמות מן המציאות המדינית והחברתית של המזרח התיכון כפי שהוא. שלום שיבנה על אשליות אלה, מזהיר נתניהו, סופו שיתנפץ אל סלעי המציאות של האזור, שהקנאות הדתית והשנאה ליהודים עדיין שולטת בו ברמה. נתניהו משוכנע שישראל תוכל לטפח במרוצת הזמן יחסי שלום יציבים עם חלקים חשובים של העולם הערבי, בתנאי שתעמוד בנחישות על זכויותיה ותשמור בתקיפות על כוחה. מעל לכל, הוא מדגיש שהמפתח לעתידה של מדינת ישראל טמון בחוסנו הרוחני של העם היהודי, ובאמונתו המוצקה בזכותו לריבונות בכול תחומי מולדתו ההיסטורית הנתונים כיום לשלטונו. ספר זה מבוסס ברובו על ספרו של בנימין נתניהו A PLACE AMONG THE NATIONS, שראה אור בארה"ב בשנה שעברה בהוצאת BANTAM BOOKS, חודשים אחדים לפני שנחתם הסכם אוסלו. הספר הנוכחי דן בנושאים נוספים הנוגעים לוויכוח המתנהל בימים אלה בארץ על עתיד המדינה וגורל הציונות....

2.
"הטרור הוא איום אסטרטגי על השלום ועל עתידה של מדינת ישראל. נקודת המוצא למאבק נגד הטרור היא הסירוב הגמור להיכנע לתביעותיו, בצד החלטה אמיצה להילחם בו עד חורמה." כך כותב בנימין נתניהו בפתח ספרו החדש "מלחמה בטרור". זהו ספר המשך והשלמה לספרו: "הטרור: כיצד יוכל המערב לנצח", שערך נתניהו ב- 1986. בספר הקודם התווה נתניהו את מה שכינה שר-החוץ האמריקני ג'ורג' שולץ "דוקטרינת נתניהו" למלחמה בטרור הבינלאומי, דוקטרינה שהופעלה בהצלחה על - ידי ארצות - הברית נגד הטרור בשנות ה- 80. אולם אחר עשר שנים של שקט יחסי, עלה וצמח טרור חדש ושונה בשנות ה- 90. בספר הנוכחי מנתח בנימין נתניהו את הגילויים החדשים של טרור זה. הוא חושף את שורשיה ושיטות פעולותיה של רשת הטרור של האיסלאם הפונדמנטליסטי, ומציע דרכים להדוף את גלי הטרור המופנים כלפי מדינות המערב, ולאחרונה ביתר שאת כלפי מדינת ישראל....

3.
4.
ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו פורס יריעה היסטורית, מדינית וביטחונית רחבה, ומראה את הדרך להחזרת הביטחון ולהבטחת זכותו של עם ישראל למקום תחת השמש.* על מה מתבססת זכותו של העם היהודי על ארצו?* מה הם התנאים ההכרחיים להבטחת קיומה של מדינת ישראל?* איך אפשר להשיג שלום אמת עם הערבים?רוב המהדורה המקורית של "מקום תחת השמש" נכתב על-ידי בנימין נתניהו לפני שישראל חתמה על הסכמי אוסלו עם אש"ף. הוא חזה בבהירות ובדייקנות את המגמה הטבועה באש"ף להשמיד את מדינת ישראל לפי תורת השלבים, כולל חתימה על הסכמים תוך התעקשות על "זכות השיבה" של הפליטים הערבים וליווי תביעה זו ב"מאבק המזויין", כלומר בטרור ואלימות. נתניהו מציע תפיסה חליפית למימוש שאיפתו של עם ישראל לביטחון ושלום, תפסיה שרבים היום בעם מסכימים שהיא המציאותית והנכונה להשבת ביטחוננו והבטחת עתידנו, בייחוד לאחר מתקפת הטרור הפלשתינאית. בהקדמה מיוחדת שכתב למהדורה הנוכחית, מבהיר בנימין נתניהו מה היא המדיניות הנדרשת היום מישראל.במהדורה המקורית של ספר זה, שרובה נכתבה לפני חתימת הסכם אוסלו, חזה בנימין נתניהו בדייקנות את תוצאות תהליך אוסלו ואת מסע הדלגיטימציה הבינלאומי נגד ישראל. בהקדמה למהדורה הנוכחית ובגוף הספר מתווה נתניהו את הדרך להשבת בטחונה של ישראל והבטחת עתידה.בספר זה נותן בנימין נתניהו סקירה מפורטת על התפתחות היחס של עמי העולם לציונות מראשית דרכה עד היום. הוא מראה כיצד הצליחה התעמולה האנטי-ציונית להפוך את האהדה הבינלאומית המרובה, שהרעיון זכה לה בראשית המאה העשרים, להתנגדות שיטתית בסופה. בייחוד הוא מראה את חלקם המכריע של אויבי הציונות בין האנגלים, ואחר-כך בין הערבים, בהשגתו של מהפך זה.המחבר מדגיש שתעמולה זו לא היתה זוכה להצלחות אלו אלמלא החולשה שהפגינה הציונות בהדיפת מיתקפת הכזבים שכוונה אליה. כהישג חשוב ביותר של אותה תעמולה הוא רואה בתמיכה שקיבלו נימוקיה מצד חוגים רחבים בשמאל היהודי, שכבשו עמדות מפתח בתנועה הציונית ואחר-כך במדינת ישראל.המחבר פוסל מעיקרו את הרעיון שמדיניותה של מדינת ישראל צריכה להיות מותנית בהסכמתם של הערבים. הוא מדגיש שאם מדינת ישראל תאמץ אי-פעם עקרון זה, היא תחדל להתקיים. הפוליטיקה הערבית, מטעים הוא, עדיין נמצאת תחת השפעתם המכרעת של כוחות המסרבים להשלים עם הציונות ומתנגדים לעצם קיומה של מדינת ישראל.במידה שקיימת כיום התקדמות לקראת התפייסות ערבית-יהודית, הריהי פרי ההכרה של חלק ניכר מן הערבים בהעדר האפשרות להשמיד את ישראל. הכרה זו, טען המחבר, היא תוצאה ישירה של עוצמתה של מדינת היהודים המבוססת על כוחה הצבאי, על רציפות העלייה וההתיישבות היהודית, ועל גבולותיה הנוכחיים של המדינה שהם בני הגנה.כל נסיון של עשיית שלום עם הערבים המקריב את מרכיבי העוצמה הללו של ישראל יביא בהכרח לא רק להפסקת תהליך ההתפייסות של הערבים עם היהודים, אלא לעליית הכוחות העויינים את המדינה והחותרים לחיסולה הגמור.המחבר תוקף בחריפות את ההשקפות של מתכנני הסכם אוסלו, שהוא רואה בהן אשליות מסוכנות, המתעלמות מן המציאות המדינית והחברתית של המזרח התיכון כפי שהוא. שלום שיבנה על אשליות אלה, מזהיר נתניהו, סופו שיתנפץ אל סלעי המציאות של האזור, שהקנאות הדתית והשנאה ליהודים עדיין שולטת בו ברמה.נתניהו משוכנע שישראל תוכל לטפח במרוצת הזמן יחסי שלום יציבים עם חלקים חשובים של העולם הערבי, בתנאי שתעמוד בנחישות על זכויותיה ותשמור בתקיפות על כוחה.מעל לכל, הוא מדגיש שהמפתח לעתידה של מדינת ישראל טמון בחוסנו הרוחני של העם היהודי, ובאמונתו המוצקה בזכותו לריבונות בכול תחומי מולדתו ההיסטורית הנתונים כיום לשלטונו....

5.
6.

כתגובה לאחת הביקורות שכתבתי, הציע לי קורא חביב להימנע מפוליטיקה, כאילו ספרות ופוליטיקה הן שני תחומים זרים ומנוגדים. אולי במקרה דנן בו אני ... המשך לקרוא
7 אהבו · אהבתי · הגב
"ישראל נחושה היתה בהחלטתה שלא להיכנע לסחטנות הטרוריסטים; והלקח הראשון של אנטבה הוא שאין להיכנע לטרור. אבל יש עוד לקח אחד, חשוב לא פחות" ערכ... המשך לקרוא
7 אהבו · אהבתי · הגב
הסקרנות הרגה את החתול. הסקרנות, לפי המיתולוגיה, שחררה לעולם את הרוע, השקר, השנאה והפחד. והסקרנות היא שגרמה לי לשלוף את הספר הזה מהמדף. 199... המשך לקרוא
15 אהבו · אהבתי · הגב
ספר מצויין על בעיית הטרור בעולם, הן טרור מקומי והן זה העולמי החוצה מדינות. התייחסות מיוחדת ורבה לישראל והטרור הפלסטיני/חמאסי וביקורת רבה ... המשך לקרוא
6 אהבו · אהבתי · הגב
הספר מצויין שזור במאמרים קצרים וקולעים בשפה פשוטה ובה עקרונות כיצד להסתכל על טרור .הספר מנפץ מיתוסים רווחים של הבנת הטרור והצדקתו ומפשיט ... המשך לקרוא
שש שנים ואני לא מצליח לסיים את הספר מכיוון שנדמה לי שספר זה מתאים להיות עבודת דוקטורט שמנסה להציג עובדות מצב נתון והבעת דיעה אין בספר זה ה... המשך לקרוא
16 אהבו · אהבתי · הגב

עוד ...
©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ