אברהם יהושע השל

אברהם יהושע השל

סופר


» ספרים של אברהם יהושע השל שנקראים עכשיו:

תורה מן השמיים
אברהם יהושע השל

תורה מן השמים באספקלריה של הדורות
אברהם יהושע השל
1.
אברהם יהושע השל הוא מן ההוגים החשובים של המחשבה היהודית הדתית בארצות הברית במרצית השנייה של המאה העשרים, משורר ופילוסוף בעל ספרי הגות ושירה רבים. כתביו מצאו הד נרחב בקרב יהודים ואף בקרב נוצרים ומתעניינים בהם גם באירופה ובדרום אמריקה. הם תורגמו לאיטלקית, לצרפתית, לגרמנית ולספרדית, ועתה יוצא לאור בשפה העברית הספר שלפנינו, שהוא ספרו העיקרי והממצה של השל. זהו אירוע המשמח את הלב. השל היה בקי מאוד במקרא, במדרש ובחסידות. הוא יצר שיטה שכינה 'תאולוגיית המעמקים'(theology (depth ובה פיתח פרשנות מיוחדת של הפנמה הנובעת מן הסיטואציה העכשווית של האדם. הוא נחשב להוגה מזרם האקסיסטנציאליזם הדתי. קרוב הוא בדבריו במיוחד לריינהולד ניבוהר; לעתים משווים אותו גם לפאול טיליך, לגבריאל מרסל ולסרן קירקגור בעולם הנוצרי או למרטין בובר, לפרנץ רוזנצווייג, לאנדרה נהר ולרב סולובייצ'יק בעולם היהודי. שנים רבות שימש השל פרופסור לאתיקה יהודית ומיסטיקה בסמינר התאולוגי היהודי בניו יורק, עד מותו ללא עת בשנת 1972. השל לא היה פרופסור הרי במגדל שן, אלא אדם שהיה מעורב בפעילויות ציבוריות, פוליטיות וחברתיות. מפורסמת ביותר ידידותו עם הכומר מרטין לותר קינג, לוחם החופש הנודע, והליכתו על ידו בהפגנה למען חופש השחורים באלבמה. אברהם יהושע השל הוא הוגה הדעות החשוב ביותר במחשבת היהדות במחצית השנייה של המאה העשרים. בחדירתו אל לב לבה של האמונה הדתית אין כמוהו לעומק בעולם היהודי, ומעטים כמוהו בעולם כולו. ספר זה הוא שיא יצירתו. פרופ' ארתור גרין, אוניברסיטת ברנדייס הספר תורכ רבות לשילזב בין התודעה הדתית, המבוססת על מחויבות להלכה, ובין השאיפה הדתית לקרבה לאלוהים. זהו ספר מופת תאולוגי וספר הפותח דרכים חדשות להבנת החוויה הדתית. פרופ' דוד הרטמן, מכון שלום הרטמן ספרו של א"י השל תורם קול מקורי ורגיש להגות התאולוגית המועטה המצויה בעברית. פרופ' משה אידל, האוניברסיטה העברית בירושלים...

2.
אברהם יהושע השל הוא אחד מהוגי הדעות הגדולים והחשובים ביותר במאה ה20 - . בספר השבת באה לידי ביטוי מקורי ומרגש התיאולוגיה המיוחדת שלו, ויכולתו המופלאה לשלב בתוכה לא רק אמונות ודעות, אלא גם רגשות. אחת הבעיות המרכזיות של האדם בתקופתנו היא הניכור: ניכור האדם מהזולת, ניכור האדם מעצמו וניכור האדם מאלוהים. השל טוען שהמפגש של האדם עם אלוהים הוא למעשה הפגישה של האדם עם עצמו, עם הרבדים העמוקים ביותר בתודעתו, כי קול אלוהים מצוי בתוככי נפשו של האדם. שפתו של השל היא שפתו של משורר, המנסה לשתף את קוראיו בחוויה שאינה ניתנת להגדרה מושגית מדויקת. השל טוען שהיהדות אינה מקדשת "ארמונות" חומריים של טיט ואבן, אלא את הזמן. השבת היא "ארמון הזמן", אשר בו שוכן אלוהים, ואליו מוזמן עם ישראל להיכנס מדי שבוע. במימד הזמן פוגש עם ישראל את הנצח, ואילו בימות החול הוא חוזר אל ממדי המקום והמרחב ושואף להגשים את חזון הנביאים. אברהם יהושע השל, 1972 - 1907, נולד בוורשה, היגר לגרמניה, נמלט לארצות - הברית לאחר עליית הנאצים והיה לפעיל נלהב בארגונים למען זכויות אדם. עבור השל, המעבר מפולין לארצות - הברית סימל את המעבר מעולמה של החסידות אל עולם ההגות המודרנית. הוא לא ראה בשינוי הזה פגיעה באמונתו, אלא דווקא אפשרויות של העמקה ושל בחינת יסודות החוויה היהודית והאמונה היהודית מתור זוויות ראייה חדשות. למרות היותו תיאולוג ניצול שואה, השל מעולם לא ביקש הסברים מאלוהים, כי "הארץ ניתנה לבני - אדם" - האדם אחראי לגורלו. לדעת השל, מימוש החזון הנבואי והחייאת "צלם אלוהים" באדם הוא התשובה הטובה ביותר שניתן לתת לשואה. ד"ר אלכסנדר אבן - חן, המתרגם, הוא מרצה למחשבת ישראל ולפילוסופיה ב'מכון שכטר למדעי היהדות'. ד"ר אבן - חן חקר את משנתו הפילוסופית של השל, ופירסם את ספרו קול מן הערפל - אברהם יהושע השל - בין פנומנולוגיה למיסטיקה בהוצאה משותפת של 'מכון שכטר למדעי היהדות' והוצאת 'עם עובד'....

3.
4.
ספר זה הוא הזמנה פתוחה לחברה הישראלית למפגש עם אברהם יהושע השל (1972-1907), הוגה דעות ופעיל חברתי נודע שהשפיע רבות על החברה האמריקנית. זוהי הזמנה להיכרות עם יהדות ששורשיה נטועים עמוק וענפיה פתוחים לכול; יהדות אכפתית שצומחת מאמונת אלוהים באדם. בספר קוּבּץ מבחר מנאומיו ומפרסומיו של השל. מהם שתורגמו מאנגלית בהירה וקולחת, שהניעה מחאות חברתיות בשנות השישים; ומהם שנכתבו בעברית פיוטית ועשירה. וכולם פונים לקורא הישראלי ומציעים לו את הגותו של השל בשפת המעשה – החברתי והציוני, הבין-דתי והחינוכי. האם תיענה החברה הישראלית להזמנה? אברהם יהושע השל היה איש שהאמין בהשראה המולידה לימוד, ובלימוד המוליד עשייה חברתית. הוא לא בנה ארמונות הלכתיים או סבך של אינטלקטואל; הוא ביקש לדבר עם האדם. הוא האמין בציונות הקשובה לקול המוסרי הברור, קול היכול להדליק נשמות גם בקור הגדול. שיבתו למדף הספרים העברי היא שמחת אמת. מוקי צור אברהם יהושע השל הוביל את היהדות למחוזות של שבירת מחיצות בין בני אדם ותיקון עולם. עיקר מגמתו היתה להנכיח את פניו של אלוהים באמצעות עשיית הצדקה והמשפט בידי בני בניו של אברהם אבינו. הגיעה שעתה של החברה הישראלית לקבל את אורו של השל ולהתחבר דרכו אל יהדות מאירה לכל באי עולם. הרב בני לאו בשנות נעורי זכיתי להסתופף בחצרו של השל ולהתפעם מאישיותו ומשיחותיו עם אבי, הרב פרופסור פינחס פלאי ז"ל. מאז ועד היום אני מצפה להמשכו של הסיפור: מתי סוף-סוף תזכה גם החברה הישראלית לפגוש בהשל? הראי"ה קוק לימד אותנו את שירת ההוויה ואת שירת נשמת האומה; מהשל אנחנו יכולים ללמוד את שירת נוכחות השכינה בדרכי חייה של האומה ההולכת ונבנית. אמונה אלון אברהם יהושע השל מציג ראיית עולם יהודית שהיא שורשית ורעננה כאחת - יהדות של צדק וחזון, יהדות שרלוונטית לחילוני ולדתי כאחד. ביום שבו גיליתי את השל הרגשתי שגיליתי את הניגון האבוד של יהדות המעמידה את האדם במרכז. דב אלבוים אבי היה צירוף ייחודי של קול חסידי – קול הרחמים והחמלה, הרואֶה תמיד את הטוּב הקיים באנשים אחרים; ושל קול נבואי – קול הצדק, המוקיע את הצביעות, את התרכזות האדם בעצמו ואת האדישות. אבי לא היה מעוניין בהטלת אשמה או בטענה לקורבניוּת, אלא, כדרכו של התנ"ך, הוא העמיד לפנינו חזון של מי שהיינו אמורים להיות. הוא לא פיתח טיעונים; קולו היה קול ההשראה, המושרשת בעומק מחשבתה הדתית של היהדות... ניצב לפנינו רבי שספריו זכו לשבחי האפיפיור פאולוס השישי ככאלו שסייעו לקתולים לבסס את יראת השמים שלהם; יהודי אורתודוקסי, זקנו לבן וכיפתו שחורה, המשתתף בצעדה למען זכויות האזרח ובהפגנות נגד מלחמת וייטנאם; מהגר מפולין, שיצירותיו נכללות באנתולוגיות לשירה אנגלית מובחרת. פרופ' סוזנה השל, מתוך "אחרית דבר" של ספר זה דרור בונדי בונה את ביתו בקהילת הקיבוץ העירוני בית ישראל בירושלים. הוא חיבר דוקטורט על גישתו הפרשנית של השל, פרסם ספר על הגותו (איכּה? – שאלתו של אלוהים ותרגום המסורת בהגותו של אברהם יהושע השל, הוצאת שלם, 2008) ומלמד אותה במקומות שונים. ...

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
"למען האמת עליך להקריב את הכל – את עצמך, את ביתך, אפילו את חלקך בעולם הבא, לימד ר’ מנדל. יכול יהודי להישמר מכל העבירות ואפילו להיות טוב ואדוק, אבל אם אין בו אמת – כל עבודתו הדתית אינה אלא משחק. ” ספר זה לא היה אמור להיכתב כלל. הרבי מקוצק שרף את כתביו, ובשנות חייו האחרונות אף הסתגר מפני חסידיו. אבל אברהם יהושע השל, מגדולי הפילוסופים היהודים במאה ה-20, לא היה יכול שלא לכותבו. המפגש עם תורתו של רבי מנחם מנדל שינה את חייו של השל, ובקוצק – המופיע לראשונה בשפה העברית – מבקש השל לשנות גם את חיי קוראיו....

12.
13.
14.
15.
16.
17.

הכרות שלי אברהם יהושע השל החלה מלפני שנתיים כאשר הייתי בחברותא עם חברי מעין פרת, שבנו ודנו על יהדותו של השל, עם מרצה בשם ''דרור בונדי'' שלמע... המשך לקרוא
2 אהבו · אהבתי · הגב
מכירים את זה שבשיחות סלון או אגב ארוחה דשנה מידי שואל מישהו-י-הם 'מה היה אומר על כך...?' שאלה לרוב בטלה, כי רבי עקיבא לא הכיר את ביונסה, אריק אי... המשך לקרוא
13 אהבו · אהבתי · הגב
ספר מצויין אני מניח שהרבה מכירים חלק מהזרמים במחשבה של העולם היהודי; מורה נבוכים של הרמב"ם, הכוזרי של רבי יהודה הלוי, הרמב"ן או הרמח"ל. חלק מ... המשך לקרוא
6 אהבו · אהבתי · הגב

©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ