יוסף אגסי

יוסף אגסי

סופר


1.
בספר זה נסקרות בקצרה הדעות החשובות ביותר של הפילוסופים המרכזיים בתנועת הנאורות, שהיא חלק מתנועת ההשכלה, או מהרציונליזם. המאפיין הבולט של תנועת הנאורות הוא הרדיקליזם - הטענה שעל הוגי הדעות להתחיל לחשוב מחדש. הרדיקליזם היה זה שעורר לראשונה את השאלה בדבר מקומו של השכל הישר במחשבה האנושית. נציגו המובהק של הרדיקליזם הינו הוגה הדעות הצרפתי דקארט. הפילוסופיה של דקארט מתמצה ברעיון של עצמאות מוחלטת של הפרט. האדם הקרטזיאני ניצב מול עצמו, אין לו למי לתת דין וחשבון אלא לעצמו, והוא האחראי למחשבותיו ולמעשיו. כך נוצר בהיסטוריה מושג חדש של חברה של בני אדם עצמאיים. לא ברור אם קיומה של חברה כזאת אכן אפשרי, אך אין ספק שהרעיון הזה עומד - לטוב ולרע - ביסוד העולם המדעי כפי שאנחנו מכירים אותו כיום....

2.
3.
ספרון זה נועד לאנשים שאינה אנשי מקצוע בחינוך, הרוצים להכיר את בעיות החינוך ואת הנסיונות לפתרן. השיחות, אשר נערכו בין הפרופ` יוסף אגסי, מהמחלקה לפילוסופיה של אוניברסיטת תל-אביב, ובין הד``ר בר רפל, מבית הספר לחינוך של אוניברסיטת בר-אילן, אינן דנות בבעיות בעלות אופי מקצועי מובהק, בבעיות הוראה, ארגון החינוך, פסיכולוגיה חינוכית וכדומה, וגם לא בבעיות יהודיות או ישראליות ייחודיות. הבעיות שנידונו יותר לרוחב מאשר לעומק, הן מדגם של בעיות החייבות להטריד כל מחנך, בין שהוא מורה ומחנך מקצועי ובין - אב או אם. האם אפשר לחנך והאם מותר לחנך; מהו האידיאל החינוכי והאם אפשר לחנך לשלמות; מהן מטרות החינוך; בית הספר והחברה - השלמה או ניגוד; מהו חינוך; החינוך ומשבר הערכים המודרני; הישנן מטרות כשרות ופסולות בחינוך; הסביבה המחנכת והמוסד החינוכי; היש להתאים את החינוך אל התלמיד, או אל האידיאל? מהי ההוראה הרצויה; חשיבות דעתו של החניך; ולבסוף על הסמכות והסמכותיות....

4.
"והרי בחטף ובשטחיות ובדיאלוגים נועזים, כיסיתי פחות או יותר את תמונתי האישית מן הפילוסופיה של עכשיו. ואני מקווה שגם את, גם קוראים אחרים לא תכעסו על החולשות ההכרחיות בכתיבה מעין זו. אמנם אוכל לנסות ולבדוק את מכתבי, לתכננם מחדש ואולי אף לחזור על כל התרגיל מהתחלה. ודאי שיש בכך יתרון וגם חסרון, וטעמי מוטב שיישארו הדברים כמות שהם" כך כתב יוסף אגסי במהדורה הראשונה של הספר הזה. והנה, ממרחק של יותר מעשרים שנה מתפרסמים המכתבים הללו מחדש עם מכתבים נוספים שבאחרון שבהם נכתב: "עבר כמעט רבע מאה מאז שלחתי לך את מכתבי הפילוסופיים הראשונים, וכמובן הרבה השתנה מאז, לא נשאר לי אלא לבדוק אם אמנם עודני מוכן לחזור על דברי או שמא עדיף שאחזור בי מדברי, בייחוד מאחר שבחלקם יש הערות קשות אודות החברה והמדינה וחברי למקצוע." המהדורה החדשה של "מכתבים לאחותי" מציגה בחדות וברהיטות עד כמה אקטואליות הן הבעיות והשאלות שהוצגו אז. הספר מאלץ אותנו לחשוב, לבקר, להרהר ולהתעמק. בהצגה נועזת וחסרת רחמים מביא אותנו יוסף אגסי בכל שורה לתהות שוב ושוב "מה קורה איתנו?" "היכן היינו?" ו"כיצד נתנו לדברים לקרות" ועוד. הצגת הדברים מעוררת דיון ומלבה ויכוח, מסגננת מחלוקות ומנסחת שאלות, מציגה תשובות ומאירה עיניים, ובקצרה: חגיגה לאנשים חושבים. ...

5.
6.
ספר זה מציג בקיצור ובאורח ביקורתי את הקורס המסורתי על אודות הפילוסופיה של תנועת הנאורות בתור-הזהב שלה (1800-1600). עם זאת הוא ממשיך את המסורת של הפופולאריזאטורים הגדולים של הפילוסופיה, במיוחד המשורר הדגול היינריך היינה, וגדול הפילוסופים של המאה העשרים, ברטראנד ראסל. מטרתם היתה להציג חומר קשה בצורה קלה לפני הציבור הרחב ולהצביע תוך כדי כך, במידת האפשר, על חשיבות דיוניהם מנקודת־ מבט תרבותית, מדעית ומדינית. נוסף על כך, ממשיך ספר זה את מסורת הריאליזם הביקורתי מבית-מדרשו של קרל פופר. המלה "ריאליזם" מייצגת את הדעה, כי העולם שבו אנו חיים אינו חלום, ולכן הפילוסופיה והמדע העוסקים בו אינם חלום פרטי של אדם זה או אחר. המלה ”ביקורתי" מייצגת את הדעה שכל הנאמר על עולמו של הקדוש־ברוך־הוא אינו אלא השערה שיש להתייחס אליה באופן ביקורתי במידת האפשר. רעיונות הפילוסופיה הקלאסית והמודרנית מוצגים בספר זה (תוך כדי דיון בדעות השונות של הוגי־הדעות המרכזיים של התקופה) כחשובים כיום לא רק כשלעצמם, אלא גם כמפרים שטחי מחשבה שונים, כולל מדיניות ומדע. יוסף אגסי, פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטת יורק בטורונטו, מוסמך למדעי-הטבע (פיסיקה), האוניברסיטה העברית בירושלים, ודוקטור לפילוסופיה (מדעי-הטבע: לוגיקה ומתודולוגיה), אוניברסיטת לונדון. תרם יותר משלוש-מאות מאמרים לעיתונות המקצועית ומעל לתריסר ספרים בנושאים שונים שיש בהם משום יישום פילוסופיה נאורה בבעיות מיוחדות, תוך שימת דגש בצורך בפתיחות ובדמוקרטיה - כאן ובכלל....

7.
במיהו ישראלי מציעים המחברים גישה תיאורטית חדשה לניתוח היסטורי- סוציולוגי של החברה הישראלית, ומשרטטים את קווי המיתאר של התפתחות מראשית ההתיישבות הציונית ב- 1882 ועד היום הזה, הגישה המוצעת בספר נסמכת על תובנות מתחומי ההיסטוריה החדשה ומדעי החברה הביקורתיים בישראל, אך היא חורגת מעבר להן, הן בהיקפה והן בשאיפתה התיאורטית. טענתם המרכזית של המחברים כי החברה הישראלית התעצבה במסגרת ניסיון לקדם שלוש מחויבות פוליטיות שיש בינהן מתח: התיישבות, לאומית, אתנית ודמוקרטיה. עקרונות אלה נסמכו זה על זה, אך גם נאבקו זה בה זה על הבכורה הפוליטית בישוב ובמדינת ישראל. היסטוריה של ישראל היא אפוה תולדותיו של הניסיון להגשים את המטרות הסותרות הללו של התפתחותן – זו ביחס לזו וכולן יחד ביחס לכוחות החיצוניות שעימם היה על התנועה הציונית והחברה הישראלית להתמודד. הניסיון לשלב בן שלוש המחויבות הוליד מבנה חברתי מרובד ומדינה ריכוזית מגיסת. אלה זכו בלגיטימציה בעזרת שיח אזרחות מורכב, שהיו בו יסודות אתנו- לאומיים, ליברליים ורפובלקניים. עם הזמן הופיע דרישה לליברלזיציה כלכלית, שהפכה לעיקר האמונה של האליטה. בתחומים אחרים, בעיקר בתחום היחסים עם הפלסטינים, נותרו העקרונות הליברליים שנויים במחלוקת. תהליך אוסלו קרס בישראל כתוצאה מהתנגדות של חלקים מן האוכלוסייה לליברליזציה, שנפגעה קשות ממדיניות הרווחה, וכתוצאה מן החשש שהשלום יערער את העליונות הפוליטית האידיאולוגית של הפלסטינים, שמצב המלחמה מאפשר. כיום מתאפיינת ישראל בלליברלזיציה חלקית ובלתי- מאוזנת, המגבירה את הפערים הכלכלים והתרבותיים, בחוסר יציבות פוליטית, ובמידיוניות תוקפנית כלפי הפלסטינים.תהליכים אלה אינם מבשרים טובות לדמוקרטיה הישראלית. הספר ראה אור לראשונה בקיימברידג', אנגליה, וזכה בפרס על שם אלברט חוראני מטעם האגודה הצפון- אמריקאית ללימודי המזרח התיכון בספר הטוב ביותר בלימודי המזרח התיכון בשנת 2002....

8.
9.
10.
11.

אין בארץ הזאת אידיאולוגיה מקודשת יותר מאשר האידיאולוגיה הציונות, ואין דבר שדחוף יותר להוריד מהפרק כדי לפנות מקום ללאומיות-ליברלית מתונ... המשך לקרוא
5 אהבו · אהבתי · הגב
אומרים "המביא דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם". לצערי, פרופ אגסי לא הביא בספרו גאולה. אומנם הספר בנוי נכון ויפה אך כאשר ניסיתי לצלול ולהבין ... המשך לקרוא
ספר מעולה לכל החבר׳ה שאומרים לעצמם מהי בכלל פילוסופיה.... המשך לקרוא
1 אהבו · אהבתי · הגב
ספר מומלץ למי שרוצה להציץ לעולם הפילוסופי. קראתי אותו במהלך התיכון . מתאים מאד למתחילים שלא מכירים את התחום. ... המשך לקרוא
מעין מיני-ביוגרפיה על אלברט איינשטיין. מלא עובדות מרתקות ומעניינות על חייו ופועלו, על תרומתו לעולם, על פרס הנובל שקיבל... סקירה קצרה אודות ... המשך לקרוא
1 אהבו · אהבתי · הגב

©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ