שמעון שטרית

שמעון שטרית

סופר


1.
סיפורו של הספר - הארץ הטובה בין כח ודת - הוא דיוקנה החברתי והפוליטי של ישראל ב50- שנות קיומה. זהו גם סיפורו של החלום הציוני ושברו, תקוות האבות המייסדים של המדינה מול החברה הישראלית השסועה והמפולגת ערב שנת 2000. כיצד התחולל השבר העמוק בין חילוניים לבין חרדים ובין יוצאי אירופה ליוצאי המזרח? האם אנו ניצבים על מפתנו של המפץ הגדול המאיים על אחדותו של העם היהודי במולדת ובתפוצות? האם עדיין קיים סיכוי לפתרון המשבר? ספר זה עוסק בכוח ודת בישראל ובהשפעה העצומה של הדת על הפוליטיקה הישראלית, השלום והחברה, האם יש מוצא מהפיכת מדינת ישראל למדינה הנשלטת על ידי הדת? האם יש דרך להמנע מעימות קשה בין חלקיה ההולכים ומתרחקים זה מזה של החברה הישראלית? בספר מוצגת גישה כי הפתרון למשבר הוא מדינה דמוקרטית ומסורתית, לא הלכתית או דתית אולם גם לא לגמרי חילונית. פרופ` שמעון שטרית מתמודד עם הסוגייה הגורלית בדבר דמותה של ישראל ברקע המאורעות הפוליטיים והאנושיים. פירוק ממשלת האחדות, נצחונו של רבין, הסכמי אוסלו, ההסתה נגד הממשלה, רצח רבין והפסד פרס 1996. המחבר בוחן את דמותה של ישראל מזווית הראייה של שר, איש אקדמיה וגם בעיניו של מי שהביוגרפיה האישית שלו חושפת את קווי המתאר של המשבר החברתי והתרבותי בישראל. שמעון שטרית, שעלה בגיל שלוש ממדבר הסהרה במרוקו אל הארץ הטובה, עליה חלמו הוריו. חווה את המצוקה של העלייה הגדולה בשנות ה50-.. בגיל 13 היה חתן התנ``ך לנוער. לאחר שירותו בחיל המודיעין למד משפטים באוניברסיטה העברית, בגיל 23 הוסמך לעורך דין ובגיל 27 קיבל תואר דוקטור למשפטים מאוניברסיטת שיקכו היוקרתית. מאז מכהן שטרית כמרצה ופרופ` למשפטים באוניברסיטה העברית. ב1988- נבחר לכנסת וב1992- נתמנה לשר בממשלת רבין, תחילה כשר הכלכלה ושר המדע ולאחר מכן כשר הדתות. מתוך ההתנסות האישית, שלוותה במאבקים אישיים וציבוריים מציע שטרית בספר זה סדר יום לאומי חדש שבו ימצאו החילוניים, הדתיים והמסורתיים את הדרך לחיות איש לצד רעהו. בהסכמה ולא בעימות....

2.
שמעון שטרית. הארץ הטובה - בין כח ודת. סיפורו של הספר - הארץ הטובה בין כח ודת - הוא דיוקנה החברתי והפוליטי של ישראל ב - 50 שנות קיומה. זהו גם סיפורו של החלום הציוני ושברו, תקוות האבות המייסדים של המדינה מול החברה הישראלית השסועה והמפולגת ערב שנת 2000. כיצד התחולל השבר העמוק בין חילוניים לבין חרדים ובין יוצאי אירופה ליוצאי המזרח? האם אנו ניצבים על מפתנו של המפץ המאיים על אחדותו של העם היהודי במולדת ובתפוצות? האם עדיין קיים סיכוי לפתרון המשבר? ספר זה עוסק בכוח ודת בישראל ובהשפעה העצומה של הדת על הפוליטיקה הישראלית, השלום והחברה. האם יש מוצא מהפיכת מדינת ישראל למדינה הנשלטת על ידי הדת? האם יש דרך להמנע מעימות קשה בין חלקיה ההולכים ומתרחקים זה מזה של החברה הישראלית. בספר מוצגת גישה כי הפתרון למשבר הוא מדינה דמוקרטית ומסורתית, לא הלכתית או דתית אולם גם לא לגמרי חילונית. פרופ' שמעון שטרית מתמודד עם הסוגייה הגורלית בדבר דמותה של ישראל ברקע המאורעות הפוליטיים והאנושיים - פירוק ממשלת האחדות, נצחונו של רבין, הסכמי אוסלו, ההסתה נגד הממשלה, רצח רבין ובפסד פרס 1996. המחבר בוחן את דמותה של ישראל מזווית הראייה של שר, איש אקדמיה וגם בעיניו של מי שהביוגרפיה האישית שלו חושפת את קווי המתאר של המשבר החברתי והתרבותי בישראל. שמעון שטרית, שעלה בגיל שלוש ממדבר הסהרה במרוקו אל הארץ הטובה, עליה חלמו הוריו, חווה את המצוקה של העלייה הגדולה בשנות ה - 50. בגיל 13 היה חתן התנ"ך לנוער. לאחר שירותו בחיל המודיעין למד משפטים באוניברסיטה העברית, בגיל 23 הוסמך לעורך דין ובגיל 27 קיבל תואר דוקטור למשפטים מאוניברסיטת שיקגו היוקרתית. מאז מכהן שטרית כמרצה ופרופ' למשפטים באוניברסיטה העברית. ב - 1988 נבחר לכנסת וב - 1992 נתמנה לשר בממשלת רבין, תחילה כשר הכלכלה ושר המדע ולאחר מכן כשר הדתות. מתוך ההתנסות האישית, שלוותה במאבקים אישיים וציבוריים מציע שטרית בספר זה סדר יום לאומי חדש שבו ימצאו החילוניים, הדתיים והמסורתיים את הדרך לחיות איש לצד רעהו בהסכמה ולא בעימות....

3.
4.
על השפיטה - מערכת הצדק במשפט עוסק בבית המשפט העליון ובמערכת השיפוטית בישראל. בית- המשפט העליון עומד בעין הסערה בשנים האחרונות עם עליית כוחו והתגברות מעורבותו כמעט בכל תחומי החיים. במיוחד החריפה המחלוקת בעקבות חקיקת חוק היסוד ב- 1992 (חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק היסוד: חופש העיסוק) והמעבר לעידן החוקתיות, שבעקבותיה נקלע בית המשפט העליון למאבק איתנים עם סקטורים משמעותיים בחברה הישראלית ולהתמודדות מול הצעות לקיצוץ בסמכויותיו כמו ההצעה להקמת בית -דין לחוקה. הספר על השפיטה עוסק בסוגיות אלו וכן בניתוח ערכי היסוד של המערכת השיפוטית והליך השפיטה, באתיקה השיפוטית, במינוי שופטים וכללי התנהגותם, באחריות שיפוטית ובדרכי המשמעת כלפי השופטים, במעמד השופטים ותפקידם בחברה, וביחסי הגומלין כנסת- בית המשפט. הספר הוא ספר יסוד חיוני לכל משפטן, עורך-דין ולקוראים המתעניינים בשופט, במעמדו ובהתנהגותו. הספר חיוני לכל מי שממלא תפקיד שיפוטי. הספר מציע רפורמה בדרכי ההכרעה בשאלות חוקתיות. המחבר מציע ללכת בעקבות מודל הניו לייבור שאומץ ב-1988 באנגליה ולהקפיד בידי בית המשפט את הסמכות להכריז שחוק של הכנסת סותר חוק- יסוד, ביטולו או השארתו על כנו תהיה מסורה לכנסת. בפועל נהג כך בית-המשפט העליון. ...

5.
6.
סיפורו של הספר - הארץ הטובה בין כח ודת - הוא דיוקנה החברתי והפוליטי של ישראל ב- 50 שנות קיומה. זהו גם סיפורו של החלום הציוני ושברו, תקוות האבות המייסדים של המדינה מול החברה הישראלית השסועה והמפולגת ערב שנת 2000. כיצד התחולל השבר העמוק בין חילוניים לבין חרדים ובין יצואי אירופה ליוצאי המזרח? האם אנו ניצבים על מפתנו של המפץ הגדול המאיים על אחדותו של העם היהודי במולדת ובתפוצות? האם עדיין קיים סיכוי לפתרון המשבר? ספר זה עוסק בכוח ודת בישראל ובהשפעה העצומה של הדת על הפוליטיקה הישראלית, השלום והחברה. האם יש מוצא מהפיכת מדינת ישראל למדינה הנשלטת על ידי הדת? האם יש להמנע מעימות קשה בין חלקיה ההולכים ומתרחקים זה מזה של החברה הישראלית? מתוך ההתנסות האישית, שלוותה במאבקים אישיים וציבוריים מציע שטרית בספר זה סדר יום לאומי חדש שבו ימצאו החילוניים, הדתיים והמסורתיים את הדרך לחיות איש לצד רעהו בהסכמה ולא בעימות בספר מוצגת גישה כי פתרון למשבר הוא מדינה דמוקרטית ומסורתית, לא הלכתית או דתית אולם גם לא לגמרי חילונית. פרופ' שמעון שטרית מתמודד עם הסוגייה הגורלית בדבר דמותה של ישראל ברקע המאורעות הפוליטיים והאנושיים - פירוק ממשלת האחדות, נצחונו של רבין, הסכמי אוסלו, ההסתה נגד הממשלה, רצח רבין והפסד פרס 1996 . המחבר בוחן את דמותה של ישראל מזווית הראייה של שר, איש אקדמיה וגם בעיניו של מי שהביוגרפיה האישית שלו חושפת את קווי המתאר של המשבר החברתי והתרבותי בישראל....

7.
8.
9.
10.
11.

©2006-2018 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ