ישעיהו ליבוביץ

ישעיהו ליבוביץ

סופר


» רשימות קריאה בהם מופיעים ספריו (113):
קראתי, Wishlist - Philosophy and soceity, ספרים שצריכה לקנות, כותר, ישעיהו ליבוביץ, צריך לקרוא, ספרים שאני רוצה לקרוא, לקריאה, כללי, פילוסופיה, ספרי עיון והגות מומלצים, פילוסופיה, לירן, Wishlist - עיוני, גולדמונד, לרכישה , יהדות, היסטוריה, קראתי, עוד ...
» ספרים של ישעיהו ליבוביץ שנקראים עכשיו:

האנציקלופדיה העברית : כללית יהודית וארצישראלית [כרך יג : דקדוקית, חשיבה - הטרונומיה]
ישעיהו ליבוביץ

תורה ומצוות בזמן הזה
ישעיהו ליבוביץ
1.
רציתי לשאול אותך, פרופ' ליבוביץ...הוא לקט חכם ועשיר של מכתבים אל פרופ' ישעיהו ליבוביץ וממנו, רובם ככולם תשובות שהשיב ליבוביץ לאלפי הפונים אליו במגוון נושאים, בהם: משמעות החיים, מוסר, גבורה: מדע וערכים, גוף ונפש: מקור האמונה, קדושת הארץ, יהדות - עם או דת? דתיים וחילוניים: הכיבוש, השלום: השלטון המשחית, חברת השנור: ועוד ועוד. פרופ' ליבוביץ היה עשרות שנים קול מקורי וייחודי בתרבות הישראלית - הגותו בתחומי המדע והיהדות, העם והחברה, עוררה רבים ונסכה השראה, התסיסה וחיזקה. התבטאויותיו האמיצות הסעירו את הציבור הן במישור הדתי הן במישור המדיני. לאחר מותו נמצאו בין כליו מאות ואלפי העתקי מכתבים שכתב, רבים מהם בעלי משמעות ציבורית אקטואלית, אחרים מבהירים ומחדשים בסוגיות שהרבה לעסוק בהן. ליבוביץ השיב לכולם מבוגרים וצעירים, בני אדם מן השורה ואנשי שם, מלומדים ותלמידים. מקצתם חשפו התלבטויות, ביקשו מורה דרך, אחרים התנגחו אתו או ביקשו לגייסו לעניין זה או אחר. ליבוביץ כתב להם באורך רוח ובתבונה אין קץ. המכתבים הללו, הקריאים מאוד והבהירים כל - כך, מתמקדים בסוגיות שחוות דעתו של ליבוביץ עליהן עשויה לעניין קוראים רבים. ברציתי לשאול אותך, פרופ' ליבוביץ....קובצו כמה מן המעניינים והחשובים שבמכתביו, והם שופכים אור הן על אישיותו של ליבוביץ ועמדותיו הן על החברה שבה חי, פעל ולחם....

2.
3.
שיחות על מבחר פרקי ההשגחה מתוך "מורה נבוכים" לרמב"ם ישעיהו לייבוביץ - ותלמידים חברים המושג 'השגחה' (השורש 'שגח') איננו מופיע כלל בתורה, ובמקרא כולו הוא מופיע אך ורק שלוש פעמים, כגון בפסוקים - "משמים הביט ה' ראה את - כל - בני האדם ; ממכון - שבתו משגיח אל כל - יושבי הארץ" (תהילים, לג/יג, יד). מאוחר יותר במסורת הדורות מקובל להשתמש במושג 'השגחה' ויתרה מזו במשמעות כפולה, כגון בביטויים המושמעים בפי כל - 'השגחה כללית' ו'השגחה פרטית', שלכאורה אף נראים כמכחישים זה את זה ; שהרי בדברנו על 'השגחה פרטית' מה מקום נותר ל'השגחה הכללית' אם הפרטים כולם מושגחים, ובדברנו על 'השגחה כללית' נעשית ה'השגחה הפרטית' מיותרת באשר הפרטים נכללים בכלל. במסגרת הדיון בנושא ההשגחה עולה גם בעיית הסתירה הנראית לכאורה בין הבחירה החופשית של האדם לבין ידיעת - ה'. הרמב"ם משתמש במושג 'השגחה', ולבהרתו והבנתו הוא אף מקצה פרקים המפוזרים ב"מורה נבוכים" ומרוכזים בעיקר בחלק - ג של חיבור זה בפרקים ח - כד). במשנתו האמונית של הרמב"ם מזוהה השגחת - ה' עם הכרת - ה' המקבלות את ביטויין בפועל בעבודת - ה' באמצעות קבלת עול התורה והמצוות המעשיות, ואכן זוהי כל 'פרטיותה' של אותה השגחה, אלא שלהבנתה דרושים העמקה ועיון. שיחות על פרקי טעמי המצוות מתוך "מורה נבוכים" לרמב"ם ישעיהו לייבוביץ - ותלמידים חברים הכרת ה' כפי שהיא מוצגת על ידי הרמב"ם איננה בבחינת "אפיסטמה (הכרה) שהאדם יכול להשתעשע בהבל פיו בהתבטאויות או הצהרות כגון 'אני אדם מאמין באלוהים' וכדומה, אלא מדובר במושג האמוני - הדתי העמוק ביותר, הראוי לקבל ביטויו בפועל בעבודת ה' במשמעותה המעשית בחיי היומיום, בקבלת עול תורה ומצוות. הכרה או אמונה ערטילאיות שאין עימן מעשה הן חסרות כל משמעות אמונית, משום שהאדם איננו יצור רוחני אלא הוא יציר - חומר האפוף צרכים שונים ; הוא אוכל ושותה, ישן, חי חיי אישות וחייב בשמירת היגיינה ; יש בו מערכות עיכול והפרשה ואחרות, ומעל לכל - האדם הוא גם יצור בעל רצון ובעל כושר חשיבה שאינם קשורים כלל בחומר, ולכן מוטלות עליו מצוות בכל אורחות חייו המאפשרות לו כלשון הרמב"ם 'להתעסק בשם - יתברך'. ב"מורה נבוכים" הרמב"ם מכנה את מצוות התורה בכינויים 'תורות' או 'עבודות', ובחלק - ג של חיבורו זה הוא מקצה במרוכז עשרים - וחמישה פרקים, בהם הוא מפרט את טעמי תרי"ג המצוות (613) בשני מישורים שונים ומנוגדים : מבחינת התועלת שיש בקיום המצוות, אולם במובן האמוני העמוק ביותר יש למצוות גם משמעות מיסטית שאליה ראוי כל אדם לחתור בתהליך הכוונת תודעתו להשגת השלמות הנפשית העליונה. בין ספרי ישעיהו לייבוביץ בנושאי יהדות, אמונה ובעיות חברה "תורה ומצוות בזמן הוה" - הוצאת 'מסדה' - תשי"ד - 1954 "יהדות, עם - יהודי ומדינת ישראל" - הוצאת 'שוקן' - תשל"ה - 1975 שיחות על "פרקי אבות" ועל הרמב"ם - הוצאת 'שוקן' - תשל"ט - 1979 "אמונתו של הרמב"ם" - אוניברסיטה משודרת משרד הבטחון/ההוצאה לאור - תש"מ - 1980 שיחות על "שמונה פרקים" לרמב"ם - הוצאת 'כתר' - תשמ"ה - 1985 "הערות לפרשיות השבוע" - הוצאת 'אקדמון' - תשמ"ח - 1988 "על חמישה ספרי אמונה" - הוצאת 'כתר' - תשנ"ה - 1995 שיחות על "מסילת ישרים" לרמח"ל - הוצאה עצמית - תשנ"ה - 1995 שיחות על תורת הנבואה של הרמב"ם - הוצאה עצמית - תשנ"ז - 1997 "רציתי לשאול אותך פרופ' ליבוביץ" - הוצאת 'כתר' - תש"ס - 1999 שיחות על מבחר פרקי ההשגחה במו"נ - הוצאה עצמית - תשס"ג - 2003...

4.
במסגרת מישדר שבועי ברדיו "קול ישראל" בשנים תשל"ו - תשמ"ג (1976 - 1982) תחת הכותרת "עיונים לפרשת השבוע", העביר פרופ' ישעיהו לייבוביץ 361 שיחות על 54 פרשות התורה מ"בראשית" עד "וזאת הברכה". בשיחות אלה היתה התיחסות גם לחגי ישראל ומועדי השנה, שראו אור בספר ניפרד בתחילת השנה האזרחית החדשה 2000 - טבת התש"ס. בחוג שבועי שהתכנס בבית כנסת "ישורון" בירושלים במשך שלושים שנה, העביר ישעיהו לייבוביץ שיעורים בנושאים שונים ממקורות ישראל. נושא הלימוד בחוג זה בשנתיים האחרונות עד לפטירתו היה ב"משך חוכמה" - פירושו לתורה של ר' מאיר - שמחה הכוהן מדווינסק, שזכה להערכתו והוקרתו של מורנו, ובספר שיחות זה נכללים גם קטעים נבחרים מתוך מכלול שיעורים אחרונים אלה....

5.
6.
מאגרת הרמב``ם לר` יהונתן בן דוד הכהן בפרוואנס ... ומודיע אני משה להדרת הרב, רבי יהונתן הכהן ולכל החברים החכמים הקוראים את ספרי, שאף על פי שבטרם איוצר בבטן התורה ידעתני, ובטרם אצא מרחם אמי לתלמוד הקדישתני, ולהפיץ מעיינותיה חוצה נתנתני. והיא איילת אהובי ואשת נעורי אשר באהבתה שגיתי מבחורי - גם זאת נשים רכות נוכריות נעשו לה צרות, מואביות עמוניות אדומיות צידוניות חיתיות; והאל יודע שלא נלקחו מתחילה אלא לרקחות לטבחות ולאופות, ולהראות את העמים את יופיה כי טובת מראה היא... ...בפרקים האחרונים של ה``מורה נבוכים`` (הפילוסופים וההיסטוריונים העוסקים ברמב``ם אינם מגיעים בדרך כלל עד לפרקים אלו, שבהם מתגלה לנו הרמב``ם האמיתי כפי שאין אנו מכירים אותו מן הפרקים האריסטוטליים שב``מורה``) מנסה הרמב``ם להסביר לנו מה היא ``עבודה שבלב``... (הרב י. ד. סולוכייצ`יק : על התשוהה תשל``ה) בספר זה דן הפרופ` ישעיהו ליבוביץ במספר תחומים מרכזיים ביהדות כפי שהם משתקפים בכתבי הרמב``ם. בין הנושאים: הכרת האל וידיעת האל, אלוהים כמציאות וכאמת, משמעות אמונת הייחוד, האל והעולם, הדת כאמצעי וכתכלית, בחירה והשגחה, יראה ואהבה....

7.
שיחותיו של פרופ לייבוביץ על פרקי אבות ועל הרמב"ם שודרו ב"קול ישראל" במשך כשנה כ"תורה שבעל פה". ההד הרב שהיה לשיחות בקרב ציבור המאזינים, והבקשות להשיג את החומר בכתב, הם שהגיעו את פרופ ליבוביץ לעבד את שיחותיו ולרכזן בספר זה.מסכת אבות היתה במרוצת הדורות לאחד הכלים החשובים ביותר לחינוכו הרוחני של האדם מישראל. בספר דן המחבר במשניות נבחרות מתוך המסכת, אשר בהן מצא עניין לתלות את דעותיו וסברותיו. פרופ ליבוביץ מעורר למחשבה ולדיון מספר שאלות יסוד העולות מפרקי אבות: תלמוד תורה ודרך ארץ, האדם והרשות, התפילה, "לשמה ושלא לשמה", שכר ועונש, "הכל צפוי והרשות נתונה", "אם אין אני לי מי לי" ועוד נושאים אחרים.הרמב"ם, הן בפירושו למסכת אבות והן ב"שמונה פרקים" של הקדמתו לפירוש זה, משמש מנחה בדיונים המתעוררים במהלך השיחות....

8.
ישעיהו ליבוביץ - חמישה ספרי אמונה. הספר עוסק בחמישה ספרי אמונה - חמישה ספרי יסוד יהודיים הדנים במעמדו של האדם מול אלוהים: שלושה מהתנ"ך - חומש בראשית, ספר איוב ומגילת קוהלת, ושניים מאוחרים יותר - מורה נבוכים לרמב"ם ומסילת ישרים לרמח"ל. מהי אמונה? אמונה יכולה להיתפס משני כוונים מנוגדים: מלמעלה למטה - כשאמונה נתפסת מצד מה שהיא תורמת להתייחסותו של אלוהים לאדם, כלומר מצד מה שהאדם מצפה שאלוהים ייתן לו, זו אמונה "שלא לשמה". מלמטה למעלה - כשאמונה מתקיימת מתוך יחסו של האדם לאלוהיו, בלא כל תנאי, זו אמונה "לשמה". ההבדל בין שתי התפיסות האלה מודגם היטב בחמשת הספרים. למשל: בניסיון שאברהם עומד בו בסיפור עקדת יצחק. בניסיונו של איוב ובשינוי שחל בהכרתו. במסקנה שמסיק קוהלת בעודו מעיין בחכמת העולם. בפרשנויותיהם של רמב"ם ורמח"ל בשאלות של משמעות האמונה ומהות הניסיון וההשגחה. חמשת ספרי האמונה שליבוביץ דן בהם שונים זה מזה מבחינות רבות, אך פן אחד משותף לכולם: הם מציגים את האמונה העמוקה והנעלה ביותר - האמונה לשמה. "חמישה ספרי אמונה" רואה אור לאחר פטירתו של ישעיהו ליבוביץ (1903 - 1994), והוא מתבסס כל כתבים וקלטות שהשאיר אחריו....

9.
``אמת ושקר`` הם שיפוטים על מסקנות מדעיות המוחזקות אובייקטיביות. הווה אומר: אינן מותנות באישיות של בעליהן. ``טוב ורע``, ``נאה ומגונה``, הם שיפוטים על הכרעות ערכיות, שמקורן, לכאורה, דווקא באישיות של בעליהן, ולפיכך עליהם מתנהלים המאבקים הגדולים - הן רעיוניים והן מעשיים - בקרב האנושות. האם ניתן לעגן את ההכרעות הערכיות - במוסר, בפוליטיקה, באמונה, באסתטיקה - בהכרה מדעית, לשם מתן תשובות אובייקטיביות על שאלות, שאפשר שגורל האדם התלוי בהן? העימות של הידע והרצון - לשון אחר: של היש והראוי להיות - הוא מן הנושאים הגדולים של ההגות הפילוסופיה, ובו דנות השיחות שבסדרה זו....

10.
אמונה, היסטוריה וערכים הוא קובץ מאמרים, שיחות והרצאות, פרי פעילות עיונית ופובליציסטית בשנים האחרונות, בעיקר ממלחמת יום הכיפורים ואילך. חלק של החומר כבר פורסם בבטאונים שונים, חלק מפורסם כאן לראשונה, וחלק נכתב לפרסום בקובץ זה. הקובץ בכללותו הוא המשך לספרו של ישעיהו ליבוביץ "יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל" (תשל"ה). פרקיו - מהם פולמוסיים, ומתייחסים לדיונים וויכוחים שנתעוררו בעקבות הספר הקודם; ומהם - עיונים בנושאים לגופם של העניינים. העניינים הם: היהודיות - כמציאות החברתית-מדינית האקטואלית של עם זה; היחס בין שני נושאים אלה; ובעיות תרבות ורוח כלל - אנושיות, שבהן חלק ליהדות כאבר של האנושות. קו רעיוני מנחה לכל העיונים הוא ההבחנה בין צרכים ובין ערכים, בין מסקנות הנובעות מראיית המציאות והכפויות על תודעתו של האדם המבין ובין הכרעות הנובעות ממגמותיו ומטרותיו של האדם ומכוונות כלפי המציאות; לשון אחר: בין אמצעים ותכלית....

11.
פרקים נבחרים ב``מורה נבוכים`` - שיחות של פרופ` ישעיהו לייבוביץ ותלמידים-חברים (מתוך השיחות): ``הרמב``ם הוא המאמין הגדול שקם בישראל מאז ימי האבות והנביאים, והבעיה שהעסיקתו היתה - הנבואה מהי? לא למלאכי השרת נועדה התורה, אלא דווקא לבני האדם בעלי היצרים והתאוות... אין הנבואה עניין של צפיית עתידות או הגדתם, אלא היא חובת ההכרה המוטלת על כל אדם באשר הוא אדם...`` ספר שיחות זה הוא השלישי בסדרה לאחר אחיו הקודמים: על ``שמונה פרקים`` לרמב``ם ועל ``מסילת ישרים`` לרמח``ל. החומר המובא בשיחות אלה הוא תוצר שלוש מערכות הרצאות, דיונים ושיחות, שנתקיימו ונערכו בעיתויים, מקומות, ובפני ציבורים שונים, שתיים מהן בין השנים תשל``ב-תשל``ה 1975-1972 בבית הספר התיכון הדתי ``יבנה`` בעיר חיפה, ובמעונות הסטודנטים בשכונת קרית שמואל בירושלים, והשלישית בין השנים תשמ``ה-תשמ``ו 1986-1985 במסגרת חוג ה``תלמידים-חברים`` שפקד את בית מורנו מדי מוצאי שבת בשבתו במשך עשרים השנים האחרונות לחייו עד לפטירתו. החומר הוקלט בקפדנות, הועלה על הכתב במילואו, הועבר בשעתו לעיונו של מורנו, ולאחר עבודת עריכה הובא לדפוס, ולקראת מלאת שלוש שנים לפטירתו זכה לראות אור לטוב כל אותם המוצאים ענין בנושא השיחות והדיונים, אך החמיצו ולא עלתה בידינם. פרופ` ישעיהו ליבוביץ - יליד ריגה תרס``ג 1903 נפטר בביתו בירושלים אור ליום י``א אלול תשנ``ד - 18 באוגוסט 1994 בין ספריו הנוספים בנושאי היהדות והאמונה: ``תורה ומצוות בזמן הזה`` - הוצאת ``מסדה`` תשי``ד - 1954 ``יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל`` - הוצאת ``שוקן``, תשל``ה - 1975 שיחות על ``פרקי אבות`` ועל הרמב``ם - הוצאת ``שוקן`` תשל``ט - 1979 ``אמונתו של הרמב``ם - אוניברסיטה משודרת, משרד הבטחון/ההוצאה לאור תש``מ - 1980 שיחות על ``שמונה פרקים`` לרמב``ם - הוצאת ``כתר`` תשמ``ה - 1985 ``הערות לפרשיות השבוע`` - הוצאת ``אקדמון`` תשמ``ח - 1988 על ``חמישה ספרי אמונה`` - הוצאת ``כתר``, תשנ``ה - 1995 שיחות על ``מסילת ישרים`` לרמח``ל - הוצאה עצמית - תשנ``ה - 1995...

12.
שיחות על חגי ישראל ומועדיו שודרו ב`קול ישראל` בשנים תשמ``ו עד תחילת תשנ``ג (1976-1982) במסגרת מישדר שבועי שהעביר פרופ` ישעיהו לייבוביץ תחת הכותרת ``עיונים על פרשת השבוע`. במשך שבע שנים אלה שודרו 361 שיחות וכללו התיחסות גם לחגים וימי מועד כגון `ימי בין המצרים`, תשעה באב, `שבת נחמו`, `שבת תשובה`, שבת חג-הסוכות ומגילת ``קוהלת`` הנקראת בה, ועוד. שיחות אלה נערכו לראות אור בשני חיבורים נפרדים: א. שיחות על חגי ישראל ומועדיו, הגיונות על מגילת ``קוהלת`` וספר ``איוב``. ב. ``שבע שנות שיחות על פרשת השבוע`` (אמור לראות אור לקראת חג-הפורים תש``ס). פרופ` ישעיהו לייבוביץ ? יליד ריגה (לטביה) בשנת תרס``ג ? 1903 נפטר בביתו בירושלים אור ליום י``א אלול תשנ``ד, 18 אוגוסט 1994...

13.
מהו הדבר ההופך קבוצת אנשים מסוימת לעם? כיצד נוצרת תודעה של עם? מהי הזיקה שבין עם לארצו, בין עם למדינתו? מהם התחליפים השונים שאנחנו ממלאים בהם את החלל הריק שנוצר בעולמה של היהדות עם נטישת אורח-החיים הדתי במאה התשע-עשרה? בשאלות אלה ואחרות עוסק ספרם של פרופ´ ליבוביץ ועמיתיו. הספר מבוסס על סדרת הרצאות שיזם מכון "שורשים" בהשתתפות פרופ´ ליבוביץ וחמישה מרצים אורחים, המאירים את הנושא על-פי תחומי התמחותם. פרופ´ ליבוביץ מגיב על דברי אורחיו ומשתמש בהם כבנקודות מוצא להצגת עמדותיו שלו. בחלקו הראשון של הספר מובאים דיונים במושגים הכללים "עם", "ארץ" ו"מדינה". חלקו השני מוקדש לדיון במקרה פרטי: עם ישראל, ארץ ישראל, מדינת ישראל - על הבעיות המיוחדות שהוא מעורר. כל ההרצאות כולן מובילות אל שאלה נוקבת - שפרופ´ ליבוביץ שב ומעלה על סדר-היום הציבורי - באשר לדמותו של העם היהודי ותוכנה של היהדות כיום, ומכאן - באשר לגורלה בעתיד....

14.
ספר זה הוא ההד של סידרת שיחות מרתקת שהיתה ברדיו. המשתתפים, פרופ` ישעיהו ליבוביץ ופרופ` יוסף אגסי, נחלקו ביניהם כמעט בכל נושא או שאלה שבהם דנו. המחלוקת התמקדה סביב תפישת העולם ואופי הדיון: בכל מקום בו ראה פרופ` ליבוביץ דיכוטומיה, מצא פרופ` אגסי דירוג. בעוד ליבוביץ ראה הבדל תהומי בין כמות ואיכות, בין רציונלי לאי רציונלי, בין מדע לערכים ובין האדם לטבע, מצא אגסי דרגות וקשרים בין כל אלה. חרף הדעות השונות היתה הסכמה על יסודות המחלוקת, והדיאלוג שביניהם היה שוטף ונוקב נדונו שאלות יסוד בפילוסופיה, במדע ובפילוסופיה של המדע. ספרון קטן זה הוא בחזקת מעט המחזיק את המרובה, וכל קורא משכיל ימצא בו כר נרחב לידע והנאה צרופה מהנאמר....

15.
ספר זה הוא פריה של סדרת שיחות מרתקת שהתקיימה לפני למעלה מעשור בין פרופ` ישעיהו ליבוביץ המנוח לבין פרופ` אבי רביצקי. פרופ` רביצקי שוחח אז עם פרופ` ליבוביץ על משנתו והגותו הדתית והפוליטית, ניסה להקשות קושיות, להציג בעיות וסתירות ולהציע חלופות רעיוניות בשלל נושאים שליבוביץ עסק בהם: בריאה ואמונה, תפילה וכוונה, דת ומדינה, הומניזם ועוד. כך נוצר לו שיח מרתק, כאשר ליבוביץ לא רק נשאל ועונה(כהרגלו בראיונות רבים) אלא מתנהל כאן מעין מאבק אינטלקטואלי אשר לעיתים חושף גם פן יצרי המצוי בבסיסו....

16.
ספר זה הוא תיעוד של שיעוריו השבועיים של פרופסור ישעיהיו ליבוביץ´ בשנים 1986-1985, שהתקיימו בבית הכנסת ישורון בירושלים עם תלמידים חברים. בשנה זו עסקו ליבוביץ´ ותלמידיו בספר "רוח חיים": פירוש ר´ חיים מוולוז´ין לפרקי אבות. בדיון מיוחד במינו מפרש ליבוביץ´ את פרקי אבות מבעד לעדשת פרשנותו של ר´ חיים מוולוז´ין, מחשובי תלמידיו של הגאון מווילנא ומייסד מודל הלימוד בישיבות הליטאיות. שאלת קיום התורה ולימוד התורהה "לשמה" לעומת "שלא לשמה" עוברת כחוט השני לכל אורך הספר. ...

17.
תורת ההתפתחות ותורת התורשה (גנטיקה) הם שני המקצועות הגדולים של הביולוגיה התיאורטית המושתתת על הממצאים של הביולוגיה התצפיתית והניסויית. תורת התורשה מבססת לכאורה את תורת ההתפתחות, זו האחרונה נועדה להסביר את עצמם תופעת החיים. אולם במצבו הנוכחי של המחקר הביולוגי אין בהישגים הגדולים של תורת התורשה משום תשובה לבעיות שמציגה תורת ההתפתחות. בעייתיות זו של הביולוגיה בימינו היא הנושא העיקרי של ספר זה. בפרקי הספר דן הפרופ` ישעיהו ליבוביץ בברור המושגים ``חיים``, ``התפתחות``, במושגי היסוד של הגנטיקה החדישה; בסקירת ההתפתחות הביולוגית; בשילובם ההדדי של תורשה והתפתחות בתיאוריות המדעיות השונות של תחומים אלה; בהתחלקות התאים ויצור תאי הרבייה; בכרומוזומים, בגנים ובצופן הגנטי; ובשאלה האם הגנטיקה מסבירה את ההתפתחות?...

18.
19.
20.
רציתי לשאול אותך, פרופ' ליבוביץ... הוא לקט חכם ועשיר של מכתבים אל פרופ' ישעיהו ליבוביץ וממנו, שעוסקים במגוון רחב של נושאים – משמעות החיים, מוסר, מדע, גוף ונפש, אמונה, יהדות, שלום, שלטון ועוד. ישעיהו ליבוביץ היה קול מקורי וייחודי בתרבות הישראלית, ודומה שהוא מוסיף להדהד גם כיום. הגותו בתחומי המדע והיהדות, העם והחברה, נסכה השראה ברבים, והתבטאויותיו האמיצות הסעירו את הציבור הן במישור הדתי והן במישור המדיני. לאחר מותו נמצאו בין כליו אלפי העתקי מכתבים שכתב. ליבוביץ השיב לכולם – מבוגרים וצעירים, אנשים מן השורה ואנשי שם, מלומדים ותלמידים – וכתב להם באורך רוח ובבהירות יוצאת דופן. בספר זה קובצו כמה מן המעניינים והחשובים שבמכתביו, והם שופכים אור הן על אישיותו ועמדותיו והן על החברה שבה חי, פעל ולחם. ...

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
אמונה, היסטוריה וערכים הוא קובץ מאמרים, שיחות והרצאות, פרי פעילות עיונית ופובליציסטית בשנים האחרונות, בעיקר ממלחמת יום הכיפורים ואילך. הקובץ בכללותו הוא המשך לספרו של ליבוביץ "יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל". פרקיו – מהם פולמוסיים, ומתייחסים לדיונים וויכוחים שנתעוררו בעקבות הספר הקודם; ומהם – עיונים בנושאים לגופם של העניינים. העניינים הם: היהודיות – כמציאות החברתית-מדינית האקטואלית של עם זה; היחס בין שני נושאים אלה; ובעיות תרבות ורוח כלל-אנושיות, שבהן חלק ליהדות כאבר של האנושות. קו רעיוני מנחה לכל העיונים הוא ההבחנה בין צרכים ובין ערכים, בין מסקנות הנובעות מראיית המציאות והכפויות על תודעתו של האדם המבין ובין הכרעות הנובעות ממגמותיו ומטרותיו של האדם ומכוונות כלפי המציאות; לשון אחר: בין אמצעים ותכלית....


בלשונו החדה, בדיוק מילותיו, מתאר ישעיהו ליבוביץ את אנשי האמונה האמתיים בהיסטוריה היהודית: אברהם אבינו, איוב, קהלת וכו'... מהם ניתן ללמוד על ... המשך לקרוא
11 אהבו · אהבתי · הגב
שבע שנים של שיחות על פרשת השבוע מאת ישעיהו ליבוביץ' בשנת 1976 במלאת שמונה-עשרה שנה לחידון התנ"ך הציעה רשות השידור לפרופ' ישעיהו ליבוביץ' להע... המשך לקרוא
6 אהבו · אהבתי · הגב
"ערכים אינם עניין של מסקנות, אלא עניין של הכרעות" רצה הגורל ותוך כדי הנקיונות של פסח מצא חברי ספר שהשאלתי לו בעבר הרחוק - "רציתי לשאול אותך... המשך לקרוא
11 אהבו · אהבתי · הגב
קשה לי להחליט איך להתחיל לכתוב את הביקורת הזו, שהיא במידה רבה התכתבות שלי עם ליבוביץ' ברבים, על במת הבלוג. מי שמכיר אותי אישית יודע, שאי... המשך לקרוא
10 אהבו · אהבתי · הגב
אוסף משובח ויעיל של מגוון רחב ועשיר של מכתבים שנשלחו, ממגוון גילאים ואוכלוסיות, לפרופ' ליבוביץ' וממנו במרוצת השנים. קשה שלא להתפעל ולהשת... המשך לקרוא
5 אהבו · אהבתי · הגב
אוסף משובח ויעיל של מגוון רחב ועשיר של מכתבים שנשלחו, ממגוון גילאים ואוכלוסיות, לפרופ' ליבוביץ' במרוצת השנים. קשה שלא להתפעל ולהשתאות אל מ... המשך לקרוא
5 אהבו · אהבתי · הגב

עוד ...
©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ