הוצאת מורן


הספרים של הוצאת מורן

1.
2.
מערך מחסניםמטרות אופרטיביות -------------------------------------------------- 3מערך מחסנים -------------------------------------------------------- 4 * ייעודו של המחסן- 4, * סוגי מחסנים- 4, * לפי חומרים- 4, * לפי סוג אחסון- 6 * לפי סוג מבנה- 6יחידות אריזה ואחסון ------------------------------------------------- 9 * תפקיד האריזה- 9, * תרחישים בנושא אריזה- 11, * חשיבות האריזה- 13, * סוגים של יחידות אריזה ואח...

3.
תוכן הענייניםעברית והבנת הנקרא א' פרק א' -הקורא הטוב, הקורא המיומן.........................8 - 3 בחינת טקסט , פעולות טרום קריאה , טקסטים לתרגול פרק ב' -הכותרת....................................................20 - 9 תפקידי הכותרת , התאמת כותרת לקטע , התאמת כותרת וספור לתמונה פרק ג' -עובדה או דעה או השערה................................ 28 - 21 הבחנה בין עובדה לדיעה , מה בין עוב...

4.
5.
מהציונות ועד הקמת המדינה ציר זמן ----------------------------------------------------------------- 4 * ציר זמן תולדות עם ישראל- 4פרק א'- יהדות אירופה במאה ה-19 ------------------------------ 6 * רקע- 6 * היהודים בצרפת-8 *היהודים בגרמניה- 11 * היהודים ברוסיה-13פרק ב'- היהודים בארצות האיסלם במאה ה- 19 ---------------- 18* רקע- 18 * היהודים בממלכה העות'מאנית- 19 * היהודים בצפון אפריקה- 20 * שנאת היהודי...

6.
מבוא לארגון וניהולפרק א'- מבוא לארגון ----------------------------------------------- 4 * מהו ארגון?- 4, * מטרות הארגון- 5, * סוגי ארגונים ומאפייניהם- 6, * ארגוני המינהל העסקי- 6, * ארגוני המינהל הציבורי- 10, * ארגוני המלכ"ר- 13 * מבנים ארגוניים- 14, * צורות של מבנים ארגוניים- 15, * מבנה על פי מינצברג- 21 * מבנה תלתן- 22, * מבנה מחסנים ותפקודם- 26, * תרבות ארגונית ומרכ...

7.
להיות אזרח במדינת ישראלפרק א'- הכרזת המדינה - מגילת העצמאות ---------------------- 5 * רקע- 5, * הכרזת העצמאות- 6, * מגילת העצמאות- ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית- 8פרק ב'- מדינת ישראל - מדינה יהודית -------------------------- 18 * לאום ומדינות לאום- 18 , * מדינת ישראל-גישות שונות- 19 * מאפיינים של מדינה יהודית- 23 פרק ג'- מדינת ישראל - מדינה דמוקרטית--------------...

8.
9.
עברית והבנת הנקרא ב' פרק א' - טרום קריאה ........................................ 3 - 9 לדעת מה כתוב מבלי לקרוא, ים זה לא פח זבל, ארה"ב מדינה של מדינות... פרק ב' - כותרת ................................................. 10 - 16 כתוב כותרת לכל קטעי הקריאה... פרק ג' - הנושא ................................................. 17 - 18 על מי ועל מה מסופר בקטע..., פרק ד' - הרעיון המרכזי .......................

10.
11.
תוכן עניינים- פסקל אקסל (1 יח"ל)מבוא המחשב - מבנהו ותכונותיו .....................................................מושגי יסוד ..........................................................................יחידות בסיסיות .................................................................... שפת התכנות - פסקל אלגוריתם ............................................................................תרשים זרימה .......................................................................הצגת פתרון בעיות ...

12.
ארגון העבודה במחסןמטרות אופרטיביות ------------------------------------------------- 3 טיפול בהחזרות ------------------------------------------------------- 4 * טיפול בהחזרות- 4, * הסיבות להחזרת טובין לספק- 5, תוצאות ההחזר לארגון- 8תהליך הקבלה ------------------------------------------------------- 11 * שלבים בתהליך הקבלה- 11, * מסמכים בקבלה- 13, * תיעוד הקבלה- 14 * ניתוח תרחישים בתהליך הקבלה- 16קטלוג פריטים ---...

13.
14.
תוכן עניינים- פסקל (1 יח"ל)מבוא המחשב – מבנהו ותכונותיו .....................................................מושגי יסוד .........................................................................יחידות בסיסיות ................................................................... שפת התכנות – פסקל אלגוריתם ...........................................................................תרשים זרימה .....................................................................הצגת פתרון בעיות אלגורי...

15.
תוכן עניינים- חוברת עיוניתתכתובת עסקיתמבוא 3נושא מספר 1 – מתווה המכתב 4-5נושא מספר 2 – עקרונות הכתיבה המינהלית 6-8נושא מספר 3 – ניסוח מסמכים 9-72בקשת מידע 9מסירת מידע 11מכתב לוואי 13הצעת מועמדות 15תשובות להצעת מועמדות 21בקשת חוות דעת 24מסירת חוות דעת 27אישור 33המלצה 37מכתבי בקשה 41תשובות לבקשה 45תלונה 49תשובות לתלונה 53מכתבי...

16.
17.
18.
19.
20.
Contents-בסיסיתUnits PageUnit 1 – ABC + 3-19Unit 2 – Hi, I am Ami 20-24Unit 3 – Job and Occupation 25-29Unit 4 – Restaurant Menu 30-39Unit 5 – Pizza Order Form 40-43Unit 6 – Adjectives 44-50Unit 7 – The Car 51-54Unit 8 – Football We all love it! 55-66Unit 9 – Oriental Singers in Israel 67-70Unit 10 – Britney Spears 71-76Unit 11 – Students Timetable 77-80Unit 12 – TV Guide 81-85Unit 13 – At the Airport 86-94Unit 14 – Countries and Languages 95-97Unit 15 – Cell Phones 98-103Unit 16 – I have it at home. 104-107Unit 17 – Friday Night 10...

21.
22.
23.
שפת התכנות - פסקל תוכניות לדוגמא ............................................................................מבנה תוכנית בשפת פסקל ..............................................................משתנים .....................................................................................הוראות קלט ופלט ........................................................................תרשים זרימה ..............................................................................טבלת מעקב .................................................

24.
25.
ועד הציונות מבוא ------------------------------------------------------------------------------- 3 * תקופות בהיסטוריה של עם ישראל- 3 * ציר זמן - תולדות עם ישראל- 4פרק א'- תקופת המלוכה- בית ראשון ------------------------------------------ 6 * העדויות על תולדות עם ישראל- 8, * הממלכה המאוחדת- 9, מלכות שאול- 9, מלכות דוד- 11, מלכות שלמה- 14, * פילוג הממלכה- ממלכת ישראל ויהודה- 20,*ממלכת יהודה לבדה - 25, חזקיה...

26.


©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ