שולמית שחר

שולמית שחר

סופרת


» רשימות קריאה בהם מופיעים ספריה (51):
צריך להשיג, רוצה לקרוא, היסטוריה כללית, ספרי עיון, אוניברסיטה משודרת, ימי הביניים, לקניה עכשווית, ספרים שאני מתכנן לקרוא, רוצה ליקרוא , ימי הביניים, לקרוא ומהר, עיון, רוצה לקרוא, רוצה לקרוא, בא לי לקרוא ואין ברשותי, ספרי עיון, ספרים לקריאה, היסטוריה, רשימה, עוד ...
1.
סיפור אהבתם של אבלר ואלואיז - מורה ותלמידתו שבאו בברית נישואים הרת אסון ולאחר מכן היו לנזיר ולנזירה - הוא אחד מסיפורי האהבה הגדולים של התרבות המערבית. מאז המאה ה13- תורגם קובץ המכתבים שהשניים החליפו ביניהם, לרוב הלשונות האירופיות והיה מקור השראה למשוררים, סופרים ודרמטורגים. המכתבים, המעוגנים בעולם התרבות של המאה ה12- על בחינותיה השונות והאידיאלים המנוגדים שאפיינו אותה, הינם מקור ראשון במעלה להכרת חיי הדת, הרוח והיצירה הייחודיות לתקופה המכונה בשם ``רנסנס המאה ה12-``. אך המקוריות הפורצת את כבלי השיח ודרכי הביטוי שהיו מקובלות באותה תקופה, עומק הרגש והעוצמה הפיוטית שבמכתבים דיברו אל הדורות הרבים מאז שפורסמו, כפי שהם מדברים גם אל הקורא כיום, והם באים לידי ביטוי בעיקר במכתביה של אלואיז. היו אלה מכתביה שלה שנתנו לאוהבים הסטוריים ממד מיתי. זהו תרגום ראשון לעברית של קובץ המכתבים השלם. המכתבים המוגשים לקורא העברי מתורגמים מן המקור הלאטיני על ידי פרופסור שולמית שחר שאף צירפה מבוא, אחרית דבר והערות....

2.
מה ידוע לנו על ילדים בימי הביניים? כיצד טיפלו בהם, איך דיברו אליהם, מה הם למדו? היו חוקרים שטענו כי החברה באותם ימים לא הכירה בתקופת הילדות כתקופה נפרדת ובעלת חשיבות בחיי האדם. ילדות בימי הביניים חושף עובדות המוכיחות את ההפך ומגלה מציאות מפתיעה, רבת פנים וגוונים. בהסתמך על מקורות מערב-אירופיים רבים ומגוונים, ביניהם ספרי הדרכה, מכתבים ועדויות, דנה המחברת בעמדות בנות התקופה כלפי העמדת צאצאים, תדמית הילד, דרכי הטיפול בתינוק ובפעוט, חינוך אנשי הדת העתידים ובני האצולה החילוניים. הספר בוחן את החיים בימי הביניים מהיבטים שונים של יחסי הורים-ילדים – ממסירות והקרבה ועד לנטישה ורצח. הבנת המציאות המתוארת כאן עשוייה להביא להבנה מעמיקה יותר של הרצף והשינויים בתרבות המערב. יותר מכך, הספר הוא, למעשה, נדבך חשוב בתיאור הכולל של תולדות החינוך ובעמדות ההיסטוריות של עולם המבוגרים כלפי הילד בתרבות המערב. שולמית שחר היא פרופסור להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. היא פרסמה מחקרים בתחום התורה המדינית בימי הביניים, תנועות המינות, קבוצות שוליים ותולדות הנשים בימי הביניים. ספרה המעמד הרביעי, האישה בימי הביניים, יצא לאור בהוצאת "דביר". ...

3.
4.
ההיסטוריון הצרפתי מרק בלוך כתב על ``תוויות בלתי נכונות שבסופו של דבר מטעות אותנו באשר לתכנים``. אין ספק שעצם השם ``ימי הביניים`` שהוצמד לתקופה של כאלף שנים עתירות התפתחויות, שינויים ויצירה הינו בגדר תווית בלתי נכונה המטעה באשר לתכנים. אחר בירור המושג ``ימי הביניים`` דנה הפרופ` שולמית שחר במבחר רעיונות, מוסדות והתפתחויות הסטוריות שמקורם בימי הביניים התיכוניים והמאוחרים אשר הטביעו חותמם על התרבות המערבית. הדיון בנושאים ``תרומתו של הפיאודליזם למשטר התחוקתי``, ``ראשיתן של המדינות האירופיות``, ``מוסדות הנציגים``, ``התפתחות טכנולוגיות``, ``ראשיתן של האוניברסיטות``, ``טוטליטריות דתית``, ``התרבות החצרונית``, ועוד מבהיר הן את האינדיודואליות ההיסטרוית - את הרעיונות, המוסדות וההתפתחויות הנזכרים בהקשר המיוחד של תקופתם - והן את בעיית הרציפות והשינוי בתולדות המערב....

5.
תיחומם של יחידים או של קבוצות בשוליים הינו חלק מתהליך ההגדרה העצמית של החברה. עצם בחירת ``האחר`` וסימונו מלמדת על ההסכמה המשותפת באותה חברה, על ערכיה וחרדותיה הקיומיות. בספר זה דנה המחברת בחלק מקבוצות השוליים במערב אירופה בימי הביניים, כגון מיעוטים דתיים, מיניים, מצורעים, הומוסקסואליים, עניין וקבצנים, זונות ומלווים בריבית. הדיון מתמקד במקורות, בגורמים ובתהליך סימונם כ``אחרים``. ביחס אליהם ובמקומם בעולם הסמלים של התרבות. מיעוט קטן בתוך השוליים זכה לכבוד ואף להערצה מצד החברה. חלק מקבוצות השוליים נסבלו ורק הוגבלו, אחרות הוצאו כליל אל מחוץ לחברה, או נרדפו עד חורמה. בעשורים האחרונים של המאה ה12- מסתמנת הקשחה ביחס לקבוצות השוליים, והרדיפה של קבוצות אלו או אחרות הופכת בהדרגה לדפוס רגיל וממוסד שלא נעלם עוד מהתרבות המערבית גם במאות השנים הבאות. רק הסובלים והנפגעים ממנו החלפו בחלקם, וקבוצות חדשות סומנו והיו ל``אחר``. המתעניין בהיסטוריה של המערב והמתבונן בחברת ימינו אנו ימצאו עניין בספר מרתק זה....

6.
מי הם הצוענים? מאין הגיעו האנשים הללו, כהי העור והמוזרים למראה, אל ארצות אירופה? מה היו עיסוקיהם ומנהגיהם? במה האמינו? כיצד ראו אותם תושבי המקומות שבהם עברו בנדודיהם, וכיצד תפסו הם עצמם את בני אירופה? ספרה של שולמית שחר מצייר בפנינו יריעה רחבה של תולדות הצוענים באירופה המערבית משלהי ימי הביניים ועד העת החדשה. בדומה ליהודים, אך גם בשונה מהם, הצוענים נחשבו תמיד ל"אחרים", כאלה שנוח לטפול עליהם האשמות שונות ומשונות - בעיקר בעיתות מצוקה. הצוענים - עם הנוודים של אירופה שתפו אותי [שליחת קישור לספר בדואר אלקטרוני לחברים באמצעות תוכנת הדואר שלך, ללא טופס] פרופסור שולמית שחר, כלת פרס ישראל, היא מומחית בעלת שם עולמי להיסטוריה של ימי-הביניים. היא עוסקת בעיקר בחקר קבוצות שוליים בחברת המערב. בין ספריה המעמד הרביעי: האישה בימי-הביניים; ילדות בימי-הביניים; חורף העוטה אותנו: זקנה בימי הביניים; נשים בתנועת מינות של ימי-הביניים: אנייס ואיגט הוולדנסיות; מכתבי אבלר ואלואיז וגוף ראשון בשני קולות: האוטוביוגרפיות של גיבר מנוז'ן והרמן היהודי. הצוענים עם הנוודים של אירופה מאת: שולמית שחר, הוצאת הספרים של אוניברסיטת תל אביב בשיתוף הוצאת מפה. עריכה: גיל מיכאלי ומולי מלצר, 161 עמודים, כריכה: רכה, עיצוב העטיפה: סטודיו זה. ...

7.
הוולדנסים (שנקראו גם "עניי ליון") היו אחת מכתות המינות המרכזיות של ימי - הביניים, והיחידה שהאריכה ימים עד העת החדשה. מה היו יחסי המגדר בקהילתם, ומה היה מקומו ומעמדן של הנשים בה, להלכה ולמעשה? האם היה השוויון בין המינים עיקרון אצל הוולדנסים, או שזכויות הנשים בקהילתם הורחבו רק בשל היותם קבוצת שוליים, ששיתוף הפעולה של הנשים היה חיוני לקיומה במחתרת? האם פיתחו הנשים שהשתייכו לכת זהות עצמית בעלת ייחוד? שאלות אלה כמעט לא נידונו בנרטיבים המרכזיים על אודות הוולדנסים. ספר זה מנסה לענות על שאלות אלה ואחרות מתוך השוואה למעמדן של הנשים בתיאולוגיה ובמציאות החיים בכתות אחרות ובכנסייה הקתולית. נקודת מוצא לספר שימש רישום חקירתן של שתי נשים, אנייס ואיגט, בפני בית דין האינקוויזיציה. רישום זה הוא קטע מקור נדיר באופיו, ופירוטו אפשר לשחזר ביוגרפיה חלקית של שתי נשים שבחרו לעלות על המוקד ולא להתכחש לאמונתן. סיפורן של שתי הנשים משתלב הן בתולדות הנשים בכת והן בשאלת עמדתם של האינקוויזטורים כלפי המואשמים במינות - עמדה שהביאה לידי השעיית זהות המגדר של הנשים והגברים בדרך חקירתם, ואף בדרך הוצאתם להורג של אלה מהם שנידונו למוות....

8.
מאיזה גיל נחשבו אנשים לזקנים בחברת ימי הביניים? מה היתה תדמיתו של האדם הזקן ואיזה מקום הוקצה לו בסדר הדברים הסימבולי של התרבות? איזה מקום תפסו האנשים הזקנים במערכת הפוליטית ובמסגרות החברתיות והכלכליות? אילו ציפיות באשר להלך הנפש ואילו ציפיות התנהגותיות מן האדם הזקן? מי אמור היה לדאוג, על פי הנורמה השלטת, לאנשים הזקנים בשכבות החברתיות השונות? ומי אכן דאג? בהסתמך על מגוון רחב של מקורות מערב אירופיים דנה המחברת בבעיות אלה, מגלה עמדות ומציאות מורכבת ומפריכה דעות מקובלות הן באשר לתדמיתם והן באשר למעמדם ומצבם הריאלי של האנשים הזקנים בחברה המערבית בעבר. הכרת יחסה של חברה כלפי הזקנים שבקירבה, מרחיבה ומעמיקה את הבנת אופיה. הכרת עמדותיה ויחסה של חברת ימי הביניים עשויה לתרום הן להארת הייחוד ההסטורי שלה והן להבהרתה של בעיית הרציפות והשינוי בתרבות המערבית מזווית ראייה נוספת. בעקיפין עשויה אולי הכרה זו לתרום אף להבחנה בין האוניברסלי והבלתי משתנה בזיקנה וביחסים בין הדורות, שהינם חלק מן המצב האנושי, לבין מה שהינו תלוי-תרבות ועל כן ניתן לשינוי. שולמית שחר היא פרופסור להיסטוריה באוניברסיטת תל-אביב. היא פרסמה מחקרים בתחום התורה המדינית בימי הביניים, תנועות המינות, קבוצות שוליים ותולדות הנשים בימי הביניים. ספריה: "המעמד הרביעי - האשה בימי הביניים" וילדות בימי הביניים, ראו אור בהוצאת דביר ותורגמו למספר שפות....

9.
10.
סיפור אהבתם של אבלר ואלואיז הוא סיפורם של מורה ותלמידתו בני המאה ה-12 שהתאהבו זה בזה, אך נישואיהם היו הרי אסון ובני הזוג היו לנזיר ונזירה. סיפור אהבתם של בני הזוג הוא אחד מסיפורי האהבה הגדולים של התרבות המערבית....

11.
12.
הספר המיוחס לבעל הבית הפריזאי נכתב בשלהי המאה ה-14. המחבר מציג את עצמו כבורגני קשיש מפריז המחבר מדריך שימושי, לרעייתו בת ה-15. איננו יודעים מי באמת כתב את הספר ואם אכן נועד לנערה אמתית. ייתכן שמדובר בתחבולה ספרותית והבעל הקיש כמו גם רעייתו הצעירה לא היו ולא נבראו. אך בין אם היו ובין אם רק משל היו, מדובר באוצר בלום של מידע על תפיסות עולם ועל חיי היום יום בימי הביניים. המחבר מציע עצות בענייני יראת שמים, ניהול משק הבית והיחס לנחותים, לשווים ולעליונים. בעיקר הוא מציע תמונה מרתקת של היחסים בין המינים ושל חיי נישואים בתקופה שבה נכתב. ...


ספר מאד מעניין שבוחן את הילדות בימי הביניים מכמה בחינות. בהתחלה הספר דן בשלבים שונים של ילדות החל מהריון ולידה ועד גיל 14. ולאחר מכן שולמית ... המשך לקרוא
12 אהבו · אהבתי · הגב
כמה שמחתי להיתקל בספר...וכגודל הציפייה, אודה כי היו לי ציפיות גדולות מאד מהספר (סוף סוף ספר שהוא פרי מחקר של מומחית, שולמית שחר, שחקרה על הע... המשך לקרוא
1 אהבו · אהבתי · הגב
הספר מאד מעניין, כמו, אם נכליל בגסות - כל ספריה של שולמית שחר. ספר נהדר, כולל גם המון עובדות שלדעתי קשורות למגדר, ללמרות שיש לה עוד ספר שעוסו... המשך לקרוא
2 אהבו · אהבתי · הגב
שולמית שחר מתמקדת בעיקר בסקירה העובדות ובמחקר הפופולרי בנושא הצוענים באירופה, ובעצם פותחת לקורא העברי חלון להכרתם. רוב הישראלים מכירי... המשך לקרוא
6 אהבו · אהבתי · הגב
ספרה של שולמית שחר 'הצוענים', נמצא מעבר לתיאורים הרומנטיים אודות עם הנוודים של אירופה. על תצפו שבמהלך קריאתו תשתרכו בדמיונכם בעקבות אורחת ... המשך לקרוא
6 אהבו · אהבתי · הגב

©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ