מרטין בובר

מרטין בובר

סופר


» רשימות קריאה בהם מופיעים ספריו (32):
רוצה לקרוא, יהדות, הגות והיסטוריה יהודית, עדות ישראל למכירה, צריך עיון..., צריך לקרוא, ספרים שאני רוצה לקנות, ספרי עיון לקרוא, רוצה לקרוא, ספרים שאני מתכנן לקרוא, לכשאתפנה אפנה, על הכוונת, אני אקרא מתישהו, רוצה לקרוא אי פעם, נו, רשימה, ליד המיטה, יומן מסע-הספרים שלי., ציונות ויהדות, כללי, ספרים שארצה לקרוא, ספרים שרוצה לקרוא, עוד ...
1.
על רקע בחינתן והארתן של משנות חברתיות שפילסו דרכים לתיקון החברה ועילוי האדם, ומתוך נאמנות להכרתו "שאין הויתנו מוצתא את תיקונה בעצמה אלא במגעו של איש לאיש, בזיקה של אני ואתה זה לזה..." - מתוה מרטין בובר את חזונו החברתי. נתיבות באוטופיה אינו דן ברעיונות מופשטים ותלושים מן המציאות. הדגש מושם על ההגשמה בתאים חברתיים אורגאניים, על יחסי - הגומלין בין תאים אלה ועל הליכודים החברתיים העשויים לצמוח מהם. חזות חברתית שיש בה מזיגה רבת - חיות של תפיסתו היהודית, גישתו הפילוסופית והגותו הסוציאליסטית של אחד יחיד ומיוחד מבין אנשי הרוח שקמו לעמנו במאה העשרים ומיצגה המובהק של היהדות בתרבות המערב....

2.
עולמה הקסום של החסידות, על אורותיה וצלליה, שב לתחייה בסיפור רב-פנים זה. ההוגה הנודע מתגלה כאן כמספר מקורי רב-יכולת המעביר לעיני הקורא גלריה ססגונית של מנהיגי החסידות ותלמידיהם הנתונים במחלוקת קשה, בקשרים עזים של אהבה וקנאה ובציפייה לגאולה, בימי מלחמת נפולאון. נושאו העיקרי של הסיפור- השזור מעשיות-חסידים מרתקות וחדור חכמת-חיים ומטען רגשי נדיר- יש לו משמעות גם לגבי דורנו...

3.
4.
5.
בספר זה עוסק מרטין בובר בתיאור דיוקנו של משה ובחשיפתו כאישיות היסטורית שהשפיעה על התפתחות האמונה הישראלית. בוב חוקר את האפיזודות השונות של חיי משה ואת האגדות והמיתוסים שנרקמו סביבם במקורות. באגדות אלה הוטבעו ``כוח האמונה`` של העם והפך מחיות טבעית לחיות היסטורית, ובהן מתמזגים עצמותו של היחיד ו``חיי הציבור``. בובר משריש את אמונת ישראל בתשתית קדמונית מיתית בה הוא מוצא את ``נשמת היהדות`` ואת מקורות הזיכרון הקיבוצי היהודי. בובר ההוגה והאמן מתגלה בספרו זה גם כחוקר מיומן החוצב לעצמו דרך מיוחדת בחקר פרשני של מסורת ותוך כדי כך מעלה אותן בקנה אחד עם תפיסת עולמו המובהקת. ייחודו של הספר אינו רק בהצגת השורשים המקראיים לקניינה של תרבותנו; פן אחד הוא הפניה לאינדיווידואליות העולה מתוך היות היחיד מושרש בחברת עמו, והפן האחר מתגלם בזכרון הדורות הנחיה כחוויה אישית, ומתווה את דרכו של אדם לקראת תיקון עולם. שתי ההדפסות הראשונות של משה אזלו לפני שנים, ועתה הוא מופיע מחדש בעריכתו של הפרופסור אברהם שפירא, שאף הוסיף מסת מבוא....

6.
כציוני וכאיש רוח התמודד מרטין בובר עם המציאות הסבוכה של דו־הקיום היהודי־ערבי בארץ־ישראל. הוא חיפש דרך המאפשרת לנהוג באחריות הן כלפי הרוח וציווייה והן כלפי ציבור שהיה קשור אליו בתחושה של שותפות גורל. בובר הבין כי דיאלוג בין שני עמים היושבים בארץ אחת, שנועד להביא לדו־קיום של שלום, כרוך בהכרח בפשרות, המבוססות על עיקרון קיומי־מוסרי: מרב ההגשמה העצמית האפשרית במזעור הנזק והעוול לזולת הכרוכים בה. תחזיותיו המדויקות בדבר הסלמת העימות מלמדות כי בובר ניחן במידה גדולה יותר של ראליזם מזה שגילו פוליטיקאים "פרגמטיים". גישתו של בובר, ובעיקר העדפת הממד המוסרי על כל שיקול אידאולוגי ופוליטי, תקפה ועומדת גם היום, והיא עכשווית לחלוטין. ...

7.
מרטין בובר (1965-1878) ליקט וקיבץ במשך עשרות שנים סיפורי חסידים וצדיקים שעברו מדור לדור בעל־פה ובכתב. אור הגנוז הוא אחד האוספים המרכזיים והמקיפים בתחום, וכולל מאות סיפורים ואגדות המובאים לפי סדר דורות הצדיקים בתנועת החסידות. הספר יצא במהדורות רבות, ועתה סודר מחדש ועוטר בידי יוני בן־שלום. אמר רבי אלעזר: אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון – אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. כיוון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים עמד וגנזוֹ מהם. ולמי גנזוֹ? לצדיקים לעתיד לבוא. שאלו החסידים: היכן גנזוֹ? השיבו: בתורה. שאלו: אם כן, כלום לא ימצאו צדיקים משהו מן האור הגנוז כשהם לומדים תורה? השיבו: ימצאו וימצאו. שאלו: אם כן, מה יעשו צדיקים כשימצאו משהו מן האור הגנוז בתורה? השיבו: יגלוהו באורח חייהם. ...

8.
סוגיות מענייני הרוח והמציאות ביצירתו של אחרון האישים האוניברסאליים שקמו בעם היהודי במאה העשרים. במפעלו היוצר של מרטין בובר שנמשך כששים וחמש שנים רצופות, מתמזגים ומתחברים מיטב גילוייה של המחשבה האנושית, ובייחוד זו המערבית, עם ערכי תנועת התחייה שלנו. תיבת התהודות של השם "בובר" מעלה השתמעויות לדיסציפלינות ואופקי דעת מגוונים - איש אחד המהווה בית מדרש רב - תחומי. בקובץ זה נאצרו גבישי הגות וניצוצות יצירה שלו מזמנים שונים. חלקם טרם ראו אור בעברית וחלקם לא נכללו עד כה בכתביו המקובצים בעברית ובשפות אחרות. בובר התמודד, לכל אורך הביוגראפיה הרוחנית שלו, עם שאלות קיומיות של היחיד, מזה, ועם בעיות השעה של ציבורו ועמו, מזה. הוא שרה עם מעקשי הריאליה המדינית, חברתית, חינוכית ודתית בנסותו תמיד "להשיב לרגע לא מתוך הרגע, אלא מתוך העתיד" (כלשונו). פוליטיקה ומוסר, חברה ואמונה, עם ועולם - נדונים כאן הן בזיקותיהם ההדדיות הן מתוך מתחי ניגודים שביניהם....

9.
מרטין בובר הִנו מייצג מובהק של הרוח היהודית בעולם של זמננו, ואחד האישים האוניברסליים המעטים של עידן זה. יצירתו ופעילותו חופפות את תולדות מחשבת ישראל ואת מאבקיו הקיומיים של עמנו מאז ראשית המאה העשרים ועד אמצע שנות השישים. הספר "בין עם לארצו", אחת מפניני הגותו, מוארים עיקרי תולדותיו של רעיון, משורשיו במקרא ועד מגבשיו במפעל התחייה שלנו. באמצעות עיוניו הבהירים מתאפשר לנו לשחזר מתחים שבין מדרש למעשה ובין סמליות מופשטת למציאות ארצית, שליוו את ההיסטוריה היהודית עד שנתלכדו הקטבים במעשה ההגשמה הציוני. ...

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

הספר נסוב על מערכות היחסים בין החצרות החסידיות של לפני 200 שנה, ובעיקר בין החוזה מלובלין ליהודי הקדוש מפשיסחא, תוך התרכזות במחלוקת כיצד להת... המשך לקרוא
2 אהבו · אהבתי · הגב
רוצים לטעום את טעם חצרות החסידות ,הווי יהודי בעיירה הגלותית תקראו ... המשך לקרוא
1 אהבו · אהבתי · הגב
הסיפורים בעולם החרדי מתחלקים לשלושה: 1)מעשה שהיה באמת 2)מעשה שלא היה 3)המעשה שהיה לא היה ולא נברא בספרו זה של בובר יש הרבה מכל הסוגים. נח... המשך לקרוא
אחד הספרים החשובים ביותר לכל אדם שנושא הקיום-המשותף בארץ הזו יקר לליבו.... המשך לקרוא
מרטין בובר אסף בספר זה סיפורי חסידים . במבט ראשון נראה כאילו אין לסיפורים הללו מן המשותף אך בקריאה מעמיקה מתגלה כי בובר אסף יחדיו סיפורים ... המשך לקרוא

©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ