יוסף גורי

יוסף גורי

סופר


1.
12 שבועות ברשימת רבי המכר, למעלה מ-10,000איש כבר קראו והתמוגגו!
הספר הוא קובץ ברכות וקללות, ראשון מסוגו במילונאות יידיש המיוחד לסוגה פולקלורית זו, שהיא מפותחת מאוד ביידיש. המילון מכיל 200 ברכות וכ-450 קללות עממיות. הביטויים מסודרים בסדר האל"ף-בי"ת, וליד כל ביטוי ניתן מקבילו בעברית, באנגלית וברוסית; לנוחות הקוראים שאינם שולטים ביידיש די הצורך, אבל מעוניינים להכיר את התמונה הגלומה בברכה או בקללה - מובא גם תרגומו המילולי של הביטוי בעברית ובאנגלית. בנספחים מובאות רשימות של הביטויים המקבילים עם הפניות לביטויים ביידיש, ויש גם מפתח נושאים ואמצעי עזר אחרים. המילון מאויר באיורים משעשעים.
המילון מלווה במאמר הכתוב ביידיש, בעברית, באנגלית וברוסית על הברכות והקללות ביידיש, שעד כה כמעט לא זכו לדיון. סוגה זו בפולקלור היהודי מעידה על דמיונם הפורה של דוברי יידיש ועל ההומור השנון שלהם.
הספר מיועד ללומדי יידיש, למתרגמים מיידיש לעברית, לאנגלית ולרוסית, לחוקרי שפת יידיש, לחוקרים בתחום הבלשנות ההשוואתית וכן לאוהבי יידיש בכללם....

2.
אחרי רב המכר "שנשמע בשורות טובות - ברכות וקללות ביידיש" 500 פתגמים ביידיש. 'אויפן שפיץ צונג - על קצה הלשון' מיועד לאוהבי תרבות ישראל וחובבי שפת היידיש. הומור וחכמת חיים כפי שבאים לידי ביטוי בפולקלור של עמי מזרח אירופה ובקרב דוברי שפת היידיש.
הרכבם של פתגמי יידיש התגבש במשך מאות שנים. מקורותיהם הם התנ"ך, התלמוד, הפולקלור של עמי מזרח אירופה וגרמניה. אבל יש גם פתגמים שנוצרו בקרב דוברי יידיש עצמם. אלה הם המעניינים ביותר, משום שהם משקפים את ניסיון החיים ואת הפילוסופיה העממית של היהודים האשכנזים.
לפתגמים שבקובץ צורפו מקבילותיהם בעברית, אנגלית ורוסית וכן תרגום מילולי של פתגמי יידיש לשפות אלה. במילון כלולות גם רשימות אלפביתיות של המקבילות, וכך הקובץ הופך לדו-סטרי: יידיש-עברית, אנגלית ורוסית, ובכיוון ההפוך: עברית-יידיש, אנגלית-יידיש, רוסית-יידיש. במילון ישנם גם מפתחות מועילים נוספים.
הפולקלור של יהודי מזרח אירופה מצטיין בהומור מתוחכם, ודבר זה משתקף גם בפתגמים שלו. לפי מפתח הנושאים שבמילון ניתן לגלות פתגמים אלה (הנושא " הומור וסאטירה").
היידיש הטביעה את חותמה על תחומים שונים של העברית החדשה, המודרנית, לרבות על פתגמיה. לדוגמה: צום רבֿ וועט מען ניט גיין ] לא נלך לרב; אַ גאַסט אויף אַ ווײַל זעט אויף אַ מײַל ] אורח לרגע רואה כל פגע; ווער עס האָט די מאה האָט די דעה ] בעל המאה הוא בעל הדעה.
"על קצה הלשון" נושא אופי מדעי ופופולארי כאחד. הוא מיועד הן לחוקרי הפולקלור והלשון והן ללומדי יידיש באוניברסיטאות, בבתי הספר ובחוגים למיניהם, למתרגמים מיידיש לעברית, אנגלית ורוסית ולמתרגמים משפות אלה ליידיש וכן לכל אוהבי יידיש ופתגמיה.

ספרו של ד"ר יוסף גורי הוא הראשון מסוגו במילונאות יידיש ומשלים סדרה של מילונים שהמחבר הקדיש למטבעות הלשון המגוונים של יידיש....

3.
10,000 איש כבר קראו והתמוגגו! לאמיר הערן גוטע בשורות - שנשמע בשורות טובות - ברכות וקללות ביידיש הוא קובץ ראשון מסוגו המיוחד לפולקלור המפותח מאוד בשפה זו והמעיד על דמיונם הפורה של דוברי יידיש ועל ההומור השנון שלהם. הספר מכיל מאות ברכות וקללות עממיות המעוטרות באיורים משעשעים. הביטויים מסודרים בסדר האלף-בית, וליד כל אחד מהם הביטוי המקביל לו בעברית, באנגלית וברוסית. למען הקוראים המעוניינים להכיר את תוכנה של הברכה או הקללה אך אינם שולטים ביידיש די הצורך - מובא תרגום מילולי בעברית, באנגלית וברוסית. הנספחים כוללים רשימות לפי סדר האלף-בית של המקבילות בעברית, באנגלית וברוסית עם הפניות לביטויים ביידיש, וכן מפתח המסודר לפי נושאים. הספר נפתח במאמר על הברכות והקללות ביידיש, שעד כה כמעט לא זכו לדיון. לאמיר הערן גוטע בשורות מיועד לאוהבי הומור יהודי, ללומדי יידיש, למתרגמים מיידיש לעברית, לאנגלית ולרוסית לחוקרי שפת יידיש, לחוקרים בתחום הבלשנות ההשוואתית ולאוהבי יידיש. ד"ר יוסף גורי הוא מורה בכיר בחוג ללימודים רוסיים וסלאוויים. תחומי התעניינותו ומחקריו: תרגום מרוסית לעברית, ומילונאות יידיש, עברית ורוסית. יוסף גורי חיבר מילונים עבריים-רוסיים ורוסיים-עבריים וחקר את השפעתן ההדדית של השפות יידיש, רוסית ועברית....

4.
5.
כולל הסברים ומפתח באנגלית וברוסית. מתאים ללימוד עברית, יידיש, רוסית ואנגלית, לדוברי השפות הנ"ל. 10,000 איש כבר קראו והתמוגגו! לאמיר הערן גוטע בשורות - שנשמע בשורות טובות - ברכות וקללות ביידיש הוא קובץ ראשון מסוגו המיוחד לפולקלור המפותח מאוד בשפה זו והמעיד על דמיונם הפורה של דוברי יידיש ועל ההומור השנון שלהם. הספר מכיל מאות ברכות וקללות עממיות המעוטרות באיורים משעשעים. הביטויים מסודרים בסדר האלף-בית, וליד כל אחד מהם הביטוי המקביל לו בעברית, באנגלית וברוסית. למען הקוראים המעוניינים להכיר את תוכנה של הברכה או הקללה אך אינם שולטים ביידיש די הצורך - מובא תרגום מילולי בעברית, באנגלית וברוסית. הנספחים כוללים רשימות לפי סדר האלף-בית של המקבילות בעברית, באנגלית וברוסית עם הפניות לביטויים ביידיש, וכן מפתח המסודר לפי נושאים. הספר נפתח במאמר על הברכות והקללות ביידיש, שעד כה כמעט לא זכו לדיון. לאמיר הערן גוטע בשורות מיועד לאוהבי הומור יהודי, ללומדי יידיש, למתרגמים מיידיש לעברית, לאנגלית ולרוסית לחוקרי שפת יידיש, לחוקרים בתחום הבלשנות ההשוואתית ולאוהבי יידיש. ד"ר יוסף גורי הוא מורה בכיר בחוג ללימודים רוסיים וסלאוויים. תחומי התעניינותו ומחקריו: תרגום מרוסית לעברית, ומילונאות יידיש, עברית ורוסית. יוסף גורי חיבר מילונים עבריים-רוסיים ורוסיים-עבריים וחקר את השפעתן ההדדית של השפות יידיש, רוסית ועברית....

6.
7.
8.
המילון מכיל אלף ניבים (אידיומים) שכיחים ביידיש. הניבים מסודרים לפי אל"ף-בי"ת, וליד כל ביטוי ניתנות מקבילותיו בעברית, באנגלית וברוסית. רובם המכריע של ניבי יידיש שבמילון הם ביטויים עממיים. עם זאת נכללים בו ניבים שחדרו ליידיש בעקבות מגעים עם לשונות אחרות. המילון מאויר באיורים משעשעים. מטרותיו של המילון: לסייע לדוברי עברית, אנגלית ורוסית מארצות שונות הלומדים יידיש ברמה מתקדמת להבין טקסטים ספרותיים ופובליציסטיים; לתת בידי יודעי יידיש ספר עזר שישמש אותם לבדיקת משמעותם של ניבים שנשכחו מלבם; להיות כלי עזר למתרגמים מיידיש לאנגלית, לעברית ולרוסית; לשמש חומר עזר לחוקרים בתחום הבלשנות ההשוואתית ולחוקרי יידיש ועברית....

9.
10.
2000 בילדערישע אויסדרוקן אין יידיש (2000 מטבעות לשון ביידיש)

"וואָס דארפט אור מער?" הוא מילון של מטבעות לשון שכיחים ביידיש, המדגימים את עושרה ואת ציוריותה של לשון זו. אלפיים הביטויים שבקובץ מסודרים בסדר האל"ף-בי"ת, וליד כל ביטוי ניתן הביטוי המקביל לו בעברית, באנגלית וברוסית וכן תרגום מילולי בעברית. בסוף רשימת הערכים מובא מפתח נושאים, ואחריו רשימות אלפביתיות של הביטויים המקבילים בשלוש השפות עם הפניות למקור ביידיש. המילון מאויר באיורים משעשעים.
זהו מילון ניבי יידיש הראשון מסוגו המכיל ביטויים כה רבים ואף הראשון שבו ניתנו לניבים מקביליהם בשפות האחרות ולא רק תרגום חופשי שלהם. הודות למפתחות המילון הוא גם ניבון בכיוון ההפוך: עברי-יידי, אנגלי-יידי ורוסי-יידי, ואף זאת לראשונה במילונאות יידיש.
המילון נועד ללומדי יידיש, למתרגמים מיידיש ואליה, לחוקרים בתחום הבלשנות המעמתת וכן לכל אוהבי יידיש. ...

11.
12.
13.
14.
15.
מילון מכיל למעלה מאלפיים ניבי היידיש. ניבים אלה באים בליווי מקבילות (תרגומים) בעברית, אנגלית ורוסית. הן מובאות גם בנפרד בסדר אלפביתי, עם הפנייה למקור ביידיש, ועיקרון זה הופך את המילון לדו-סטרי, דו-כיווני. חלק מביטויי היידיש מלווים בהערות אטימולוגיות. מערכת רחבה של מפתחות עוזרת לקורא להתעמק ב"אנטומיה" של צירופי לשון מטפוריים אלה ביידיש. המילון יסייע לקוראי ספרות יידיש להכיר את עולמם הלשוני העשיר של מנדלי מוכר ספרים, שלום עליכם וסופרי יידיש אחרים, שיצירותיהם גדושים בביטויים עממיים. המילון מיועד גם לבלשנים העוסקים בפרזיולוגיה השוואתית ולמתרגמים מיידיש וליידיש....

16.
17.
18.

בעקבות הספר הזה נרשמתי לקורס יידיש! (ונשרתי באמצע מפאת עצלנות גרידא) מדובר בספר חכם, מצחיק ומהנה - פשוט אוצר! מעבר להיותו מצחיק בטירוף (קללו... המשך לקרוא
21 אהבו · אהבתי · הגב

©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ