אליעזר ברקוביץ

אליעזר ברקוביץ

סופר


1.
אליעזר ברקוביץ הוא אחד מהוגי הדעות הבולטים בדור האחרון, אשר נדרש לשאלות מתחום הפילוסופיה היהודית באופן שיטתי ומעמיק. עבודתו החשובה ביותר של ברקוביץ היא חקירת טבעה של המערכת הנורמטיבית היהודית. מפעל זה המשתרע על פני מגוון ספרים ומסות, מציע גישה כוללת למוסר היהודי, המשלבת כבוד להלכה המסורתית כנורמה מחייבת, יחד עם אמונה בעליונות הערכים והחזון של דברי הנביאים. מאמרים על יסודות היהדות מקבץ את כתביו החשובים ביותר של ברקוביץ על מוסר, תיאולוגיה, החוק היהודי, ציונות ושואה....

2.
במשך אלפיים שנה שמר העם היהודי על קיומו וייחודו בעולם שכוח הזרוע שולט בו, והדבר שאפשר לו להתקיים היה כוח האמונה. לפי אליעזר ברקוביץ גורלו של העם היהודי המדבר העמים הוא מדד מתמיד למעמדו המוסרי של העולם: האיכות המוסרית של המעצמות העולמיות נשפטת על פי יחסן אל עמים קטנים, אשר, כמו היהודים, יסוד קיומם וחיותם הוא האמונה ולא החרב....

3.
שלא כהוגים יהודים אחרים בני המאה העשרים, אשר גייסו את המקורות היהודיים הקלאסיים כדי להגן על השקפה מודרניסטית, או כתבו על החוויה הקיומית היהודית בסגנון המגמות הפילוסופיות בנות-זמנם, אליעזר ברקוביץ מלמד זכות על תקפותה של השקפת עולם יהודית מסורתית ומציגה כעמדה עקבית ועצמאית שעומדת מול הזרמים המרכזיים בפילוסופיה המערבית מאז יום וקאנט. בחיבור ´אלוהים, אדם והיסטוריה´, החובק את לוז הגותו של ברקוביץ, נטען כי חולשתה המרכזית של המחשבה המערבית המודרנית היא אי-יכולתה להעמיד בסיס משכנע לעשייה מוסרית. על פי השקפתו של ברקוביץ, ביסודה של האמת המוסרית עומדת הפגנת התעניינות של אלוהים בעולם. "לא הקביעה שאלוהים ישנו היא אבן היסוד של הדת", כותב ברקוביץ, "כי אם הקביעה שאלוהים מתעניין באדם ובעולם; שאלוהים, משברא את העולם הזה, לא נטש אותו והפקירו להסתדר לבדו; שלאלוהים אכפת מבריאתו". מקביעה זו נגזרת חובתו המוסרית של האדם לגלות התעניינות בהיסטוריה האנושית ובהתקדמות האנושית - וזהו התוכן המרכזי של ההתגלות שעליה מושתת הדת, התגלות שבלעדיה, מזהיר ברקוביץ, המוסריות אבודה. אליעזר ברקוביץ (1992-1908) נולד ברומניה ולמד בבית המדרש לרבנים בברלין, שם הוסמך לרבנות בידי הרב יחיאל ויינברג, ובאוניברסיטת ברלין, שהעניקה לו תואר דוקטור לפילוסופיה. הוא היה ראש החוג לפילוסויה במכללה התיאולוגית העברית בשיקגו. בשנת 1975 הוא עלה לארץ, ועד מותו חי בירושלים והמשיך לעסוק בעיון ובכתיבה בשאלות הנוגעות ליהדות ולעם היהודי. הוא כתב תשעה-עשר ספרים, ובהם ´אמונה לאחר השואה´ ו´עמו אנוכי בצרה´, שגם הם ראו אור בהוצאת שלם. מנחם קלנר הוא פרופסור למחשבת ישראל באוניברסיטת חיפה ועמית בכיר במכון לפילוסופיה, מדינה ודת של מרכז שלם, ירושלים. מספריו: ´תורת העיקרים בפילוסופיה היהודית בימי הביניים´ (1991), ן-Maimonides´ Confrontation with Mysticism (2006)...

4.
הספר - ההלכה, כוחה ותפקידה, עוסק בסוגיות המרכזיות בכל הקשור לאפשרות שתתקיים זיקה חיה, בין ההלכה לבין המציאות המודרנית המתחדשת, הפרטית והציבורית. המחבר, בבקיאות רבה ובסגנון רהוט, סוקר את יסודות התורה שבעל פה, בתלמוד ובפוסקים, שמהווים בסיס להלכה מעצבת מציאות. הספר הינו ספר יסוד לכל מי התוהה על היכולת של קהילות ישראל לדורותיהן להתמודד ערכית מתוך חוכמת התורה עם מציאות המשתנה ומתהווה תמיד....

5.
מאבק ההישרדות לא היה המאבק היחיד שקיימו היהודים בימי השואה. לנוכח חוסר האנושיות וההשפלה בגטאות ובמחנות ההשמדה, הם נאבקו לשמור על כבודם האנושי ולקיים את מצוות התורה. ברקוביץ' מדגים ומציג בספרו זה את דרכי המאבק הרוחני של היהודים שומרי המסורת, וטוען כי יהודים אלה גילו אומץ לב וגבורה שאינה פחותה מגבורתם של אלה שלחמו בגרמנים ובעוזריהם עם נשק בידיהם. לפי דבריו, המאבק הרוחני בגרמנים היה מאבק בטומאה המתוכננת והמודעת שטימאו הגרמנים את אנושיותו של האדם. גרמניה הנאצית, כך טוען ברקוביץ', הייתה האלהתה של השטניות. היא הייתה טינוף דתי של כל טהרה ותום. בצדק ראו בה היהודים מרד של "כוחות הטומאה", השתוללות של "בני החושך", הזורעים חורבן ואבדון. נגד כל אלה לחם היהודי המסורתי, שחשש יותר מכל מאובדן גרעין אישיותו כאדם יהודי. מאחר שהיהודים הבינו, לפעמים באורח לא מודע, את טבעו של העימות עם גרמניה הנאצית, הם לא הטילו ספק במפלתה הסופית של גרמניה, ובהישרדותו של עם ישראל, יהא גורלם שלהם אשר יהיה. יהודים רבים סיכנו את חייהם בגטאות ובמחנות כדי לקיים מצוות ולהקפיד בעשייתן מעל ומעבר לדרישות ההלכה ולעיתים אפילו בניגוד לדרישות ההלכה. המחבר שואל, האם באמת צדקו כאשר העזו פנים נגד הגרמנים, וקיימו תפילות בציבור,אפו מצות לפסח וכיוצא באלה, בו בזמן שהתורה מצווה על "ייהרג ואל יעבור", רק בקשר לשלוש מצוות מתוך התרי"ג?? והוא משיב: מעולם לא עמדו העם היהודי והיהדות בפני הסתערות מחץ של מדינה אדירה שאסרה מלחמה על הרוח. על הפרק לא עמדה מצווה זו או מצווה אחרת. הכורת הניף את ידו על עצם צורת החיים שייצג היהודי בתולדות אנוש. הערכים העליונים של הקיום האנושי עצמו, ערכים שהיהדות הגדירה אותם ואישרה את תוקפם בעצם קיומם של היהודים, הועמדו בסכנה. מטרתם ומשאת נפשם של היהודים, שהתעקשו על קיום המצוות בכל תנאי, מבלי להתחשב בסכנה הנשקפת לחייהם, ניתנות להגדרה במילה "איבערלעבן". הכוונה היא להמשיך ולחיות לאחר אובדנם של הצוררים. היהודי המסורתי ביקש להישאר בחיים אך לא בכל מחיר. בוודאי שלא במחיר בגידה במשמעות חייו. ההשתדלות להישאר בחיים בכל מחיר פירושה היה בגידה בכל ערכי אנוש. המחבר מביא דוגמה חיה להשקפתו: בתחילת אביב 1943 נשארו בגטו וארשה שלושה רבנים. המצב בגטו היה לאחר ייאוש. השרידים המעטים מתוך הקהילה בת חצי מיליון נפש ציפו לקץ. מטעם כלשהו נתקפה פתאום הרשות העליונה של הכנסייה הקתולית בווארשה מוסר כליות, והחליטה לעשות מעשה כדי לעזור ליהודים, וביקשה להציל את שלושת רבני וארשה האחרונים. על-פי בקשתו של השליח מטעם הכנסייה התאספו שלושת הרבנים הרב הגאון רבי מנחם זמבה, הארי שבחבורה, הרב שמעון שטוקהאמר, ורבי דוד שפירא, סופר ומרצה, כדי לדון בעניין. הם ישבו ושתקו שעה ארוכה. הפר את הדממה רבי דוד שפירא, הצעיר מבין השלושה, כפי שמחייב הדין כאשר ישנם שלושה דיינים בבית-דין: "אני הצעיר שבכולכם. אין דברי מחיייבים אתכם. גלוי וידוע לפני כולנו, שאין בידינו לעזור לאנשים האלה במאום, אולם בעצם הדבר שהננו עמהם, שלא עזבנו אותם, יש משום עידוד בשבילם. העידוד היחידי. לי אין כוח לעזוב את האנשים האלה". אף מילה לא נאמרה עוד. לאחר זמן יצאו הרבנים מן החדר, והרב זמבה מסר את תשובתם: "אין לנהל שום משא ומתן בעניין זה". הרב זמבה, שקרא להתנגדות מזוינת, נספה במרד גיטו וארשה, הרב שטוקהאמר נספה בטרבלינקה והרב שפירא לבדו נותר בחיים באורח פלא. ברקוביץ' מתווכח בגלוי עם המצדדים בהישרדות בכל מחיר: "לפי השקפתם של אלה המצדדים בהישרדות היו החסידים הצעירים צריכים להציל את חייהם ולעבור ל"צד הארי"... לשם מה אפוא להקריב את חייהם בלא צורך? בעלים ונשים, הורים וילדים, אחים, אחיות, מורים ותלמידים, היו צריכים להינתק אלו מאלו, כדי שאולי יינצלו כמה מהם. רבניה האחרונים של וארשה, דווקא משום שהיו האחרונים, היו צריכים לחשוב על העתיד, משום שאם יישארו בחיים, יוכלו להועיל מאוד ליהודים אחרים שיינצלו. כל האנשים הללו היו טפשים. יהודי גטו אופייניים, שאינם יכולים לפעול ואינם משיגים בשכלם שאפשרויות אחרות להישאר בחיים פתוחות לפניהם..." ברקוביץ' אינו מסכים, כמובן, להשקפה זו וטוען כי אלפי היהודים שסיכנו את חייהם, החמירו עם עצמם מעבר לדרישות ההלכה, וקיימו לפחות שמץ של מסגרת חיים יהודית, הצהירו בבשרם ובדמם כי החיים אינם שווים בכל מחיר, שאין חייהם ראויים במחיר נטישת משמעותם וחילול עצם מהות הווייתם. הם מצאו את הדרך לחיות את החיים בעוצמה עילאית בדרך של הגשמה עצמית עליונה. היהודי שביקש שיכניסו אותו לרשימת ה"סלקציה" כדי שיוכל להצטרף לאחיו שעמד להישלח לאושוויץ לא בזבז את חייו - הוא שמר עליהם, הגן עליהם. וכך אותם מורים בגטאות, שצעדו את צעדיהם האחרונים עם הילדים שהופקדו בידיהם ןחיו בכך את קדושתם ומעלתם של חיי אנוש כולם. החסידים הצעירים שלא נמלטו ל"צד הארי" מפני שלא ראו ערך לחייהם בלי תפילה ולימוד תורה, חשבו באותה השעה על החיים לבדם, על עצם מהות חייהם. לגישה זו וודאי שותף היה הרב יצחק ניסנבוים, שאמר בגיטו וארשה דברים אלה: "זוהי שעה של קידוש החיים ולא של קידוש השם במוות. לפנים דרשו אויבים את הנשמה, והיהודי הקריב את גופו על קידוש השם. עתה הצורר דורש את הגוף היהודי וחובה על היהודי להגן עליו, לשמור חייו." ספר זה מעורר למחשבה, מעלה את הקורא בו לספירות רוחניות ומקנה למעיין בו צלילה לרבדים הרוחניים העמוקים ביותר של ימי השואה. הספר מכיל סיפורים מופלאים על אומץ וגבורה רוחניים. המחבר מנתח את האמונה היהודית לאור ניסיון השואה ודרכו מברר את השוני בין משמעות האמונה במסורת היהודית ומשמעותה בתרבות המערב. כך הוא נותן בידי הקורא את היכולת לחוש את כוחה של האמונה ולהבין הבנה משמעותית יותר את גורלו ההיסטורי של העם היהודי....

6.
7.
8.
PRAISE FOR ELIEZER BERKOVITS "One of the few trully creative and bold voices of contemporary [Judaism] is without any doubt that of Eliezer Berkovits. In his many impressive works Berkovits has donned the respective mantles of philosopher, historian, biblical scholar, religious polemicist, and scholar of Jewish law - all in order to champion his noble understanding of Jewish nationhod and Jewish faith." - Allan L. Nadler, Drew University "Berkovits... trackles dlfficult philosophical and theological questions clearly and concisely, using the wealth of talmudic resources that he controls to clarify and illuminate, and, most impressively, to provide access to the inner dimensions of what Judaism is all about." - Charles Raffel, Yeshiva University ELIEZER BERKOVITS (1908 - 1992) was chairman of the philosophy department at Hebrew Theological College in Chicago, and is today recognized as having been one of the leadling Jewish thinkers of the last century. Essential Essays on Judaism is the first anthology gathering many of Berkovits' most important writings on subjects such as morality, theology, Jewish law, Zionism, and the Holocaust. DAVID HAZONY is Senior Editor of Azure, a journal of Jewish history, politics, and philosophy published in Jerusalem....

9.
10.
שלא כהוגים יהודים אחרים בני המאה העשרים, אשר גייסו את המקורות היהודיים הקלאסיים כדי להגן על השקפה מודרניסטית, או כתבו על החוויה הקיומית היהודית בסגנון המגמות הפילוסופיות בנות-זמנם, אליעזר ברקוביץ מלמד זכות על תקפותה של השקפת עולם יהודית מסורתית ומציגה כעמדה עקבית ועצמאית שעומדת מול הזרמים המרכזיים בפילוסופיה המערבית מאז יום וקאנט.בחיבור 'אלוהים, אדם והיסטוריה', החובק את לוז הגותו של ברקוביץ, נטען כי חולשתה המרכזית של המחשבה המערבית המודרנית היא אי-יכולתה להעמיד בסיס משכנע לעשייה מוסרית. על פי השקפתו של ברקוביץ, ביסודה של האמת המוסרית עומדת הפגנת התעניינות של אלוהים בעולם. "לא הקביעה שאלוהים ישנו היא אבן היסוד של הדת", כותב ברקוביץ, "כי אם הקביעה שאלוהים מתעניין באדם ובעולם; שאלוהים, משברא את העולם הזה, לא נטש אותו והפקירו להסתדר לבדו; שלאלוהים אכפת מבריאתו". מקביעה זו נגזרת חובתו המוסרית של האדם לגלות התעניינות בהיסטוריה האנושית ובהתקדמות האנושית - וזהו התוכן המרכזי של ההתגלות שעליה מושתת הדת, התגלות שבלעדיה, מזהיר ברקוביץ, המוסריות אבודה.אליעזר ברקוביץ (1992-1908) נולד ברומניה ולמד בבית המדרש לרבנים בברלין, שם הוסמך לרבנות בידי הרב יחיאל ויינברג, ובאוניברסיטת ברלין, שהעניקה לו תואר דוקטור לפילוסופיה. הוא היה ראש החוג לפילוסויה במכללה התיאולוגית העברית בשיקגו. בשנת 1975 הוא עלה לארץ, ועד מותו חי בירושלים והמשיך לעסוק בעיון ובכתיבה בשאלות הנוגעות ליהדות ולעם היהודי. הוא כתב תשעה-עשר ספרים, ובהם 'אמונה לאחר השואה' ו'עמו אנוכי בצרה', שגם הם ראו אור בהוצאת שלם.מנחם קלנר הוא פרופסור למחשבת ישראל באוניברסיטת חיפה ועמית בכיר במכון לפילוסופיה, מדינה ודת של מרכז שלם, ירושלים. מספריו: 'תורת העיקרים בפילוסופיה היהודית בימי הביניים' (1991), ן-Maimonides' Confrontation with Mysticism (2006)...

11.
12.
13.

נגשתי ל-"אלוהים, אדם והיסטוריה" בצפייה עצומה. האמנתי שזהו ספר על האדם ולא על אלוהים. מצאתי,לצערי, מקום שליו באמצע. ברקוביץ' בספרו,יכול לעורר... המשך לקרוא
2 אהבו · אהבתי · הגב
הרב פרופ' ברקוביץ כתב את ספרו זה בשנות החמישים, אולם הוא תורגם לעברית רק בשנה האחרונה על ידי הוצאת שלם שנטלו על עצמם להוציא את כתביו לאור. ... המשך לקרוא
4 אהבו · אהבתי · הגב
ללא ספק אחד מהספרים ההגותיים הטובים שקראתי בזמן האחרון. הרב פרופ' ברקוביץ הוא בהחלט ייחודי בנוף ההוגים היהודיים בתקופה האחרונה. הספר הוא ... המשך לקרוא
2 אהבו · אהבתי · הגב
ספר טוב המציג זוית רחבה עלינו בימים שלאחר אותו מאורע. מומלץ.... המשך לקרוא
1 אהבו · אהבתי · הגב
ספר מעולה, מתמודד בצורה עמוקה, עד כמה שניתן, עם הטרגדיה העולמית - השואה ועם היחס שלה לאמונה. המחבר לא מתעסק עם תירוצים כאלה ואחרים, אלא מנסה ... המשך לקרוא
1 אהבו · אהבתי · הגב

©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ