יהודה רימר

יהודה רימר

סופר


1.
2.
יפורה של תנועת ``הבונים`` הוא סיפורם של בני נוער יהודים באמריקה בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים המתלבטים בין תרבות הוריהם, רובם ילידי מזרח אירופה, ובין אורח החיים האמריקני, שלתוכו נולדו, תשובת ``הבונים``: ארץ ישראל! ? המפעל הציוני ? כמופת, כאתגר וכחזון. על יסוד למעלה מ-70 ראיונות אישיים וחומר תיעוד רב, מתאר המחבר, נדבך אחר נדבך, את התפתחותה של תנועת ``הבונים``, ממשמרת צעירה של מפלגה ? לתנועת נוער חלוצית מגשימה בתוך רוב שאנן של 4.5 מיליון יהודי ארה``ב באותה תקופה. מה היו מקורות הצמיחה החברתיים והתרבותיים של התנועה? כיצד השפיעו עליה מאורעות חיצוניים כגון, הפסקת ההגירה ההמונית לארה``ב, השפל הכלכלי הגדול, השואה והקמת מדינת ישראל? אלה כמה משאלות היסוד שהספר עוסק בהן. בתיאור חי סוקר המחבר את הגורמים שפעלו בתנועה: עסקני ``פועלי ציון``, לצד ילידי אמריקה המרדניים (שמתוכם צמחה מנהיגות חדשה) והשליחים מארץ-ישראל, גורמים שביטאו את המגמות השונות ולעתים הסותרות, שהתרוצצו בתנועה והשהביאו בסופו של דבר לגיבוש תנועה בעלת ייחוד. פרק הסיכום בוחן את ``הבונים`` לאור שאלת מהותן של תנועות הנוער, שתפקידן בתנועה הציונית עשה אותן לגורם מרכזי בעיצוב החברה הישראלית ובמאבק על הקיום היהודי בתפוצות. ד``ר יהודה רימר נולד בגרמניה בשנת 1926, הגיע לארה``ב בשנת 1941 ומשם עלה ארצה ב-1949. למד מדעי החברה ב-New York City College. והיסטוריה באוניברסיטת תל אביב שימש חוקר בכיר ביד טבנקין, ובו הקים וניהל את המדור לחקר תנועות הנוער. ספרו פרץ נפתלי ? סוציאל-דמוקרט בשני עולמות, יצא לאור בישראל ובגרמניה. פרסם מאמרים רבים וביקורות ספרים. אף שבנעוריו לא נמנה עם חברי התנועה, מאז 1953 הוא חבר קיבוץ אורים בנגב, שבין חבריו רבים הם יוצאי ``הבונים``....

3.
הסתדרות "החלוץ" בצפון אמריקה הוקמה בשנת 1933 כדי לסייע לנוער יהודי להתכונן להגשמה ציונית, ופעלה עד שנת 1953. בסניפיה שברחבי ארצות-הברית וקנדה למדו הצעירים עברית, רכשו ידע על הארץ ועל תנועת ההתיישבות ועסקו בפעילות גופנית. במספר ערים הוקמו בתי מגורים שיתופיים. גולת הכותרת הייתה חוות ההכשרה, שהכשירו אלפי צעירים לחיי עבודה ושיתוף. חברי החלוץ מצפון אמריקה התיישבו בעשרות יישובים חקלאיים וערים בכל רחבי הארץ. במשך רוב שנות קיומו היה ארגון החלוץ מפעל של ההסתדרות הכללית, ועם הזמן עבר לחסותה של הסוכנות היהודית. לעומת התמיכה שקיבל מהממסד הארץ-ישראלי, יהדות אמריקה ברובה הגדול הסתייגה מפעילותו, וגם הממסד הציוני באמריקה נטה לראות בו ילד בלתי רצוי. חברי הארגון והשליחים הארץ-ישראליים נאבקו קשה כדי להגשים את חזונם בתנאים קשים. מבחינה פנימית, שררו בו יחסים מורכבים, שמקורם מאבקים על עמדות כוח ומשאבים, ויחסים אלו הכבידו לא במעט על פעילותו. למרות זאת הצליח הארגון להעלות ארצה אלפי חלוצים ולסייע בקליטתם. שליחיו וחבריו היו פעילים אף בענייני "ההגנה" בצפון אמריקה, ביניהם הכשרת טייסים, גיוס צוותי אניות המעפילים ורכש. הספר מציג את נסיבות הקמת הארגון ומוסדותיו, המאמצים לבססו ולהרחיבו וחיי החלוצים בחוות ההכשרה. המחבר מתאר את המרכיבים השונים של הארגון, ודן ביחסי הגומלין בין הצעירים האמריקנים, שרובם היו חברי תנועות נוער ציוניות, ובין השליחים מארץ-ישראל. מקום מרכזי מוקדש לפועלם של השליחים האלה, שביניהם היו מטובי החברים בתנועת ההתיישבות העובדת, כפי שמעידים הישגיהם ביישוב ובמדינה. ד"ר יהודה רימר הצטרף לתנועה הציונית ב-1946 לאחר שחרורו מצבא ארה"ב. הוא עלה ארצה בשנת 1949 כחבר גרעין "העולה", הזרוע החלוצית של תנועת הסטודנטים הציונים (איזפא). למד מדעי החברה במכללה העירונית של ניו יורק, ובעל תואר שני ושלישי בהיסטוריה מטעם אוניברסיטת תל אביב. היה שליח לתנועת "הבונים" באוסטרליה, ומילא תפקידים שונים בקיבוצו אורים, בתנועת "איחוד הבונים" העולמית, בתנועה הקיבוצית המאוחדת ובברית התנועה הקיבוצית. הקים וניהל את המדור לחקר תנועות הנוער ביד טבנקין – מרכז מחקרי, רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית, היה חוקר במסגרת זו ומרצה אורח באוניברסיטת בילפלד שבגרמניה....

4.
5.
סיפורה של תנועת "הבונים" הוא סיפורם של בני נוער יהודים באמריקה בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים המתלבטים בין תרבות הוריהם, רובם ילידי מזרח אירופה, ובין אורח החיים האמריקני, שלתוכו נולדו. תשובת "הבונים": ארץ ישראל! - המפעל הציוני - כמופת, כאתגר וכחזון. על יסוד למעלה מ - 70 ראיונות אישיים וחומר תיעודי רב, מתאר המחבר נדבך אחר נדבך, את התפתחותה של תנועת "הבונים", ממשמרת צעירה של מפלגה - לתנועת נוער חלוצית מגשימה בתוך רוב שאנן של 4.5 מליון יהודי ארה"ב באותה תקופה. מה היו מקורות הצמיחה החברתיים והתרבותיים של התנועה? כיצד השפיעו עליה מאורעות חיצוניים כגון, הפסקת ההגירה ההמונית לארה"ב, השפל הכלכלי הגדול, השואה והקמת מדינת ישראל? אלה כמה משאלות היסוד שהספר עוסק בהן. בתיאור חי סוקר המחבר את הגורמים שפעלו בתנועה: עסקני "פועלי ציון", לצד ילידי אמריקה המרדניים (שמתוכם צמחה מנהיגות חדשה) והשליחים מארץ - ישראל, גורמים שביטאו את המגמות השונות ולעתים הסותרות, שהתרוצצו בתנועה ושהביאו בסופו של דבר לגיבוש תנועה בעלת ייחוד. פרק הסיכום בוחן את "הבונים" לאור שאלת מהותן של תנועות הנוער, שתפקידן בתנועה הציונית עשה אותן לגורם מרכזי בעיצוב החברה הישראלית ובמאבק על הקיום היהודי בתפוצות. ד"ר יהודה רימר נולד בגרמניה בשנת 1926, הגיע לארה"ב בשנת 1941 ומשם עלה ארצה ב - 1949. למד מדעי החברה ב - New York City College והיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. שימש חוקר בכיר ביד טבנקין, ובו הקים וניהל את המדור לחקר תנועות הנוער. ספרו פרץ נפתלי - סוציאל - דמוקרט בשני עולמות, יצא לאור בישראל ובגרמניה. פרסם מאמרים רבים וביקורות ספרים. אף שבנעוריו לא נמנה עם חברי התנועה, מאז 1953 הוא חבר קיבוץ אורים בנגב, שבין חבריו רבים הם יוצאי "הבונים"....

6.
7.
8.
378 עמודיםסיפורה של תנועת ``הבונים`` הוא סיפורם של בני נוער יהודים באמריקה בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים המתלבטים בין תרבות הוריהם, רובם ילידי מזרח אירופה, ובין אורח החיים האמריקני, שלתוכו נולדו, תשובת ``הבונים``: ארץ ישראל! – המפעל הציוני – כמופת, כאתגר וכחזון.על יסוד למעלה מ-70 ראיונות אישיים וחומר תיעוד רב, מתאר המחבר, נדבך אחר נדבך, את התפתחותה של תנועת ``הבונים``, ממשמרת צעירה של מפלגה – לתנועת נוער חלוצית מגשימה בתוך רוב שאנן של 4.5 מיליון יהודי ארה``ב באותה תקופה.מה היו מקורות הצמיחה החברתיים והתרבותיים של התנועה? כיצד השפיעו עליה מאורעות חיצוניים כגון, הפסקת ההגירה ההמונית לארה``ב, השפל הכלכלי הגדול, השואה והקמת מדינת ישראל? אלה כמה משאלות היסוד שהספר עוסק בהן.בתיאור חי סוקר המחבר את הגורמים שפעלו בתנועה: עסקני ``פועלי ציון``, לצד ילידי אמריקה המרדניים (שמתוכם צמחה מנהיגות חדשה) והשליחים מארץ-ישראל, גורמים שביטאו את המגמות השונות ולעתים הסותרות, שהתרוצצו בתנועה והשהביאו בסופו של דבר לגיבוש תנועה בעלת ייחוד. פרק הסיכום בוחן את ``הבונים`` לאור שאלת מהותן של תנועות הנוער, שתפקידן בתנועה הציונית עשה אותן לגורם מרכזי בעיצוב החברה הישראלית ובמאבק על הקיום היהודי בתפוצות.ד``ר יהודה רימר נולד בגרמניה בשנת 1926, הגיע לארה``ב בשנת 1941 ומשם עלה ארצה ב-1949. למד מדעי החברה ב-New York City College. והיסטוריה באוניברסיטת תל אביב שימש חוקר בכיר ביד טבנקין, ובו הקים וניהל את המדור לחקר תנועות הנוער. ספרו פרץ נפתלי – סוציאל-דמוקרט בשני עולמות, יצא לאור בישראל ובגרמניה. פרסם מאמרים רבים וביקורות ספרים.אף שבנעוריו לא נמנה עם חברי התנועה, מאז 1953 הוא חבר קיבוץ אורים בנגב, שבין חבריו רבים הם יוצאי ``הבונים``....

9.
10.





©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ