ביקורת ספרותית על מרוקו מאת חיים סעדון
ספר טוב דירוג של ארבעה כוכבים
הביקורת נכתבה ביום רביעי, 23 במרץ, 2011
ע"י אבי פיקאר


יהדות מרוקו היתה התפוצה הגדולה ביותר מחוץ לאירופה ולארה"ב. עד העלייה מברה"מ היו יהודי מרוקו וצאצאיהם העדה הגדולה ביותר בחברה הישראלית. אולם עיקר כניסתם לתודעה הציבורית קשורה פחות לחיים במרקו ויותר למה שקרה בארץ. המרוקאים היו הקבוצה שזוהתה יותר מכל עם המחאה המזרחית (ובעיקר עם שתי ההתפרצויות הגדולות שלה, ואדי סאליב והפנתרים השחורים), עם פוליטיקה עדתית וכמובן עם העלייה לקברי קדושים.
לאור זאת מעשה רב עשה המכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, שהוציא יחד עם משרד חינוך כרך שעוסק ביהדות מרוקו בדורות האחרונים. זהו הכרך השלישי בסדרה על קהילות ישראל במזרח במאות התשע העשרה והעשרים, אחרי הכרכים על תימן ועיראק.
הסיפור של יהודי מרוקו במאתיים השנים האחרונות הוא רב תהפוכות. בראשית התקופה עוד חיים היהודים תחת שלטון מוסלמי. מעמדם המשפטי הוא של בני חסות (ד'ימים), שנאלצו לשלם מס מיוחד וללבוש פרטי לבוש מבדילים. בסוף התקופה רובם כבר לא חיים במרוקו. הם ישראלים, צרפתים, קנדים – תושבי ארצות דמוקרטיות מפותחות ועשירות. גם המעטים מתוכם שנותרו במרוקו נהנים מזכויות אזרח שוות וממעמד כלכלי ופוליטי מבוסס.
ששה ממאמרי הספר, שחוברו על ידי המומחים המרכזיים בתחום, סוקרים את תולדותיהם של יהודי מרוקו באופן כרונולוגי. החל ממאמרו של פרופ' אליעזר בשן על יהודי מרוקו בתקופה הקדם קולוניאלית, דרך סקירת התקופה הקולוניאלית (ד"ר ירון צור) ועד לתיאור חיהם של היהודים במרוקו העצמאית (ד"ר חיים סעדון). שני פרקים עוסקים בקשר עם ישראל (על הציונות והעלייה, שנכתבו גם ע"י סעדון). 13 מאמרים נוספים עוסקים בתחומים ספציפים כגון החינוך, השפה, העיתונות היהודית, הספרות הרבנית, השירה, המוסיקה והתיאטרון. גם מקומם של בתי כנסת, תכשיטים, הלבוש והמטבח לא נפקד. הספר מסכם חלק ניכר מהמחקר שהתבצע עד עכשיו על יהדות מרוקו ומעידה על כך הרשימה הביבליוגרפית המרשימה בסוף הספר. לאורך כל הספר פרוסים תצלומים ואיורים מחכימים ובשולי העמודים ישנה הרחבה על דמויות ומושגים המוזכרים במאמרים. לוח תאריכים מפורט מקל על הקורא את ההבנה וחבל שהוא מופיע בסוף. גם מפתח שמות ומושגים היה עוזר בעבודה רחבת היקף שכזו וחבל שהוא איננו.
בקרב רבים מיוצאי מרוקו קיימת נטייה להאדיר את היחסים הטובים שהתקיימו בין בית המלוכה המרוקאי לבין היהודים, ועקב כך לצייר באור חיובי את גישתה של הלאומיות המרוקאית ליהודים. כך למשל, עורך הסדרה והספר, ד"ר חיים סעדון, מציין בהקדמה את היחסים ההדוקים עם המלך ואת המשך קיומה של הקהילה היהודית לאחר עצמאות מרוקו כאחת מהתופעות המייחדות את יהדות מרוקו. סעדון מדגיש שזהו המקרה היחיד שבו קהילה גדולה המשיכה להתקיים בארץ ערבית מוסלמית גם לאחר הקמת מדינת ישראל ולאחר השחרור מהקולוניאליזם האירופאי. לדבריו, הקהילה המשיכה להתקיים מתוך בחירה, בעידודו של המלך (תחילה מוחמד החמישי ולאחר מכן חסן השני) תוך ייצורה של מערכת יחסים ייחודית. ואכן, יחס בית המלוכה ויחס המרוקאים המוסלמים ליהודים ראוי לבחינה מעמיקה.
תהליך ההתרחקות של היהודים במרוקו מחברת הרוב המוסלמית החל עוד מראשית חדירת ההשפעה האירופאית במאה ה-19. יהודים רבים זכו לחסות של הקונסולים האירופאיים, חסות ששחררה אותם ממעמד הד'מי, מהגבלות שונות ומתשלום מס גולגולת. החסות יצרה תחושת עוינות קשה אצל המוסלמים שראו בפניה לקונסולים האירופאים הבעת אי אמון בממשל המרוקני. כיבושה של מרוקו על ידי צרפת וספרד העמיק עוד יותר את המרחק בין יהודים למוסלמים. היהודים שתפו פעולה עם השלטון החדש וראו בו משחרר בעוד המוסלמים ראו בהשתלטות האירופאית טרגדיה לאומית. במהלך שנות השלטון הקולוניאלי הלכה והעמיקה ההזדהות של היהודים עם צרפת, בעיקר בשל תחושת הביטחון שהביאה עמה הנוכחות הצרפתית. האכזבה הרבה שחשו היהודים עם גילוי פניה האנטישמיות של צרפת בתקופת מלחמת העולם השניה (שלטון וישי) דחפה יהודים מרוקאים רבים, שהזדהו בעבר עם צרפת, לזרועותיו של הרעיון הציוני. בחברה המוסלמית עלתה במקביל ההזדהות עם הרעיון הלאומי ובעידוד ארה"ב הובעה דרישה מפורשת לעצמאות מרוקו. התסיסה האנטי צרפתית הלכה וגברה והשליט המסורתי, הסולטן מוחמד בן יוסוף (לימים המלך מוחמד החמישי), הפך לסמלו של המאבק לעצמאות.
תיאורטית, ההזדהות עם הלאומיות המרוקאית הייתה אופציה פתוחה גם בפני היהודים. התנועה לעצמאות מרוקו ראתה עצמה כלאומיות כוללנית שמאחדת בני קבוצות שונות המתגוררות במרוקו. מבחינה הצהרתית הייתה עמדת הלאומיים שגם היהודים הם חלק מהאומה המרוקאית. אולם המוסלמיות המודגשת בלאומיות המרוקאית וההזדהות עם הליגה הערבית ועם מאבקם של הערבים בא"י הקשו על יהודים להרגיש שייכים להתעוררות לאומית זו. עמדתו ודימויו של הסולטן ביחס ליהודים נעה גם היא בין הקטבים שאפיינו את יחס התנועה הלאומית, פריסת חסות על היהודים מחד והתבטאויות קשות מנגד.
בימי וישי התגבש דימויו של הסולטן כמגן היהודים מאחר שהוא קיבל במילים חמות את פני המשלחת היהודית, שביקשה את חסותו כהגנה מפני החוקים האנטישמים. הפגישה הותירה במשתתפים רושם מעודד. בהזדמנויות רבות הדגיש הסולטן שהיהודים הם בניו. יש הטוענים שהוא לא הסכים לחתום על הצווים האנטי יהודים שהוציא השלטון הצרפתי באותם ימים, אולם דעות החוקרים בנושא חלוקות. תדמית חיובית זו נסדקה עם ההצהרות האנטי ציוניות שהשמיע הסולטן בעת הקמת מדינת ישראל. הצהרות אלה היו הרקע לפוגרום שנערך ביהודים בעיירה אוג'דה ובכפר ג'ראדה ביוני 1948.
מראשיתה של הלאומיות המרוקאית מיעטו היהודים להזדהות איתה. היהודים המקורבים לתרבות המערב נטו לצרפתיות ובמקרים רבים היו גם בעלי נטיות ציוניות. היהודים המסורתיים חשו את היחס המפלה של הרוב המוסלמי המסורתי כלפיהם והם לא שאפו לחיות במדינה שבה גם השלטון המרכזי הוא מוסלמי. זיקתם למסורת היהודית הביאה גם היא לחוסר הזדהות עם הלאומיות המרוקאית ולתמיכה ברעיון של עלייה לישראל.
מראשיתה, הפעילות הציונית במרוקו, כמו בהרבה מארצות האיסלם, נישאה על כתפיהם של יהודים מסורתיים (בניגוד למצב באירופה שבה מרבית הרבנים התנגדו לציונות). בערים רבות במרוקו היו רבנים ראשי האגודות הציוניות. אומנם חלק ניכר מהפעילות הארגונית התבצע על ידי יהודים שהיו משולבים בתרבות המערב, אולם אנשי השורה, ובודאי העולים לארץ אחרי קום המדינה, נמשכו לתנועה הציונית בגללם תפיסתם הדתית. וכך למרות שמבחינה ארגונית לא הייתה הציונות הדתית הכוח המרכזי בתוך החלוקה הפוליטית של הציונים במרוקו, הרי שמבחינה רעיונית, קיימת זיקה רבה בין הציונות של השכבות העממיות במרוקו לבין תפיסתה הרעיונית של הציונות הדתית. ציונים דתיים מא"י שימשו בתפקידים שונים במסגרת פעילות העלייה במרוקו, כמו למשל שמחה אהרוני, שהיה עיתונאי בהצופה ואף שימש כמנכ"ל העיתון, ובמסגרת פעילות במוסד הכין דו"ח מקיף על יהדות מרוקו. בין הפועל המזרחי למפא"י התרחשו מאבקים רבים בהתמודדות על לבם ותמיכתם של העולים ממרוקו.
אהדתם ותמיכתם של יהודי מרוקו בישראל לא ביטלה לחלוטין את אפשרות זיקתם לזהות המרוקאית הלאומית. במחצית שנות החמישים, כאשר הגיעה שעתה של הלאומיות המרוקאית למשול ועזיבת הצרפתים הייתה כבר בלתי נמנעת, החלו יהודים רבים יותר לשקול הזדהות עם הלאומיות המרוקאית. משלחת יהודית הלכה לחלות את פני הסולטן בצרפת, בדרכו לשוב מגלותו, בשלהי 1955. בין המוני המריעים בעת שדרך הסולטן על אדמת מרוקו היו גם יהודים רבים. גם אם יהודים חששו מהצפוי להם תחת שלטונה של האיסתקלאל (העצמאות, המפלגה המרכזית בתנועה הלאומית המרוקאית), הם ראו בסולטן דמות להערצה. אולם את המשלחת היהודית ואת הצהרת השמחה על שובו של הסולטן שפרסמו מנהיגי הקהילות היהודיות, אין לראות רק כביטוי לתמיכה בלאומיות המרוקאית (כפי שמסביר זאת מיכאל אביטבול במאמר הפותח של הכרך) אלא גם כאסטרטגיה של קבוצת מיעוט נוכח העברת השלטון מידי המטיבים הקולוניאליים לידי קבוצת הרוב המקומית.
היו יהודים שחשו הזדהות עם הלאומיות המרוקאית כפי שיהודים צרפתים וגרמנים הזדהו עם התנועות הלאומיות בארצם. אולם שיעורם של אלו היה בטל בשישים לעומת המוני היהודים שהצביעו ברגליהם בעד תנועה לאומית אחרת – הציונות. גל העלייה לישראל, שהתחדש עם החרפת מאבקה של מרוקו לעצמאות ב-1954, הקיף רבבות מיהודי מרוקו. אלמלא ההגבלות הכמותיות והאיכותיות שנקטה בהם ממשלת ישראל (מדיניות העלייה הסלקטיבית) היו עולים בשנתיים שקדמו לעצמאות (1954-1956) 150,000 מתוך 250,000 יהודי מרוקו. בגלל ההגבלות עלו רק 70,000. שמונים אלף יהודים שרצו לעלות והיו ברשימות המתנה במשרדי העלייה נאלצו לוותר על שאיפתם לנוכח איסור העלייה שעליו החליטה ממשלת מרוקו מייד עם קבלת סמכות הנפקת הדרכונים לידיה. עם העצמאות המרוקנית פעילות הסוכנות נאסרה ונציגיה נאלצו לברוח. עלייתם של יהודי מרוקו לישראל עברה לפסים מחתרתיים ורק אלפים בודדים הצליחו לצאת מדי שנה.
בצד התנגדותה של מרוקו העצמאית לעלייה לישראל, באו לידי ביטוי רצונה לשלב את היהודים כחלק אינטגרלי. סביב שולחן הממשלה הוקצה כסא לשר יהודי ומפלגת האיסתקלאל הקימה אגודה בשם 'אלופאק' (ההסכמה) שנועדה לעודד דו קיום יהודי מוסלמי. אולם אפשרות ההשתלבות במדינה החדשה, שקסמה בעיקר לבני השכבות המבוססות (אלה שהיה להם יותר מדי מה להפסיד במקרה של הגירה) הלכה והצטמצמה ומוקדי מתח רבים התקיימו בין יהודים למוסלמים. עבור יוצאי הכפרים ובני הנוער ההגירה ובעיקר העלייה לישראל הסתמנה כאופציה המרכזית לקיום היהודי במרוקו. אולם עד 1961 הייתה העלייה אסורה. רק בשלהי אותה שנה, עקב הסערה שעוררה טביעת האוניה אגוז על 44 נוסעיה ועלייתו של חסן השני לשלטון לאחר פטירת מוחמד החמישי, הותרה יציאת היהודים ממרוקו. במהלך שלוש שנים עזבו את מרוקו כ-90 אלף יהודים, שהיוו 45% מכלל יהודי מרוקו. לאחר מכן המשיכה עזיבה הדרגתית של היהודים את מרוקו ובשנת 1996 נותרו בה 6100 יהודים בלבד.
הדימוי החיובי של יחס בית המלוכה והמדינה המרוקאית ליהודים נכון בהשוואה ליחסן של מדינות ערביות אחרות כמו עיראק או תימן. אולם בחינת השתלשלות האירועים מראה ששאיפותיהם של יהודי מרוקו ושאיפותיהם של בית המלוכה ושל הרוב המוסלמי עמדו בניגוד זה לזה ולא אפשרו את המשך קיומה של הקהילה היהודית הגדולה הזו.
6 קוראים אהבו את הביקורת
אהבת? לחץ לסמן שאהבת
טוקבקים
+ הוסף תגובה
שמעון שלוש (לפני 7 שנים ו-3 חודשים)
כ30 אחוזים ברבר בדקתי וסליחה!
שמעון שלוש (לפני 7 שנים ו-3 חודשים)
מרוקו אינה ארץ ערבית כפי שציינת רק בתחילה. כ60 אחוזים בערך מתושביה הם ברבר,
היו שעלו לפני ועם קום המדינה ולא רק העליות המאסיביות שלאחר קום המדינה - אבל ברור שלא דנת בזה.
מעניין יהייה לעקוב אחר ספר זה. יופי שהבאת ממנו.
נתי ק. (לפני 7 שנים ו-3 חודשים)
סקירה מרתקת!
ליז מאילת:-) (לפני 7 שנים ו-3 חודשים)
כבת להורים יוצאי מרוקו וכילדה שנולדה בחיפה וחוותה את מהומות ואדי סאליב ואת השפעות הקיפוח, הסקירה המקדימה שלך על יהדות מרוקו מחזקת ומאמתת את שאירע לאחר עלייתם ארצה.אשמח אם תקרא את חוות דעתי על הספר: "ואדי סאליב שלי" מאת איתן כהן. ,ותחווה את דעתך המקצועית....תודה !
ליז מאילת:-) (לפני 7 שנים ו-3 חודשים)
סקירה מעניינת ומקיפה מאוד!!

©2006-2018 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ