תולדות תורת הסוד העברית: ימי הביניים  - כרך ח' - חוג המקובלים בגירונה  - תולדות תורת הסוד העברית: ימי הביניים  #8 / יוסף דן

תולדות תורת הסוד העברית: ימי הביניים

כרך ח' - חוג המקובלים בגירונה

יוסף דן

תולדות תורת הסוד העברית: ימי הביניים 8
יצא לאור ע"י הוצאת מרכז זלמן שזר , בשנת 2012, מכיל 490 עמודים, עיון »ספר טוב דירוג של ארבעה כוכבים
4
100% בנים
1 בנים   0 בנות
גיל ממוצע:42
829 התעניינו בספר

תקציר הספר
תולדות תורת הסוד העברית הוא ניסיון ראשון לסקור מזווית ראייה היסטורית את תולדותיה של תורת הסוד העברית. המושג "תורת הסוד" הוא מושג פנימי בתרבות העברית, והוא כולל, בראש ובראשונה, את "מעשה בראשית" – הקוסמוגוניה (מעשה הבריאה) והקוסמולוגיה (מבנה המציאות ומהלכיה) ואת "מעשה מרכבה" – תורת האלוהות, מבנה העולמות העליונים ותורת המלאכים (אנגלולוגיה). לכך יש להוסיף את האסכטולוגיה, האפוקליפטיקה, המשיחיות, המאגיה והדמונולוגיה.

תולדות תורת הסוד העברית סוקר את הנושא בעת העתיקה ובימי הביניים: בעלי הסוד באשכנז ובראשית הקבלה וההתפתחות בדור הזוהר בספרד, בפרובנס ובאיטליה, מתוך תקווה שניתן יהיה להמשיכו עד תקופת הרנסנס והעת החדשה.

תולדות תורת הסוד העברית – ימי הביניים דן בעשרות הרבות של החוגים והיוצרים בתחומי הסוד והמיסטיקה שפעלו מתקופת הגאונים ועד גירוש ספרד.

שתי קבוצות עומדות במרכזו של פרק מעצב זה בתולדות תורת הסוד: בעלי הסוד באשכנז בשלהי המאה הי"ב ובמאה הי"ג ("חסידי אשכנז"), והמקובלים שפעלו בעיקר בספרד, בפרובנס ובאיטליה, למן סוף המאה הי"ב ועד דור הגירוש.

בחוגים אלה נתבססה התפיסה המרובדת של האלוהות – בעיקר תורת הכבוד באשכנז ותורת הספירות האלוהיות בקבלה – העוסקת בכוחות שונים בעולם העליון שעִמם מתקשרת נשמתו של האדם.

יצירותיהם של בעלי הסוד במאות הי"ב והי"ג שימשו תשתית ורקע לתקופת השיא בתולדותיה של תורת הסוד היהודית, שלהי המאה הי"ג וראשית המאה הי"ד, שבה נוצר ספר הזוהר ונקבעו מסלולי התפתחותה של תורת הסוד העברית. הכרך הנוכחי עוסק בחוג המקובלים בגירונה.


תוכן העניינים:

כרך שמיני: חוג המקובלים בגירונה

פרק ראשון: חוג גירונה – דמותו ההיסטורית 9
א. מעמדם של מקובלי גירונה בתרבות זמנם 9
ב. יצירתם הספרותית של מקובלי גירונה 15
ג. הרמב"ן 22
ד. ר' יונה גירונדי 28
ה. המקורות, מקור הסמכות ומעמדה של תורת הסוד 32
ו. השאלה המתודית – יחידת היסוד ההיסטורית 39
פרק שני: הרמב"ם – בעל סוד? מקובל? מיסטיקן? 45
א. סוד ואזוטריקה 45
ב. ההיה הרמב"ם מקובל? 53
ג. היה הרמב"ם מיסטיקן? 61
פרק שלישי: מקובלי גירונה והפולמוס על כתבי הרמב"ם 70
א. בצילו של הנשר הגדול 70
ב. הפולמוס על תורת הרמב"ם 73
ג. הפולמוס וחלקם של מקובלי גירונה במהלכו 76
ד. איגרת הרמב"ן – "בטרם אענה אני שוגג" 79
ה. תורת הקבלה והפולמוס בספר "שער השמים" לר' יעקב בן ששת 85
ו. אגרות הרמב"ן בפרשת הפסילה של משפחתו 92
ז. האם הקבלה היא ריאקציה לרציונאליזם? 98
ח. בין תורת הריבוד באלוהות לתורת הספירות 106
פרק רביעי: משנתו הקבלית של ר' עזרא מגירונה 114
א. פרשנות על דרך הסוד – הקדמת ר' עזרא לפירוש שיר השירים 114
ב. משל ונמשל, נגלה ונסתר 118
ג. סודות מעשה בראשית 122
ד. טעמי המצוות 127
ה. השם המפורש ובעיית ההתגלות – אגרות ר' עזרא לר' אברהם 130
פרק חמישי: אמונה וכפירה במשנתו של ר' עזריאל 141
א. הבורא יש מאין 141
ב. סוגי הכפירה 144
ג. אמונותיהם של המינים 148
ד. דרך האמונה 153
פרק שישי: "שער השואל" לר' עזריאל 160
א. תורת הקבלה ב"דרך השכל" 160
ב. תורת הספירות מחוייבת מכוח ההיגיון 163
ג. תורת הספירות בכתובים ובמדרשים 173
ד. כינויי הספירות בפסוקי המקרא 178
פרק שביעי: האלוהות, העולמות, ההיסטוריה וההתגלות – אגרתו של ר' עזריאל לבורגוס 182
א. האלוהות וכוחותיה 182
ב. האלוהות, האדם והחטא 187
ג. מן החטא אל הגאולה 193
ד. גאולה, נבואה והתעלותו של האדם 196
פרק שמיני: פירושי האגדות לר' עזרא ולר' עזריאל 203
א. אופיו של פירוש האגדות לר' עזרא 203
ב. מעמדם של ספר הבהיר וספר יצירה 206
ג. סוד "אמן" 209
ד. המידות האלוהיות ומעשה בראשית 215
ה. מעשה בראשית בפירוש האגדות 221
ו. האור והמים 226
ז. הנבואה 229
ח. קדמות התורה ומשמעות הזמן 231
פרק תשיעי: פירושי התפילות וסוד הקורבנות 239
א. מעמדו ההיסטורי של פירוש התפילות לר' עזריאל 239
ב. סוד התפילה לר' אברהם חזן 244
ג. דרכי התפילה לר' עזריאל 246
ד. פירוש התפילות לר' יהודה בן יקר 247
ה. פירוש הקדושה לר' עזריאל 248
ו. סוד הקורבנות לר' עזריאל על רקע הפולמוס על הפילוסופיה 250
ז. משמעותו של הקרבן 254
ח. הקרבנות ועולם הספירות האלוהיות 258
ט. תפיסת הדביקות בחוג גירונה – לתולדות המחקר 262
י. סוד הדביקות 267
פרק עשירי: תורת הרע – ר' עזרא, ר' עזריאל והרמב"ן ותורת השמיטות 275
א. סוד עץ הדעת 281
ב. מקור הרע במעשה בראשית 281
ג. הרמב"ן – סמאל, שדים, כשפים ותורת הרע 284
ד. שאלת תורת השמיטות 294
ה. סוד העיבור 298
פרק אחד-עשר: פירושי מקובלי גירונה לספר יצירה 303
א. פירושו של ר' עזרא (או ר' עזריאל) 303
ב. תיאור הספירות והשתלשלותן 310
ג. פירוש ספר יצירה לרמב"ן 317
ד. מערכת הספירות לפי פירוש הרמב"ן 323
פרק שנים עשר: מסודות הרמב"ן בפירושו על התורה 330
א. תפיסת התורה ואופיו של הפירוש 330
ב. התורה ושמות האל 335
ג. תורת הסוד בפירוש התורה 341
ד. מעשה בראשית 342
ה. "נוסח קודם" של פירוש הרמב"ן למעשה בראשית 348
ו. הפולמוס על משמעות השם המפורש 351
ז. ראשית העולם ואחריתו בדרשת הרמב"ן על קהלת 357
ח. הוכחת חידוש העולם בדרשה "תורת ה' תמימה" 361
ט. הקבלה בפירושי הרמב"ן לספר איוב 365
פרק שלושה עשר: האסכטולוגיה – שער הגמול לרמב"ן 371
א. תורת עולם הנשמות 371
ב. שכר ועונש – השלבים בתהליך ומעמדו של הגיהנם 374
ג. שכר הצדיקים בעולם הנשמות 384
ד. יום הדין והעולם הבא 390
ה. התעלות, השגה ודביקות 396
ו. הפולמוס על תחיית המתים 399
ז. חישוב הקץ – פירוש הרמב"ן לספר דניאל 405
פרק ארבעה עשר: סודות מעשה בראשית בדורו של הרמב"ן – ר' יעקב בן ששת, ר' יוסף בן שמואל ור' ברזילי 413
א. ספר משיב דברים נכוחים – הפולמוס נגד המתפלספים 413
ב. מעשה בראשית 418
ג. הבריאה ושאלת החומר הקדמון 424
ד. 'יקוו המים' – הבריאה, הטבע והנס 431
ה. סוד מעשה בראשית ליוסף בן שמואל 436
ו. פירוש הספירות לר' ברזילי מגירונה 441
פרק חמישה עשר: קבלה ומוסר – ספר "האמונה והבטחון" 449
א. החיבור ומעמדו בתולדות תורת הסוד 449
ב. היסודות הקבליים וכוונת התפילה 451
ג. האדם, האלוהות ומשמעות המצוות 459
פרק שישה-עשר: אחרי הרמב"ן 465
קיצורים ביבליוגרפיים כלליים 473
מפתחות 475
א. שמות 475
ב. חיבורים 481
ג. מקומות 487
יוסף דן (סופר על המוקד)
יוסף דן הוא פרופסור (אמריטוס) למחשבת ישראל ובעל הקתדרה לקבלה על שם גרשם שלום באוניברסיטה העברית בירושלים. חתן פרס ישראל במחשבת ישראל לשנת תשנ"ז. לימד באוניברסיטה העברית מאז שנת תשכ"ג. פרסם עשרות ספרים ומאות מאמרים בעברית ובאנגלית בתחומי המיסטיקה היהודית ומחשבת ישראל. שי... המשך לקרוא


©2006-2018 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ