ירון זליכה

ירון זליכה

סופר

פרופ' ירון זליכה, מהכלכלנים המשפיעים בישראל, היה החשב הכללי של מדינת ישראל בשנים 2003 – 2007 , ניהל את התחום הכלכלי בלשכת ראש הממשלה בשנים 1996 – 1998 ,ושימש במגוון תפקידים בכירים במגזר העסקי - בהם ראש האגף לתכנון עסקי ואסטרטגיה בפרטנר תקשורת וסמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי בדרך ארץ הייווייז. כמו כן כיהן זליכה כיו"ר או חבר-דירקטוריון במספר חברות, עמד בראש כמה ועדות ציבוריות חשובות וזכה בשורה של אותות הוקרה על מגוון התפקידים שמילא. כיום הוא מכהן כדיקן הפקולטה למנהל עסקים של הקריה האקדמית אונו וכראש החוג לחשבונאות שלה ובה בעת מנהל את החברה לייעוץ כלכלי שאותה ייסד.
ארבע-מאות המלקות וסרטים אחרים הוא ספרו החמישי, לאחר הגווארדיה השחורה (2008 ), אי וודאות, ציפיות ומדיניות מאקרו לכלית בישראל (2009), שינוי בהרגלי הצריכה (2011 ) ו- The Macroeconomics of .(2013ׁ) Corruption
1.
כל מה שאסור לדעת על שוד הקופה הציבורית • מי קיבל בחינם קרקעות בשווי מיליארדי שקלים? • כיצד קרה שמדינת ישראל עצמה הפכה למעלימת המס הגדולה בארץ? • איך הצליח גוף פרטי להוציא מהמדינה הון עתק בעבור רכוש שרובו היה בבעלותה? • מי נהנה במשך עשרות שנים מהתקשרויות ללא מכרז? • למה ניסתה המדינה לשלם עשרות מיליוני שקלים על אונייה שעמדה לסיים את חייה? • והסיפור המלא מאחורי הניסיון להטות את המכרז להפרטת בנק לאומי "מוטב שתתפטר כבר עתה, כיוון שאין לך כל סיכוי להצליח... מאחר שתקציב המדינה נטו, לפני החזר חובות, הוא כ-200 מיליארד ש"ח ומאחר שיעמדו לרשותך כ-200 ימי עבודה בשנה וכ-12 שעות עבודה ביום, שהם כ-80 מיליון ש"ח לשעה, אל תקיים ישיבה אם השלכותיה פחותות מ-20 מיליון ש"ח." הגווארדיה השחורה הוא עדות מכלי ראשון של מי שכיהן כחשב הכללי של מדינת ישראל במשך למעלה מארבע שנים, תחת שני ראשי ממשלה וארבעה שרי אוצר, על רבות מהפרשות שהסעירו את המדינה, כמו גם על האנשים והשיטות שעומדים מאחורי גזל כספי הציבור. הספר מתאר אחד לאחד, לראשונה במלוא היקפם, את הליקויים, הכשלים, הרשלנות, השחיתות והאדישות שאפיינו את השירות הציבורי והביאו במשך עשרות שנים לבזבוז של מאות מיליארדי שקלים. בתוך כך נחשפים במלוא קלונם המנגנונים והאישים שאיפשרו זאת, ובראשם דווקא אותם "שומרים" שתפקידם היה להגן על הקופה. הגווארדיה השחורה מכניס אותנו אל חדרי החדרים של מקבלי ההחלטות ומביא משם את הקולות והאירועים כפי שהתרחשו בזמן אמת. הספר מפרט את המהלכים והשינויים המבניים שהוביל מי שעמד באחד הצמתים המרכזיים במשק. רפורמות אלה, שהתבצעו בצלם של איומים ולחצים מצד בעלי עניין, חוסכים לאוצר המדינה ולכיסו של כל אזרח עשרה מיליארדי שקלים מדי שנה. ד"ר ירון זליכה היה החשב הכללי של מדינת ישראל בשנים 2007-2003. ב-1996 ניהל את התחום הכלכלי במשרד ראש הממשלה. ב-1998 פנה למגזר הפרטי והיה ראש האגף לתכנון עסקי ואסטרטגיה בחברת התקשורת הסלולרית "פרטנרORANGE ", סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי ב"תבל טלקום" וסמנכ"ל בכיר לכספים ופיתוח עסקי ב"דרך ארץ הייווייז". כיום עומד זליכה, כלכלן ורואה חשבון בהשכלתו, בראש ההתמחות בחשבונאות בפקולטה למנהל עסקים בקריה האקדמית אונו. מילא שורה של תפקידים ציבוריים, בהם חבר בדירקטוריונים של בתי הזיקוק לנפט וקצא"א, חבר בווועדה המייעצת לפיקוח על הבנקים ויושב ראש הוועדות להגברת התחרותיות הבנקאית במגזר הקמעונאי ולהסרת כשלי השוק בענף כרטיסי האשראי. על תפקידיו השונים, ובייחוד על תפקידו כחשב הכללי, שבו חולל מהפכה מקיפה בשיטות הניהול הכספי בממשלה וחשף אי סדרים והעברות כספים בניגוד לחוק בהיקף של מיליארדי שקלים, זכה במגוון אותות הוקרה, בהם אות מנהל הכספים המצטיין של ישראל, אות הנפקת השנה בעולם, אות המופת של תנועת אומ"ץ למינהל תקין....

2.
ספרו של ד"ר זליכה הוא ספר פורץ דרך וחדשני בקונטקסט של המשק הכלכלי הישראלי. הספר עוסק בקשרי הגומלין בין אי הוודאות לבין המדיניות הכלכלית בישראל. זהו ספר מרתק שכתוב בדרכו המיוחדת של המחבר בסוגיה שטרם נידונה במשק הישראלי. חשיבותו של ספר זה נובעת בהיעדר התייחסות של קובעי המדיניות בישראל להשפעתה של אי הוודאות על ניהול המדיניות המאקרו כלכלית בישראל, במיוחד על רקע המשבר הגלובלי הנוכחי והוא יעשיר את קוראיו בנקודת מבט ייחודית על המשק הישראלי. הספר דן במכלול של פרמטרים ונתונים ביחס לצריכה פרטית, השקעה פרטית, צריכה ציבורית, צמיחה, אינפלציה וציפיותיהם של ציבור השחקנים הכלכליים, והקשר של כל אלה למקומה של אי הוודאות בתהליכי קבלת ההחלטות של מדיניות מאקרו כלכלית בישראל. פרופ´ שמואל האוזר דיקן הפקולטה למינהל עסקים בקריה האקדמית אונו ולשעבר הכלכלן הראשי של הרשות לניירות ערך אי ודאות, ציפיות ומדיניות מאקרו כלכלית בישראל ירון זליכה אי הוודאות היא אולי המאפיין היסודי ביותר של אבני הבניין בטבע. אולם, בעוד שאי הוודאות הלכה ותפסה את מקומה התאורטי בתחומי המדע, החברה והרוח השונים כבר לפני עשרות בשנים הרי בתחום מדעי הכלכלה היא נדחקה מעט לאחור. על אף קיומה של ספרות כלכלית ענפה, לוקות סוגיות לא מעטות בחסרים תאורטיים ואמפיריים לא מבוטלים, בפרט בכל הנוגע לתחום המדיניות המאקרו כלכלית. מטרתו של ספר זה היא לתאר באופן מובנה את השפעתה של אי הוודאות על ענפי המאקרו השונים ולהעריך את מיקומה הנדרש בתהליכי קבלת ההחלטות של מדיניות מאקרו כלכלית אופטימלית. החסרים התאורטיים והמעשיים בהסבר מקומה של אי ודאות במשק מודרני והשפעתה על תוצאות מדיניות מאקרו כלכלית מציבים קשיים משמעותיים בפני מקבלי ההחלטות במשקים מערביים בכלל ובמשק הישראלי בפרט. לפיכך, בעוד שהמצע התאורטי שיוצג בפרקי הספר השונים יכלול מודלים הרלוונטים לכל משק באשר הוא, יתמקדו החלקים האמפיריים בנתוני המשק הישראלי. זאת, על מנת שהספר ישמש כלי אופרטיבי בידי מקבלי ההחלטות בישראל ואמצעי לימוד ומחקר באקדמיה הישראלית ובמגזר העסקי. ד"ר ירון זליכה כיהן כחשב הכללי של דמינת ישראל בשנים 2003-2007, ניהל את התחום הכלכלי במשרד ראש הממשלה ושימש במגוון תפקידים בכירים במגזר העסקי. כיום משמש כראש ההתמחות בחשבונאות ב"קריה האקדמית אונו", כיו"ר "קרן קרדיט לישראל" ועוסק במתן ייעוץ לחברות כלכליות רבות. ספרו זה מבוסס הן על המחקרים הושנים שבהם עסק והן על הניסיון הייחודי שצבר בניהול מדיניות מאקרו כלכלית בישראל, הלכה למעשה. הניסיונות, האתגרים, הכישלונות, ההצלחות והלקחים מכל אלה הם העומדים מאחורי כל שורה ושורה בספר זה....

3.
ירון זליכה, מבכירי הכלכלנים בישראל, בוחן בספר זה בחינה מעמיקה, מקורית, רבת אומץ ועוצמה, את המבנה הכלכלי, החברתי והדמוגרפי של המשק הישראלי, מן המסד ועד לטפחות. הוא עורך בירור נוקב של משמעויות הכשלים והעיוותים הרבים מספור בכלכלה ובחברה, ופורשׂ משנה אלטרנטיבית סדוּרה לתיקון מציאות זו. הוא אינו מבקש 'לבכות על חלב שנשפך' וגם לא לשאת קינה על ארבעים השנים האחרונות, בהן לא הצליחה ישראל להשוות את רמת החיים של אזרחיה עם זו של מדינות המערב, אבל הוא קובע כי בשנים אלה שינתה כלכלת ישראל את אופייה וגרמה להרחבת הפערים בינה לבין ארצות המערב, כמו גם בקרב מגזרי האוכלוסייה השונים במדינה עצמה. כל זאת בניגוד למגמה החיובית והיציבה שאפיינה את כלכלת המדינה בחצי יובל השנים הראשונות להקמתה. אין ספק, אומר זליכה, כי משהו עמוק השתבש בדרך שבה עברה המדינה ממשק סוציאליסטי לקפיטליסטי: לא זו בלבד שההכנסה הממוצעת בישראל היא מן הנמוכות במערב, אלא שההכנסה הלאומית נחלקת באופן הלא-שוויוני ביותר, ובה בשעה ההוצאה של משקי הבית היא היקרה ביותר ונעשית רובה ככולה במשק הכי לא-תחרותי במערב. אין תמה אפוא, כי 24.7 אחוזים מהאוכלוסייה (ובכלל זה שלושים ושישה אחוזים מילדי ישראל ולמעלה מעשרים אחוזים מהקשישים במדינה) חיים מתחת לקו העוני - השיעור הגבוה במערב - בשעה שמעמד הביניים הולך ומתקרב בצעדי ענק לרמת החיים המקובלת בקרב עניי המערב. פרופ' ירון זליכה, כלכלן ורואה חשבון, היה החשב הכללי של מדינת ישראל בשנים 2003–2007, ניהל את התחום הכלכלי במשרד ראש הממשלה, היה ראש האגף לתכנון עסקי ואסטרטגיה בחברת 'פרטנר ORANGE ', סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי ב'תבל טלקום' וב'דרך ארץ הייווייז' וכיהן כיו"ר של מספר חברות עסקיות. כיום הוא מכהן כדיקן הפקולטה למִנהל עסקים של הקריה האקדמית אונו וראש החוג לחשבונאות שלה ובה בעת מנהל את חברת הייעוץ וההשקעות הפרטית שייסד. פרופ' זליכה מילא שורה של תפקידים ציבוריים, בהם חבר בדירקטוריונים של 'בתי הזיקוק לנפט' ו'קצא"א', חבר בוועדה המייעצת לפיקוח על הבנקים ויושב ראש הוועדות להגברת התחרותיות הבנקאית במגזר הקמעונאי ולהסרת כשלי השוק בענף כרטיסי האשראי. לאחרונה מונה לעמוד בראש הוועדה הציבורית להגברת התחרותיות בשוק הרכב. על תפקידיו השונים, ובייחוד על תפקידו כחשב הכללי, זכה ירון זליכה במגוון רחב של אותות הוקרה והצטיינות ובכלל זה, בין השאר, אות מנהל הכספים המצטיין של ישראל, אות הנפקת השנה בעולם, אות הוקרה מיוחד של לשכת רואי החשבון, אות המופת של תנועת אומ"ץ למִנהל תקין ואות אביר איכות השלטון בישראל. שינוי בהרגלי הצריכה הוא ספרו השלישי, לאחר הגווארדיה השחורה (2008) שיצא בהוצאת כנרת-זמורה ביתן ו אי וודאות, ציפיות ומדיניות מאקרו כלכלית בישראל (2009), שראה אור בהוצאה משותפת של 'דיונון' והקריה האקדמית אונו. ירון זליכה לא קורא בספרו לשנות את הסדר הכלכלי הקיים, אלא מבקש להצביע על העיוותים שפשו בו ולתקן אותם יובל אלבשן, הארץ ...

4.
פרופ' ירון זליכה מוכר בציבור כאחד הכלכלנים החשובים בישראל, ששימש בעבר - בגיל צעיר מאוד - כחשב הכללי של משרד האוצר. הספר שלפנינו מפנה זרקור אל פָּן פחות ידוע באישיותו של זליכה: הוא איש אשכולות, ספוג בתרבות ובידע, ובקיא מאוד בהיסטוריה של הקולנוע. עיון ראשוני בספר עלול להטעות: זליכה פורשׂ לפני הקורא פנורמה רחבה של סרטים ויוצרים שונים, רובם מהפנתיאון העולמי של הקולנוע. למראית עין נדמה שסדר המאמרים הוא מקרי, או שרירותי. אבל עיון מעמיק יותר מעיד על כך שלמחבר השקפת עולם בהירה ומנומקת, אותה הוא מביא לידי ביטוי באמצעות הסרטים שבחר לכתוב עליהם ובסדר שקבע להם בספר. ירון זליכה הוא חובב קולנוע מושבע. את הסרטים שבחר הוא סוקר ומנתח בהקשר של אמנויות אחרות, כמו ספרות, שירה, תיאטרון, אמנות פלסטית וגם אל מול דיסציפלינות אחרות, כמו פילוסופיה, פיזיקה, פסיכולוגיה, מרקסיזם, פאשיזם, ומקורות עבריים, בהם התנ"ך והתלמוד - כשמעל כל אלה מרחפת רוחו הסוערת של הכותב, שהוא כלכלן בעל עמדה חברתית ברורה, לוחם בשחיתות, חסר פשרות מול יריביו, כשם שהוא אנושי ורחום כלפי הציבור הישראלי הרחב. בספר שלפנינו -ארבע-מאות המלקות וסרטים אחרים - מפליג המחבר אל מחוזות שאינם מקובלים בדרך כלל אצל חוקרי קולנוע ישראלים, ואולי גם זרים. השקפת עולמו החברתית מבצבצת מדי פעם בהתייחסותו לסרטים מסוימים, אבל אהבתו לקולנוע והידע הרחב שלו בתחום זה מאפשרים לו ולקוראים לבחון במבט אחר - לא פעם מפתיע מאוד - סרטים קלאסיים שהם נכסי צאן ברזל של אמנות הקולנוע, ושלכאורה כבר נכתב עליהם כמעט הכול. לפעמים נשזרת בכתיבתו גם נימה אישית, כמו במאמרו על 'הקונפורמיסט' של ברטולוצ'י, שם הוא מדבר בגלוי על היחס הקשה שזכה לו מצד עמיתיו כששימש חשב כללי באוצר, ואינו מסתיר את כעסו ותסכולו על כך שבשל יושרתו האינטלקטואלית קמו לו יריבים, ואפילו אויבים, מכל קצות הקשת הכלכלית–חברתית–פוליטית של המדינה. כאמור, יש היגיון בחוסר הסדר לכאורה של הדברים כפי שהמחבר מעמידם כאן. הוא לא כותב על הסרטים בהתאם לרצף כרונולוגי כלשהו, ואינו מחלק אותם לנושאים וז'אנרים. אדרבא, הוא בורא לנגד עינינו מבנה ליניארי מקורי, המאזכר את מה שמקובל לכנות בעולם הספרות כ'ספרות משווה', ולכאורה מציע כאן 'קולנוע משווה'. נסים דיין [מתוך פתח דבר לספר] פרופ' ירון זליכה, מהכלכלנים המשפיעים בישראל, היה החשב הכללי של מדינת ישראל בשנים 2003 – 2007 , ניהל את התחום הכלכלי בלשכת ראש הממשלה בשנים 1996 – 1998 ,ושימש במגוון תפקידים בכירים במגזר העסקי - בהם ראש האגף לתכנון עסקי ואסטרטגיה בפרטנר תקשורת וסמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי בדרך ארץ הייווייז. כמו כן כיהן זליכה כיו"ר או חבר-דירקטוריון במספר חברות, עמד בראש כמה ועדות ציבוריות חשובות וזכה בשורה של אותות הוקרה על מגוון התפקידים שמילא. כיום הוא מכהן כדיקן הפקולטה למנהל עסקים של הקריה האקדמית אונו וכראש החוג לחשבונאות שלה ובה בעת מנהל את החברה לייעוץ כלכלי שאותה ייסד. ארבע-מאות המלקות וסרטים אחרים הוא ספרו החמישי, לאחר הגווארדיה השחורה (2008 ), אי וודאות, ציפיות ומדיניות מאקרו לכלית בישראל (2009), שינוי בהרגלי הצריכה (2011 ) ו- The Macroeconomics of .(2013ׁ) Corruption בספר זה פותח זליכה צוהר לצד לא מוכר באישיותו ובתחומי התעניינותו, ולכן לא פחות משהספר הוא על קולנוע, הוא גם ספר עליו, על דעותיו, ערכיו ואמונותיו, והכול בקונטקסט של ההוויה הישראלית....


אם נעצום עיניים זה לא יעלם. הכסף שלנו יעלם. מתי נפסיק להתרכז באנשים שמאחורי המילים ונתבונן בפושעים שאנו מרימים לנו למנהיגים?? מדהים אותי... המשך לקרוא
8 אהבו · אהבתי · הגב
האם כסף ציבורי או כסף של כולם, כלומר כסף של אף אחד? פרופ' ירון זליכה התבקש לשוב ע"י שר האוצר בזמנו, נתניהו, ולעבוד תחתיו כחשב הכללי -- האחראי ... המשך לקרוא
2 אהבו · אהבתי · הגב
ספר מעולה של איש אמיץ מעניין ומצחיק. חובה לכל אזרח.... המשך לקרוא

©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ