דב שוורץ

דב שוורץ

סופר


פרופ` דב שוורץ מלמד במחלקה לפילוסופיה יהודית ומשמש כראש היחידה ללימודים בינתחומיים באוניברסיטת בר אילן. בעבר שימש כדיקאן הפקולטה למדעי הרוח , כראש המחלקה לפילוסופיה יהודית וכראש החוג למוסיקה באוניברסיטה זו.
פרופ` שוורץ עוסק שנים רבות בתולדות הרעיונות באופן כללי ומחקר פרטני. עם הישגיו ניתן למנות את אלה:
(א) חקר החוגים בהגות היהודית בימי הביניים: בכתביו ניתן לראשונה מיפוי מקיף לחוגים הפילוסופיים שפעלו בספרד ובפרובנס בשלהי ימי הביניים.
(ב) פרספקטיבות חדשות: בחיבורים אחדים המנתחים את תולדות ההגות היהודית במאות ה-15-10 נטען, כי היסטוריית הרעיונות איננה מתמצה בפירוש היסטורי אחד בלבד. טענה זו נפרסה בתחומי הרעיון המשיחי, הכתיבה האזוטרית והדגם המגי-האסטרלי. בחיבוריו על תחומים אלה הראה שיש להבין באופנים חדשים את התנהלות המחשבה היהודית במשך מאות שנים.
(ג) ההגות הציונית-הדתית: בארבעה ספרים טען שוורץ, כי התופעה הציונית-הדתית ניתנת להבנה מעמיקה רק בהתחשב ביסודות התאולוגיים שעליה היא מושתתת.
(ד) הגותו של הרב יוסף דב סולובייצ`יק: פירוש חדש לפילוסופיה של הרב סולובייצ`יק. כרך ראשון יצא לאור והכרך השני בדפוס.
(ה) פרשנויות לספר הכוזרי. לאחר שיצא לאור פירוש הרב דוד כהן (הרב הנזיר) בעריכתו של שוורץ ראה אור כעת בההדרתו של שוורץ הספר פירוש קדמון על ספר הכוזרי `חשק שלמה לר` שלמה בן יהודה מלוניל`, בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן.

עשרים הספרים ועשרות המחקרים שחיבר שוורץ מראים כי התופעה התרבותית עולה מתוך חקר חוגים רעיוניים רחבים, והיא איננה מתמצה בכתביהם של הוגים בודדים, כפי שהניח המחקר שקדם לו. מחקריו עוררו בזמנו פולמוסים. כיום תלמידים וחוקרים מאמצים גישה זו.

פרופ` שוורץ זכה במספר פרסים :
תשע"ה: פרס א.מ.ת בחקר מחשבת ישראל (משרד ראש הממשלה וקרן א.מ.ן)
תשס"ד: פרס הכט על ספר בתולדות הציונות: 'אתגר ומשבר בחוג הרב קוק' (מוסד הרצל, אוניברסיטת חיפה).
תשס"ב: פרס על הספר הנבחר בתחום מחשבת ישראל (המרכז ע"ש גורן-גולדשטיין, אוניברסיטת בן-גוריון, באר שבע)
תשס"א: פרס על פרסום ספר אקדמי בעל ערך ייחודי: 'סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים' (אוניברסיטת בר-אילן).
תשנ"ט: פרס עמינח על הספר 'אמונה על פרשת דרכים' (קרן מרים ונחמיה עמינח).
» ספרים של דב שוורץ שנקראים עכשיו:

הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק [כרך א - איש ההלכה: דת או הלכה?]
דב שוורץ
1.
מפגש מרתק בין אסטרולוגיה וכישוף מוצג לפנינו בספר זה, החושף כיצד חלחלה המגיה ההרמטית לספרות הפילוסופיה היהודית. התחברות זו של אסטרולוגיה לכישוף עיצבה תפיסה חדשה של עבודת האלוהים, שהטביעה חותמה בפילוסופיה הכללית והיהודית. הספר המקורי שלפנינו, בעודו חוקר את דרכיה הפתלתלות של המגיה האסטרלית, מאיר באור חדש את ההגות היהודית השכלתנית בימי הביניים.הספר מיועד לחוקרי ההגות הכללית, ההגות היהודית, האסטרולוגיה והכישוף, ולכל המתעניין בתחומים אלה בציבור הרחב.פרופ` דב שוורץ הוא ראש המחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר-אילן. פרסם ספרים ומאמרים רבים על ההגות היהודית לדורותיה. ספרו הקודם בהוצאת אוניברסיטת בר אילן הוא: הרעיון המשיחי בהגות היהודית בימי הביניים....

2.
המהפכנות המפליגה של הציונות הדתית, טיפוסי המנהיגות שהצמיחה ומידת התאמתה לעולם המודרני, מתוארים בחלקו הראשון של הספר המציג ניתוח בין - תחומי של התופעה הציונית דתית. החלק השני מתמקד במשנתו הרעיונית של הרב דוד כהן ( "הרב הנזיר"), שנמנה עם ההוגים החשובים של חוג הראי"ה קוק. משנה זו היא ביטוי מרתק לאותו זרם בציונות הדתית שהדגיש את הגורם המשיחי התוסס בפעילותו. במשנה זו ימצא הקורא פרשנות פילוסופית - משיחית מעמיקה למאורעות ההווה. הדיון במשנת הנזיר אף מציג באור חדש את יחסיו המורכבים עם הראי"ה, ומערער על המוסכמות בחקר הגותו של הראי"ה. ספר זה הוא השלישי במניין הספרים על ההגות הציונית הדתית שמפרסם פרופ' דב שוורץ, ראש המחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר - אילן, בהוצאת עם עובד. קדמו לו "אמונה על פרשת דרכים - בין רעיון למעשה בציונות הדתית" (תשנ"ו), "ארץ הממשות והדמיון - מעמדה של ארץ ישראל בהגות הציונית הדתית" (תשנ"ז)....

3.
הספר עוסק במפגש בין השכלתנות הנשענת על החשיבה ההגיונית הצרופה, מחד גיסא, לדמיון המשתעשע בצפיית העתיד, מאידך גיסא. המתח בין הגישה האפוקליפטית לגישה הנטורליסטית בתולדות הרעיון המשיחי בהגות היהודית של ימי הביניים נסקר בהרחבה תוך הישענות על עשרות מקורות בדפוס ובכתבי-יד....

4.
בספר זה סוקר המחבר את תולדות התנועה הציונית - הדתית ואת צמיחת היסודות האידאולוגיים שלה במשך מאה שנות קיומה (החל משנת 1902). הציונות הדתית פילסה את דרכה בשקידה ובהדרגתיות מהשוליים אל המרכז הפוליטי והחברתי ומפסיביות למוקד של השפעה. סיפורה המרתק של התנועה מוצג מתוך ניתוח של סוגיות שונות, כגון לבטי המיסוד הפוליטי, מעמדה ותפקידה של הרבנות הראשית, היחס לערכים סוציאליסטיימ, החינוך הציוני - הדתי וההתיישבות. הדיון ההיסטורי והמדיני בתולדות התנועה משלב גם היבטים רוחניים ואידאולוגיים, ובתוכם נידונות בקצרה הגותם של הרב יצחק יעקב ריינס, הראי"ה קוק, הרב מאיר בר - אילן (ברלין), הרב יהודה ליב מימון (פישמן), משה אונא ואחרים. בסוף הספר מובאת ביבליוגרפיה של מחקרים על הציונות הדתית. פרופ' דב שוורץ הוא דקאן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בר - אילן, רמת - גן. מספריו הקודמים: אתגר ומשבר בחוג הרב קוק (עם עובד, תשס"א); סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים (אוניברסיטת בר - אילן, תשס"ב); אמונה ותבונה (משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשס"א)....

5.
ויכוחים ומחלוקות בסוגיות רעיוניות - דתיות הם חלק בלתי נפרד מתולדות הדת היהודית, נכונים הדברים במיוחד באשר לימי - הביניים, שבהם התגבשה לראשונה המחשבה היהודית השיטתית. החיבור עוקב אחר הוויכוחים שהתגלו בשאלת מקומה של התבונה האנושית בדת היהודית. הוא דן בעמדות האנטי - שכלתניות, שהרחיקו את סמכות התבונה מן הדת היהודית לחלוטין, ובמקביל הוא מנתח עמדות של שכלתנים מובהקים, שכוננו את הדת היהודית על התבונה. הוויכוחים הללו פרצו בכמה מוקדים רעיוניים - טעמי מצוות, משיחיות, מעמדו של המדע, כישוף, אסטרולוגיה ועוד - ואלה נסקרים בפרקי הספר. במובן מסוים מלווים ויכוחים כאלה את הדת היהודית עד עצם היום הזה. הכרת תרבות הוויכוח היהודית של ימי - הביניים חשובה אפוא להבנת אופיה המיוחד של הדת היהודית. פרופ' דב שוורץ הוא ראש המחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר - אילן, רמת - גן. מספריו הקודמים: אסטרולוגיה ומגיה בהגות היהודית בימי הביניים (אוניברסיט בר - אילן, תשנ"ט); הציונות הדתית בין היגיון למשיחיות (עם עובד, תשנ"ט)....

6.
ספר זה עוסק בנושא שלא נחקר עד כה: התשתית הרעיונית הדתית של הציונות הדתית. טיעונו המרכזי הוא, שהוגי הציונות הדתית לא ראו מעולם בתפיסתם צירוף רגיל של דתיות וגישה ציונית. הם סברו, שהיות ציוני דתי משמעו יצירת טיפוס דתי מסוג חדש, המונע על ידי תפיסות תיאולוגיות מובחנות. ההשתיכות למחנה הציוני דתי משמעה לפיכך בחינה מחודשת של המונחים המסורתיים המהותיים ביותר. הציוני הדתי שואל: אמונה מהי? כיצד תוגדר המהות האלוהית? מהן אורחות ההשגחה? ועוד ועוד. חיבור זה טוען על יסוד ניתוח המקורות הרעיוניים של הצינות הדתית, שתנועה זו חתרה לקראת יצירתה של תודעה דתית חדשה. פרופ' דב שוורץ מלמד במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר - אילן שברמת - גן....

7.
הספר שלפנינו בוחן את הכתיבה האזוטרית, כפי שהיא מופיעה ב'תחנות' שונות בהגות היהודית בימי הביניים. המחבר פורס את מגוון האפשרויות והפרשנויות של סוגה זו של כתיבה מצפינה - החל במאה ה12 - (הרמב"ם ור' יהודה הלוי כהוגים המרכזיים, אבן גבירול, אבן עזרא והרלב"ג) עד למאה ה15 - (יוסף אלבו ושם טוב בן יוסף) - מנסה לפענח את פשרה, מטרותיה ופרשנויותיה, ולהציגה כמשקפת את הגות ימי הביניים בכללותה, וכמסייעת להבנתה של הגות זו, מן ההיבט ההיסטורי והרעיוני. הספר מנתח תופעות שונות של כתיבה מצפינה ועומד על הצגת דעות הסותרות זו את זו ועל טכניקות נוספות, כגון מילים מנחות ושימוש בהערות. כתיבה כזו נועדה להצניע את הדעות האמתיות של הכותב, ולטשטש את הדיכוטומיה שבין רעיונות סותרים - כגון האמונה המדעית מול ההתגלות - מחשש לחשיפתן בציבורים מסוימים (הן 'ההמון' חסר ההשכלה, הן תאולוגים ורבנים בעלי עמדה מנוגדת לזו של המחבר). לנוכח מרחב האופקים, חותם המחבר את ספרו בבחינה ביקורתית של עצם האפשרות למחקר היסטורי ופילוסופי אובייקטיבי. הספר מיועד לחוקרים בתחום הפילוסופיה הכללית והיהודית, המסורת היהודית - המדינית, ולכל המתעניין בהגות בכלל, ובהגות היהודית בפרט. פרופ' דב שוורץ הוא ראש המחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר - אילן. פרסם ספרים ומאמרים רבים על ההגות היהודית לדורותיה. ספריו הקודמים שראו אור בהוצאת אוניברסיטת בר - אילן הם : הרעיון המשיחי בהגות היהודית בימי הביניים (1997) ; אסטרולוגיה ומגיה בהגות היהודית בימי הביניים (1999)....

8.
בספר זה נדון השימוש בכישוף המסתמך על האסטרולוגיה ככלי פילוסופי ופרשני בהגות היהודית בימי הביניים. המחבר בוחן את מקומה של המגיה האסטרלית בכתבי הוגים שונים (רמב"ם, חוג הרמב"ן, ר' אברהם סבע ועוד) ובתרבויות שונות (ספרד, ביזנטיון ועוד), ומייחד דיון נרחב למעלתה של ארץ ישראל לאור תפיסות הכישוף האסטרולוגי. סוגיה אחרת, תורת הסגולות, אף היא נפרסת בספר זה, הממשיך במובן מסוים את ספרו הקודם של פרופ' שוורץ, 'אסטרולוגיה ומגיה בהגות היהודית בימי הביניים' (הוצאת אוניברסיטת בר - אילן, תשנ"ט). הספר מיועד לחוקרי ההגות הכללית, ההגות היהודית, האסטרולוגיה והכישוף, ולכל המתעניין בתחומים אלה בציבור הרחב. פרופ' דב שוורץ הוא דקאן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בר - אילן. פרסם ספרים ומאמרים רבים על ההגות היהודית לדורותיה. ספריו הקודמים בהוצאת אוניברסיטת בר - אילן הם: 'הרעיט המשיחי בהגהצ היהודית בימי הביניים' (תשנ"ז) ; 'סתירה והסתרה בהגהצ היהודית בימי הביניים' (תשס"ט....

9.
חיבור המונח כעת לפני הקורא הוא הרביעי במניין הספרים על ההגות הציונית הדתית שמפרסם פרופ` דב שוורץ, ראש המחלקה לפילוספיה באוניברסיטת בר-אילן, בהוצאת עם עובד. בספריו הקודמים הציג המחבר את עמדת חוגו של הראי``ה קוק - ובעיקר הרב חרל``פ, הרב דוד כהן ``הנזיר`` והרב צבי יהודה קוק - לנוכח ההגות הציונית-הדתית בכלל ובסוגיית מעמדה של ארץ-ישראל בפרט. עתה מבקש פרופ` שוורץ למפות ולנתח את התפיסות הפוליטיות והתיאולוגיות שהתרקמו בכתבי אנשי החוג. הספר דן בתהליכים התיאולוגיים והפילוסופיים שהפכו את תלמידי הראי``ה ותלמידי-תלמידיו לחוג פוליטי ורעיוני מגובש. הספרים הקודמים במפעל מקיף זה הם: אמונה על פרשת דרכים - בין רעיון למעשה בציונות הדתית (תשנ``ו); ארץ הממשות והדמיון - מעמדה של ארץ-ישראל בהגות הציונית הדתית (תשנ``ז); הציונות הדתית - בין היגיון למשיחיות (תשנ``ט)....

10.
מהי המשמעות של ארץ - ישראל להוגה הציוני הדתי? האם חתרה ההגות הציונית הדתית ליצירת תפישה רעיונית מגובשת של ארץ הבחירה? החיבור שלפנינו מציג עימות בין שתי גישות: האחת ראתה בארץ הקודש אמצעי ומכשיר לגיבוש הלאומיות היהודית ולהגשמת ההלכה במלאותה, הגישה השנייה טענה שארץ - ישראל היא ישות עצמאית, ורגבי אדמתה הם כיסוי למעמקים אלוהיים סוערים ותוססים. החיבור הנוכחי דן בהשלכות האידיאולוגיות והאקטואליות של שתי הגישות, ויש בו ניתוח של משנות הוגים כהרב ריינס, הראי"ה קוק, הרב צבי יהודה קוק, הרב חרל"פ, הרב סולובייצ'יק, הוגי הקיבוץ הדתי ואחרים. ספר זה הוא השני במניין הספרים על ההגות הציונית הדתית שמפרסם פרופ' דב שוורץ בהוצאת עם עובד. קדם לו "אמונה על פרשת דרכים - בין רעיון למעשה בציונות הדתית" )תשנ"ו(....

11.
12.
ספר זה מפרש את כתבי אדמו``רי חב``ד כמסורת רעיונית רציפה, שלה גוונים והתפתחויות. מעתה ר` שניאור זלמן מליאדי, ר` דובער (`האדמו``ר האמצעי`), ר` מנחם מנדל (`צמח צדק`), ר` שמואל (מהר``ש), ר` שלום בער (רש``ב), ר` יוסף יצחק (ריי``ץ) ור` מנחם מנדל שניאורסון מוצגים כיוצרי מסורת קבלית עיונית. סוגיות מרכזיות בפילוסופיה ובקבלה נבחנות בספר לאור מסורת המחשבה של חב``ד, ותחומים כגון אמונה, בריאה, גאולה ותשובה מוארים בו מתוך ניתוח תרומתם של אדמו``רי חב``ד להם. כמו כן נידונה זיקתה של מחשבת חב``ד להגות הציונית הדתית ולהתרחשויות שלאחר הסתלקות הרבי האחרון. ...

13.
14.
15.
בספר זה רואה אור פירוש מאת ר` מרדכי בן אליעזר כומטינו לספר יסוד מורא לר` אברהם אבן עזרא. פירוש זה התחבר בביזנטיון בשלהי ימי הביניים בידי אחד מחשובי ההוגים באיזור זה. הוא מתמקד בהבהרת דברי אבן עזרא על טעמי המצוות ואגב כך מציג סוגיות דתיות, מדעיות, לשוניות ופרשניות. פרקי המבוא שהקדים מהדיר הפירוש, פרופ` דב שוורץ, עוסקים בפרשנות לאבן עזרא בביזנטיון ובסוגיות פסיכולוגיות ואסטרולוגיות בפירושו של ר` מרדכי כומטינו....

16.
17.
18.
19.
זיקת היהדות למוסיקה היא נושא לשיח ער בשנים האחרונות. התחייה המוסיקלית בציבור הדתי היא אחד הביטויים לכך. ספר זה מציע דיון מחקרי מקיף ראשון במפגש של המוסיקה והיהדות בתחום התאולוגי והפילוסופי. הספר מתחקה על גלגוליו של מוטיב המוסיקה בהגות היהודית לדורותיה. בחלקו הראשון הוא מתאר את הדרך שעשתה המוסיקה ככלי המשרת מטרות דתיות, פסיכולוגיות ותועלתיות עד היותה לתחום בעל ערך עצמאי וסגולי. במקביל נידונות ההערכות השונות שהמוסיקה זכתה להן בהגות היהודית וזיקתו המיוחדת של עם ישראל למוסיקה. בחלק השני נידונים מעמדה ומקומה של המוסיקה בהגות הציונית הדתית. במסגרת זו נבחנת תודעת היצירה של מלחינים דתיים באמצעות כתביהם ודבריהם. הספר העשרים ושישה בסדרת ``פרשנות ותרבות`` בעריכת פרופ` אבי שגיא האדם הוא יש מפרש. בני אדם, יחידים וחברות, מנהלים את חייהם תוך פירוש מתמיד של מעשיהם, ערכיהם, עולמם ומכלול פעילותם. מעשה הפרשנות אינו רק נחלתם של חוקרי תרבות, אלא הוא בראש ובראשונה נחלתו של כל אדם הפועל בעולם והמנסה באופן מתמיד לתת פשר למרחבים השונים שבהם הוא פעיל. הפעילות הפרשנית היא אחד ממאפייניו הבולטים של הקיום האנושי. האדם כיצור חושב אינו מסתפק בעשייה; אדרבה, עשייתו מלווה בהסבר או בהבנה של מעשיו. אמנות הפרשנות משוקעת בדרך כלל בפעילות הפרקטית עצמה, והיא איננה מוארת באורה של התודעה וההכרה השיטתית. ואולם לעתים קרובות נעשית הפרשנות למושא עצמאי; או אז מוסטת תשומת הלב ממרחב הפעילות המעשית אל המרחב התאורטי. מעבר זה מסמן את ראשיתה של העבודה השיטתית המושקעת בפענוח, בניתוח ובתיאור של מרחבי הפעילות האנושיים שבהם מגולמת באופן מובלע פרשנות. העבודה השיטתית הזאת היא עבודתו של התאורטיקן, והיא מציינת את הפיכת הפרשנות המובלעת בפרקטיקה למומנט עצמאי. סדרת הספרים ``פרשנות ותרבות`` עוסקת במומנטים פרשניים. הספרים שייכללו בה עוסקים במרחב הפרשנות על מכלול היבטיו: פרשנות של טקסטים ספרותיים, פילוסופיים, דתיים ואחרים, פרשנות של תרבויות וחברות. סדרת הספרים כולה מתייחדת בניסיון להציע קריאה פרשנית חדשה ומאתגרת....

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
ספר זה, השלישי במניין הכרכים פרי עטו של פרופ' דב שוורץ העוסקים בהגותו של הרב סולובייצ'יק, מוקדש לדיוניו על התפילה. הרב סולובייצ'יק הציג יריעה תודעתית וחווייתית רחבה של התפילה. יריעה זו מתפרסת הן במונחים פנומנולוגיים הן במונחים אקזיסטנציאליסטיים. חוויית התפילה מוליכה את התודעה הדתית מן המשבר הקיומי אל הדבקות באלוהות. העיונים והלבטים בסוגיית התפילה הניעו את הרב סולובייצ'יק לחתור לתובנות ולאופקים חדשים. במוקד הדיון בכרך זה קריאה שיטתית בחיבורי הרב סולובייצ'יק העוסקים בתודעת התפילה. בחלקו הראשון של הכרך מנותח החיבור "עבודה שבלב", ובחלקו השני – המאמר "רעיונות על התפילה" ומאמרים נוספים. הספר מתחקה אחר בניין תודעת התפילה שלב אחר שלב עד לבשלות....

29.
30.
31.
32.
33.
קובץ מאמרים זה עוסק בהיבטים שונים של הגאולה והתשובה, בעיקר מפרספקטיבה פילוסופית. נושא זה העסיק את ההגות היהודית בתקופות שונות. התשובה נתפסה כרכיב בגאולה האישית, והדיונים על הגאולה הציבורית והכלל-עולמית התקשרו לישועת הפרט. דגמים שונים קיימים במחשבת ישראל: לעתים התשובה היא שמובילה לגאולה ולעתים דווקא הגאולה מביאה לתשובה. המאמרים שבקובץ מאירים גישות שונות לתשובה ולגאולה החל בתקופת חז``ל וכלה בהגות יהודית בדורנו, והקורא בהם מוזמן למסע מרתק בתולדות מערכת היחסים הסבוכה שבין תשובה לגאולה. עם ההוגים הנדונים בקובץ נמנים הרמב``ם, ר` יוסף אלבו, המהר``ל מפראג וכן פילוסופים מודרניים של המאה העשרים כמו רוזנצוויג, הרמן כהן, בובר, לוינס ועוד. בצד אלו, מאמרים העוסקים בגישתו הייחודית של הרמב``ם ובהבחנה בין שפתו הרבנית לבין שפתו הפילוסופית, מאמרים על ציונות וגאולה, על החינוך כיסוד לתשובה, ועל העימות בין הנצרות לבין היהדות. מאמר ההקדמה לספר עוסק בתשובה, גאולה והגות במחקריו של פרופ` בנימין גרוס, אשר לו מוגש קובץ מאמרים זה כמנחת שי. פרופ` גרוס הוא ממעצבי המחלקה לפילוסופיה של אוניברסיטת בר-אילן ודקן לשעבר בפקולטה למדעי הרוח. כתביו הרבים מעמידים אותו בשורה הראשונה של המומחים בתחום ההגות היהודית בת זמננו בארץ ובעולם....

34.

פרשה אחת קצרה מפרידה בין "...לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים..." לבין "...ועשית כפרת זהב טהור...ועשית שנים כרבים זהב...ועשה כרוב אחד מקצה מזה ו... המשך לקרוא
8 אהבו · אהבתי · הגב
אמת, אין זה ספר שיעניין את הקורא הממוצע, אבל בכל זאת אכתוב עליו סיקור, כי החלק השני שלו היה ממש טוב, לטעמי לפחות. החלק הראשון של הספר, והפחות... המשך לקרוא
9 אהבו · אהבתי · הגב

©2006-2018 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ