יעקב מלכין

יעקב מלכין

סופר


» ספרים של יעקב מלכין שנקראים עכשיו:

הרצאה הדיון והשכנוע
יעקב מלכין
1.
? יהדות ללא אל - יהדות כתרבות, תנ"ך כספרות הגישה החילונית בספר זה רואה את היהדות כתרבות ומציגה את האלוהים כגיבור ספרותי. גישה זו רואה בתנ"ך את היסוד המשותף לכל ה"יהדויות" שביהדות, לכל מגווני התרבויות העדתיות ולכל הזרמים, הדתיים, ההגותיים, החופשיים והחילוניים, שהתפתחו בהיסטוריה ושבמסגרתן חיים יהודים בישראל ובתפוצות. הספר מצביע על הפלורליזם אשר שרר ביהדות כמאפיין את תרבותו של העם היהודי בכל עידני תולדותיו. זוהי תרבות המיוצגת במכלול של יצירות אמנות וספרות, הגות ואורחות חיים, טקסי חג דתיים וחילוניים, ריטואלים וכללי התנהגות. השיח החילוני ההומניסטי המוצע כאן, שיח הדן ביהדות כתרבותו של העם היהודי, כולל הגדרה מחודשת של מושגי מפתח, כגון: יהדות, חילוניות, דת, הומניזם והומניזציה. הספר מצביע על הדרך לחינוך להפגמת ערכים מוסריים וכלל - אנושיים, לא על ידי הסתגרות וייחוד בדלני, אלא אימוץ ערכים אוניברסליים ופתיחות לתרבויות העולם - וזאת במסגרת התרבות הלאומית היהודית. חלקו השני של הספר דן בספרות התנ"כית מנקודת המבט של ביקורת התרבות. הספרות מייצגת ומשפיעה כאחת. כמו כל ספרות יפה כעולם, מהווה גם ספרות התנ"ך עדות היסטורית למציאות חברתית, רוחנית ותרבותית של גיבוריה ויוצריה בעידן שבו נוצרה ספרות זו. אך ספרות זו מילאה גם תפקיד פעיל ומכונן בהיסטוריה של מגוון התרבויות של העם היהודי, ובייחוד בהתחדשותה של התרבות העברית בישראל במאה ועשרים השנים האחרונות. פרופ' יעקב מלכין (אוניברסיטת תל אבינ) מרצה לאסתטיקה ולרטוריקה של הספרות והקולנוע באוניברסיטת תל אביב (1994 1969 - ), מייסד ומנהל אקדמי של "מית"ר - המכללה ליהדות כתרבות" מ1994 - ועורך כתב העת יהדות חופשית. פרופ' מלכיו שימש כמנהל הרפרסואר בתאטרון "הבימה", היה מייסדם ומנהלם של מרכזי הקהילה בחיפה "בית רוטשילד" ו"בית הגפן - המרכז הערבי - יהודי", ועורך הירחון חינוך מבוגרים. בין ספריו: כמה מאמינים יהודים חילוניים (ספרית פועלים, 2000), ההרצאה, הדיון והשכגוע (מסדה, 1994), ונקב"ן: רומן קולנועי (מסדה, 1997 ), ספרות התסריט - ז'אנר חדש בספרות העולם (הקבוץ המאוחד, 1985 ), איכות החיים ותחיית הקהילה (מסדה, 1976 ), אמנות כאהבה - מסה באסתטיקה (מסדה, 1975 ), שיר השירים ויונה ג'ונס, מחזות תנ"כיים ("חיפה" , 1966). ספריית היהדות החילונית סדרת הספרים בהוצאת "כתר" ו"יהדות חופשית" דנה, מנקודת מבטם של סופרים והוגים חילוניים, בתולדות היהדות כתרבות לדורותיה. הסידרה שמה דגש על התרבות היהודית החילונית שהתפתחה בעידן המודרני, ועל התמורות שחוללה בתפיסת היהדות במהלך מאתיים וחמישים השנים האחרונות. בהכנה: הגות יהודים חילוניים במחשבת ישראל; אמנות ביהדות - 2,000 השנים הראשונות; אלוהים? תפיסות של חילוניים את מושג האלוהות; אמונה, ערכים ורוחניות של יהודים חילוניים ועוד....

2.
רק לעתים נדירות יודעים אנשים להגדיר את אמונתם במילים. אתאיזם, כמו כל אמונה, מתבטא באורח חיים, במעשים ובהימנעות ממעשים. אורח חיים שכזה מציב את האדם במרכזו, טען הפילוסוף אפיקורוס, ואמונה אתיאיסטית הומניסטית באדם כמידת כל הדברים היא אמונה בהגשמת זכותו של האדם לחיים, לחופש, לשוויון, להנאה ולחתירה לאושר. עיקרי אמונה אלה הם בבחינת ערך מוסרי עליון. בהיעדר אל המנהיג את העולם ואת האנושות עוברת האחריות אל היחיד ואל מחויבותו לכללי הצדק, שמטרתם הטבת חייו של האדם כיחיד ושל בני-האדם כחברה. היהדות, היא התרבות היחידה שעשתה את שמו של אפיקורוס למושג שמשמעו כפירה, למרות שבעצם מדובר בנאורות ובאמונה החופשית מדת. ספרו של פרופ' מלכין עוסק באפיקורוס ובתורתו, שלה הייתה השפעה נרחבת, בביטויי השפעתה ביהדות של ימי קדם ובמהפך הרוחני שבזכותו השתחררו רוב היהודים, כמו רוב בני-האדם במערב, משלטון מנהיגי דת המתיימרים לדבר בשם האלוהים. ספר זה הוא נוסח מחודש ומתוקן לפרק "אפיקורוס ואפיקורסים: השפעת אפיקורוס היווני ו'אפיקורסים' יהודים על היהדות", בתוך יעקב מלכין (עורך), 'תרבות היהדות החילונית – הגות חדשה בישראל' (כתר וספריית היהדות החילונית, 2006)....

3.
4.
5.
6.
7.
8.
``במה מאמינים יהודים חילוניים`` מציע הגדה לאמונות הרווחות בקרב היהדות החילונית. ההגדרות תסייענה ליהודי. ישראלי כלא ישראלי. התוהה על זה צעיר כבוגר. להרחיב את הדיון שבינו לבין אחרים שבין תודעה יהודית לבין ערכים. הומניסטיים ודמוקראטים.הספר מפתח גישה ביקורתית כלפי מקורות היהדות, גישה המקובלת על היהודים החופשיים מדת ההלכה, רוב בעם היהודי, בארץ ובתפוצות, ובזאת הוא מעלה לדיון את המסקנות הנובעות מגישה זו, הן על תכנית הלימודים היא מגיהה אור על היחסים שבין הישראלים ליהודי התפוצות ועל אלה שבין יהודים, באשר הם שם, לבין אומות העולם.פרופ` יעקב מלכין (אוניברסיטת תל אביב 1994-1969), המנהל האקדמי של המכללה ליהדות פלורליסטית ירושלים מאז יסודה ב1995-, עורר הרבעון ``יהדות חופשית`` מאז יסודו ב1994-, דיוקן משותף של המכון הבינלאומי ליהדות חילונית והומניסטית מ1994-. לשעבר - מייסד ומנהל המרכזים הקהילתיים הראשונים `בית רוטשילד` ו`בית הגפן` המרכז היהודי - ערבי בחיפה (1971-1958).בין ספריו: מבוא לצ`פלין וברכט הוצ. פאן 1966יונה ג`ונס ושיר השירים. מחזות תנכיים, הוצאת `חיפה` 1965 ציורים; פליס פזנר מלכין קולנוע כספרות - פליני ורנה. הוצ. ארכיון ישראלי לסרטים 1966 אמנות כאהבה. מסה באסתטיקה. ציורים. פליס פזנר מלכין, מסדה 1975איכות החיים ותחיית הקהילה. מסדה 1976 אומנות ההרצאה, מסדה 1978ספרות התסריט, הקבוץ המאוחד 1985``ונקבן ונפשו קשורה בנפשו`` רומן קולנועי, מסדה 1993ההרצאה הדיון והשכנוע, מסדה 1994בעריכתו ראו אור: ``האוניברסלי בשלום עליכם`` הרצאות ד.ב. מלכין, הוצ. י. ל. פרץ 1970לקסיקון האמנויות (קו-עורך עם פיליס פזנר מלכין) לציור, פיסול, תיאטרון, מחול, קולנוע, מוזיקה, מסדה 1975דיאלוג 1 - קבצים לתרבות הדבור ולרטוריקה, הוצ. אריאל ירושלים 1990דיאלוג 2 - קבצים לתרבות הדבור ורטוריקה יהודית, הוצ. אריאל ירושלים 1991ניסויים בהשכלה גבוהה במסלולים אישיים Empire State College (בירושלים).יהדות חופשית ודת בישראל - אוספת מסות, מילן פרס, דטרויט 1998...

9.
שלוש נשים היו בחייו של עמנואל, במאי סרטים ישראלי החי בפריס מאז שהוכרז כעריק. בקיץ 1970 נמצאות שלושתן בפריס. אניטה, בעלת ביתו ואהובתו של עמנואל, פעילה עם בעלה בסקציה היהודית של המפלגה הקומוניסטית ובסוכנות הנסיעות הגדולה שלהם. רחלי, בת אביו של עמנואל, באה להתארח אצל אחיה בחופשת ערב הגיוס שלה, בתקווה לרפאו מהאנטי ציונות שלו, שהיא רואה אותה כמחלת נפש. נעמי, המגיעה לפריס לביקור קצר, והחושדת כי מישהו מנצל אותו ואת סרטו לצורך מסע צילומים שישרת גורמים באינטרנציונל הטרור. עמנואל, המתקרב לגיל ארבעים, יודע כי בזכותה של אניטה ניתנת לו הזדמנות חייו ליצור סרט ארוך שתפוצתו מובטחת, ודעותיו ויכולתו יוצגו בו לראשונה מחוץ לגטו השמאלני שבו חי. האם בגלל זה הוא מנסה להתעלם מהחשדות? מהחשד שאולי לא במקרה פנה אלן, קצין האינטרפול, אל רחלי אחותו, אולי לא במקרה הגיעה נעמי דווקא עכשיו לפריס ולחייו הנכונים לה תמיד? יעקב מלכין, מרצה לספרות, תיאטרון וקולנוע בין ספריו, שראו אור בהוצאת ``מסדה`` ``אמנות אהבה מסה באסתטיקה``, ``איכות החיים ותחיית הקהילה``, ``אומנות ההרצאה``, ``לכסיקון האמנויות`` (עורך שותף). בהוצאות אחרות: ``יונה ג`ונס``, מחזה תנ``כי ושירים (הוצאת חיפה), ``ספרות התסריט`` (הוצאת הקיבוץ המאוחד), ``מבוא לצ`פלין ולברכט`` (פאן) ועוד. פליס פזנר מלכין, ציירת אחרי לימודיה באקדמיה לאומנויות בפילדלפיה עלתה לארץ ב1949-. מאז הציגה את תמונותיה בתערוכות בתל אביב, חיפה, לונדון וניו יורק. שישים מציוריה מצויים בספר ``אמנות כאהבה`` בהוצאת ``מסדה``. ציירה כרזות לתיאטרון ואיירה ספרים רבים. עורכת שותפה של ``לכסיקון האמנויות``, שראה אור בהוצאת ``מסדה``....

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ספר חשוב ומעניין. הספר עוסק בתיאור היהדות כתופעה חברתית-תרבותית ולא רק כדת. במהלך הצגת הטיעונים המחבר מעמיד אותנו בפני מידע מרתק על תולדו... המשך לקרוא
7 אהבו · אהבתי · הגב
הספר בסדר אבל חסר בפרטים וקצת חוזר על עצמו , אבל באותה נשימה חשוב וראוי להיכתב בצורה טובה ומעמיקה יותר .... המשך לקרוא

©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ