אמנון כהן

אמנון כהן

סופר


1.
2.
ספר זה, האחרון בסדרת ספרי "יהודים בבית המשפט המוסלמי", פורש בפני הקורא יריעה רחבה ומפורטת של המציאות היהודית בירושלים במאה השבע-עשרה. פחות ממאה שנה לאחר שנכבשה על ידי הצבא העות´מאני הפכו הדפוסים שהנהיגו העות´מאנים בארץ ובירושלים למסגרות של קבע, שישארו בעינן עוד דורות רבים. תנופת ההתפתחות, שעברה על הארץ כולה לאחר הכיבוש, נעצרה ונתחלפה בשנים של קיפאון וירידה בכל תחומי החיים, שהלכו והעמיקו, אך הותירו בעינן את כל המסגרות הנוגעות לארגון חיי היהודים בירושלים וניהולם היומיומי. פסקי הדין של בית המשפט המוסלמי בירושלים, אשר משקפים חיים אלה, רוכזו והוצגו בפני הקורא על פי סדר העניינים, שקבענו בכרך הקודם, ואולם בכרך זה נוסף מדור חדש - חובות הקהילה. חובות אלה נעשו יותר ויותר גורם מרכזי בחיי היהודים, לא רק בינם לבין עצמם, אלא בעיקר ביחסיהם עם התושבים המוסלמים של העיר, ואף עם מסגרת העל של האימפריה. הסתבכותם הגדלה והולכת של יהודי ירושלים - אשכנזים כספרדים - בחובות כספיים גדלים והולכים, נעשתה כתוצאה מהלוואות שלקחו כפרטים בודדים מתושבי העיר המוסלמים (ולעתים גם מהנוצרים), אך השפעתם המצטברת יצרה תמונה קשה ורחבה של חובות יהודיים למלווים ברבית מוסלמים. מציאות פיננסית זו נבעה מהתמונה הכללית באימפריה, שבמרוצת השנים הללו נכנסה- הן מסיבות בין-לאומיות והן כתוצאה מתהליכים פנימיים - לתקופת ניוון ושקיעה, שניכרו היטב גם בארץ ישראל. השלטונות הבחינו היטב בין חובות כלל הספרדים לחובות האשכנזים בירושלים, ותוך שנטל הרבית המצטברת כבד והולך, גם לא נרתעו מלהשליך את פרנסי הקהילה לבית הסוהר המקומי. משכון נכסי דלא-ניידי, חיפוש תרומות על ידי שד"רים ברחבי אירופה וצפון אפריקה, "גלגול" חובות לתקופות עתידיות - כל אלה היו דרכים נוספות להביא לפרעון החובות, שנמשכו עד לסוף המאה ועד לזו שאחריה, שבראשיתה אף גורשו היהודים האשכנזים מירושלים. למרות כל הקשיים הללו המשיכו יהודי ירושלים לנהל את חייהם בשגרה שנסתמנה כבר בשנים עברו, כשהם מעלים את מסיהם כנדרש לשטונות, מנהלים את ענייניהם הפנימיים והאוטונומיים ללא הפרעה מבחוץ, ואף ממשיכים לקחת חלק פעיל בחיי הכלכלה המקומית. בהקשר זה ראוי להדגיש את היותם חלק ממערכת הגילדות בירושלים, שבתוכה נשאו בזכויות וחובות כשאר החברים המוסלמים, ואף הגיעו לעתים ובתחומים מסויימים לראש הפירמידה המקצועית. הספר פורש לראשונה בחינות נעלמות של חיי היהודים בירושלים, שהיו טמונות עד לאחרונה בארכיוני בית הדין המוסלמי של ירושלים, והזוכות כאן לחשיפה ראשונה של מציאות לא-נודעת ומתמשכת תחת שלטון האסלאם....

3.
הספר מציג את השורשים ההיסטוריים, האידאולוגיים והארגוניים של התנועה הפלסטינית העכשווית. המצע האידאולוגי של המפלגות השונות מוליך אותנו דרך גלגוליהם הרעיוניים של מרכיבי אש"ף העיקריים, למשל: המצע הדתי-אסלאמי של 'האחים המוסלמים', שהפכו לארגון הפת"ח, והמצע החברתי-פוליטי של 'הלאומנים הערבים', שהפכו ל'חזית לשחרור פלסטין'. הספר מתאר בהרחבה את דרכי התארגנותן של מפלגות אלו בגדה המערבית, מתוך שימוש בחומר מן הארכיונים הסודיים של שירות הביטחון הירדני הנחשף כאן לראשונה. ...

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Napoleon’s Defeat At Acre In 1799 Is One Of The Best Known Episodes Of Recent World History. The Significance Of This Event – Usually Seen Only Within Its European Or Ottoman Context – In This Historic Development Of Palestine Itself Is Seldom Recognized. The Various Processes Which Led To This Turning Point In Palestine Are Described And Analyzed Here For The First Time. The Book Is Based Mainly On The Rich Contemporary Evidence Left By The Ottoman Administrators And French Consular Agents In Palestine. It Unfolds The Story Of The Rise And Fall Of The Local Arab Potentate, Dahir Al-umar, And His Sucessor, The Ruthless Turkish Governor, Jezzar Ahmed Pasha. The Book Also Describes The Many Facets Of 18th Century Life In The Area – Internal Political And Military Strife, The Intricate Relationship Between The Ottoman State And Its Provinces, Administrative Institutions And Their Special Local Features, And The Development Of Trade With Europe. It Was In This Period That The First Seeds Of Westernization Were Sown In Palestine And In The Middle East....

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

©2006-2018 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ