התחרות הגדולה עם רכבת העמק

שלמה אבס

עלילות קיש וחיש 1

שפת הספר: עברית


הוסף לסל
קנה חדש: ₪64.00 ₪60.80

ללא דירוג ללא דירוג
0 בנים   0 בנות
703 התעניינו בספר

תקציר הספר
הַּתַחֲרּות הַּגְדֹולָה עִם רַּכֶבֶת הָעֵמֶק הּוא הַּסֵפֶר הָרִאׁשֹון ּבַּסִדְרָה הַּמְרַּתֶקֶת וְהַּמַצְחִיקָה לְהִתְּפַּקֵעַעַל סַּבָא קִיׁש, סִּפּורָיו הַּמֻפְלָאִים וְעַל ּכַלְּבֹו הַּמֻפְלָא חִיׁש.

הַּפַעַם הַּסִּפּור עֹוסֵק ּבָעֲלִילֹות הַּמְׁשַעֲׁשְעֹות ּומְסַּמְ הַּׂשֵעָר ׁשֶל סַּבָא קִיׁש וְכַלְּבֹו הַּמֻפְלָא חִיׁש, ׁשֶּמַתְחִ ּבְעֵמֶק יִזְרְעֶאל, עֹובְרֹות לַאֲגַם הַחּולָה ּובַחֲזָרָ לְרַּכֶבֶת הָעֵמֶק הַהִיסְטֹורִית ׁשֶל ּפַעַ סֵפֶר מְׁשַעֲׁשֵעַלְכָל הַּיְלָדִים ׁשֶאֹוהֲבִים לִצְחֹוק וְלֵהָ מִּסִּפּורֵי הַרְּפַתְקָאֹות מְרַּתְקִ..פרסומת
©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ