פול סטראת

פול סטראת'רן

סופר


1.
350 שנה אחרי מותו, נותר שמו של מקיאוולי כמעט שם נרדף לרוע. ואולם, הוא לא היה אדם רע-לב. תורת המדינה שלו ביקשה להיות מדעית. לא היה בה מקום לרגשנות או לחמלה, ובסופו של דבר אפילו לא למוסר. עצותיו של מקיאוולי - רציונאליות ביותר ומצטיינות בהבחנות פסיכולוגיות - מורות לנסיך איך לנהל את המדינה לתועלתו ואיך להשאר בשלטון. אין זו רק תורה מדינית המתאימה לזמנה - היא משקפת את אחת האמיתות העמוקות והטורדות ביותר על המצב האנושי. בסגנון משעשע וקריא, מובן ומרתק כמעט לכל קורא, מביאה הסדרה ``שעה קלה עם`` את קורות חייהם ומשנתם של גדולי ההוגים, תוך התייחסות לאירועי תקופתם ולדעות שרווחו בה. כל ספר כולל גם מבחר ציטוטים, רשימה ביבליוגרפית וכרונולוגיות הממקמות את הוגה הדעות במסגרת תקופתו ובמסגרת הרחבה יותר של הפילוסופיה. ``הספרים האלה כתובים היטב, בהירים ומעודכנים, קלילים ושנונים כאחד... אני מוצא שקשה להניחם מהיד``. ריצ`ארד ברנסטין, ניו-יורק טיימס...

2.
משנתו הפילוסופית של ז'אן פול סארטר היתה ידועה לסטודנטים, לאינטלקטואלים, למהפכנים ואף לקהל הרחב בעולם כולו כבר במהלך חייו. פופולאריות חסרת תקדים כזו שלה זכה פילוסוף אי - פעם, נבעה בחלקה ממעורבותו הפוליטית ומעמדתו המהפכנית. אך הסיבה העיקרית היתה מעמדו כדובר האקזיסטנציאליזם, כשתורה זו מלאה את הוואקום הרוחני שנפער בין תילי החורבות שהותירה מלחמת העולם השניה. האקזיסטנציאליזם הציג את חירות הפרט האולטימטיבית. זאת היתה "פילוסופיה אקטיבית" הדורשת מעורבות אישית. בידיו של סארט הפך האקזיסטנציאליזם להתקוממות נגד ערכי הבורגנות האירופית. בסגנון משעשע וקריא, מובן ומרתק כמעט לכל קורא, מביאה הסדרה "שעה קלה עם" את קורות חייהם ומשנתם של גדולי ההוגים, תוך התייחסות לאירועי תקופתם ולדעות שרווחו בה. כל ספר כולל גם מבחר ציטוטים, רשימה ביבליוגרפית וכרונולוגיות הממקמות את הוגה הדעות במסגרת תקופתו ובמסגרת הרחבה יותר של הפילוסופיה. "הספרים האלה כתובים היטב, בהירים ומעודכנים, קלילים ושנונים כאחד...אני מוצא שקשה להניחם מהיד."...

3.
שופנהאואר, "הפילוסוף של הפסימיזם", ראה את העולם ואת חיינו כבדיחה גרועה, כותב פול סטראת'רן, ובכך הוא קרוב יותר לתיאור מצבנו הממשי מאלה הרואים את העולם באופטימיות. זה היה מרענן מאוד, אחרי מאות שנים של נצרות ורציונאליזם. העולם אדיש לגורלנו טען שופנהאואר - אבל אין הוא מכשיל אותנו במתכוון. בסגנון משעשע וקריא, מובן ומרתק כמעט לכל קורא, מביאה הסדרה "שעה קלה עם" את קורות חייהם ומשנתם של גדולי ההוגים, תוך התייחסות לאירועי תקופתם ולדעות שרווחו בה. כל ספר כולל גם מבחר ציטוטים, רשימה ביבליוגרפית וכרונולוגיות הממקמות את הוגה הדעות במסגרת תקופתו ובמסגרת הרחבה יותר של הפילוסופיה. "הספרים האלה כתובים היטב, בהירים ומעודכנים, קלילים ושנונים כאחד...אני מוצא שקשה להניחם מהיד". ריצ'ארד ברנסטין, ניו - יורק טיימס....

4.
אנט הצליח להשיג את הבלתי ניתן להשגה. אחרי שי?ם מוטט את הפילוסופיה וכל אפשרות לשיטה מטאפיסית, בא קאנט וברא את השיטה המאטפיסית הגדולה מכולן. החלל והזמן הם סובייקטיביים, גרס קאנט, ויחד עם "קטגוריות" שונות הם מסייעים לנו לראות את העולם - אבל רק את מראיתו. מציאותו האמיתית נעלמת מאיתנו. בסגנון משעשע וקריא, מובן ומרתק כמעט לכל קורא, מביאה הסדרה "שעה קלה עם" את קורות חייהם ומשתנם של גדולי ההוגים, תוך התייחסות לאירועי תקופתם ולדעות שרווחו בה. כל ספר כולל גם מבחר ציטוטים, רשימה ביבליוגרפית וכרונולוגיות הממקמות את הוגה הדעות במסגרת תקופתו ובמסגרת הרחבה יותר של הפילוסופיה. "הספרים האלה כתובים היטב, בהירים ומעודכנים, קלילים ושנונים כאחד... אני מוצא שקשה להניחם מהיד." ריצ´ארד ברנסטין, ניו-יורק טיימס...

5.
שיטתו המטאפיזית המבריקה של שפינוזה לא נבעה מהמציאות ולא מהנסיון. הוא יצא מהנחות בסיסיות, ובסדרה של הוכחות גיאומטריות הוא ברא יקום שהיה גם אלוהים: העולם ואלוהים אחד הם - הדוגמה הקלאסית של פנאתיזם.אמנם שיטתו של שפינוזה נראית היום משונה, אבל מסקנותיו תואמות להפליא את המחשבה המודרנית, החל במדע (האתיקה ההוליסטית של האקולוגים בני זמננו) וכלה בפוליטיקה (הרעיון שהמדינה קיימת להגן על הפרט).שיטתו של שפינוזה ומסקנותיו מצטיינות שתיהן ביופי שאין שני לו בתולדות הפילוסופיה.בסגנון משעשע וקריא, מובן ומרתק כמעט לכל קורא, מביאה הסדרה ``שעה קלה עם`` את קורות חייהם ומשנתם של גדולי ההוגים, תוך התייחסות לאירועי תקופתם ולדעות שרווחו בה. כל ספר כולל גם מבחר ציטוטים, רשימה ביבליוגרפית וכרונולוגיות הממקמות את הוגה הדעות במסגרת תקופתו ובמסגרת הרחבה יותר של הפילוסופיה.``הספרים האלה כתובים היטב, בהירים ומעודכנים, קלילים ושנונים כאחד... אני מוצא שקשה להניחם מהיד``.ריצ`ארד ברנסטין, ניו-יורק טיימס...

6.
קירקגור הוא אבי האקזיסטנציאליזם. רבים לא ראו בו פילוסוף, לפחות לא במובן האקדמי. אבל הוא עסק במה שאנשים מצפים שהפילוסופיה תעסוק בו: החיים, משמעותם וכיצד אנחנו בוחרים לחיות אותם. הפרט וקיומו היה הנושא המרכזי שלו. בסגנון משעשע וקריא, מובן ומרתק כמעט לכל קורא, מביאה הסדרה "שעה קלה עם" את קורות חייהם ומשנתם של גדולי ההוגים, תוך התייחסות לאירועי תקופתם ולדעות שרווחו בה. כל ספר כולל גם מבחר ציטוטים, רשימה ביבליוגרפית וכרונולוגיות הממקמות את הוגה הדעות במסגרת תקופתו ובמסגרת הרחבה יותר של הפילוסופיה. "הספרים האלה כתובים היטב, בהירים ומעודכנים, קלילים ושנונים כאחד...אני מוצא שקשה להניחם מהיד." ריצ'ארד ברנסטין, ניו - יורק טיימס....

7.
עד ניטשה היתה הפילוסופיה מסוכנת לפילוסופים בלבד. איתו היא הפכה מסוכנת לכל. בסופו של דבר דעתו של ניטשה נטרפה עליו, אבל רעיונותיו ניבאו טירוף קולקטיבי שיהיו לו השלכות נוראות על אירופה של המחצית הראשונה של המאה ה - 20. בסגנון משעשע וקריא, מובן ומרתק כמעט לכל קורא, מביאה הסדרה "שעה קלה עם" את קורות חייהם ומשנתם של גדולי ההוגים, תוך התייחסות לאירועי תקופתם ולדעות שרווחו בה. כל ספר כולל גם מבחר ציטוטים, רשימה ביבליוגרפית וכרונולוגיות הממקמות את הוגה הדעות במסגרת תקופתו ובמסגרת הרחבה יותר של הפילוסופיה. "הספרים האלה כתובים היטב, בהירים ומעודכנים, קלילים ושנונים כאחד...אני מוצא שקשה להניחם מהיד." ריצ'ארד ברנסטין, ניו - יורק טיימס....

8.
``אם להסתמך על דבריו של ויטגנשטיין``, כותב פול סטראת`רן, ``הוא הינו הפילוסוף האחרון. לדעתו, הפילוסופיה במובנה המסורתי הגיעה לקצה``.לודוויג ויטגנשטיין היה לוגיקן נפלא שרכש אי אמון לשפה וניסה לפתור את בעיות הפילוסופיה על ידי צמצומן ללוגיקה.כל היתר - מטאפיזיקה, אסתטיקה, אתיקה, ובסוף אך הפילוסופיה עצמה - נדחק החוצה. כולם טעו, הוא טען. ``מה שאי אפשר לדבר עליו``, הוא הצהיר - ``עליו יש לשתוק``.בסגנון משעשע וקריא, מובן ומרתק כמעט לכל קורא, מביאה הסדרה ``שעה קלה עם`` את קורות חייהם ומשנתם של גדולי ההוגים, תוך התייחסות לאירועי תקופתם ולדעות שרווחו בה. כל ספר כולל גם מבחר ציטוטים, רשימה ביבליוגרפית וכרונולוגיות הממקמות את הוגה הדעות במסגרת תקופתו ובמסגרת הרחבה יותר של הפילוסופיה.``הספרים האלה כתובים היטב, בהירים ומעודכנים, קלילים ושנונים כאחד... אני מוצא שקשה להניחם מהיד``.ריצ`ארד ברנסטין, ניו-יורק טיימס...

9.
יום מוטט את הפילוסופיה: דבר אינו קיים אלה כשהוא נקלט בחושינו. רק אני קיים - העולם אינו אלה חלק מתודעתי. דברים אלה לא צריכים למנוע מאתנו להמשיך ולהתנהג כפי שנהגנו עד כה בידיעה שהעולם נותר על מקומו, כותב פול סטראצ`רן, שכן משנתו של יום מתייחסת למצב הידע שלנו על העולם, עולם שבו הדת והמדע אינם ודאיים. בסגנון משעשע וקריא, מובן ומרתק כמעט לכל קורא, מביאה הסדרה ``שעה קלה עם`` את קורות חייהם ומשנתם של גדולי ההוגים, תוך התייחסות לאירועי תקופתם ולדעות שרווחו בה. כל ספר כולל גם מבחר ציטוטים, רשימה ביבליוגרפית וכרונולוגיות הממקמות את הוגה הדעות במסגרת תקופתו ובמסגרת הרחבה יותר של הפילוסופיה. ``הספרים האלה כתובים היטב, בהירים ומעודכנים, קלילים ושנונים כאחד... אני מוצא שקשה להניחם מהיד``. ריצ`ארד ברנסטין, ניו-יורק טיימס...

10.
דקארט בילה את רוב ילדותו בבדידות, מצב שעתיד היה לאפיין גם את חייו הבוגרים. לאושרנו, עזרו אותן שעות ארוכות של בדידות לדקארט להגיע לנוסחה ששינתה את פני הפילוסופיה: אני חושב, משמע אני קיים.לאחר ששיכנע את עצמו לפקפק ולהתעלם מידע שמקורו בחושים, גילה דקארט שביכולתו להוכיח את קיומו באמצעות מחשבותיו. מידע פנימי זה, כך האמין, הוא-הוא המציאות האמיתית ואילו הכוחות החיצוניים הינם מטעים ללא תקווה.בסגנון משעשע וקריא, מובן ומרתק כמעט לכל קורא, מביאה הסדרה ``שעה קלה עם`` את קורות חייהם ומשנתם של גדולי ההוגים, תוך התייחסות לאירועי תקופתם ולדעות שרווחו בה. כל ספר כולל גם מבחר ציטוטים, רשימה ביבליוגרפית וכרונולוגיות הממקמות את הוגה הדעות במסגרת תקופתו ובמסגרת הרחבה יותר של הפילוסופיה.``הספרים האלה כתובים היטב, בהירים ומעודכנים, קלילים ושנונים כאחד... אני מוצא שקשה להניחם מהיד``.ריצ`ארד ברנסטין, ניו-יורק טיימס...


קלה, קלה מדי. בעיקר תשמעו על הגינונים, אופי והיסטוריה כללית של חייו ולא רעיונותיו ותרומתו לתחום פועלו. הספר כתוב באופן דיי יבש (אותי הוא ל... המשך לקרוא
2 אהבו · אהבתי · הגב

©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ