ישראל גוטמן

ישראל גוטמן

סופר

פרופ' ישראל גוטמן נולד בוורשה בשנת 1923, היה חבר במחתרת היהודית בוורשה ובארגון היהודי הלוחם (אי"ל) במרד גטו ורשה. במשך שנתיים, בין ה- 5 במאי 1943 ועד ה-5 במאי 1945 הוא היה אסיר במחנות הריכוז מיידנק, אושוויץ ומאוטהאוזן. בתום מלחמת העולם השנייה היה פעיל בארגון הנוער היהודי והציוני באוסטריה ובאיטליה וייסד את קיבוץ אביב ב-Senta de Leuca שבאיטליה. בשנת 1946 עלה לישראל והיה חבר בקיבוץ להבות הבשן עד לשנת 1971. ב-1961 הוא נמנה עם העדים במשפט אייכמן.

פרופ' ישראל גוטמן היה ממייסדי "מורשת" – בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ ובשלב מאוחר יותר מונה למנהל הארגון. ב-1963 שימש עורך כתב העת ילקוט מורשת.

ב-1975 קיבל פרופ' גוטמן תואר דוקטור לפילוסופיה מן האוניברסיטה העברית על חיבורו תנועת ההתנגדות והמרד המזוין של יהודי ורשה על רקע חיי הגטו 1939-1943. במסגרת פעילותו האקדמית באוניברסיטה העברית הוא הופקד על הקתדרה ע"ש ריטה ומקס הייבר לחקר השואה ותולדות יהודי מזרח ומרכז אירופה; בין השנים 1988-1985 היה ראש המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית.

ב-1989 ראתה אור "האנציקלופדיה של השואה" בעריכתו והיא אחד ממפעליו המרכזיים.

משנת 1991 פרופ' גוטמן הוא יועץ לממשלת פולין בעניינים יהודיים, יהדות והנצחת השואה ומשמש חבר בהנהלת המוזיאון להנצחת השואה בוושינגטון.

בין השנים 1996-1993 היה ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה, ובין 1996 - 2000 ההיסטוריון הראשי של יד ושם. היום משמש פרופ' ישראל גוטמן יועץ אקדמי של יד ושם. הוא חבר במועצת יד ושם, בהנהלת המכון הבין-לאומי לחקר השואה, בוועדה המדעית של יד ושם, ובמערכת יד ושם – קובץ מחקרים. פרופ' גוטמן היה ממגבשי התכנים שהוצגו במוזיאון ההיסטורי החדש שהוקם ביד ושם ונפתח לציבור במרס 2005.

עבודותיו של פרופ' ישראל גוטמן עוטרו בפרסים רבים, ביניהם: פרס שלונסקי לספרות, פרס יצחק שדה למחקר צבאי, פרס התאחדות יהודי פולין, פרס לנדאו למדעים ולמחקר וד"ר לשם כבוד מטעם אוניברסיטת ורשה.
[יד ושם]
» רשימות קריאה בהם מופיעים ספריו (41):
שואה ואנטישמיות, מלחמת העולם השניה, ביבליוגרפיה - נידונה לחיים, ספרים לקניה בעדיפות ראשונה, שואה שלנו ושואות של אחרים, השואה, רשימה, היסטוריה, שואה ומלחמות העולם הראשונה והשנייה, שואה, לקרוא- היסטוריה, מנהיגים וביוגרפיות, 2017, טרזין - אושוויץ, שואה - להשיג, רוצה לקרוא, שואה ואנטישמיות למכירה, שואה ומלה״ע ה-2, שואה, על הכוונת - היסטוריה, עוד ...
1.
2.
אנטומיה של מחנה מוות כיצד הפך מחנה אושוויץ לשם נרדף לאכזריותו של המשטר הנאצי ולרצח עם? זו רק אחת השאלות המקבלות מענה בספר זה, שמקובצים בו מיטב המחקרים של היסטוריונים מנל העולם. אושוויץ - בירקנאו היה המחנה הגדול, הקטלני והמורכב ביותר מכל מחנות ההשמדה הנאציים. אושוויץ היה תשלובת רב ממדית של מחנה לעבודת כפייה, מחנה ריכוז ומחנה השמדה. הספר מביא את תיאורו של המחנה כמוסד ואת קורותיו, את מבנה המינהל הפנימי, דן בעיצוב תכנית ההשמדה בגזים כחלק מן הפתרון הסופי ובמבצעי ההשמדה, הקורא יתוודע גם אל האסירים ואל הפעילות המחתרתית במחנה וילמד מה ידע העולם על אושוויץ. המהדורה העברית רואה אור בתיאום עם מוזאון השואה בוושינגטון....

3.
המחברים ביקשו לכלול בספר הן את הממצאים המעודכנים של חקר השואה והן את הגישות הדידקטיות המתבקשות מהוראת הנושא....

4.
מרדכי אנילביץ' וההתקוממות בגטו ורשה, רואה אור במהדורה מעודכנת, לרגל 70 שנה למרד גטו ורשה. ספר ייחודי זה משלב בתוכו זיכרונות אישיים מרגשים ותיעוד היסטורי מגוון, והכל מתוך מבט מפוכח וחקרני של היסטוריון לעתיד. שנים רבות היתה דעתו של פרופסור ישראל גוטמן נתונה לנושאים, שהם עיקרו של ספר זה: דמותו של מרדכי אנילביץ'; צמיחת המחתרת היהודית וסיפור התפכחותם של חברי תנועות הנוער בגטו ורשה שסופו בהקמת אי"ל-הארגון היהודי הלוחם, בהנהגו של אנילביץ'; התמורות המסעירות שהתחוללו בעתות מצוקה ביישוב היהודי בגבולות הגטו הזה: ממכלאת קורבנות - למחנה מגויס במצור ובמרי – ועד להתקוממות גטו ורשה "לא ניגשתי לחיבור ספר זה על דרך העיון הצרוף של עובדות זכורות בלבד. הפרשיות המתוארות הן גם פרשיות חיי, מצבור חוויות ומועקות... הרגשת חובה כלפיהם , אשר נפלו, המריצה אותי לכתוב" כך מעיד ישראל גוטמן בהקדמה לספרו. פרופ' גוטמן, חבר בתנועת נוער ציונית חלוצית, היה עד ראייה לסבלם של יהודי ורשה ולמותם וחווה את אבדן בני משפחתו. לאחר שאחותו הקטנה הלכה עם ילדי יאנוש קורצ'ק אל מותה, נותר הנצר האחרון של המשפחה. הוא לחם ונפצע בהתקוממות בגטו ורשה, נלקח למחנות ריכוז ושרד את צעדת המוות מאושוויץ-בירקנאו. בתום המלחמה פעל בקרב שארית הפליטה והגשים את חלומם של רעיו הנרצחים לעלות לארץ-ישראל ולהתערות בה. לימים היה ניצול השואה ישראל גוטמן לאחד החוקרים המרכזיים של תקופת השואה ולמורה שהעמיד דורות רבים של תלמידים וחוקרים בתחום. ספרו זה, שנכתב בטרם החלה עבודתו המדעית, נשען על עדויות שבעל-פה, זיכרונות שבכתב, תעודות, ובעיקר זיכרונותיו האישיים של המחבר. במסכת התיאור התיעודי שולבו פרקים הכתובים בגוף ראשון, שיש בהם משום רישומו של יומן ששוחזר בחלוף שנים רבות. לדבריו של גוטמן: "בספר הזה נעשה הניסיון לקרב את האדם בגטו ואת הלוחם בגטו לתפיסתו של צעיר החי בזמן אחר ובתנאים שונים, עד כדי היעדר קנה מידה משותף ובסיס להשוואה ". בזכות שילוב הקולות של המעיד והמתעד הספר הוא תרומה רבת חשיבות למידע הקיים על החיים בגטו ורשה, על המחתרת שהתארגנה בגטו ועל דמותו של מרדכי אנילביץ'....

5.
6.
ורשה הייתה מרכז החיים היהודיים במזרח אירופה, והציבור היהודי שישב בה היה הגדול והמגוון ביותר באירופה, ורבה הייתה השפעתו בכל תחום מתחומי החיים. במחקר נפרשׂים חיי היום־יום, המעבר לגטו ומאבק הקיום בו, פעילות היודנרט והמוסדות היהודיים, התארגנות המחתרת בגטו וצמיחתה למחתרת לוחמת, ומשולב בו דיון מעמיק במדיניות הגרמנית וביחסה של החברה הפולנית כלפי היהודים. דגש מיוחד מושם בניתוח הארגונים הפוליטיים ובעיקר תנועות הנוער, שהיו הגוף היוזם והפעיל בהכנות למרד ובלחימה. המחקר, המתבסס על תיעוד עשיר, מתאר את קורות יהודי ורשה ומאבקם מאז פרוץ מלחמת העולם השנייה ועד לפרק האחרון והטרגי בדרכה של הקהילה – המרד היהודי, הריסת הגטו והשמדת אחרוני הקהילה....

7.
בדרך מופלאה, אולי הודות למגע הקסמים של מלאך ההיסטוריה או בדרך נס, נשתמר ונמסר לארכיון יד ושם מסמך מצולם נדיר - אלבום אושוויץ. זהו אלבום יחיד במינו, שאין דומה לו בעולם כולו. הוא כולל כ-200 תצלומים המתעדים כמעט מכל זווית אפשרית את הגעתו לרציף מחנה ההשמדה אושוויץ - בירקנאו של טרנספורט יהודים מרותניה הקרפטית - אזור בצ'כוסלובקיה שסופח ב1939 - להונגריה - ואת תהליכי הרישום, הסלקציה, החרמת הרכוש וההכנות להשמדה הפיזית. המפליא והמדהים מכל הוא שאותו אלבום תצלומים, המתעדים את דרכו של טרנספורט מגורשים במאי 1944, נפל דווקא לידיה של ניצולה מאותו טרנספורט מוות עצמו, אחת מאותם יחידים בני מזל שניצלו מגורלם של אלפים שנרצחו. כשפתחה הניצולה את האלבום זיהתה לפליאתה את אנשי הקהילה שלה שהובאו לאושוויץ - בירקנאו יחד אתה - הרב שלה, בני משפחתה וקרוביה הרבים ו... את עצמה. יד ושם מציג בפניכם מהדורה מפוארת של האלבום הכוללת תצלום שנעלם במשך השנים ומידע נוסף על זהות היהודים המופיעים בתצלומים וגורלם הטרגי....

8.
9.
10.
11.
12.
מרד הנצורים: מרדכי אנילביץ' וההתקוממות בגטו ורשה, רואה אור במהדורה מעודכנת, לרגל 70 שנה למרד גטו ורשה. ספר ייחודי זה משלב בתוכו זיכרונות אישיים מרגשים ותיעוד היסטורי מגוון, והכל מתוך מבט מפוכח וחקרני של היסטוריון לעתיד. שנים רבות היתה דעתו של פרופסור ישראל גוטמן נתונה לנושאים, שהם עיקרו של ספר זה: דמותו של מרדכי אנילביץ'; צמיחת המחתרת היהודית וסיפור התפכחותם של חברי תנועות הנוער בגטו ורשה שסופו בהקמת אי"ל-הארגון היהודי הלוחם, בהנהגו של אנילביץ'; התמורות המסעירות שהתחוללו בעתות מצוקה ביישוב היהודי בגבולות הגטו הזה: ממכלאת קורבנות - למחנה מגויס במצור ובמרי – ועד להתקוממות גטו ורשה "לא ניגשתי לחיבור ספר זה על דרך העיון הצרוף של עובדות זכורות בלבד. הפרשיות המתוארות הן גם פרשיות חיי, מצבור חוויות ומועקות... הרגשת חובה כלפיהם , אשר נפלו, המריצה אותי לכתוב" כך מעיד ישראל גוטמן בהקדמה לספרו. פרופ' גוטמן, חבר בתנועת נוער ציונית חלוצית, היה עד ראייה לסבלם של יהודי ורשה ולמותם וחווה את אבדן בני משפחתו. לאחר שאחותו הקטנה הלכה עם ילדי יאנוש קורצ'ק אל מותה, נותר הנצר האחרון של המשפחה. הוא לחם ונפצע בהתקוממות בגטו ורשה, נלקח למחנות ריכוז ושרד את צעדת המוות מאושוויץ-בירקנאו. בתום המלחמה פעל בקרב שארית הפליטה והגשים את חלומם של רעיו הנרצחים לעלות לארץ-ישראל ולהתערות בה. לימים היה ניצול השואה ישראל גוטמן לאחד החוקרים המרכזיים של תקופת השואה ולמורה שהעמיד דורות רבים של תלמידים וחוקרים בתחום. ספרו זה, שנכתב בטרם החלה עבודתו המדעית, נשען על עדויות שבעל-פה, זיכרונות שבכתב, תעודות, ובעיקר זיכרונותיו האישיים של המחבר. במסכת התיאור התיעודי שולבו פרקים הכתובים בגוף ראשון, שיש בהם משום רישומו של יומן ששוחזר בחלוף שנים רבות. לדבריו של גוטמן: "בספר הזה נעשה הניסיון לקרב את האדם בגטו ואת הלוחם בגטו לתפיסתו של צעיר החי בזמן אחר ובתנאים שונים, עד כדי היעדר קנה מידה משותף ובסיס להשוואה ". בזכות שילוב הקולות של המעיד והמתעד הספר הוא תרומה רבת חשיבות למידע הקיים על החיים בגטו ורשה, על המחתרת שהתארגנה בגטו ועל דמותו של מרדכי אנילביץ'. ...

13.
האסופה סוגיות בחקר השואה – ביקורת ותרומה, מאת אחד מגדולי חוקרי השואה בדור האחרון, משקפת הן את תרומתו הן את גישתו הביקורתית של ישראל גוטמן לחקר השואה. המאמרים שקובצו בספר, שנדפסו בבמות שונות במשך שנים רבות, משקפים את התמורות בחקר השואה בכלל ואת השינויים שעבר המחבר כחוקר שואה בפרט, והם כוללים מחקרים שכוחם יפה גם כיום. המאמרים עוסקים בין השאר בסוגיות יסוד במחקר השואה שעוררו חילוקי דעות ופרשנויות מנוגדות ונתונים במחלוקת עד היום: הניסיונות לטשטש את משמעות הפשע ולמעט את אשמתם של מתכנניו ואת אחריותם, והתפקיד שמילאו ראשי היהודים בארצות הכבושות ובגטאות. האסופה נחלקת לארבעה שערים: (א) הערות היסטוריוגרפיות: השואה ורישומה, מחקר השואה – בעיות והיבטים; (ב) דפוסי הארגון היהודי: היודנראט כהנהגה, אדם צ'רניאקוב – האיש והיומן, ייחודו של גטו לודז', תנועת הנוער כמנהיגות חלופית, ההתנגדות היהודית תחת הכיבוש הנאצי; (ג) אישים: האומנם בנליות של הרוע – בעקבות ספרה של חנה ארנדט, נולטה והרוויזיוניזם, ספרו של גולדהגן – ביקורת ותרומה; (ד) יהודי פולין בשואה: בעיית המיעוטים, יהודים בצבא אנדרס, יהודי פולין משחרור להגירה. האסופה סוגיות בחקר השואה – ביקורת ותרומה מעידה על רוחב היריעה המאפיין את מפעל חייו של גוטמן ועל תרומתו הגדולה לחקר השואה....

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
מרדכי אנילביץ' וההתקוממות בגטו ורשה, רואה אור במהדורה מעודכנת, לרגל 70 שנה למרד גטו ורשה. ספר ייחודי זה משלב בתוכו זיכרונות אישיים מרגשים ותיעוד היסטורי מגוון, והכל מתוך מבט מפוכח וחקרני של היסטוריון לעתיד. שנים רבות היתה דעתו של פרופסור ישראל גוטמן נתונה לנושאים, שהם עיקרו של ספר זה: דמותו של מרדכי אנילביץ'; צמיחת המחתרת היהודית וסיפור התפכחותם של חברי תנועות הנוער בגטו ורשה שסופו בהקמת אי"ל-הארגון היהודי הלוחם, בהנהגו של אנילביץ'; התמורות המסעירות שהתחוללו בעתות מצוקה ביישוב היהודי בגבולות הגטו הזה: ממכלאת קורבנות - למחנה מגויס במצור ובמרי – ועד להתקוממות גטו ורשה "לא ניגשתי לחיבור ספר זה על דרך העיון הצרוף של עובדות זכורות בלבד. הפרשיות המתוארות הן גם פרשיות חיי, מצבור חוויות ומועקות... הרגשת חובה כלפיהם , אשר נפלו, המריצה אותי לכתוב" כך מעיד ישראל גוטמן בהקדמה לספרו. פרופ' גוטמן, חבר בתנועת נוער ציונית חלוצית, היה עד ראייה לסבלם של יהודי ורשה ולמותם וחווה את אבדן בני משפחתו. לאחר שאחותו הקטנה הלכה עם ילדי יאנוש קורצ'ק אל מותה, נותר הנצר האחרון של המשפחה. הוא לחם ונפצע בהתקוממות בגטו ורשה, נלקח למחנות ריכוז ושרד את צעדת המוות מאושוויץ-בירקנאו. בתום המלחמה פעל בקרב שארית הפליטה והגשים את חלומם של רעיו הנרצחים לעלות לארץ-ישראל ולהתערות בה. לימים היה ניצול השואה ישראל גוטמן לאחד החוקרים המרכזיים של תקופת השואה ולמורה שהעמיד דורות רבים של תלמידים וחוקרים בתחום. ספרו זה, שנכתב בטרם החלה עבודתו המדעית, נשען על עדויות שבעל-פה, זיכרונות שבכתב, תעודות, ובעיקר זיכרונותיו האישיים של המחבר. במסכת התיאור התיעודי שולבו פרקים הכתובים בגוף ראשון, שיש בהם משום רישומו של יומן ששוחזר בחלוף שנים רבות. לדבריו של גוטמן: "בספר הזה נעשה הניסיון לקרב את האדם בגטו ואת הלוחם בגטו לתפיסתו של צעיר החי בזמן אחר ובתנאים שונים, עד כדי היעדר קנה מידה משותף ובסיס להשוואה ". בזכות שילוב הקולות של המעיד והמתעד הספר הוא תרומה רבת חשיבות למידע הקיים על החיים בגטו ורשה, על המחתרת שהתארגנה בגטו ועל דמותו של מרדכי אנילביץ'....

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

את הספר הזה חובה ליקרוא כי זה ספר נורא חשוב כי זה העם שלנו שמת בשואה אנחנו צריכים ליזכור אותו ולא לישכוח ולהגיד תודה שיש לנו מדינה כי אנשי... המשך לקרוא
3 אהבו · אהבתי · הגב
אני נורא אהבת סיפרי מילחמה וזה ספר שאני יקרא וזה נותן לי הרבה ידע על מה שאנשים עברו בזמן השואה וזה צריך ללמד את הדר הבא... המשך לקרוא

©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ