זאב איבינסקי

זאב איבינסקי

סופר


1.
מהפכה וטרור הוא מחקר מקיף על הדיאלקטיקה של המהפכה והמהפכה-שכנגד במאה העשרים, על פי המודל של סדנת מהפכות המאה העשרים - מהפכת 1905 ברוסיה. נושאיו המרכזיים הם: נפתוליה ומשקלה של האינטליגנציה במהפכה, הטרור ותנועת ההמונים, האירגון והסטיכיה, הפולמוס הגדול סביב סוגיית ה"גיבור וההמון". הדינמיקה של המהפכה-שכנגד, השתלטותם של ה"כלים", הטכנאים והמנגנונים; הפרובוקציה והגולם המשטרתי הקם על יוצרו; פרשת גפון, סוכן המשטרה שהפך לחוליה המובילה בהתחוללותה של המהפכה; פרשת אזף, ראש האירגון הקרבי של הס"רים והאדריכל של ההתנקשויות בפלווה ובנסיך הגדול סרגיי, המשמש באותה עת עצמה, במשך חמש עשרה שנה, סוכנה של ה"אוכראנה". תולדות מאבקיהם של הס"רים, של הטרור והאירגון הקרבי, ושל הפרובוקציה שמשתקת ומכפישה את גבורתם ואת הנורמות המוסריות שהציבו כמופת חיים ומאבק. 1905 - ככור ההיתוך של המהפכה היהודית הגדולה, של תנועת התחייה והמרד היהודי, של ה"בונד" והציונות, ההגנה-העצמית ו"נס העליה השניה", ה"שומר" ו"בר-גיורא". פרשת פולין, מרידותיה ומאבקיה; סיפור הסוציאליזם הפולני ונפתוליו במהפכה, פילסודסקי ודרכו במהפכה ובעצמאות; ה"בויובקה" והליגיונים; נפתולי החרות ופירות הלענה של הנסיון בדמוקרטיה....

2.
לח"י - צבת ראשונה רואה אור במלאות שישים שנה להירצחו של אברהם שטרן - 'יאיר'. מנקודת התצפית של מרחק הזמן והמקום, הוא מעלה את תולדות לח"י בנפתוליה עם התקופה הנוראה והגורלית בתולדותינו. הספר מגולל בחלקו הראשון פניה של התקופה וחותמה על האנשים שפעלו בה, מתוך תחושת דחיפות הזמן, הסכנות האורבות בפתח ותחושת האחריות ההיסטורית הרובצת עליהם. הוא סוקר תולדות התהוותן והתגבשותן של תנועות המחתרת, בכל גלגוליהן ופילוגיהן, בצל התקופה ואילוציה, לקראת העימות הבלתי נמנע עם השלטון הזר. תולדות התגבשותה של מחתרת לח"י מועלים כאן על רקע תולדות התפתחותו של העימות הזה, בתנאים היסטוריים 'בלתי אפשריים'. הספר מתמקד בשורשים הרעיוניים, בדרך הרוח, שיש בה מעיקרה לבטים ונפתולים, ובנתיב הייסורים, השכול והכישלון, של מסה ומעש. פרק נכבד במחקר זה הוא הימסע' של השעה האחרונה, בעקבות אלמוניותה של מחתרת לח"י וספרותה העניפה והעשירה. הוא חושף זהותם ותולדותיהם, מניעיהם, דמותם, הגותם ומקורות השראתם של חברי המחתרת האלמונים; של מחברי ספרות המחתרת רחבת ההיקף והמעמיקה; של מדפיסיה, ושל הלוחמים האלמונים על נשיאת דברה והפצתה, מהם שנפלו ואף ציון לא הוצב על קברם. ד"ר זאב איבינסקי, היסטוריון, מראשוני חוקרי הטרור המודרני, מוצאו וגלגוליו, הוא מחברם של מחקרים ראשוניים רבים בעברית ובאנגלית בתולדות תנועת המרד והמהפכה במאה ה19 - וה20 - . לח"י - צבת ראשונה משלים מחקריו בסוג'ות נפתול' החירות וגבולות האלימות: הטרור האישי - הרעיון והמעש, תשל"ז 1977; מהפכה וטרור, תש"ן 1989; על התנגדות ומרד, תשנ"א 1991; מרד של בדידות, תשנ"ג 1993 ....

3.
4.
מתוך דברי המבוא לספר: למידת ההיסטוריה היא במובנים רבים למידת עצמנו וזהותנו, היא חשיפת השורש האנושי-האישי שלנו – של זהותנו, ואין זהות בלי עבר ובלי היסטוריה, אם במודע ואם בבלתי-מודע. למידה זו של העבר אינה למידת חומר חנוט, אלא בעיקרו של דבר למידת שאלות ותשובות משתנות, שנתנו במהלך אלפי שנות קיומנו ההיסטורי, בגלגולי חורבן ותחייה. בכל התמורות והגלגולים האלה, העולות בנסיבות עולם וגורל משתנים, עמדו נפתוליה הרוחניים של האומה, בסימן שאלות חדשות ותשובות חדשות. מבחינת תולדות התרבות והמחשבה, ההיסטוריה, היא חשיפת השאלות והתשובות של דורות אבותינו, דור דור ודורשיו. השאלות הן שאלות קיומיות, והתשובות הן תשובות קיומיות, התשובות האפשריות. הספר היות יהודי מביא לפנינו שלוש מסות בסוגיית הדיאלקטיקה ההיסטורית של רציפות ותמורה בהיסטוריה היהודית. זאב איבינסקי פורש לפני קוראו את תפישת עולמו המקיפה והמעמיקה לסוגיות יהודיות עתיקות ומודרניות כאחת. הספר ראה אור בשנת 2008 ומכיל את המסות: * היות יהודי – השקפה חילונית בעידן המודרני. * על נוכחותו של העבר בהווה. * מיתוסים וניפוץ מיתוסים....

5.
לק שלישי בסדרת מחקריו של ההיסטוריון זאב איבינסקי, העוסקים בשורשי תנועת המהפכה בעידן שלנו. חלקו הראשון דן ב"נפתולי החירות". סוגיות ההתנגדות והמרד, זיקתם למהפכה ומקורות ההשראה שלהם; גבולות האלימות והאי-אלימות; סייגי כפיית החירות והפילוסופיה של ההתנהגות והמרד, נידונים כאן במסות והמחקרים מבחרים על המהפכה היעקובינית; על ניטשה ומהפכת התרבות הניהיליסטית; על האנארכיזם ו על גנדי; על ה"טרור האישי" ועל לח"י. חלקו השני מוקדש למרידת היהודיתם ברציפותה ההיסטורית. במסות על התנגדות ומרד ו"פרשת הצלם בהיכל", על מרד הגיטאות ו"החלוץ הלוחם", על "הים האחרון" ו"על אנטק" נבחנים כאן השורשים ההיסטוריים העמוקים ומשמעותם של העמידה היהודית הגורלית, של מרד הגיטאות וההתנגדות היהודית בשואה. חתימתו במסות על מלחמת היהודים בדורנו, על המאבק היוצר כוח מאין אונים, על "ההתמודדות בנלעג ובבלתי אפשרי", ועל "הזמן השאול", שהוא חשבון נפש נוקב עם מאתיים שנות אשליות יהודיות בשולי המהפכות הגדולות....

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

©2006-2018 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ