Duncan Mackenzie, Kent Sharkey

Duncan Mackenzie, Kent Sharkey

סופר


1.
ספר זה יאפשר לך ללמוד את סביבת העבודה NET ואת Visual Basic.NET ויתן בידך כלים לתכנות יישומים ממשיים מהר ככל האפשר. הספר מיועד למתכנתים בעלי כישורי תכנות בסיסיים לפחות. המטרה היא להכשיר אותך באמצעות ספר זה, ליצור יישומי Visual Basic.NET ולהכין אותך לעבודה כחלק מצוות תכנות הבונה Windows Application או Application Web. כל פרק בספר נבנה על תשתית הפרק הקודם, בתחילתו יש דיון בנושאים הכלולים בו ולאחר מכן מובאות דוגמאות המלוות בניתוח ובהסברים. הפרק מסתיים במספר שאלות, בוחן קצר לבחינה עצמית של הידע החדש שצברת, ובנוסף יש מספר תרגילים לעבודה עצמית. בחלק הראשון של הספר תלמד את המושגים הכלליים של NET., תכנות בסביבת העבודה ותיאור יסודות התחביר וטכניקות ליצירת תוכניות ב - Visual Basic.NET. אלו הם יסודות הידע שעליהן תסתמכנה בהמשך כל תוכניות VB.NET שתכתוב. חלק זה מספק לך מידע מפורט, שהנושאים האחרים בנויים עליו. בחלקו השני של הספר תכיר את יכולותיה הרבות של VB.NET ותוכל לפתח יישומים מורכבים. בחלק השלישי של הספר ידונו מיגוון נושאים מתקדמים להשלמת הידע שלך אודות Visual Basic וסביבת העבודה NET. מבין נושאי הספר (רשימה חלקית): DataBases, Windows Forms, Web Forms, Object Oriented Programming, Introduction to XML את קוד המקור של הדוגמאות שבספר ניתן להוריד מאתר האינטרנט של ההוצאה: www.hod - ami.co.il Duncan Mackenzie מוסמך MCSD, MCSE ו - MCT מטעם חברת Microsoft. שותף בצוות הכותבים של MSDN של חברת Microsoft. כתב מספר ספרים בנושאי תכנות בסביבת הפיתוח של Microsoft. Kent Sharkey מוסמך MCSD, MCSE ו - MCT מטעם חברת Microsoft. עובד בחברת Microsoft ועיקר עיסוקו כולל SOAP ו - Web Services. כתב מספר ספרים בעיקר להכשרה לבחינות MCSD....

2.
ספר זה יאפשר לך ללמוד את סביבת העבודה NET ואת Visual Basic.NET ויתן בידך כלים לתכנות יישומים ממשיים מהר ככל האפשר. הספר מיועד למתכנתים בעלי כישורי תכנות בסיסיים לפחות. המטרה היא להכשיר אותך באמצעות ספר זה, ליצור יישומי Visual Basic.NET ולהכין אותך לעבודה כחלק מצוות תכנות הבונה Windows Application או Application Web. כל פרק בספר נבנה על תשתית הפרק הקודם, בתחילתו יש דיון בנושאים הכלולים בו ולאחר מכן מובאות דוגמאות המלוות בניתוח ובהסברים. הפרק מסתיים במספר שאלות, בוחן קצר לבחינה עצמית של הידע החדש שצברת, ובנוסף יש מספר תרגילים לעבודה עצמית. בחלק הראשון של הספר תלמד את המושגים הכלליים של NET., תכנות בסביבת העבודה ותיאור יסודות התחביר וטכניקות ליצירת תוכניות ב- Visual Basic.NET. אלו הם יסודות הידע שעליהן תסתמכנה בהמשך כל תוכניות VB.NET שתכתוב. חלק זה מספק לך מידע מפורט, שהנושאים האחרים בנויים עליו. בחלקו השני של הספר תכיר את יכולותיה הרבות של VB.NET ותוכל לפתח יישומים מורכבים. בחלק השלישי של הספר ידונו מיגוון נושאים מתקדמים להשלמת הידע שלך אודות Visual Basic וסביבת העבודה NET. מבין נושאי הספר (רשימה חלקית): DataBases, Windows Forms, Web Forms, Object Oriented Programming, Introduction to XML את קוד המקור של הדוגמאות שבספר ניתן להוריד מאתר האינטרנט של ההוצאה: www.hod-ami.co.il Duncan Mackenzie מוסמך MCSD, MCSE ו-MCT מטעם חברת Microsoft. שותף בצוות הכותבים של MSDN של חברת Microsoft. כתב מספר ספרים בנושאי תכנות בסביבת הפיתוח של Microsoft. Kent Sharkey מוסמך MCSD, MCSE ו-MCT מטעם חברת Microsoft. עובד בחברת Microsoft ועיקר עיסוקו כולל SOAP ו-Web Services. כתב מספר ספרים בעיקר להכשרה לבחינות MCSD....


©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ