אלכסנדר ברזל

אלכסנדר ברזל

סופר


1.
2.
3.
4.
5.
6.
על רקע תפיסת מהותה של היהדות גובר והולך הפילוג בעם היהודי - עצם וודאות השייכות לעם שרוייה במשבר. חלקים גדולים מתרוקנים מכול אשר עשוי לתת מסד לתודעתם היהודית, ורבים מתנכרים לכול זיקה. במבוכה זו מתמסדת יהדות 'פולקלורית': שיגרת המינהגים והצורות. חלקים לא - מעטים מתקרבים אל הגישה הפונדמנטליסטית ומתרבים גם דורשי 'השיבה אל ארון הספרים היהודי' - אל קריאה ולימוד המקורות. נחוצה עתה תפנית, שעיקרה שמירת רצף המסורת הרוחנית תוך פנייה בוחנת אל זימוני מחשבת העידן. כך נהגו יהודים בכול התקופות - זו משמעות התורה שבע"פ. מצע ומצב דן בנושא חשוב לזמננו: תפיסת הטבע במחשבה היהודית. זו מתבקשת לדיון לא רק בעיקבות דרישות התרבות הטכנולוגית השלטת, אלא גם כרי לחדר רעיונות שההגות היהודית עסקה בהם בכול הזמנים - תמיד בצמידות להבנת הטבע הרווחת במרחב הרוחני בעולם - והיא מעלה שאלות יסוד. אלכסנדר ברזל - לשעבר פרופסור בטכניון, ראש המחלקה ללימודים ההומניסטיים - הינו מחברם של הספרים: השיחה הגדולה ב ,יונים בתרבות וספרות (ספרית פועלים 1971 ); המושג עבודה בפילוסופיה של ימינו (בגרמנית, ,Lang 1 197 ); ערנים, אדם, עולם (עם עובד 1976); משמעות וצורה (צ'ריקובר 1976); להיות יהודי - על זהות ועל השקפת עולם (הקיבוץ המאוחד 1979); מידות היחד (עם עובד 1984); על מבנה היהדות (ספרית פועלים 1994). כמו כן כתב ופירסם מאמרים רבים בכתבי - עת פילוסופיים בעולם ובארץ וערך ספרים אחדים....

7.
8.
9.
10.
דורנו שרוי במצוקה רוחנית ובתחושת חוסר נחת. איכות חיינו ירודה לא בשל האדים המרעילים את האויר, אלא בשל אבדן הרגשת הבטחון ובשל אי-היכולת לאחזור בודאיות, בכדי למנוע התפרקות של הווית יחידים וציבור. בימי האלימות הפיזית והרוחנית כאחד, - אנו נזעקים שוב ושוב לבקש את החינוך שיחזיר לנו את אשר אבד. החינוך נקרא לצייד בערכים את אלה שחסרים הבנת משמעות מעשיהם, לחזק יסודות שנתרופפו; ודווקא עתה קמו מערערים על החינוך ועל הערכים. ספר זה דן בשאלת הערכים, וממילא גם בשאלת החינוך. הערכים מוצגים כתנאים של אנושיותנו ולהיותנו בעולם, כתנאים של חיי משמעות....

11.
12.
13.
על רקע תפיסת מהותה של היהדות גובר והולך הפילוג בעם היהודי - עצם וודאותהשייכות לעם שרוייה במשבר. חלקים גדולים מתרוקנים מכול אשר עשוי לתתמסד לתודעתם היהודית, ורבים מתנכרים לכול זיקה. במבוכה זו מתמסדת יהדות'פולקלורית': שיגרת המינהגים והצורות. חלקים לא - מעטים מתקרבים אל הגישההפונדמנטליסטית ומתרבים גם דורשי 'השיבה אל ארון הספרים היהודי' - אלקריאה ולימוד המקורות. נחוצה עתה תפנית, שעיקרה שמירת רצף המסורתהרוחנית תוך פנייה בוחנת אל זימוני מחשבת העידן. כך נהגו יהודים בכול התקופות - זו משמעות התורה שבע"פ.מצע ומצב דן בנושא חשוב לזמננו: תפיסת הטבע במחשבה היהודית. זו מתבקשתלדיון לא רק בעיקבות דרישות התרבות הטכנולוגית השלטת, אלא גם כרי לחדררעיונות שההגות היהודית עסקה בהם בכול הזמנים - תמיד בצמידות להבנתהטבע הרווחת במרחב הרוחני בעולם - והיא מעלה שאלות יסוד.אלכסנדר ברזל - לשעבר פרופסור בטכניון, ראש המחלקה ללימודים ההומניסטיים - הינו מחברם של הספרים: השיחה הגדולה ב ,יונים בתרבות וספרות (ספריתפועלים 1971 ); המושג עבודה בפילוסופיה של ימינו (בגרמנית, ,Lang 1 197 );ערנים, אדם, עולם (עם עובד 1976); משמעות וצורה (צ'ריקובר 1976); להיותיהודי - על זהות ועל השקפת עולם (הקיבוץ המאוחד 1979); מידות היחד(עם עובד 1984); על מבנה היהדות (ספרית פועלים 1994).כמו כן כתב ופירסם מאמרים רבים בכתבי - עת פילוסופיים בעולם ובארץ וערךספרים אחדים....

14.
15.
16.
17.
18.

©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ