האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה

סופר


» רשימות קריאה בהם מופיעים ספריו (51):
מדעי המחשב, פסיכולוגיה, RTBCPT3, יהדות ועם ישראל, חינוך - מוסדי, AAA, אמנות, קולנוע , תיאטרון למכירה, יהדות ואמונה, ספרי עיון הממתינים לקריאה, ספרים הנמצאים ברשימה הזאת, הירוק היום ירוק מאוד, יום יבוא. אני מקווה., מומלצים בהחלט, כלכלה, כוננית-למעלה, עברית שפה יפה, ביולוגיה, כימיה, ספרות - עיון ומחקר, עוד ...
» ספרים של האוניברסיטה הפתוחה שנקראים עכשיו:

ביוכימיה : חלבונים, מבנה ותפקיד
האוניברסיטה הפתוחה

פסיכולוגיה חברתית - כרך א - יחידות 1,2 - יחידה 1:מבוא * יחידה 2: קוגניציה חברתית
האוניברסיטה הפתוחה

חשמלאי מוסמך :סכמטיקה חשמלית- מעגלי פיקוד למנועים [ י"ל [20
האוניברסיטה הפתוחה

חשמלאי מוסמך :מנוע השראה [י"ל [19
האוניברסיטה הפתוחה

חשמלאי מוסמך
האוניברסיטה הפתוחה

אוטומטים ושפות פורמליות [כרך ב]
האוניברסיטה הפתוחה

מבוא לפסיכולוגיה
האוניברסיטה הפתוחה

מבוא לפסיכולוגיה [חטיבה ג : י"ל - 9-7 הנעה, התפתחות והתנהגות חברתית]
האוניברסיטה הפתוחה

מבוא לכלכלה - מקרו [כרך י - י"ל : 13-12 סחר בינלאומי]
האוניברסיטה הפתוחה

מגמות ליכוד ופירוד
האוניברסיטה הפתוחה

התנהגות צרכנים : החלטות קנייה i [פרקים [4-1
האוניברסיטה הפתוחה

חשמלאי מוסמך :מכונות חשמל-מכונות לזרם ישר [י"ל [21
האוניברסיטה הפתוחה

ספרים, ספריות והשימוש בהם
האוניברסיטה הפתוחה

עקרונות מערכת הפעלה
האוניברסיטה הפתוחה

חשמלאי מוסמך :תורת החשמל -זרם ישר [ י"ל [ 8-7
האוניברסיטה הפתוחה

צומח וצמחים
האוניברסיטה הפתוחה

מבוא למדעי המחשב ושפת פסקל [כרך א : י"ל [87-1
האוניברסיטה הפתוחה

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי למדעים [כרך ד : י"ל [11-9
האוניברסיטה הפתוחה

אמנות בעידן הטכנולוגי (סט מלא - קורס שלם בשישה כרכים) - יחידות 1-12
האוניברסיטה הפתוחה

מדיניות החוץ של ברית המועצות : מלנין עד גורבצ'וב [כרך א]
האוניברסיטה הפתוחה

ביוכימיה : i חלבונים, מבנה ותפקיד [כרך א : י"ל - 3-1 י"ל : 1 אטומים...
האוניברסיטה הפתוחה

ממשל ופוליטיקה : דת מדינה ופוליטיקה
האוניברסיטה הפתוחה

המזרח התיכון בימינו [י"ל 2 : עראק - מלוכה, מהפכה, רודנות]
האוניברסיטה הפתוחה

חשמלאי מוסמך : רשתות מתח נמוך [י"ל [27
האוניברסיטה הפתוחה
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
9. עקרונות העבודה בשלושה ממדים 10. ייצוג גופים תלת-מימדיים 11. טרנספורמציות תלת-ממדיות 12 הצגה דו-ממדית של גופים תלת-ממדיים 13. סילוק משטחים וקווים נסתרים 14. דגמי הצללה וצבע 15. שיטות לעיצוב דגמים 16. תכנון מישק למשתמש...

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.