האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה

סופר


» רשימות קריאה בהם מופיעים ספריו (63):
מדעי המחשב, אינפיניטיסימלי 1, דיפרנציאלי ואינטגרלי, יד שנייה כחדש , ספרי עסקים וכלכלה, ספרים שקראתי ואהבתי , יהדות ואמונה, יחידות 3-5, ספרי עיון הממתינים לקריאה, חייב לקרוא, לימודים, כמי, פסיכולוגיה, יהדות ועם ישראל, כלכלה ומדע, ספרי עיון למכירה, לימודים, AAA, RTBCPT3, עוד ...
» ספרים של האוניברסיטה הפתוחה שנקראים עכשיו:

ביוכימיה : חלבונים, מבנה ותפקיד
האוניברסיטה הפתוחה

פסיכולוגיה חברתית - כרך א - יחידות 1,2 - יחידה 1:מבוא * יחידה 2: קוגניציה חברתית
האוניברסיטה הפתוחה

חשמלאי מוסמך :סכמטיקה חשמלית- מעגלי פיקוד למנועים [ י"ל [20
האוניברסיטה הפתוחה

אמנות בעידן הטכנולוגי (סט מלא - קורס שלם בשישה כרכים) - יחידות 1-12
האוניברסיטה הפתוחה

אוטומטים ושפות פורמליות [כרך ב]
האוניברסיטה הפתוחה

מבוא לפסיכולוגיה
האוניברסיטה הפתוחה

חשמלאי מוסמך
האוניברסיטה הפתוחה

חשמלאי מוסמך :מנוע השראה [י"ל [19
האוניברסיטה הפתוחה

חשמלאי מוסמך :מכונות חשמל-מכונות לזרם ישר [י"ל [21
האוניברסיטה הפתוחה

מבוא לכלכלה - מקרו [כרך י - י"ל : 13-12 סחר בינלאומי]
האוניברסיטה הפתוחה

מגמות ליכוד ופירוד
האוניברסיטה הפתוחה

התנהגות צרכנים : החלטות קנייה i [פרקים [4-1
האוניברסיטה הפתוחה

ספרים, ספריות והשימוש בהם
האוניברסיטה הפתוחה

מבוא לפסיכולוגיה [חטיבה ג : י"ל - 9-7 הנעה, התפתחות והתנהגות חברתית]
האוניברסיטה הפתוחה

עקרונות מערכת הפעלה
האוניברסיטה הפתוחה

צומח וצמחים
האוניברסיטה הפתוחה

מבוא למדעי המחשב ושפת פסקל [כרך א : י"ל [87-1
האוניברסיטה הפתוחה

ביוכימיה : i חלבונים, מבנה ותפקיד [כרך א : י"ל - 3-1 י"ל : 1 אטומים...
האוניברסיטה הפתוחה

חשמלאי מוסמך :תורת החשמל -זרם ישר [ י"ל [ 8-7
האוניברסיטה הפתוחה

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי למדעים [כרך ד : י"ל [11-9
האוניברסיטה הפתוחה

מדיניות החוץ של ברית המועצות : מלנין עד גורבצ'וב [כרך א]
האוניברסיטה הפתוחה

חשמלאי מוסמך :סכמטיקה חשמלית [י"ל [9
האוניברסיטה הפתוחה

ממשל ופוליטיקה : דת מדינה ופוליטיקה
האוניברסיטה הפתוחה

המזרח התיכון בימינו [י"ל 2 : עראק - מלוכה, מהפכה, רודנות]
האוניברסיטה הפתוחה

חשמלאי מוסמך : רשתות מתח נמוך [י"ל [27
האוניברסיטה הפתוחה
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
9. עקרונות העבודה בשלושה ממדים 10. ייצוג גופים תלת-מימדיים 11. טרנספורמציות תלת-ממדיות 12 הצגה דו-ממדית של גופים תלת-ממדיים 13. סילוק משטחים וקווים נסתרים 14. דגמי הצללה וצבע 15. שיטות לעיצוב דגמים 16. תכנון מישק למשתמש...

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.