מאיר סלע

מאיר סלע

סופר


» ספרים של מאיר סלע שנקראים עכשיו:

Design patterns\מאיר סלע
מאיר סלע
1.
2.
פת C היא שפתל תכנות מבנית פשוטה, פופלרית בעולם התוכנה ובסיס לשפות אחרות (C++, Java). בכך היא מספקת יתרון משולש בלימודיה כשפה ראשונה במסלול לימוד תוכנה. ספר זה הוא ראשון מסוגו בנושאים הנלמדים בו, מלבד שפת C בשלמותה: * מבוא לתכנות * פרקים בטיפוסי נתונים מופשטים (ADT) ובהנדסת תוכנה * שיפורים ב- C++ שניתן לנצל בשפת C * תמיכת שפת C ממערכות זמן אמת הספר כתוב בשפה העברית במקור ומשלב הסברים, תרשימים, דוגמאות, סיכומים בסוף כל פרק ותרגילים לחזרה ולהבנה מעמיקה. הספר מתאים למתחילים, לסטודנטים ולמפתחי תוכנה המעונינים ללמוד את עקרונות היסוד בהנדסת תוכנה בשפת C. אין צורך בידע קודם ללימוד שפה זו. הספר כולל בפיתחתו פרק מבוא לתכנות לטובלת מתחילים חסרי רקע במחשבים, ובו מוסברים מבנה המחשב והמעבד, מערכת ההפעלה, חשבון בינרי, יצירת תכניות מחשב ואלגוריתמים. לאחר מכן מובאים פרקי הספר הבסיסיים: אבני היסוד של C, קלט/פלט, אלגוריתמים ומבני בקרה פונקציות, מערכים, מצביעים ומחרוזות. פרקים מתקדמים: מבנים, הקצאות זיכרון דינמיות ורשימות מקושרות, קלט/פלט עם קבצים, טיפוסי נתונים מופשטים (ADT), פרקים בהנדסת תוכנה ותכנות במערכות זמן אמת. תכניות הדוגמא שבספר, פתרונות תרגילים וחומר עזר נוסף ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של מרכז ההדרה 2000...

3.
שפת C++ נחשבת כיום כשפה הנפוצה ביותר לפיתוח תוכנה. התמיכה במודל העצמים, המנגנונים להשגת יעילות גבוהה, יכולת השילוב עם C והספרייה העשירה, הפכו את C++ לבעלת עוצמת תכנות גבוהה ביותר. C++ מספקת יכולות לפיתוח מגוון מערכות: תקשורת, הדמיה, מידע, בינה מלאכותית, רובוטיקה, ומערכות בעלות צרכי בטיחות מיוחדים (מערכות רפואיות ומערכות צבאיות). ספר זה בא לספק את ההדרכה והמידע המלאים הנחוצים למתכנתים ב- C++: החל בתיאור התחביר הבסיסי, הסברים לגבי ההבדלים שבין C++ ל- C ותיאור השיפורים, תיאור מנגנוני השפה לתכנות מונחה עצמים, תיאור מנגנונים מתקדמים כמו פולימורפיזם, templates וחריגות, וכלה בפירוט הספריה התקנית העשירה. הספר כתוב בשפה העברית במקור ומשלב הסברים, תרשימים, דוגמאות, סיכומים בסוף כל פרק, מעבדות, תרגילים - ופתרונות מלאים - לחזרה ולהבנה מעמיקה. הספר ייחודי בהיקפו ובהעמקתו בשפת התכנות C++ ובעקרונות תכנות מונחה עצמים. הספר מתאים לסטודנטים ולמפתחי תוכנה בעלי רקע תכנותי ב- C, אם כי, ניתן לגשת ללימוד C++ ישירות תוך לימוד כללי התחביר היסודיים של שפת C. לשם כך כולל פרק 3 הסבר לגבי התחביר הבסיסי שב- C/C++, תוך עמידה על השוני ועל התוספות שבכללי התחביר של C++. לספר שני חלקים עיקריים: · החלק הראשון כולל פרקים בסיסיים בתכנות מונחה עצמים ב- C++: מבוא, סקירת C++, תחביר יסודי, מחלקות, עצמים, העמסת אופרטורים, קלט/פלט, מודל האגרגציה של C++. · החלק השני מטפל במנגנונים המתקדמים של השפה: templates, ירושה ופולימורפיזם, ירושה מרובה, RTTI וממשקים, חריגות, טיפוסי נתונים מופשטים (ADT) והספרייה התקנית (STL). תכניות הדוגמא שבספר, פתרונות תרגילים וחומר עזר נוסף ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של עיטם מדעי המחשב, www.mh2000.co.il....

4.
התפשטות מערכות ההפעלה Windows והשימוש הרב בסביבות הפיתוח Visual C++/MFC , תוך שילוב טכנולוגיות COM / ACTIVE X, אינטרנט ובסיסי נתונים מציגות כיום בפני מפתחי התוכנה מורכבות גבוהה. מערכות המסחר האלקטרוני (e - Commerce) המודרניות באינטרנט ומערכות מבוזרות אחרות עושות שימוש בפיתוח תוכנה רב - שלבי (Multi - tier Programming) הדורש מהמתכנת/ת ידע מקיף בגישה וניהול הנתונים בצד השרת, בתכנות המשתמש בצד הלקוח, ובפרוטוקולי הרשת השונים. מטרתו העיקרית של ספר זה היא לפרק את מורכבותה ואת גודלה של Windows ליחידות פשוטות ומובנות, המתאימות ללימוד מדורג. הספר כתוב בשפה העברית במקור ומשלב הסברים, תרשימים, דוגמאות, סיכומים בסוף כל פרק, מעבדות ותרגילים לחזרה ולהבנה מעמיקה. הספר ייחודי בהיקפו ובהעמקתו בפרטי מערכת ההפעלה Windows, בספריית הפיתוח MFC ובכלי הפיתוח שבVisual C++ - . הספר מתאים לסטודנטים ולמפתחי תוכנה בעלי רקע תכנותי ב - C וב - C++: ידע בשפת C הוא תנאי מקדים ללימוד Windows API, והבנת שפת C++ היא תנאי קדם ללימוד MFC. ? פרקי הספר הבסיסיים: מבוא, תכנות ב - Win32 API, תכנות בסיסי ב - MFC, גרפיקה וממשקי משתמש - תפריטים, פקדים ותיבות דו - שיח. ? פרקים מתקדמים: ניהול נתוני היישום, גרעין מערכת ההפעלה, מודל מסמך תצוגה ופקדים שכיחים. ? פרקים בפיתוח תוכנה מיזמי: תכנות באינטרנט, טכנולוגיית הרכיבים, תכנות בסיסי נתונים, פיתוח DLLs וגישה ל - Registory. ? פרק נוסף כולל עדכונים לגרסת Visual Studio. NET : סביבת הריצה המשותפת, הידור מ - Visual C++ לקוד מנוהל, שפת C#. תכניות הדוגמא שבספר, פתרונות תרגילים וחומר עזר נוסף ניתנים להורדה מהאינטרנט מאתר הבית של "מרכז ההדרכה 2000", www.mh2000.co.il ....

5.
מדריך מקצועי ומקיף לשפת התכנות C ולעקרונות הנדסת תוכנה כולל פרקי מבוא למדעי המחשב: מבנה המחשב והמעבד, מערכת ההפעלה, חשבון בינרי, אלגוריתמים ויצירת תכניות מחשב פרקים בסיסיים: אבני היסוד של C, קלט/פלט, אלגוריתמים ומבני בקרה, פונקציות, מערכים, מצביעים ומחרוזות פרקים מתקדמים: הקצאות זיכרון דינמיות ורשימות מקושרות, קלט/פלט עם קבצים, ADT's, פרקים בהנדסת תוכנה ותכנות במערכות זמן אמת...

6.
הספר סוקר את כלל ה - patterns התקניים כמו גם מספר טכניקות שימושיות נוספות. כל pattern מודגם ומתואר ע"י תרשימי ,UML בשילוב הסברים ותרשימי עזר נוספים. דוגמאות הקוד העיקריות הן בשפות ++ם, Java ו - 4ם, שלוש השפות השכיחות בעולם התוכנה, ובמספר patterns הדוגמאות הן מ - ,Python כשפת עצמים דינמית, כמו כן מובאות דוגמאות ממערכות העצמים ,Java 27א., ,MFC .COM/ATL...

7.
שפת C היא שפת תכנות מבנית פשוטה, פופולרית בעולם התוכנה ובסיס לשפות אחרות (Java, C++). בכך היא מספקת יתרון משולש בלימודה כשפה ראשונה במסלול לימוד תוכנה. ספר זה הוא ראשון מסוגו בנושאים הנלמדים בו, מלבד שפת C בשלמותה: *מבוא לתכנות *פרקים בטיפוסי נתונים מופשטים (ADT) ובהנדסת תוכנה *שיפורים ב - ++C שניתן לנצל בשפת C *תמיכת שפת C במערכות זמן אמת הספר כתוב בשפה העברית במקור ומשלב הסברים, תרשימים, דוגמאות, סיכומים בסוף כל פרק ותרגילים לחזרה ולהבנה מעמיקה. הספר מתאים למתחילים, לסטודנטים ולמפתחי תוכנה המעוניינים ללמוד את עקרונות היסוד בהנדסת תוכנה בשפת C. אין צורך בידע קודם ללימוד שפה זו. הספר כולל בפתיחתו פרק מבוא לתכנות לטובת מתחילים חסרי רקע במחשבים, ובו מוסברים מבנה המחשב והמעבד, מערכת ההפעלה, חשבון בינרי, יצירת תכניות מחשב ואלגוריתמים. לאחר מכן מובאים פרקי הספר הבסיסיים: אבני היסוד של C, קלט/פלט, אלגוריתמים ומבני בקרה, פונקציות, מערכים, מצביעים ומחרוזות. פרקים מתקדמים: מבנים, הקצאות זיכרון דינמיות ורשימות מקושרות, קלט/פלט עם קבצים, טיפוסי נתונים מופשטים (ADT), פרקים בהנדסת תכונה ותכנות במערכות זמן אמת. תכניות הדוגמא שבספר, פתרונות, תרגילים וחומר עזר נוסף ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של מרכז ההדרכה 2000 www*mh2000*co*il...

8.
יש לך ראיון בחברת הייטק? לא נשארו לך ציפורניים לכסוס? לראיון תפקיד מכריע בהחלטה על קבלתך לעבודה, ולכן הוא עשוי לקבוע את עתידך המקצועי בשנים הקרובות. התהליך החשוב כל כך נמשך לרוב פחות משעה, וזו הסיבה ללחץ שהנך נתון/ה בו. הכנה מקצועית טובה תשפר את יכולתך ותקטין את החששות שלך. ובזה, ספר זה עשוי לסייע לך. רבות מהבעיות המובאות בספר ניתנו במסגרת ראיונות קבלה בחברות הייטק. כל בעיה כוללת פתרון לצדה, תוך הפנייה לנספח המתאים ולספרות העזר במידת הצורך. הספר ייחודי בשיטתיות המוצגת בו לפתרון בעיות: כל פרק כולל בתחילתו הסבר לסוגי הבעיות האפייניות, טכניקות פתרון מומלצות ופתרון בעיות דוגמא. הספר כולל את הפרקים הבאים: מבוא - עיקרו של פרק זה הוא הראיון: שלבי ההכנה, המלצות והדרכה למרואיין/ת בזמן הראיון, תכנון סדר הראיונות בחברות שונות, ועוד. שאלות קצרות - סדרת שאלות קצרות הנוטות להישאל בראיונות. השאלות עוסקות בעיקר במושגים ובמנגנונים מוכרים ממדעי המחשב. בעיות ממדעי המחשב - פרק זה כולל בעיות ממגוון תחומי מדעי המחשב: מבני נתונים, אלגוריתמים, אלגוריתמים בתורת הגרפים, הסתברות, מערכות הפעלה, מסדי נתונים ועוד. בעיות תכנות - שאלות ומשימות תכנות הכוללות בין היתר בעיות תכנות ב- C/C++, בעיות בתכנות מונחה עצמים, בעיות מתחום זמן אמת. בעיות הגיון ותורת המשחקים - בעיות הגיון כלליות ובעיות מתחום תורת המשחקים. נספחים - בחלקו האחרון של הספר מובאים תקצירים מרוכזים של מגוון מקצועות במדעי המחשב הכוללים סיכומי הגדרות, משפטים, נוסחאות ומידע תיאורטי אחר....

9.
10.
כולל את כל ה- Patterns התקניים, כמו גם מספר טכניקות שימושיות נוספות מימוש בשפות: C++, Java, C#, Python...

11.
תפשטות מערכות ההפעלה Windows והשימוש הרב בסביבות הפיתוח Visual C++/MFC, תוך שילוב טכנולוגיות COM/ActiveX, אינטרנט ובסיסי נתונים מציגות כיום בפני מפתחי התוכנה מורכבות גבוהה. מערכות המסחר האלקטרוני (e-Commerce) המודרניות באינטרנט ומערכות מבוזרות אחרות עושות שימוש בפיתוח תוכנה רב-שלבי (Multi-tier Programming) הדורש מהמתכנת/ת ידע מקיף בגישה וניהול נתונים בצד השרת, בתכנות ממשקי המשתמש בצד הלקוח, ובפרוטוקולי הרשת השונים. מטרתו העיקרית של ספר זה היא לפרק את מורכבותה ואת גודלה של Windows ליחידות פשוטות ומובנות, המתאימות ללימוד מדורג. הספר כתוב בשפה העברית במקור ומשלב הסברים, תרשימים, דוגמאות, סיכומים בסוף כל פרק, מעבדות ותרגילים לחזרה ולהבנה מעמיקה. הספר ייחודי בהיקפו ובהעמקתו בפרטי מערכת ההפעלה Windows, בספריית הפיתוח MFC ובכלי הפיתוח שב- Visual C++. הספר מתאים לסטודנטים ולמפתחי תוכנה בעלי רקע תכנותי ב- C וב- C++: ידע בשפת C הוא תנאי מקדים ללימוד Windows API, והבנת שפת C++ היא תנאי קדם ללימוד MFC. פרקי הספר הבסיסיים: מבוא, תכנות ב- Win32 API, תכנות בסיסי ב- MFC, גרפיקה וממשקי משתמש - תפריטים, פקדים (Controls) ותיבות דו-שיח (Dialogs). פרקים מתקדמים: ניהול נתוני היישום (STL/MFC-Collections), גרעין (Kemel) מערכת ההפעלה, מודל מוסמך תצוגה ופקדים שכיחים. פרקים בפיתוח תוכנה מיזמי (Enterprise Programming): תכנות באינטרנט, טכנולוגיית הרכיבים (COM/ATL/ActiveX), תכנות בסיסי נתונים, פיתוח DLLs וגישה ל- Registry. פרק נוסף כולל עדכונים לגרסת Visual Studio.NET סביבת הריצה המשותפת (Common Language Runtime), הידור מ- Visual C++ לקוד מנוהל, שפת C#. תכנית הדוגמא שבספר, פתרונות תרגילים וחומר עזר נוסף ניתנים להורדה מהאינטרנט מאתר הבית של ``מרכז ההדרכה 2000``, www.mh2000.co.il....

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ