דגנית שניר

דגנית שניר

סופרת


» ספרים של דגנית שניר שנקראים עכשיו:

כח לקרוא: חוברת עבודה
דגנית שניר
1.
תוכנית הלימודים "כח לקרוא" מקנה קריאה וכתיבה בדרכים ייחודיות. תהליכי הבנת הנקרא משולבים בתהליך הלמידה כחלק בלתי נפרד. התוכנית מבוססת על השיטה הניאוגלובלית (אנליטית סינטטית). הדגש הוא על מבנה המלה ומשמעותה, תוך התייחסות מרבית לצירופי הצלילים. ייחודה של השיטה בכך, שהיא נותנת מענה גם לתלמידים המתקשים ללמוד קריאה וכתיבה בדרכים קונבנציונליות (הסובלים מליקויי למידה ודיסלקציה). השיטה מאפשרת לתלמידים לקויי הלמידה להשתמש בכלים אלטרנטיביים, המהווים עבורם אסטרטגיות חלופיות לכשרים הלוקים (כגון: בעיות ריכוז, בעיות בזיכרון המיידי, בעיות בזיכרון החזותי). השיטה עוזרת להתגבר על הקושי להפנים את צלילי התנועות בשל ריבויין - על ידי מגוון מילולי בסימנים מוסכמים. כך רוכש התלמיד כלים, המשמשים לו לעזר כאשר הוא נתקל בקשיים בפענוח המלה. במקראה סיפורים הלקוחים מעולמו של הילד, המהווים גורם מזמן לשיחה בכיתה. המקראה "כח לקרוא" מיועדת לתלמידי כיתה א'. קיימת מקראה בלעדית באותה שיטה עבור תלמידים דיסלקטיים ותלמידים הסובלים מליקויי למידה. החוברת הראשונה זהה בשתי הסדרות. המקראה כוללת 6 חוברות ומדריך למורה: *א. הקניית הצלילים. *ב.קמץ, שווא - סיפורים ועבודות. *ג. קמץ, שווא, חיריק. *ד. קמץ, שווא, חיריק, חולם. ה. קמץ, שווא, חיריק, חולם, צירה - סגול. *ו. קמץ, שווא, חיריק, חולם, צירה - סגול, שורוק - קובוץ....

2.
תוכנית הלימודים "כח לקרוא" מקנה קריאה וכתיבה בדרכים ייחודיות. תהליכי הבנת הנקרא משולבים בתהליך הלמידה כחלק בלתי נפרד. התוכנית מבוססת על השיטה הניאוגלובלית (אנליטית סינטטית). הדגש הוא על מבנה המלה ומשמעותה, תוך התייחסות מרבית לצירופי הצלילים. ייחודה של השיטה בכך, שהיא נותנת מענה גם לתלמידים המתקשים ללמוד קריאה וכתיבה בדרכים קונבנציונליות (הסובלים מליקויי למידה ודיסלקציה). השיטה מאפשרת לתלמידים לקויי הלמידה להשתמש בכלים אלטרנטיביים, המהווים עבורם אסטרטגיות חלופיות לכשרים הלוקים (כגון: בעיות ריכוז, בעיות בזיכרון המיידי, בעיות בזיכרון החזותי). השיטה עוזרת להתגבר על הקושי להפנים את צלילי התנועות בשל ריבויין - על ידי מגוון מילולי בסימנים מוסכמים. כך רוכש התלמיד כלים, המשמשים לו לעזר כאשר הוא נתקל בקשיים בפענוח המלה. במקראה סיפורים הלקוחים מעולמו של הילד, המהווים גורם מזמן לשיחה בכיתה. המקראה "כח לקרוא" מיועדת לתלמידי כיתה א'. קיימת מקראה בלעדית באותה שיטה עבור תלמידים דיסלקטיים ותלמידים הסובלים מליקויי למידה. החוברת הראשונה זהה בשתי הסדרות. המקראה כוללת 6 חוברות ומדריך למורה: *א. הקניית הצלילים. *ב.קמץ, שווא - סיפורים ועבודות. *ג. קמץ, שווא, חיריק. *ד. קמץ, שווא, חיריק, חולם. ה. קמץ, שווא, חיריק, חולם, צירה - סגול. *ו. קמץ, שווא, חיריק, חולם, צירה - סגול, שורוק - קובוץ....

3.
תוכנית הלימודים "כח לקרוא" מקנה קריאה וכתיבה בדרכים ייחודיות. תהליכי הבנת הנקרא משולבים בתהליך הלמידה כחלק בלתי נפרד. התוכנית מבוססת על השיטה הניאוגלובלית (אנליטית סינטטית). הדגש הוא על מבנה המלה ומשמעותה, תוך התייחסות מרבית לצירופי הצלילים. ייחודה של השיטה בכך, שהיא נותנת מענה גם לתלמידים המתקשים ללמוד קריאה וכתיבה בדרכים קונבנציונליות (הסובלים מליקויי למידה ודיסלקציה). השיטה מאפשרת לתלמידים לקויי הלמידה להשתמש בכלים אלטרנטיביים, המהווים עבורם אסטרטגיות חלופיות לכשרים הלוקים (כגון: בעיות ריכוז, בעיות בזיכרון המיידי, בעיות בזיכרון החזותי). השיטה עוזרת להתגבר על הקושי להפנים את צלילי התנועות בשל ריבויין - על ידי מגוון מילולי בסימנים מוסכמים. כך רוכש התלמיד כלים, המשמשים לו לעזר כאשר הוא נתקל בקשיים בפענוח המלה. במקראה סיפורים הלקוחים מעולמו של הילד, המהווים גורם מזמן לשיחה בכיתה. המקראה "כח לקרוא" מיועדת לתלמידי כיתה א'. קיימת מקראה בלעדית באותה שיטה עבור תלמידים דיסלקטיים ותלמידים הסובלים מליקויי למידה. החוברת הראשונה זהה בשתי הסדרות. המקראה כוללת 6 חוברות ומדריך למורה: *א. הקניית הצלילים. *ב.קמץ, שווא - סיפורים ועבודות. *ג. קמץ, שווא, חיריק. *ד. קמץ, שווא, חיריק, חולם. ה. קמץ, שווא, חיריק, חולם, צירה - סגול. *ו. קמץ, שווא, חיריק, חולם, צירה - סגול, שורוק - קובוץ....

4.
תוכנית הלימודים "כח לקרוא" מקנה קריאה וכתיבה בדרכים ייחודיות. תהליכי הבנת הנקרא משולבים בתהליך הלמידה כחלק בלתי נפרד. התוכנית מבוססת על השיטה הניאוגלובלית (אנליטית סינטטית). הדגש הוא על מבנה המלה ומשמעותה, תוך התייחסות מרבית לצירופי הצלילים. ייחודה של השיטה בכך, שהיא נותנת מענה גם לתלמידים המתקשים ללמוד קריאה וכתיבה בדרכים קונבנציונליות (הסובלים מליקויי למידה ודיסלקציה). השיטה מאפשרת לתלמידים לקויי הלמידה להשתמש בכלים אלטרנטיביים, המהווים עבורם אסטרטגיות חלופיות לכשרים הלוקים (כגון: בעיות ריכוז, בעיות בזיכרון המיידי, בעיות בזיכרון החזותי). השיטה עוזרת להתגבר על הקושי להפנים את צלילי התנועות בשל ריבויין - על ידי מגוון מילולי בסימנים מוסכמים. כך רוכש התלמיד כלים, המשמשים לו לעזר כאשר הוא נתקל בקשיים בפענוח המלה. במקראה סיפורים הלקוחים מעולמו של הילד, המהווים גורם מזמן לשיחה בכיתה. המקראה "כח לקרוא" מיועדת לתלמידי כיתה א'. קיימת מקראה בלעדית באותה שיטה עבור תלמידים דיסלקטיים ותלמידים הסובלים מליקויי למידה. החוברת הראשונה זהה בשתי הסדרות. המקראה כוללת 6 חוברות ומדריך למורה: *א. הקניית הצלילים. *ב.קמץ, שווא - סיפורים ועבודות. *ג. קמץ, שווא, חיריק. *ד. קמץ, שווא, חיריק, חולם. ה. קמץ, שווא, חיריק, חולם, צירה - סגול. *ו. קמץ, שווא, חיריק, חולם, צירה - סגול, שורוק - קובוץ....

5.
6.
תוכנית הלימודים "כח לקרוא" מקנה קריאה וכתיבה בדרכים ייחודיות. תהליכי הבנת הנקרא משולבים בתהליך הלמידה כחלק בלתי נפרד. התוכנית מבוססת על השיטה הניאוגלובלית (אנליטית סינטטית). הדגש הוא על מבנה המלה ומשמעותה, תוך התייחסות מרבית לצירופי הצלילים. ייחודה של השיטה בכך, שהיא נותנת מענה גם לתלמידים המתקשים ללמוד קריאה וכתיבה בדרכים קונבנציונליות (הסובלים מליקויי למידה ודיסלקציה). השיטה מאפשרת לתלמידים לקויי הלמידה להשתמש בכלים אלטרנטיביים, המהווים עבורם אסטרטגיות חלופיות לכשרים הלוקים (כגון: בעיות ריכוז, בעיות בזיכרון המיידי, בעיות בזיכרון החזותי). השיטה עוזרת להתגבר על הקושי להפנים את צלילי התנועות בשל ריבויין - על ידי מגוון מילולי בסימנים מוסכמים. כך רוכש התלמיד כלים, המשמשים לו לעזר כאשר הוא נתקל בקשיים בפענוח המלה. במקראה סיפורים הלקוחים מעולמו של הילד, המהווים גורם מזמן לשיחה בכיתה. המקראה "כח לקרוא" מיועדת לתלמידי כיתה א'. קיימת מקראה בלעדית באותה שיטה עבור תלמידים דיסלקטיים ותלמידים הסובלים מליקויי למידה. החוברת הראשונה זהה בשתי הסדרות. המקראה כוללת 6 חוברות ומדריך למורה: *א. הקניית הצלילים. *ב.קמץ, שווא - סיפורים ועבודות. *ג. קמץ, שווא, חיריק. *ד. קמץ, שווא, חיריק, חולם. ה. קמץ, שווא, חיריק, חולם, צירה - סגול. *ו. קמץ, שווא, חיריק, חולם, צירה - סגול, שורוק - קובוץ....

7.
8.
תוכנית הלימודים "כח לקרוא" מקנה קריאה וכתיבה בדרכים ייחודיות. תהליכי הבנת הנקרא משולבים בתהליך הלמידה כחלק בלתי נפרד. התוכנית מבוססת על השיטה הניאוגלובלית (אנליטית סינטטית). הדגש הוא על מבנה המלה ומשמעותה, תוך התייחסות מרבית לצירופי הצלילים. ייחודה של השיטה בכך, שהיא נותנת מענה גם לתלמידים המתקשים ללמוד קריאה וכתיבה בדרכים קונבנציונליות (הסובלים מליקויי למידה ודיסלקציה). השיטה מאפשרת לתלמידים לקויי הלמידה להשתמש בכלים אלטרנטיביים, המהווים עבורם אסטרטגיות חלופיות לכשרים הלוקים (כגון: בעיות ריכוז, בעיות בזיכרון המיידי, בעיות בזיכרון החזותי). השיטה עוזרת להתגבר על הקושי להפנים את צלילי התנועות בשל ריבויין - על ידי מגוון מילולי בסימנים מוסכמים. כך רוכש התלמיד כלים, המשמשים לו לעזר כאשר הוא נתקל בקשיים בפענוח המלה. במקראה סיפורים הלקוחים מעולמו של הילד, המהווים גורם מזמן לשיחה בכיתה. המקראה "כח לקרוא" מיועדת לתלמידי כיתה א'. קיימת מקראה בלעדית באותה שיטה עבור תלמידים דיסלקטיים ותלמידים הסובלים מליקויי למידה. החוברת הראשונה זהה בשתי הסדרות. המקראה כוללת 6 חוברות ומדריך למורה: *א. הקניית הצלילים. *ב.קמץ, שווא - סיפורים ועבודות. *ג. קמץ, שווא, חיריק. *ד. קמץ, שווא, חיריק, חולם. ה. קמץ, שווא, חיריק, חולם, צירה - סגול. *ו. קמץ, שווא, חיריק, חולם, צירה - סגול, שורוק - קובוץ....

9.
10.
איזה שם הייתם נותנים לחתול הכי מיחד בעולם? זאת השאלה שכלם בספור רצו לדעת... ומי לבסוף מצא את השם? ומה היה השם המפלא? זאת תגלו בספור המרתק והמשעשע שבספור זה- ספר חובה לכל הילדים שאוהבים חתולים, ולכל הילדים שאוהבים ספורים....

11.
12.
13.
14.
מהתרנגלת אנשים לוקחים את הביצים, מהכבשה- את הצמר, ומהפרה- את החלב. רק לצב יש משהו שאי אפשר לקחת ממנו. וכשתדעו מה- תגלו ספור מקסים לילדים עם חכמה לכל גיל....

15.
16.
17.
18.
19.

©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ