חנוך אלבק

חנוך אלבק

סופר


1.
בחיבור זה של חוקר התלמוד המפורסם נבחנות, בין השאר, הסוגיות הבאות: * דרכי הלימוד בישיבות בבל וארץ - ישראל * דרכי יצירתה ומסירתה של תורת האמוראים * תולדותיהם ודרכי לימודם של אמוראי ארץ - ישראל ובבל היחס בין התלמודים לשאר ספרות ההלכה הקדומה הברייתות של התנאים - עריכתם ודרכי לימודם גילגולי מימרות האמוראים וסוגיותיהם מקורות הסוגיות ובתי המדרש שבהם נוצרו בספר מצויה רשימה מפורטת של אמוראי בבל והירושלמי לדורותיהם, תולדותיהם ודרכי לימודם. ספר זה הוא המשך ל"מבוא למשנה" - ספרו הקודם של המחבר, שבהוצאת דביר ומוסד ביאליק. חנוך אלבק )1972 - 1890( מגדולי חוקרי התלמוד בימינו. למד בסמינר התיאולוגי בווינה ובאוניברסיטה שם. שימש מורה וחוקר בבית - המדרש הגבוה למדעי היהדות בברלין )1936 - 1926(. כ936 - ן עלה ארצה ושימש שנים רבות פרופסור וראש המחלקה לתלמוד באוניברסיטה העכרית בירושלים. במחקריו הציע אלבק מסקנות שעוררו פולמוס רב. ביניהן, הצעתו לפשר בין הסתירות שבנוסחים השונים של המשנה והתלמוד בטענה שהעורכים בעצם לא ערכו את הטקסטים אלא קיבצו אותם בלבד, וההבדלים אינם, אם כן, בין שתי אסכולות מדרשיות אלא בין שתי קבוצות עורכים....

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ