» שם הרשימה: היסטוריה - בית שני
» יוצר הרשימה: חזי
» קישור: http://simania.co.il/showList.php?listId=12181

דור לדור : משלהי תקופת המקרא ועד חתימת התלמוד : קו בץ מחקרים לכבוד יהושע אפרון

אהרן אופנהימר

ההיסטוריה של עם ישראל : יהודה ורומא - מרידות היהודים

אוריאל רפפורט

המלך הורדוס ותקופתו : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר


המקדש השומרוני בהר גריזים והמחקר ההיסטורי

חנן אשל

התקופה הרומית-ביזנטית - שלטון רומי מהכיבוש ועד מ לחמת בן כוסבה (63 לפני הספירה - 135 לספירה) - *ה*היסטוריה של ארץ-ישראל #

מנחם עורך שטרן

התרבות החומרית של ארץ ישראל בתקופה הפרסית 332-538 לפהה"נ

אפרים שטרן

חידושים בחקר מרד בר-כוכבא - דברי הכנס השנתי העשרים ואחד

חנן אשל ובועז זיסו

מגילות : מחקרים במגילות מדבר יהודה [כרך א]

דבורה דימנט

מגילות : מחקרים במגילות מדבר יהודה [כרך ב]

דבורה דימנט

מגילות : מחקרים במגילות מדבר יהודה [כרך ג]

דבורה דימנט

מגילות : מחקרים במגילות מדבר יהודה [כרך ד]

דבורה דימנט

מגלות מדבר-יהודה - ארבעים שנות מחקר


מיסטיקת המספרים בעולם העתיק : (במקרא, במגילות קומר אן ובכתבי פילון בית מקרא

מיכאל חיוטין

ממדינת מקדש לעם הספר - משיבת ציון ועד לעריכת המשנה

דניאל שוורץ

מעשה המשכן ופתרון בעית "לוחות העץ" במגילת המקדש

מיכאל חיוטין

פלוגתת לוחות השנה במקצת מעשה התורה - 4qmmt

מיכאל חיוטין

תפוצות ישראל בתקופה ההלניסטית-רומית - לקט מאמרים

אברהם גרוסמן