דוד קרויאנקר

דוד קרויאנקר

סופר


1.
קסם בניניה ושכונותיה של ירושלים נחשף בספר המרהיב הזה במלוא תפארתו. שפע הצילומים והאיורים מראים את ירושלים - בתים ובניינים, שכונות ורחובות, חומות ופתחים - על שלל תקופותיה וסגנונותיה. הספר מציג את העיר כמוזיאון אדריכלות חי ותוסס שמובאים בו לידי ביטוי...

2.
"היהלום שבכתר" הבנייה הערבית בארץ. ספר זה חושף לראשונה, בצורה מקיפה ופרטנית, את תולדותיהן של שלוש שכונות מן המעניינות והיפות ביותר בירושלים שמחוץ לחומות. סיפור הבתים בשכונות טלביה, קטמון והמושבה היוונית משקף את שגשוג הבורגנות והאריסטוקרטיה הערבית בתקופת המנדט. כמו כן עומד הספר על השינויים וההתפתחויות שחלו בשכונות אלו, מקום המדינה ועד ימינו. התיאורים המילוליים, ומאות האיורים המלווים אותם, משרטטים את קורות המשפחות שהתגוררו בשכונות אלו, את אורחות חייהם של התושבים, מנהגיהם וערכיהם התרבותיים וכן החשיבות הרבה שהם ייחסו ליופי הארכיטקטוני של בתיהם ולאסתטיקה של סביבתם. ההיבטים האנושיים - אישיים של סיפורי הבתים מצטרפים לתמונה מקיפה של חברה, שמילאה תפקיד מרכזי בתולדות השכונות הערביות בירושלים מאז התקופה העות'מאנית ועד סוף המנדט הבריטי בשנת 1948. נטישת השכונות על ידי תושביהן הערבים במלחמת העצמאות היא מן הפרקים המורכבים והרגישים בהיסטוריה של ירושלים. אילוצי הנטישה, והדרך שבה עזבו הערבים את בתיהם, הם מרכיב חשוב של בעיית הפליטים הערבים ובסיס של תביעותיהם למימוש זכות השיבה ולקבלת פיצויים. לא בכדי הגדיר בשעתו פייסל חוסייני, שהחזיק בתיק ירושלים ברשות הפלסטינית, את מאות הבתים והמגרשים בשכונות טלביה וקטמון כ"יהלום שבכתר" הרכוש הערבי בארץ. המידע בספר הנוגע לאירועי 1948 מבוסס על מקורות ישראליים וערביים כאחד....

3.
בתולדות רחוב הנביאים וסביבתו שזורים נושאים רבים הקשורים בהתפתחותה של ירושלים מחוץ לחומות העיר העתיקה. ירושלים באספקלריה של רחוב הנביאים וסביבתו היא מוזיאון חי של תרבויות, של אורחות חיים ושל סגנונות בנייה למיניהם. ייחודו של הספר הוא ב"תחושת המקום" שהוא מקנה לקוראים, במידע החדש הרב שבו ובשילוב של חומר עיוני, של תצלומים ורישומים ושל מובאות מספרות המחקר ומיצירות של סופרים ומשוררים. התצלומים והרישומים מתארים קטע של עיר בהדגשים מהדגשים שונים - היסטוריים, דתיים, עדתיים, אנושיים, חברתיים, אורבניים וארכיטקטוניים. מאות רישומים של בניינים ושל פרטים ארכיטקטוניים חושפים בתים המוכרים למעטים בלבד, שכן הם מוסתרים מאחורי חומות אבן גבוהות ושערים נעולים, מגוללים את סיפוריהם של בניינים רבים שטרם הועלו בכתב ומוסיפים פרטים חדשים על בניינים מוכרים. רחוב הנביאים וסביבתו ראויים ללימוד ולפענוח - בבחינת "אלוהים הוא בפרטים הקטנים" - יותר מכל אזור אחר בירושלים שמחוץ לחומות, בשל שילוב של יסודות יומיומיים, "פרובינציאליים", ושל אירועים היסטוריים חשובים. בהיות האזור מקום מפגש של דתות, לאומים ותרבויות, באים לידי ביטוי בתולדותיו הניגודים בין יהודים למוסלמים, בין יהודים לנוצרים, בין תרבות החילוניים לתרבות הדתיים, בין השפה העברית לשאר השפות, ומומחשים השינויים המרתקים שהתחוללו בירושלים למן אמצע האמה ה - 19 ועד שלהי המאה ה - 20....

4.
רחוב יפו הוא ציר ההתפתחות של ירושלים החדשה מאז ראשית היציאה אל מחוץ לחומות, באמצע המאה ה-19. הספר חושף את השינויים שחלו בפני הרחוב חרושי הקמטים ולמודי הסבל, המוסתרים זה שנים ארוכות מאחורי שכבות עבות של ניוון והזנחה. סיפורו של רחוב יפו הוא בבואה נאמנה למצב העיר, על תקופות הגאות והשפל שעברו עליה. הטקסטים הבהירים, מאות התצלומים והרישומים מאירי העיניים המוגשים בהמחשה גראפית מרשימה ואסתטית, יוצרים פסיפס מרתק ורב גוני המשלב נושאים היסטוריים, פוליטיים, ביטחוניים, אתנוגרפיים, אדריכליים, כלכליים, אנושיים, חברתיים וגם נוסטלגים. הספר מיועד לאוהבי ארץ ישראל בכלל וירושלים בפרט, המעוניינים להכיר את בעיותיה התקופתיות של עיר קשה ומסוכסכת דרך הביוגרפיה של רחובה המרכזי....

5.
ספר זה מיועד לכל אוהב ירושלים המבקש להכיר וללמוד פרק חשוב, הידוע אך למעטים, על־אודות דמותה הפיזית של העיר. הבנייה הערבית, הן המוסלמית והן הנוצרית, כוללת בנייה כפרית פשוטה וצנועה ובנייה עירונית מפוארת ומסוגננת; לבנייה זו חלק נכבד בקביעת דמותה של העיר שמחוץ לחומות. בעזרת למעלה מ-600 רישומים, צילומים ומפות יכול הקורא ללמוד, לגלות ולחשוף את ערכיה הארכיטקטוניים של העיר. עם הקריאה בספר מתרגלת העין הלא-מאומנת להתמקד בפרטים ארכיטקטוניים קטנים, שצירופם למכלול אחד יוצר את איכותה החוותית המיוחדת של העיר. בספר מובאת סקירה העוסקת בהיבטים הפוליטיים, החברתיים, הדתיים, האתנוגרפיים, הכלכליים והטכנולוגיים שהשפיעו על צורת התכנון והבנייה וכן בהשפעת סגנונות בנייה מקומיים וזרים על הבנייה הערבית. בספר מסלולי סיור ארכיטקטוניים־היסטוריים, המאפשרים למסייר ברגל. או ל"מטייל בכורסה", ללמוד באופן שיטתי את צורות הבנייה הערבית, מן התכנון הכולל ועד לפרט הארכיטקטוני הקטן ביותר. ספר זה הוא השני בסדרה "אדריכלות בירושלים תקופות וסגנונות". שתכליתה לתאר ולנתח את סגנונות הבנייה השונים בעיר לתקופותיהם. הכרך הראשון בסדרה, שיצא לאור ב-1983, עוסק ב"שכונות ובנייני ציבור יהודיים מחוץ לחומות 1860-1914". בשלבי מחקר ועיבוד שונים נמצאים שלושת הכרכים הבאים: "בנייה נוצרית־אירופית 1918-1860", "שכונות ומבנים בתקופת המנדט 1948-1918" ו"שכונות המגורים והבנייה הציבורית־ממלכתית מ-1948". יש לקוות שבאמצעות ספרים אלה תתחוק ההכרות הבלתי'אמצעית של הציבור עם סביבתו הבנויה ותגבר המודעות לחשיבות נושא השימור הארכיטקטוני. מתוך ההקדמה של ראש - העיר: "חשיבותו של ספר זה, הכרך השני בסדרה מקיפה המתוכננת לפרוש תמונה רחבה של התפתחות הבנייה בעיר, היא בהגברת המודעות הציבורית לחשיבותם של ערכים פיזיים המוכרים אך למעטים. ההמחשה הגראפית החזקה המעוררת את סקרנותו, עירנותו ורגישותו של הציבור עושה את ידיעת המרקם הפיזי העירוני של ירושלים לנחלת הכלל. אני מאמין, שפרסום זה ירגיל את העין הלא - מאומנת להתעניין ולהתמקד בפרטים ארכיטקטוניים קטניס שצירופם למכלול אחד יוצר את האיכות המיוחדת האופיינית לעיר. כך תהיינה אמות - המידה להערכת איכותם הארכיטקטונית של בניינים יחידים ושכונות שלמות ברורות יותר ותאפשרנה לנו להיעזר בהן בבחינת הצעות תכנון לשימורם או להריסתם של מרקמים קיימים." טדי קולק...

6.
המושבה הגרמנית ורחוב עמק רפאים הם מן המקומות האיכותיים והמבוקשים ביותר בירושלים, בשל הקסם האורבני-סביבתי-ארכיטקטוני שלהם, והודות לתהליך השימור וההתחדשות העובר על השכונה. ספר זה הוא תמהיל מגוון ועשיר של היסטוריה, אדריכלות וסיפורים אישיים מרתקים; מאז ראשית ההתיישבות של חלוצים גרמנים-טמפלרים באמצע המאה ה-19, דרך החיים בצל צלב-הקרס בשנות השלושים, המלחמות, תקופת הצנע והקיצוב של ראשית ימי המדינה, ועד להתחדשות האורבנית בשלהי המאה ה-20. באמצעות טקסטים בהירים, המלווים במאות תצלומים וכן רישומים מאירי-עיניים המוגשים בהמחשה גראפית מרשימה ואסתטית, נחשפים השינויים ההיסטוריים, האורבניים, האתנוגרפיים-חברתיים, האנושיים והארכיטקטוניים שחלו באזור זה מאז שנוסדה המושבה הגרמנית, לפני כמאה וארבעים שנה כיישוב כפרי בשולי העיר, ועד היום, לאחר שהאזור היה לשכונת יוקרה שבמרכזה ציר מסחרי תוסס. ספר זה הוא הרביעי בסדרת ספרים משל המחבר העוסקים באופן פרטני בתולדותיהם והתפתחותם של שכונות ורחובות מרכזיים בירושלים, שהתפרסמו בהוצאת כתר בשיתוף מכון ירושלים לחקר ישראל...

7.
מתוך ההקדמה של ראש העיר:``ספר זה כשלושת הכרכים הקודמים בסדרה ``אדריכלות בירושלים``, תורם רבות להבנת המורשת הבנויה והסביבה הפיסית שבה אנו חיים ומוסיף לה את תיאור נדבך העשייה הפיסית בתקופת השלטון הבריטי. ההצגה הגרפית רבת העוצמה של מכלולים שלמים, של בניינים בודדים ושל אלמנטים ארכיטקטוניים בודדים מסייעתלעין הלא מאומנת לזהות ערכים פיסיים ולהכיר בחשיבותם ובצורך לשמר ולשקם רבים מהם. הספר מיטיב להדגים כיצד עקרונות תכנון כלליים תורגמו לשפת מעשה ועד כמה עברה הקרוב של ירושלים היה ראוי לתיעוד וללימוד, כפי שעושה דוד קרויאנקר בצורה כה מרשימה ומוצלחת בספר זה ובקודמיו``.טדי קולק...

8.
מתוך ההקדמה של ראש העיר: ``ספר זה, גולת הכותרת של סדרה בת שישה כרכים, מסייע לנו להבין את הייחוד האורבני-ארכיטקטוני-אסתטי של העיר העתיקה, בה מרוכז מיגוון גדול של סגנונות ארכיטקטוניים מתקופות שונות. המקוריות בספר, כמו ביתר הסדרה, היא בהצגת הנושא האורבנ...

9.
מדריך טיולים בשכונות ובתים הוא ספר מיוחד במינו המנחה את הקוראים בשכונותיה של ירושלים ובמיוחדים שברחובותיה ובתיה מנקודת מבט אדריכלית. במדריך 19 סיורים המקיפים יותר מ400- אתרים בירושלים - בין החומות ומחוצה להן. אין מדובר באתרים הירושלמיים הרגילים, המציגים למטיילים מונומנטים היסטוריים ודתיים, אלא באתרים המצטיינים במידת העניין שבהם ובצורות הבנייה הייחודיות שהתגבשו בהם במרוצת דורות רבים. הספר מנווט את המטיילים בשכונותיה וברחובותיה של העיר, בהתמקדו בהיבטים תכנוניים, אתנוגרפיים, פוליטיים ואסתטיים. האדריכל דוד קרויאנקר נולד בירושלים ב1939-. למד ארכיטקטורה בלונדון, ומ1968- עוסק בתכנון מבנים ושכונות בירושלים, בשימורם, בשיקומם ובהחייאתם. התמחה בתיעוד אדריכלי-היסטורי של בתי העיר ושכונותיה. גולת הכותרת של מפעל המחקר החלוצי שלו היא ששת הכרכים של סדרת הספרים אדריכלות בירושלים (הוצאת כתר, בשיתוף מכון ירושלים). שהם תשתית עיונית-תיעודית לחקר בנייני ירושלים. וספרו האלבומי ירושלים. שכונות ובתים - תקופות וסגנונות (הוצאת כתר). ספריו תרמו תרומה רבה להבנת מרקם הבנייה של ירושלים שבין החומות ומחוצה להן ולהגברת המודעות הציבורית באשר לחשיבות הנודעת לשימור העיר וערכיה הפיסיים....

10.
מתוך ההקדמה של ראש העיר:``לימוד המבנה האדריכלי של ירושלים והכרתו לפרטיו יגביר ללא ספק את המודעות הציבורית לערכיה הפיזיים של העיר ולזהותם. אני מקווה, שפירסום עבודתו החשובה של האדריכל דוד קרויאנקר ירגיל את העין הלא מאומנת להתעניין ולהתמקד בפרטים ארכיטקטוניים קטנים, שצירופם למכלול אחד הוא שיוצר את האיכות המיוחדת האופיינית לעיר. כך יהיו אמות המידה להערכת איכותם הארכיטקטונית של בניינים בודדים ושכונות שלמות ברורות יותר, ויאפשרו לנו להיעזר בהן בבחינת הצעות תינכנוניות, הנוגעות לשימורם או להריסתם של מירקמים קיימים``.טדי קולק...

11.
מתוך ההקדמה של ראש העיר:``חשיבותו של ספר זה - שהוא החלק השלישי בסדרה שתפרוש את התפתחות הבנייה בעיר - היא בהצגה המרוכזת והמפורטת של ערכים פיסיים חשובים המוסתרים שנים רבות מאחורי חומות אבן גבוהות ושערים נעולים. יש בספר משום גילויה וחשיפתה של בנייה עלומה, סגורה ומופנמת, שהיתה ידועה ומוכרת אך למעטים. בהמחשה הגרפית עושה הספר את ידיעת המרקם הפיסי לנחלת הכלל ותורם להגברת המודעות לחשיבותם של ערכים פיסיים. העין הלא מאומנת לומדת להתעניין ולהתמקד בפרטים ארכיטקטוניים קטנים, שכולם יחד יוצרים את הפסיפס השלם, המשקף את איכותה של העיר ואת ייחודה הפיסי. להבנה טובה יותר של פרטי המרקם הארכיטקטוני יש גם חשיבות רבה בבחינת הצעות תכנון שונות הנוגעות לבעיות שימורם של מבנים ומתחמים קיימים או הריסתם``.טדי קולק...

12.
[Munched] [Munched] [Munched] [Munched] [Munched] [Munched] [Munched] [Munched] ירושלים ממילא | דוד קרויאנקר01/01/2011 ירושלים ממילא דוד קרויאנקר מחיר קטלוגי: 160 ₪ מחיר באתר: 136 ₪ תולדותיו של מתחם ממילא, שהוא אחד האזורים המרכזיים והרגישים ביותר בירושלים, הם סיפורו הרב-תחומי של תהחיל אורבני מרתק המשקף את התמורות שחלו במשך למעלה מ-150 שנה במצבה של ירושלים. באמצעות טקסטים בהירים המלווים במאות תצלומים ורישומים מאירי עיניים, המוגשים בהמחשה גראפית מרשימה ואסתטית, נחשפים השינויים, ההיסטוריים האורבניים, האתנוגרפיים-חברתיים, האנושיים והארכיטקטוניים שחלו באזור זה בארבע תקופות - תקופת הגאות מתחילת המאה ה-19 ועד סוף תקופת המנדט, שבה היו רחוב ממילא וסביבתו מרכז של מסחר קוסמופוליטי חי ותוסס; תקופת השפל של שכונת ספר מצולקת שעל גבול עיר חצויה 1967-1948; תקופת המאבקים הציבוריים והריסת מרבית בתי השכונה מ-1967 עד שנות ה-90, ועידן ההתחדשות האורבנית שמאז שנת 2005, שבו הושלם שיקומו המואץ של האזור כגשר חי בין העיר העתיקה וחלקו המערבי של מרכז העיר. ספר זה הוא החמישי בסדרת ספרים של המחבר העוסקים באופן פרטני בתולדותיהם והתפתחותם של שכונות ורחובות מרכזיים בירושלים, שהתפרסמו בהוצאת "כתר". מן הביקורות על ארבעת הספרים הקודמים בסדרה זו: המושבה הגרמנית ורחוב עמק רפאים (2008): "הספר הזה הוא הישג יוצא מן הכלל, המוגש בעיצוב מרהיב ובהדפסה איכותית. קרויאנקר, וראייתו ליאורה, שותפתו למפעל, ראויים על כך לפרס ישראל." (מאיר רונן, ג´רוסלם פוסט, 19.3.08). רחוב יפו - ביוגרפיה של רחוב - סיפורה של עיר (2005) "רחוב יפו ידע רגעים מציתי דמיון... ספר חדש ומרתק מאוד.. מגולל סיפור שעשוי להרגיז את כל המאמין עדיין ב´אחדות´ ירושלים..." (תום שגב, מוסף הארץ, 2.4.05). טלביה, קטמון והמושבה היוונית ( 2002): "קרויאנקר הוא המתעד המובהק ביותר של היסטורית האדריכלות הירושלמית, אלא שספריו חרגו מזמן מתחומה המקצועי של הארכיטקטורה ועתה הם כרוניקות של זכרון... מפעל תיעוד מדהים בהיקפו..." (אלי שי, הארץ, ספרים, 22.3.03). רחוב הנביאים, שכונת החבשים ושכונת מוסררה (2000): "... לא רק התכון מעולה, גם התפאורה מושלמת. אני לא זוכרת ספר כל-כך מוקפד בכל פרטיו... לא רק איש מקצוע, אלא כל קורא סקרן או תייר עירני - ייהנו ממנו. פשוט חגיגה, לעין ולמוח גם יחד. ציון:10". (שולמית גלבוע, ידיעות אחרונות, 15.10.2000)....

13.
קסם בנייניה ושכונותיה של ירושלים נחשף בספר המרהיב הזה במלוא תפארתו. שפע הצילומים והאיורים מראים את ירושלים - בתים ובניינים, שכונות ורחובות, חומות ופתחים - על שלל תקופותיה וסגנונותיה. הספר מציג את העיר כמוזיאון אדריכלות חי ותוסס שמובאים בו לידי ביטוי סגנונות אדריכליים, תרבותיים ואסתטיים מגוונים....

14.
בעזרת יותר מ-600 איורים מרהיבים ממחיש הספר את אחד המרכיבים הארכיטקטוניים הבולטים והמעניינים ביותר בחזותה של ירושלים, הפתחים - שערים, פתחי כניסה, דלתות, חלונות וסורגים, המשקפים יותר מכל את רוח התקופה ואת סגנונות הבניה השונים. צורות הפתחים השונים ודגמיהם הם מסימני הזיהוי האתניים-דתיים-לאומיים החשובים, שבעזרתם ניתן להבדיל בין צורות הבנייה היהודית, הערבית והנוצרית. פסיפס הפתחים המגוון מבטא גם צרכים פונקציונליים וקישוטיים וגם את מאפייניהם של תרבויות, אורחות-חיים, מנהגים ואמונות שונות, השולטים בעיר זה דורות. הספר עשוי להרגיל את העין הלא-מאומנת להתמקד בפרטים ארכיטקטוניים, שבצירופם למכלול אחד הם מהווים מרכיב חשוב בהבנת האיכות המיוחדת של העיר, וכן מבקש הספר להגביר את המודעות הציבורית לגבי חשיבותם של ערכים פיזיים המוכרים אך למעטים....

15.
ספר זה מציג את תולדותיו של אחד המתחמים ההיסטוריים המעניינים ביותר במרכז ירושלים, מתחם אשר הטביע חותם על הרפואה בעיר ועל החינוך המקצועי בה. בספר משולבים פרקים היסטוריים, תרבותיים, ארכיטקטוניים וסיפורים אנושיים, המשתרעים על פני כ150 - שנה, של ירושלים החדשה בהתפתחותה, בבחינת "אדם ואבן פושטים צורה ולובשים צורה". סיפור מתחם רוטשילד מתאר את המעבר של מוסד יהודי ציבורי וחלוצי מן המצוקה שבעיר העתיקה לתנאי הרווחה בעיר החדשה, בשלהי המאה ה.19 - כמו כן מסופר בחיבור זה על מתחם אבושדיד הסמוך שעבר כמה גלגולים ; מבית פרטי של משפחה יהודית - ספרדית עשירה, זירת סיפור אהבה שהסעיר את היישוב בארץ בראשית המאה ה20 - , עד שהוסב לחלק ממכללת "הדסה" בראשית המאה ה.21 -...

16.
17.
ספר זה מציג פרק מפתח בתהליך ההתפתחות ההיסטורית-תרבותית וסגנונית של מורשת הבנייה המורכבת, שהתגבשה בארץ ישראל בתקופה של טרום-המדינה. האדריכלים והמהנדסים אליעזר ילין ווילהלם הקר נטלו חלק חשוב בתהליך היסטורי חלוצי זה, שהתרחש בשנות ה-20 עיקרו של התהליך הוא תרגום רעיונות ואידיאולוגיות מופשטות למונחים פיזיים, בהקמת המפעל הציוני. היצירה התכנונית-אדריכלית של הרקילין משקפת את תולדות הפיתוח הפיזי שהתחולל בארץ ישראל, מכיבוש אדמות הטרשים השוממות בירושלים ותכנון שכונות גנין כרחביה ב` דרך בנייה עירונית בורגנית בתל אביב, ועד הקמת יישוב כפרי חלוצי ומגדל מים בביצות, שהפכו לימים להרצליה עיר ואם בישראל....

18.
19.
ספר זה מתעד, מסכם ומנתח את הפעילויות, האירועים, התהליכים ובעיות הפיתוח, הבנייה והשימור בירושלים בעשרים השנים הראשונות אחרי איחוד העיר (1967–1987). לתקופה זו, שאין לה אח ורע מבחינת ההיקף, החשיבות ועוצמת פעילות הבנייה והפיתוח, התלוו התחבטויות ומאבקים תכנוניים רבים ומרים שקבעו את מבנה העיר ואת חזותה לדורות הבאים. הספר מציג את העשייה הגדולה, כפי שבוצעה באבן ובבטון, על ההישגים והמשגים, ולצדה תכניות רבות שלא מומשו, אך הן בעלות חשיבות רבה להבנת הלכי רוח תקופתיים, תהליכי מחשבה ואופנות תכנון משתנות. פרקי הספר: דברי פתיחה: טדי קולק, ראש העיר מבוא: אדריכל אמנון ניב, מהנדס העיר הקדמה פרק ראשון: לקראת עיר אחת פרק שני: הרחבת העיר "ירושלים החדשה", נוכחות פיזית וריבונות פוליטית פרק שלישי: שיקום העיר העתיקה וסביבותיה – הפנינים שבכתר פרק רביעי: תכנון ופיתוח מרכז העיר המורחב – מעבר הדרגתי משאפתנות למציאות פרק חמישי: תכנון פיזי בעיר פלורליסטית – בעיות לאומיות, דתיות ואתניות פרק שישי: בעיות בעיצוב ובשימור אופייה החזותי הייחודי של העיר פרק שביעי: השתתפות הציבור בקביעת דמות העיר סיכומה של תקופה – וולף פון־אקהרדט * נספח: תכניות ומתכננים * מילון למונחים ארכיטקטוניים ולמושגים אחרים * ביבליוגרפיה ומקורות * מפתח אתרים ומקומות ...

20.
"מדריך טיולים בשכונות ובתים" הוא ספר מיוחד במינו המנחה את הקוראים בשכונותיה של ירושלים ובמיוחדים שברחובותיה ובתיה מנקודת מבט אדריכלית. במדריך 19 סיורים המקיפים יותר מ - 400 אתרים בירושלים - בין החומות ומחוצה להן. אין מדובר באתרים הירושלמיים הרגילים, המציגים למטיילים מונומנטים היסטוריים ודתיים, אלא באתרים המצטיינים במידת העניין שבהם ובצורות הבנייה הייחודיות שהתגבשו בהם במרוצת דורות רבים. האדריכל דיד קרויאנקר נולד בירושלים בשנת 1939. למד ארכיטקטורה בלונדון, ומ - 1968 עוסק בתכנון מבנים ושכונות בירושלים, בשימורם, בשיקומם ובהחייאתם. התמחה בתיעוד אדריכלי-היסטורי של בתי העיר ושכונותיה. גולת הכותרת של מפעל המחקר החלוצי שלו היא ששת הכרכים של סדרת הספרים "אדריכלות בירושלים" (הוצאת כתר, בשיתוף מכון ירושלים), שהם תשתית עיונית-תיעודית לחקר בנייני ירושלים, וספרו האלבומי "ירושלים, שכונות ובתים - תקופות וסגנונות" (הוצאת כתר). ספריו תרמו תרומה רבה להבנת מרקם הבנייה של ירושלים שבין החומות ומחוצה להן ולהגברת המודעות הציבורית באשר לחשיבות הנודעת לשימור העיר וערכיה הפיסיים....

21.
22.
ביוגרפיה תכנונית - ארכיטקטונית הספר מתאר את הביוגרפיה התכנונית - ארכיטקטונית של קריית אדמונד י. ספרא בגבעת רם. קריית האוניברסיטה העברית בגבעת רם מהווה נדבך חשוב בזיכרון הקולקטיבי והאישי של אלפי הבוגרים וחברי הסגל האקדמי והמינהלי שלמדו, לימדו ופעלו בקריה בחמישים השנים שחלפו מאז הוקמה, בעידן ירושלים החצויה. בראשית שנות הקמת הקריה, שהן השנים הראשונות של המדינה, חלה גם ההתגבשות האקדמית, החברתית והפיסית של הקמפוס האוניברסיטאי החדש שנבנה כדי להחליף את הקמפוס בהר הצופים שהפעילות בו פסקה עם פרוץ מלחמת העצמאות. באמצעות ספר זה ניתן ללמוד בצורה יסודית ופרטנית פרק חשוב בעבר האורבני - אדריכלי הקרוב של ירושלים, בירת ישראל. הערכים התרבותיים - סגנוניים - עיצוביים של הקמפוס האוניברסיטאי משקפים שילוב ייחודי של מצוינות ואיכות, ללא יומרה וללא ראוותנות. הקמפוס תוכנן כ"עיר גנים", בה בניינים מודרניים - רובם מעוצבים על פי הסגנון הבינלאומי של שנות ה - ס5 וה60 - של המאה העשרים - ממוקמים בתוך רצף של שטחים פתוחים וירוקים. המכלול השלם - על התכנון החדשני והקפדני שלו והבניינים המרכיבים אותו - מהווה מוזיאון פתוח וחי של אדריכלות מודרנית המשקף את אחת ההצלחות האורבניות - סביבתיות הבולטות בישראל. חזית סריג בגיאומטריה ישרת זוית; מן המאפיינים של הסגנון הבינלאומי באדריכלות שנות ה50 - וה60 - . בניין המנהלה, קמפוס אדמונד י. ספרא, גבעת רם....

23.
24.
Jerusalem, ancient city sacred to Jews, Christians, and Muslims alike, is an architectural wonder with a history of building that extends over three thousand years. It is also a living,vital city - the New Jerusalem, capital of a modern state - whose accomplishments in mass housing public monuments, private dwellings, and urban planning rival those of the venerated past. In this book, David Kroyanker has written the first complete one - volume survey of architecture in Jerusalem, beginning with the vestigial remains of the First Temple Period and passing on through the climactic Second Temple Period, the Roman and Byzantine eras, the arrival of Islam, the Crusader Kingdom, the Ayubbids, the Mamluks, and the Ottomans. For Jerusalem, the modem age began in the mid - 19th century with the first vigorous surge of new building since the 16th century, when Suleiman the Magnificent had the city fortified with the splendid circuit of high batllemented walls that give Jerusalem its legendary, fairy - tale look. Written by a leading Israeli preservationist and architectural historian, under the auspices of the Jerusalem Institute for Israel Studies, this invaluable new book comes fully illustrated, with a brilliant array of maps, drawings, and photographs, hundreds of them in color and most of them specially commissioned. Jerusalem, being the historic, fabled place it is, the book dwells at length on the splendor of the city under King Herod, the urban layout established by the Romans and Byzantines, the supremely beautiful Dome of the Rock built by the early Muslims, the Romanesque grandeur of the Crusaders' Church of the Holy Sepulcher, the Mamluks' handsome and colorful religious institutions, and, of course, the colossal ramparts, with their looming towers and crenellated gates. Within these Old City walls, the author also explores the various and fascinating characteristics of the four traditionally distinct quarters - Christian, Muslim, Jewish, and Armenian - with their narrow lanes weaving through mazes of domed and stacked cubic structures fashioned of the fine honey - colored limestone indigenous to Jerusalem. Adding to the mystery of this multicultural world are the ubiquitous bay windows, shuttered and projected from upper stories for greater space inside as well elegant building and planning carried out under the British Mandate....

25.
26.
27.
328 עמודיםבתולדות רחוב הנביאים וסביבתו שזורים נושאים רבים הקשורים בהתפתחותה של ירושלים מחוץ לחומות העיר העתיקה. ירושלים באספקלריה ש לרחוב ההנביאים וסביבתו היא מוזיאון חי של תרבויות, של אורחות חיים ושל סגנונות בנייה למיניהם.ייחודו של הספר הוא ב``תחושת המקום`` שהוא מקנה לקוראים, במידע החדש הרב שבו ובשילוב של חומר עיוני, של תצלומים ורישומים ושל מובאות מספרות המחקר ומיצירות של סופרים ומשוררים. התצלומים והרישומים מתארים קטע של עיר בהדגשים מהדגשים שונים - היסטוריים, דתיים, עדתיים, אנושיים, חברתיים, אורבניים וארכיטקטוניים. מות רישומים של בניינים ושל פרטים ארכיטקטוניים חושפים בתים המוכרים למעטים בלבד, שכן הם מוסתרים מאחורי חוות אבן גבוהות ושערים נעולים, מגוללים את סיפוריהם של בנייינם רבים שטרם הועלו בכתב ומוסיפים פרטים חדשם על בניינים מוכרים.רחוב הנביאים וסביבתו ראויים ללימוד ולפענוח - בבחינת ``אלוהים הוא בפרטים הקטנים`` - יותר מכל אזור אחר בירושלים שמחוץ לחומות, בשל שילוב של יסודות יומיומיים, ``פרובינציאליים``, ושל אירועים היסטוריים חשובים. בהיות האזור מקום מפגש של דתות, לאומים ותרבויות, באים לידי ביטוי בתולדותיו הניגודים בין יהודים למוסלמים, בין יהודים לנוצרי, בין תרבות החילוניים לתרבות הדתיים, בין השפה העברית לשאר השפות, ומומחשים השינויים המרתקים שהתחוללו בירושלים למן אמצע המאה ה19- ועד שלהי המאה ה20-....

28.
29.
30.
31.
יצירה מקורית, מושכת וחווייתית המציגה את המרקם האורבני של ירושלים מזווית ראייה עיצובית פרטנית, המוכרת אך למעטים. שפת העיצוב הירושלמית כוללת גם מרכיבי עיצוב הנדסיים-פונקציונליים ואסתטים-דקורטיביים וגם סמלים ומוטיבים המשקפים תרבויות, אמונות, מנהגים, מסורות ואורחות חיים של בני הלאומים, הדתות והקהילות השונות שהטביעו את חותמם על המבנה הרב-תרבותי והקוסמופוליטי של ירושלים. החשיבות של שכיות חמדה פרטניות אלו, הטמונות עמוק באנונימיות ובכאוס האורבני, היא בכך שהן מאפשרות לעין הלא-מתורגלת לגלות, ללמוד, להכיר ולהעריך את מלוא המשמעות של אותם מרכיבים עיצוביים הממחישים את האִמרה "אלוהים נמצא בפרטים הקטנים". מן הביקורות על ספרים קודמים: "המשולש הירושלמי - ביוגרפיה אורבנית" (2011) "דוד קרויאנקר, אדריכל, הוא המיתולוג הגדול ביותר שקם לירושלים מאז טדי קולק... מפעל חיים שובה לב ומרחיב את הדעת... אין מי שעשה יותר ממנו לטיפוח דימויה של ירושלים כעיר יפה... קרויאנקר יודע לגלות נקודות חן ארכיטקטוניות עלומות... שוב קורה מה שקרה עם ספריו הקודמים: ירושלים מעיינת בהם בהשתאות ואומרת לעצמה 'בכלל לא ידעתי שאני כזאת'." (תום שגב, "הארץ", 19.10.2011) "המושבה הגרמנית ורחוב עמק רפאים" (2008) "הספר הזה הוא הישג יוצא מן הכלל, המוגש בעיצוב מרהיב ובהדפסה איכותית. קרויאנקר ורעייתו ליאורה, שותפתו למפעל, ראויים על כך לפרס ישראל." (מאיר רונן, "ג'רוזלם פוסט", 19.3.2008) "ירושלים: שכונות ובתים - תקופות וסגנונות" (1996) האדריכל דוד קרויאנקר ראוי לפרס ישראל על מפעלו רב–הרבדים והשנים... מפעלו של קרויאנקר לתיעוד חזותה של ירושלים הוא ייחודי גם בקנה מידה בינלאומי, וראוי לכל הוקרה ממלכתית. כן, אני מתכוון לפרס ישראל." (חיים באר, "ידיעות אחרונות", 12.7.1996) "ירושלים: מבט ארכיטקטוני - מדריך טיולים בשכונות ובתים" (1996) "נראה שהענקת פרס ישראל לאדריכלות (או לתיעוד או לתיירות) לדוד קרויאנקר יכולה להיות סיום הולם לאירועי 3,000 לירושלים ולהכרה מתבקשת במפעלו ובתרומתו." (אסתר זנדברג, "הארץ", 12.6.1996) ...

32.
33.
34.
ספר זה מיועד לכל אוהב ירושלים המבקש להכיר וללמוד פרק חשוב ובלתי-ידוע אודות דמותה הפיסית של העיר. לשכונות היהודיות המסורתיות שנבנו בין השנים 1914-1860 היתה השפעה מכרעת על קביעת הצורה והמבנה השכונתי של ירושלים שמחוץ לחומות. בספר מובאת סקירה העוסקת בהיבטים הפוליטיים, החברתיים, הדתיים, האתנוגרפיים, הכלכליים והטכנולוגיים שהשפיעו על צורת התכנון והבניה, וכן בהשפעת סגנונות בנייה מקומיים וזרים על אדריכלות השכונות. מאות הרישומים המובאים בספר באים לגלות ולחשוף ערכים ארכיטקטוניים הידועים אך למעט. עם הקריאה בו, נמשכת העין הלא-מאומנת להתמקד בפרטים ארכיטקטוניים קטנים, שצירופם למכלול אחד יוצר את איכותה החזותית המיוחדת של העיר. בספר שני מסלולי סיור ארכיטקטוניים המאפשרים למסייר ברגל או למטייל בכורסה ללמוד באופן שיטתי את מבנה השכונות, מן הפרט הארכיטקטוני הקטן ביותר ועד לתכנון הכולל. באמצעות פרסום זה, הראשון בסדרה של מחקרים העוסקים במגוון התקופות והסגנונות הארכיטקטוניים שבירושלים, יש לקוות שתגבר מודעות הציבור לנושא השימור הארכיטקטוני....

35.
36.
37.

ימים של התיחדות - השואה, בטח הזיכרון, גם תשעה באב - ימים מאין כמותם לסיור שקט ומרתק ברחובות העיר המסובכת והיפה והמיוחדת- ירושלים. הספר הזה ... המשך לקרוא
3 אהבו · אהבתי · הגב

©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ