מיכה יוסף

מיכה יוסף

סופר


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
מהדורה חדשה זו של כתבי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, מן האבות המייסדים של הספרות העברית המודרנית, שונה לחלוטין מקודמותיה בממדיה, בתכולתהובעקרונות עריכתה. כרכי הכתבים שהיו מצויים בידינו עד כה הכילו, למעשה,מבחר חלקי ביותר מיצירתו שנופה, עובד ונערך מחדש בידי המחבר בשנותיוהאחרונות במגמה להציג דיוקן עקרוני על זמני של משנתו ההגותית ושל עולמו הסיפורי. המהדורה הנוכחית מבקשת, לעומת זאת, לשחזר את יצירתו שלברדיצ'בסקי במלוא היקפה ועל פי סדר התהוותה, ובכך לחבר אותה מחדש אלההקשרים ההיסטוריים והתרבותיים האותנטיים שמתוכם נולדה.כרך זה כולל את כל מאמריו העבריים של ברדיצ'סקי מן השנים 1908-1903, מאה ותשעה במספר, בגרסותיהם המקוריות. כארבעים מהם נאספו כאן לראשונה מן העיתונים שבהם היו גנוזים עד כה. במרכז הספר מאמרים מ-1903, שנת הפוגרום בקישינב והוויכוח בין הרצל למתנגדיו על תוכנית אוגנדה, שהייתה אינסיבית במיוחד בכתיבתו של ברדיצ'בסקי - לכאורה ראש המטיפים להרחבת גבולותיה של התרבות העברית על ידי פתיחתה לתרבות אירופה - מתגלה ברשימותיוכאחד משומרי החומות של ספרות ישראל, בקראו להעמקת שאיבתה ממקורותיה הפנימיים. מצד אחר נחשפת כאן השקפתו הציונית בבהירות מיוחדת, והוא מצטיירכציוני מעשי חילוני קונקרטי, חד משמעי וחסר עכבות. הסידור הכרונולוגי של המאמרים ממחיש את הזרימה החופשית של מחשבתו ואת תחומי העניין המגוונים שהעסיקואותו. נמצא כאן תגובות על ספריהם של יוצרים בעברית וביידיש; מעקב אחר כתבי עת שונים; רשימות על ספרי קבלה וחסידות, ביבליוגרפיה וחכמת ישראל; דיוקנאות של הוגים ומנהיגים ציוניים; מסות על הציונות, על לשונות היהודים, על היבטים כלכליים-חומריים של חיי הספרות, על האסתטיקה ופואטיקה, על חיי המצוקה בעיירותמזרח-אירופה, על קהילות ישראל ברחבי העולם, ועד מסות בענייני תיאולוגיה ומוסר. המכנה המשותף לכל המאמרים הוא העניין העמוק, הלוהט והמעורב בכל גילוי של חייהיהודים, בבחינת עמידה דרוכה על משמר האומה....

10.
מהדורה חדשה זו של כתבי מיכה יוסף ברדיצ`בסקי, מן האבות המייסדים של הספרות העברית המודרנית, שונה לחלוטין מקודמותיה בממדיה, בתכולתה ובעקרונות עריכתה. כרכי הכתבים שהיו מצויים בידינו עד כה הכילו, למעשה, מבחר חלקי ביותר מיצירתו, שנופה, עובד ונערף מחדש בידי המחבר בשנותיו האחרונות במגמה להציג דיוקן עקרוני על זמני של משנתו ההגותית ושל עולמו הסיפורי. המהדורה הנוכחית מבקשת, לעומת זאת, לשחזר את יצירתו של ברדיצ`בסקי במלוא היקפה ועל פי סדר התהוותה, ובכך לחבר אותה מחדש אל ההקשרים ההיסטוריים והתרבותיים האותנטיים שמתוכם נולדה.כרך ראשון זה כולו חידוש. הוא כולל את חיבוריו של ברדיצ`בסקי מן השנתיים הראשונות ליצירתו (1888-1886), שאף לא אחד מהם כונס בספריו. לראשונה מצטייר בו דיוקנו של ברדיצ`בסקי הצעיר, המתלבט בין עולם ההלכה לעולם ההשכלה והעושה את ראשית צעדיו בתחום הסיפורת. הקרע שהתהווה בשנים אלה בינו לבין סביבת מוצאו משתקף גם בסיפורים (המבוססים על פרשת גירושיו מאשת נעוריו האהובה בשל ``התמשכלותו``) וגם במאמרים (המבקרים בין היתר את דרכי הלימוד בישיבות והקוראים ללימוד ההיסטוריה היהודית בצד החקירה והדרישה בהלכה. כך מסתמנים, כבר בשלב מוקדם זה, ניצניו של המרד בעולם האבות המסורתי, שעתיד היה להתגלות במלוא עוצמתו מאוחר יותר, כאשר גיבש ברדיצ`בסקי את משנת ``שינוי ערכין`` שלו....

11.

©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ