עמנואל וליקובסקי

עמנואל וליקובסקי

סופר


1.
ספריו של עמנואל וליקובסקי פורסמו בארצות הברית בין 1950 ל1983 - . הם תורגמו לתריסר שפות ויצאו ברחבי העולם במאות אלפי עותקים .ספריו עוררו וממשיכים לעורר ויכוחים רבים, והיו לספרות קלאסית. Collision in Worlds (1(950 יצא לאחרונה שוב ביוזמת הוצאת Club Month fhe of .Book אולם זוהי הפעם הראשונה שהספר יוצא לאור בעברית. בעולמות מתנגשים מובאות תעודות היסטוריות ומסורות - עם ממצרים ועד נורווגיה. ממקסיקו ועד סין המעידות על זעזועי טבע כבירים עלי אדמות וברקיע השמים, בעקבות התקרבות גרם שמימי לכדור - הארץ בזמנים היסטוריים, וביחוד בזמן יציאת - מצרים. עולמות מתנגשים זעזע את הממסד המדעי, בהציבו אתגר לדעות המקובלות באסטרונומיה, עד כדי כך שאסטרונומים מהארווארד אילצו את המו"ל לוותר על הספר שעה שעמד בראש רשימת רבי המכר בארצות הברית.ראה על הסיפור מאחורי הקלעים בחרם בשם המדע (תשס"א). כתשובה למבקרי הספר, שטענו כי לא ניתן לשנות תפיסות במדע על סמך מסורות ואגדות - עם, הביא וליקובסקי בארץ רעשה ראיות מתחום הגיאולוגיה והפליאונטולוגיה לכך שעל כדור - הארץ עברו תהפוכות טבע כלל עולמיות, חלקן בזמנים היסטוריים. ואז, ב1962 - החלו להגיע תגליות מחקר החלל שהפתיעו את האסטרונומים אולם אישרו הרבה מתחזיותיו של וליקובסקי בעולמות מתנגשים. ראה כאן בנספח: "אישורים שהגיעו מחקר החלל" שוליקובסקי כתב בין 1964 ל1979 - . לאחר שהתגלו תגליות אלה התחילו להזמין את וליקובסקי להרצאות ולסימפוזיונים בעשרות אוניברסיטאות, כגון הארווארד ופרינסטון, ובמוסדות מחקר כמו נאס"א, RCA ועוד. עם אינספור העובדות הגיאולוגיות המלוקטות בארץ רעשה, והאישורים המפתיעים שהגיעו מחקר החלל, חייב הויכוח סביב עולמות מתנגשים לעבור מויכוח רגשי ובלתי הגיוני לויכוח מדעי ואוביקטיבי. "על - ידי שבירת המחיצות בין המדעים השונים מגיע עמנואל וליקובסקי למסקנות שאליהן לא הגיע שום מדע בפני עצמו זהו אתגרו האמיתי, ודבר זה הוא ביסוד מחקריו ועקרוני להם. magazine Harpers...

2.
עמנואל וליקובסקי התפרסם בארה"ב כמחבר הספרים Collision in Worlds . Chaos in Ages Upheaval, in Earth אותם תרגמו לכתריסר שפות, ועליהם, ממשיכים לדון מעל כתבי - עת העוסקים בספרים אלה בארה"ב, בקנדה ובאגליה, אולם רק לאחרונה הוחל בהוצאת ספריו בעברית. ב"ארץ רעשה" מלוקטות עובדות מפליאות כגון אלמוגים שגדלו באל0קה, ממוטות שנמצאו קפואות זה אלפי שנים כשעשב טרי בין שיניהן, ועצמות דובי קוטב שנמצאו יחד עם אלה של בנות יענה ותנינים. "ארץ רעשה" יצא לאור כתמיכה ממדעי הגיאולוגיה והפליאונטולוגיה למסקנות שהוסקו בעולמות מתנגשים מתוך מסורות - עם. כאן כותג וליקובסקי בפרק הסיום: "הגענו מתוך העדות תגיאולוגית למסקנה שאליהן הגענו דרך המסורות ההיסטוריות והספרותיות של עמי העולם - שכדור הארץ נתנסה פעמים חוזרות ונשנות בתהפוכות טבע במימדים חובקי עולם, וכי תהפוכות טבע אלה קרו בעקבות התקרבות של גרם שמיימי, וכי כמה מהן אלו אירעו לפני אלפי שנים בלבד, בזמנים הסטוריים. "קיבלנו את אותם תאריכים מאוחרים מכל חלקי תבל... (משדות הארכיאולוגיה והקלימטולוגיה, משכבות מאובנים, ממפלי מים, משפכי נהרות, מאבקת - צמחים בביצות, ממגורי אגמים, מקרחונים, ממפלסי אוקיאנוסים... המורים כולם על אותם מאורעות ואותם תאריכים". . . . . נ - 1963 כתב פרופסור הרי הס H Hess) (Harry דיקן הפקולטה לגיאולוגיה באוניברסיטת פרינסטון ויושב ראש ועדת החלל של ה"אקדמיה הלאומית למדעים" בארה"ב, לוליקובסקי:. "אתה בסופו של דבר חזית מראש שיופיטר ימצא כמקור גלי רדיו, כי לנוגה תימצא טמפרטורה גבוהה, שעל השמש ועל שאר גרמי מערכת השנזש ימצאו מטענים חשמליים גדולים, ועוד מספר תחזיות כאלה. על כמה מתחזיות אלו נאמר, כאשר טענת להן, שהן בלתי אפשריות. כולן נחזו על ידך זמן רב לפני שבאה לידינו ההוכחה כי הן נכונות, ומאידך אינני יודע. על תחזית כלשהי לה טענת שהוכחה מאז כמוטעית. אני נוטה לחשוב שיתרונך נובע מכך.. שאינך כבול על - ידי דעות קדומות וכל מיני טאבו התוחמים את דרך המחשבה של רובינו... בין שהינך צודק ובין שהנך טועה, אני מאמין, שמגיעה לך הקשבה הוגנת.....

3.
שתי היסטורית - ישראל ומצרים - המנוכרות זו מזו, מתואמות כאן מתוך מחקר הנקרא כמו סיפור בלשי. בספר זה מתגלים זיהויים מעניינים ומרגשים כגון, פפירוס מצרי המדבר על דם במים, תבליטים מצריים המתארים את מסעה של מלכת שבא אל המלך שלמה, ועוד זהויים הנובעים מן השחזור המוצע, המורים על הצורך לקצר את הכרונולוגיה המצרית בלמעלה מחמש מאות שנה. מובאים בקיצור בסיכום חצי הדרך.במהדורה העברית של "תקופות בתוהו" נוספה טבלה הממחישה את השחזור, ונוסף גם פרק בו הביא וליקובסקי ראיות ארכיאולוגיות שהגיעו לאחר שהספר יצא לאור לראשונה - מיריחו, חצור, ממבצרו של שלמנאסר ועוד - המאוששות את לוח הזמנים המובא בספר....

4.
זהו הכרך האחרון בסדרת "תקופות בתוהו", העוסק בתקופה הפרסית, עם זאת ניתן לקרוא אותו גם לפני שאר כרכי הסדרה.גם הויכוח הארכיאולוגי המפורסם ביחס לתיארוך החרסים והמכרות בערבה ובמיוחד מכרות שלמה בתמנע, בין אולבריט וגליק, מצד אחד, לבין רותנברג ואהרוני, מצד שני, נפתר אם מקבלים את התיארוך עבור רעמסס השלישי המוצע בכרך זה - ומכרות שלמה היו אכן מכרות בימיו של שלמה ולא מכרות של המצרים עוד לפני שבני ישראל הגיעו לארץ, כפי שטוענים האוחזים בכרונולוגיה המצרית המקובלת. בסוף הספר מסכם וליקובסקי את"הבעיות בכרונולוגיה המקובלת שבאות על פתרונן בסדרת "תקופות בתוהו".מפאת חשיבותו מובא שוב המאמר "אסטרונומיה וכרונולוגיה" כאן בנספח....

5.
"בלעתי את ספרו הראשון של וליקובסקי [עולמות מתנגשים]... הוא אסף וצירף הוכחות מעולם הפיזיקה והאסטרונומיה, הגיאולוגיה ומסורות - עם קדומות כדי לרקום את ריקמת הסיפור המרתק כי באדמה הזאת לא הכל התנהג תמיד בסדר ממושמע... וכוכבי - לכת לא תמיד הלכו כפי שנקבע..." ד"ר עזריאל קרליבך, מייסד "מעריב" "לפני עלות השחר" עוסק בוויכוחים בין וליקובסקי לאינשטיין בנושאי "עולמות מתנגשים", ספר שזעזע את הממסד המדעי, בהציבו אתגר לדעות המקובלות באסטרונומיה, עד כדי כך שאסטרונומים מהארווארד אילצו את המו"ל לוותר על הספר, שעה שעמד בראש רשימת רבי המכר בארצות הברית. ראה על הסיפור מאחורי הקלעים ב"חרם בשם המדע". "לפני עלות השחר" מתעד את גישתו של אינשטיין בניגוד לזו של רוב אנשי הממסד המדעי. אינשטיין אמנם ביקר את התזות של וליקובסקי, אבל לפחות קרא את "עולמות מתנגשים" והיה מוכן לשוחח ולהתווכח ואף להשתכנע ולקבל חלק מהן. לעומתו, רבים ביקרו את הספר בפומבי מבלי לקרוא אותו, והיו שאף התפארו בכך. הספר יעניין גם קוראים שאינם מבינים או מעונינים בוויכוח עצמו, כי היחסים שנרקמו בין שני אישים מיוחדים אלה מרתקים כשלעצמם. בחלקו השני של הספר, הנקרא "שחר", מובאים האישורים המפתיעים שהגיעו מחקר החלל לתחזיות שוליקובסקי הסיק מתוך "עולמות מתנגשים", ממצאים שהפתיעו אף את מגליהם, ושעל חלקם נסב הוויכוח עם אינשטיין. ב1963 - כתב פרופסור הרי הס ( Hess H (Harfy דיקן הפקולטה לגיאולוגיה באוניברסיטת פרינסטון ויושב - ראש ועדת - החלל של האקדמיה הלאומית למדעים בארה"ב, לוליקובסקי: "אתה בסופו של דבר חזית מראש שיופיטר ימצא כמקור גלי רדיו, כי לנוגה תימצא טמפרטורה גבוהה, שעל השמש ועל שאר גרמי מערכת השמש ימצאו מטענים חשמליים גדולים, ועוד מספר תחזיות כאלה. על כמה מתחזיות אלו נאמר,כאשר טענת להן, שהן בלתי אפשריות. כולן נחזו על ידך זמן רב לפני שבאה לידינו ההוכחה כי הן נכונות, ומאידך אינני יודע על תחזית כלשהי לה טענת שהוכחה מאז כמוטעית. אני נוטה לחשוב שיתרונך נובע מכך... שאינך כבול על - ידי דעות קדומות וכל מיני טאבו התוחמים את דרך המחשבה של רובנו... בין שהנך צודק ובין שהנך טועה, אני מאמין שמגיעה לך הקשבה הוגנת"....

6.
7.
8.
חרם בשם המדע מביא את הסערה שחולל ספרו של ד"ר עמנואל וליקובסקי, "עולמות מתנגשים", שעם פרסומו החל רעם של ויכוחים שהדיו מהדהדים עד היום. ב"עולמות מתנגשים" שיחזר וליקובסקי את היקפן ועצמתו של תהפוכות טבע שעברו על כדור - הארץ מתוך זכרונו הקולקטיבי של המין האנושי. כספר השנוי במחלוקת מתמשכת, היה "עולמות מתנגשים" נושא ללמעלה משלושת אלפי מאמרי ביקורת - והמגינים והמתנגדים התווכחו עליו בלהט השמור רק לספרים החושפים עקרונות חדשים. חרם בשם המדע מעניין כתיעוד סוציולוגי לדרך בה מגיב הממסד המדעי לתיאוריות חדשות. כאן לראשונה מספר וליקובסקי, לפי עצתו של אלברט אינשטין, כיצד על-ידי מערכה מתוזמרת של מכתבים - המצוטטים כאן - הצליחה קבוצה של אסטרונומים מאוניברסיטת הארוורד. תוך איום בהטלת חרם על מחלקת ספרי הלימוד של המו"ל, לאלץ אותו להפסיק את פרסום "עולמות מתנגשים" שעה שעמד בראש רשימת רבי המכר באמריקה. כך הפך אחד הוויכוחים בתולדות המדע לאחת האפיזודות המבישות גם בתולדות המולו"ת. "עוצמת הדמיון המדעי, תעוזת המבנה והיקף המחקר והמידע ממלאים אותי הערצה. אם התיאוריה שלו תוכח כנכונה אזי לא רק על האסטרונומיה אלא גם על ההיסטוריה ורבים ממדעי האנתרופולוגיה ומדעי החברה לשקול מחדש, הן את תוכנם והן את הסבריהם." הוראס קאלן, דיקן New School for Social Research "ועתה צא ולמד, כיצד יתקוממו, יעמדו על נפשותיהם כל המלומדים האלה על וליקובסקי זה. כי הוא חטא בשני העוונות שאין להם כפרה גם יחד: גם בגאוניות וגם בכל מקצועיות, גם במה שאין עליו גושפנקה של צרות אופק מדופלמת באפיק אחד של המדע, וגם במה שהוא מקורי..." עזריאל קרליבך, מיסד "מעריב" עם התפתחות חקר החלל, החלו להגיע תגליות שהפתיעו את האסטרונומים, אולם אישרו הרבה מתחזיותיו של וליקובסקי ב"עולמות מתנגשים"....

9.
"גויי הים ? פלשתים או פרסים" הוא הכרך האחרון בסדרת "תקופות בתוהו", סדרה העוסקת בשחזור ההיסטוריה העתיקה מיציאת מצרים ועד אלכסנדר מוקדון. הכרך הנוכחי עוסק בתקופה הפרסית, עם זאת ניתן לקרוא אותו גם לפני שאר כרכי הסדרה. לפי וליקובסקי, ישנה טעות של מאות שנים בלוח-הזמנים המצרי, אותה הוא מוכיח בהרחבה ב"תקופות בתוהו ? ישראל ומצרים" וב"ההיתה התקופות חושך ביוון?" אם מוציאים את אותן שנות רפאים, נוצרת התאמה מופלאה בין התנ"ך להיסטוריה המצרית, דור אחר דור. כמו כן נפתרת בעיית מאות שנות "תקופת החושך" שהחדירו האגיפטולוגים לתוך ההיסטוריה של יוון. מאחר ומערך השכבות הארכיאולוגיות מבוסס על לוח הזמנים המצרי, מתוך תיקונו באות על פתרונן הסתירות שמוצאים הארכיאולוגים עם התיעוד התנ"כי. כאשר מתיחסים לשכבות הארכיאולוגיות לפי השחזור המוצע בסדרת "תקופות בתוהו? הכל נמצא שם....

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ההיתה יציאת מצרים ? האם יהושע כבש את הארץ? התשובה לשאלות האלו היא בדר"כ ,תלוי את מי אתה שואל (דתיים או לא דתיים). לפי הארכיאולגים היום התנ"ך ... המשך לקרוא
4 אהבו · אהבתי · הגב
מעניין לקרוא את הספר הזה (שיצא לאור ב-1950) דווקא עכשיו, כשכל מיני מדעניים מפחידים את כולנו מפני התחממות גלובלית. כי הספר הזה מוכיח, בדרך של א... המשך לקרוא
2 אהבו · אהבתי · הגב
בס"ד מדובר בספר היסטורי מדהים! הספר נכתב בשנת 1950 כמדומני ותורגם רק כעבור שני עשורים לעברית. הסופר/היסטוריון מביא עדויות חדשות על אירועים ... המשך לקרוא
1 אהבו · אהבתי · הגב

©2006-2018 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ