חנא שמרוק

חנא שמרוק

סופר


1.
2.
3.
ספר זה הוא מדריך תמציתי לחייו וליצירתו של אחד ממניחי היסוד לספרות יידיש המודרנית, ומן הדמויות המרכזיות בספרות זו לדורותיה, שלום עליכם. הוא מכוון למורה, לתלמיד, לסטודנט ולכל המתעניין. הפרק הראשון בספר סוקר בהרחבה את תולדות חייו של שלום עליכם, מתוך תשומת לב מיוחדת ל``ביוגראפיה היצירתית`` שלו, ושאר הפרקים מרחיבים ומעמיקים את הדיון בביקורת ובמחקר של כתבי שלום עליכם, ברומאנים שלו ובסיפוריו, ובעיקר `מנחם מנדל`, `טוביה החלבן` ו`סיפורי מוטיל בן פייסי החזן`, בדראמות שחיבר, בנסיונותיו המעטים בתחום השירה, ברשימותיו והביקורתיות, ולבסוף - בכתביו העבריים והרוסיים ובתרגומי יצירותיו. המחבר הוא פרופסור לספרות יידיש באוניברסיטה העברית בירושלים, והחשוב בחוקרי ספרות יידיש היום. ספר קודם שלו, שראה אור בסידרה ``ספרות, משמעות, תרבות``, הוא חיבור המבוא המקיף `ספרות יידיש: פרקים לתולדותיה` (1978)....

4.
בספר נאספו מחקרים ביצירתו של שלום-עליכם פרי עטו של ההיסטוריון וחוקר ספרות יידיש חנא שמרוק, ממורי האוניברסיטה העברית בירושלים שהלך לעולמו לפני שנים אחדות. המחקרים, שנתפרסמו רובם בעברית ומיעוטם ביידיש בשנים 1992-1971, מוגשים עתה כולם לקורא בלבוש עברי. הם משקפים היטב את דרכו של החוקר: מחקרו הצמוד לטקסטים ולהתפתחותם מבחין הבחנות אמנותיות דקות ומאלפות על רקע היסטורי-תרבותי נרחב. פרקים אחדים מוקדשים ליצירות מרכזיות של שלום-עליכם ('טוביה החולב', 'מוטל בן פייסי החזן', 'כוכבים תועים', 'מנחם-מנדל') ודנים בתולדותיהן ומגמותיהן, באופיין ובדרכי עיצובן, או בבעיות מהותיות אחרות העולות מהקשרן כגון הסיטואציה האפית או תולדותיו של תאטרון יידיש. אחד הפרקים עוסק ביצירות שכתב שלום-עליכם עצמו בעברית ופרק אחר מתמקד בבעיית תרגום יצירותיו מיידיש לעברית תוך הצגת מגוון פתרונות. הפרק הדן בהצלחת הדרמה 'צעזייט און צעשפרייט' (מפוזרים ומפורדים) בתאטרון הפולני מציג תחנה מכריעה בדרכו של שלום-עליכם אל התאטרון, וגם אל אכזבתו ממנו בשלב מאוחר יותר באמריקה, אכזבה שמצאה ביטוי חריף ביותר ברומן 'כוכבים טועים'. סקירת מקומה של אמריקה בכתבי שלום-עליכם בוחנת בעיה מרכזית הן בחיי הציבור היהודי בתקופתו של הסופר הן בחייו הוא וביצירתו. סוגר את הספר דיון בשלום-עליכם וראשיתה של הספרות המודרנית לילדים ביידיש הבוחן את חלקו של הסופר בתולדות ספרות הילדים בעברית וביידיש, ומתקשר גם לשאלת ייעודם של סיפורי מוטל בן החזן לקהל הקוראים הצעיר. ...

5.
6.
תיאור הספר הוא תרומה מקורית לתיאור המורשת התרבותית-הספרותית בעלת התנופה היוצרת של יהודי פולין במשך עשרים שנה, בין שתי מלחמות עולם. מוצגת בו היצירה הספרותית רבת הפנים אשר מצאה לה ביטוי בשלושה אפיקים לשוניים: בעברית, ביידיש ובפולנית, על ייחודו של כל אחד מהם במגמה ובהיקף. בספר שישה עשר משתתפים – רובם חוקרים ישראלים ומיעוטם פולנים – בני כמה דורות ומשמרות, ובמאמריהם נבחנת מתוך ראייה חדשה תופעת הרב מערכת של המציאות התרבותית והיצירה הספרותית בפולין בין המלחמות. מתפרסמים כאן המחקרים והעיונים הממחישים רב מערכת זו בשלוש חטיבות: הספרות העברית בשירה ובסיפורת, בעיתונות ובכתבי העת; ספרות יידיש, בסיפורת ובשירה, על מרכזיה העיקריים בוורשה, בווילנה ובלודז'. כן מתוארים דיוקנאות של כמה מנציגיה הבולטים. היצירה של סופרים יהודים בלשון הפולנית, שניתן בה ביטוי למערכת היחסים המורכבת בין יהודים לפולנים, נושא המשתקף גם בסיפורת ביידיש. ביטוי נוסף למסכת קשרים ומתחים אלה ניתן בספר במחקרים על לבטי התאטרון היהודי בלשון הפולנית ועל הניסיון הבודד לגבש תיאטרון בלשון העברית תוך שיתוף פעולה יהודי-פולני הדוק. הערות המרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם, החוג ליידיש, האוניברסיטה העברית בירושלים...

7.
8.
9.
10.
הקריאה לנביא - מחקרי היסטוריה וספרות הוא מבחר מחקרים של חנא שמרוק, חוקר רב צדדי ורב תחומי של התרבות היהודית האשכנזית וספרות יידיש. כהיסטוריון של התרבות האשכנזית יצר שמרוק במחקריו שילוב נדיר בין הרקע הספרותי התרבותי לרקע היסטורי שלוב זה מתגלה במלוא היקפו במבחר המאמרים שכונסו בקובץ זה.הקריאה לנביא - מחקרי היסטוריה וספרות כוללל מחקרים מכל שנות פעילותו של חנא שמרוק, מאמצע שנות החמישים ועד לימיו האחרונים. שמרוק בעצמו בחר את המאמרים לקובץ ביחד עם העורך תלמידו ישראל ברטל, אבל לא זכה לראותו יוצא לאור.וכך כתב בהקדמתו לספר מראשיתה של דרכו במחקר של עברנו משמשים בו בכפיפה אחת היסטוריה וספרות מבחינה זאת אוסף המחקרים בקובץ זה משקף נאמנה את נסיונו לאחד את שתי הדיסציפלינות בכפיפה אחת, אוסף המאמרים מתיחד גם בזיקה הגלויה לתולדות היהודים בפולין....

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

©2006-2019 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ