יואל רפל

יואל רפל

סופר


» ספרים של יואל רפל שנקראים עכשיו:

הגדה : סדר ט"ו-בשבט
יואל רפל

ארץ חמדת - ספריית ארץ ישראל
יואל רפל
1.
2.
"ארץ מולדת" איננו ספר היסטוריה, אך הוא מביא סיפורים מן ההיסטוריה, קשת נושא הסיפורים רחבה מאוד, וכרוכים בה סופר אמריקני, מארק טוויין, שליש ואיש צבא צרפתי - נאפולון בונפרטה, אנשי מדינה בריטים - הלורד ארתור בלפור ולויד ג'ורג'; קיסר גרמני - וילהלם השני; צליינים רוסים; מנהיגי התנועה הציונית; אנשי היישוב הישן וחלוצי היישוב החדש. כל אלה, ועוד ...

3.
4.
קנה חדש: ₪148.00 ₪133.20
"מורשת - עם וארץ" מבקש לעשות הכרות עם תוכן "התרמיל היקר" הספר שאבד, והחוזר לאט לאט. אין זה ספר היסטוריה במובן המקובל של המילה אף שנכללו בו אירועים היסטוריים רבים. אין זה ספר הלכה, אף שנכללו בתוכנו הלכות רבות. פרקי הספר נותנים ביטוי, תאורי ואיורי, לתכני הזהות היהודית על מרכיביהם השונים. "ארון הספרים היהודי" ו"מגילת העצמאות"; בית הכנסת ...

5.
קנה חדש: ₪98.00 ₪88.20
בהקדמה לספרו מדינת היהודים כתב בנימין זאב הרצל "אני מאמין באפשרות ההגשמה, אך אינני מתיימר, שאכן מצאתי את הצורה המוגמרת של הרעיון, מדינת היהודים צורך העולם היא ועל-כן קום תקום". אין זו אגדה מספר ומתאר את דרך ההגשמה, הדרך הארוכה שעברה בציונות בחמישים שנה, מהקונגרס הציוני הראשון ועד להכרזת המדינה. תוכן הספר פותח בקונגרס הציוני הרא...

6.
"שארית הפליטה" הוא השם הקיבוצי שניתן לכל היהודים, ששרדו מן השואה. המושג הזה הכיל בתוכו שנים רבות סטריאוטיפים שונים שיוחסו לאותה קבוצה. גם יחסו של היישוב ויחסה של החברה הישראלית לשרידי השואה, שבחרו לבנות את חייהם בתוכה, זכו במהלך השנים לקשת של תגובות מחקריות, ספרותיות ואחרות, מביקורת נוקבת ומאשימה ועד טפיחה עצמית על שכם. בתוך כל אלה...

7.
בראי ההיסטוריה, הקריאה בפרשת השבוע היא אחד המפעלי החשובים, החכמים המתוחכמים והמאורגנים ביותר של עם ישראל. הקריא בתורה משמשרת את הידע הלאומי המשותף לאורך הדורות ולרוחב היבשות, הגלויות, העדות והקהילות. לצידו של הטקסט המקודש והקבוע מתקיים כל העת מוסד פרשנות מפואר מרש"י במאה ה - 11 ועד אחרון הפרשנים בדורנו. קבצי המדרשים, ליקוטי סיפורי ...

8.
קנה חדש: ₪48.00 ₪43.20
הספר מורשת, ציונות, דמוקרטיה - 100 מושגי יסוד נועד לעורר, למשוך ולקרב את הלבבות לתכני הזהות היהודית. פרקי הספר מביאים מבחר מושגים, שבחרה ועדה מטעם משרד החינוך, משלושת הנושאים המרכזיים, כל אחד מהמושגים הוא נושא רחב בפני עצמו ותוכנו של הספר הוא תמצית המידע והמשמעות. התמונות ששולבו בספר נועדו להוסיף תוכן על הכתוב ולהרחיב את הדעת למשמע...

9.
"כשם שתאריך לידתו של אדם נחשב למזל טוב עבורו, כן התחנות חשובות בחייו כמו ברית מילה, זבד הבת, הכניסה למצוות לבן ולבת ויום הנישואין בהקימם בית בישראל - ימי מזל וברכה הם ועשירים בתוכן, בזהות, בהלכות ומנהגים. תקוותי איתנה כי ספר השמחות ייכנס לכל בית בישראל ויתרום להכרת יתר של מקורות היהדות." הרב ישראל מאיר לאו, מתוך ההקדמה לספר יואל רפל ...

10.
קנה חדש: ₪89.00 ₪80.10
חמשת חומשי התורה נחלקים ל-54 פרשות. בבתי הכנסת נקראות אחת או שתיים מהן בכל שבת, כל פרשה בַּתורה נקראת בְּתורהּ. פרשת השבוע היא חוט מקשר בין רבבות יהודים בכל קצוות תבל. החוט המקשר שלעולם לא יינתק. היקף הפרשה, תוכנה וזמן לימודה הם קבועים, ולכן בכוחה לאחד את כל העוסקים בה באשר הם. ההתעניינות הציבורית הגוברת והולכת בפרשת השבוע היא עדות ...

11.
12.
13.
מסעות בני הנוער הישראלי במחוזות הזכרון במזרח אירופה בכלל ובפולין בפרט מתקיימים כבר למעלה מעשר שנים. המכון ללימודי השואה ``משואה`` מכין את משלחת בני הנוער לקראת המסע במחוזות הזכרון בסמינרים המשלבים חקר ועיון בסדנאות רב-תחומיות, מפגשים עם ניצולי שואה, מרכזי פעילות במוזיאון ועיצוב הזכרון באמצעות אומנות פלסטית. מטרת הסמינרים להפגיש...

14.
15.
16.
מאה המושגים שתוכנם ומשמעותם נסקרים בספר זה משקפים נושאים שונים ביהדות, בתולדות המדינה ובאורחות השלטון. מושגים אלו נועדו לשמש אבני-יסוד למבנה רב-ממדים הנקרא "זהות יהודית" ולמסגרת מדינית שהיא "מדינה יהודית דמוקרטית". משמעות הכרת מאה המושגים ותוכנם היא תמצית המידע והידע הראוי שיהא נחלת כל יהודי באשר הוא. המושגים נועדו לקרב ולהעמיק...

17.
נוסח ספרד בשערי סידור התפילה ברוך ד' הנותן ליעף כוח, והחונן לאדם דעת שעזרנו להוציא לאור סידור זה. הצורך בסידור כזה התעורר זה שנים רבות ובחוגים שונים. יש בו, בסידור, מסורת וחידוש, פשטות ונוי. לפנינו סידור התפילה המסורתי והמקובל מדורי דורות, לכל ימות השנה, לחול ולמועד. סידור "בית סבא" שנתחדשה צורתו בכך שהיא מסייעת למתפלל בסד...

18.
"פני השנאה - אנטישמיות באלף השלישי" - כותרת האסופה שלפנינו מעוררת תמיהות רבות: האם עדיין משתוללת השנאה? האם לא נלמד דבר מן השואה? האם אחרי הזוועה הגדולה לא נמוגה שנאת היהודי? ואם היא לא נמוגה, ועדיין משתוללת באלף השלישי - מה מייחד אותה? בעקבות הקמתה של מדינה יהודית ריבונית, ששמה קץ לאגדת "היהודי הנודד" הנתון לחסדן של 'האומות המארחו...

19.
20.
21.
22.
23.
בפתח הקובץ הראשון של משואה כתב השר משה קול: "מפעל משואה נועד למלא תפקיד זה של הקמת מפעל הנצחה נאות ואמיתי... עלינו לעודד את אלה שיש להם מה לומר שדבריהם יירשמו בספר ותהיה זו תעודה לעולם.לא ניתפס לגלוריפיקציה, גם לא נטשטש עובדות, אפילו הן טרגיות, איש מאיתנו לא התנסה במציאות האיומה שעברה על חברינו בימים ההם. ועל כן ניתן להם לספר לדורנו ו...

24.
ב - 22 ביוני 1941 החל מבצע "ברברוסה". בתחומי ברית - המועצות היו באותה עת כ - 5,250,000 יהודים, יותר ממחצית יהודי אירופה. במרוצת המלחמה הושמדו בברית - המועצות יותר משלושה מיליון יהודים, דהיינו כמחצית ויותר מכלל ששה מיליוני היהודים שהושמדו בשואה. שנתון "משואה" כט מוקדש למחקרים חדשים על השואה האיומה שפקדה את יהדות ברית - המועצות בתקופת מלחמת העו...

25.
26.
מאה המושגים שתוכנם ומשמעותם נסקרים בספר זה משקפים נושאים שונים ביהדות, בתולדות המדינה ובאורחות השלטון. מושגים אלו נועדו לשמש אבני-יסוד למבנה רב-ממדים הנקרא "זהות יהודית" ולמסגרת מדינית שהיא "מדינה יהודית דמוקרטית". משמעות הכרת מאה המושגים ותוכנם היא תמצית המידע והידע הראוי שיהא נחלת כל יהודי באשר הוא. המושגים נועדו לקרב ולהעמיק...

27.
28.
29.
30.
31.
"אנציקלופדיה מועדי ישראל" באה לתת תשובות למי שמבקש לדעת, היא נועדה להשיב לשאלות הצצות ועולות בשגרת יומו של היהודי - כיהודי. זאת ועוד, נושא השבת והחגים היה זה מכבר לחלק מתוכנית הלימודים, ובתוכן הספר יש משום מתן מענה לשאלות המתעוררות אצל התלמיד והמורה כאחד. הערכים באנציקלופדיה נכתבו לפי חלוקה קטגורית בשלוש רמות: - ערכי יסוד מק...

32.
קנה חדש: ₪116.00 ₪104.40
השבת היא אחת המתנות הגדולות ביותר שהענקנו לאנושות. בזכות השבת כל כך הרבה אנשים בכל כך הרבה מקומות ותרבויות חיים בעולם שיש בו יום מנוחה שבועי, ומקבלים זאת כדבר מובן מאליו. אבל השבת היא לא רק יום של חופשה. הרעיון שלכל אדם באשר הוא מגיעה מנוחה, חולל טלטלה ושינה מקצה אל קצה את היחס לאדם. מהפכת השבת צימצמה את ההבדלים בין גברים לנשים, בי...

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
קנה חדש: ₪94.00 ₪84.60
ימים אחדים לפני ראש השנה של שנת תש"ט פורסמה בעיתונות העברית של מדינת ישראל הצעירה הודעה מטעם הרבנות הראשית לישראל: 'התפילה לשלום המדינה'. בעיצומם של ימי מלחמת העצמאות, רבים מהקוראים - דתיים ושאינם דתיים - ראו בפרסום התפילה ביטוי נוסף ומשמעותי לעצמאות מדינית יהודית בארץ ישראל. סידור התפילה הוא במהותו בית קיבול לזיכרונות. הוא איננו...


©2006-2018 לה"ו בחזקת חברת סימניה - המלצות ספרים אישיות בע"מ